Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. liepos 13 d., trečiadienis

Kartą išgelbėtas. 6 dalis (Išgelbėjimo praradimas dėl įsipareigojimų nevykdymo?)

John Fenn, 2011 m. birželio mėn. 25 d.,
www.supernaturalhousechurch.org

Sveiki,

Aš turiu 2 naujas serijas CD ir per 1-2 savaites jos bus paruoštos mp3 formatu: 
„Svarbiausia tiesa, kurią aš išmokau apie dievišką išgydymą” 
Kai aš buvau dar paauglys, kentėjau nuo visokių stiprių alergijų, būdavo, kad tekdavo net du kartus per savaitę daryti injekcijas, kad būtų nuslopinti simptomai. Aš prašiau Viešpatį išgydyti mane ir žmonės meldėsi už mane, netgi dėjo rankas, bet niekas nepadėjo. Galiausiai aš studijavau Žodį ir kažką supratau, kaip elgėsi apaštalas Paulius. Šiose serijose aš dalinuosi tuo, ką išmokau, kas man padeda nuo to laiko išvengti ligų.

„Tikėjimo atskiedimas 2”
Ar tikrai smarkieji grobia karalystę jėga? Ar mums reikia surišti velnią? Ar gali žmogus gauti kito asmens mantiją tarnavimui? Ar egzistuoja atviri portalai ir atviras dangus, laikai ir vietos? Ar mes galime pasiųsti demonus į specifines vietas, arba patekti į trečią dangų savo noru? Jėzus sakė, kad žmonių tradicijos daro Dievo Žodį negaliojantį. Daugelis mano, kad stovi ant Žodžio, bet naudoja formules paremtas žmonių tradicija. Tai ir dar daugiau nagrinėjama šitose serijose.

Ar gali žmogus prarasti išgelbėjimą per apsileidimą, dėl gyvenimo stiliaus, įsipareigojimų nevykdymo, nesąmoningai ar nuodėmiaudamas?
Šventoji Dvasia yra palyginama su aliejumi, kuris buvo naudojamas kaip kuras žibintams Mt 25:1-13. Visos dešimt mergelių pradžioje turėjo aliejaus žibintuose. Deganti liepsna ir šviesa yra mūsų gyvenimo paveikslas, degantis iš vidaus Šventąja Dvasia (aliejumi) Dievui. Mt 5:14-16 Jėzus pasakė, kad mes esame pasaulio šviesa ir ji neturi būti slepiama po gaubtu, bet turi šviesti žmonėms, kad jie galėtų matyti mūsų šviesą ir garbintų mūsų Tėvą. Mums teikiamas aliejus/Šventoji Dvasia, todėl mes degame/šviečiame, nes Jis yra mūsų viduje.

Ir tai mus grąžina į palyginimą apie dešimt mergelių ir jų žibintus. Mt 25:1-13. Pradžioje visos 10 turėjo aliejaus savo žibintuose, tai reiškia kad jos turėjo Šventąją Dvasią, kai pradėjo. Kad būtų dar aiškiau; jos buvo atgimę iš Dvasios. Jos turėjo aliejaus savo žibintuose (Šventąją Dvasią savo viduje) ir ryškiai degė naktyje jaunikiui.

Leidimas šviesai užgesti (leidimas Šventajai Dvasiai pasitraukti)
Penkios iš jų nepasiėmė papildomo aliejaus ir jų lempos užgeso - tai paveikslas to, kad kol jos laukė, jų vaikščiojimas su Viešpačiu nutrūko. Aliejus simbolizuoja Šventąją Dvasią žmoguje ir mes matome, jog žmonės gali leisti, kad šis Dievo gyvenimas pasitrauktų ir jų „šviesa“ užgęstu.

Praeitą savaitę mes aptarėme tuos, kurie aktyviai ir uoliai nusprendė atmesti Viešpatį, netgi laikydami Jėzų ir Jo auką nešventa kaip šiukšles, tol kol visiškai atmetė Malonės Dvasios pastangas juos sugrąžinti.

Tačiau 5 mergelės darė daug mažų sprendimų atmesdamos Viešpatį. Jos pakeitė jaunikį, kaip svarbiausią prioritetą savo gyvenime kitais dalykais. Jos matė kaip Šventosios Dvasios „degalai“ seko ir seko, bet nieko dėl to nedarė, kad atstatytų bendravimą su Juo. Galiausiai tie maži sprendimai atmesti Jį susikaupė ir jų šviesa užgeso - Šventoji Dvasia pasitraukė.

Jaunikis pasakė penkioms mergaitėms, kurios leido Šventajai Dvasiai/aliejui pasitraukti: „Aš nepažįstu jūsų“. Jėzus nemeluoja, kai Jis sako „Aš nepažįstu jūsų“ - Jis nepažįsta jų, o tai reiškia, kad jos nebuvo įleistos į Karalystės vestuvių puotą. „Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, kurią Žmogaus Sūnus ateis“ (Mt 25:13).

Nurodymas budėti graikų žodis „gregoreo“, kuris reiškia: būti budriu kaip tas, kuris atsiskyręs dėl tikslo. Lotyniškai šaknies žodis „Greg“ reiškia „banda“ arba atskirtas kaip banda. Tos penkios darė mažus sprendimus, kurie aktyviai pirmenybę suteikė kitiems dalykams, o ne jaunikiui. Dešimt mergelių turėjo pašaukimą ir atsakomybę apšviesti Jaunikiui kelią, bet prarado tikslo suvokimą. Jos daugiau nesirūpino, kad jas atpažintų buvus su Jaunikiu.

Vagis naktį?
Bažnyčiai Sarduose Apr 3:1-6 Jėzus sako:
„Todėl prisimink, kaip priėmei ir išgirdai (Mane); laikykis to ir atgailauk! JEIGU nebudėsi, ateisiu kaip vagis naktį, ir nežinosi kurią valandą tave užklupsiu. Vis dėlto tu Sarduose turi keletą vardų, kurie nesutepė savo drabužių ir jie vaikščios su Manimi, apsirengę baltai, nes jie to verti. Nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais, ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo Tėvo ir Jo angelų akivaizdoje

Šiose eilutėse daug pasakyta. Pirmą dalyką mes čia matome, kad Jėzus duoda nurodymus „budėti“, taip pat kaip palyginime apie dešimt mergelių. Jis naudoja tą patį žodį, atskirtas kaip grupė/banda, budrus.

Antra, mes matome baltus rūbus, o tai yra teisumas. Apreiškimo 19:7-8: „Jo nuotaka pasiruošė. Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai“.

Taigi, kai Jėzus pasakė, kad kai kurie Sarduose sutepė savo rūbus, tai reiškia, kad jie nebuvo teisūs prieš Jį. Paulius panaudoja šitą iliustraciją Ef 5:26-27, kur Jis sako, kad Kristus myli bažnyčią ir atidavė Save už ją: „kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir Žodžiu, kad pristatytų sau šlovingą bažnyčią, neturinčią dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą“.

Tai, kad jie išpurvino savo teisumo rūbus rodo, kad jie apleido nuplovimą vandeniu. Gal būt jie buvo Žodžio klausytojai, bet ne vykdytojai. Jokūbas sako (Jok 1:22), kad tokie - patys save apgaudinėja.

Šitie žmonės, kurie nustojo gyventi dėl Viešpaties, nustojo būti Žodžio vykdytojais, atpuolė ir pakliuvo į situaciją, kai jie žinojo Žodį, bet negyveno pagal jį. Kaip 5 mergelės jie padarė eilę mažų sprendimų, kurie leido Šventosios Dvasios „degalams“ išsekti, arba priartėjo prie išsekimo ribos.

Trečias dalykas, ką suprantame apie tikinčiuosius. Tiems Sarduose, kurie buvo pavojuje, kad jų vardai gali būti ištrinti iš Gyvenimo Knygos, Viešpats ateis kaip „vagis naktį“. Šitą išsireiškimą Paulius panaudoja Tes 5:2-5:

„Jūs patys gerai žinote, kad Viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Kuomet jie kalbės: „Ramybė ir saugumas“, tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie niekur nepaspruks. Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis naktį. Juk jūs visi esate šviesos ir dienos vaikai. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai“.

Tik pas tuos Jis ateis kaip vagis naktį, kurie nevaikščioja su Viešpačiu, o tamsybėje. Todėl mes žinome, kad kai Viešpats sako tikintiesiems Sarduose, kad jei jie neatgailaus, Jis ateis kaip vagis naktį, Jis kalba tikintiesiems, kurie ne tik nustojo būti Žodžio vykdytojais, bet pasitraukė nuo bendravimo su kitais ir apleido savo asmeninį vaikščiojimą su Viešpačiu. Savo gyvenimo stiliumi jie dabar yra dvasinėje tamsybėje, bet vis dar yra viltis, kad jie atgailaus.

Ketvirtas dalykas - Jėzus pasakė, kad gali ištrinti kai kuriuos vardus iš Gyvenimo Knygos. Ši knyga yra paminėta Apr 20:15: „Kas tik nebuvo rastas įrašytas Gyvenimo Knygoje (Gyvųjų Knyga), buvo įmestas į ugnies ežerą“. Jeigu jie atgailaus, Jis išpažins jų vardus prieš Tėvą ir Jo angelus“. Čia vėl – „budėjimas“, jei jie nori būti rasti uoliai atskirti dėl Jo, Jis pripažins tai prieš Tėvą.

Tas pats graikiškas žodis, kuris išverstas čia „ištrinti“ panaudotas Apr 7:17 ir 21:4 apibūdinti Dievą „nušluostantį” tikinčiųjų ašaras.

Jis tai taip pat panaudota Apd 3:19 apibūdinti „nuvalymą” arba „ištrynimą” mūsų nuodėmių, kai mes esame išgelbėti, bet tik kai jie to nori - Jis gali nuvalyti/ištrinti jų nuodėmes, jei jie atgailauja, arba nuvalyti/ištrinti jų vardus iš Gyvenimo Knygos. Tai pasirinkimas.

Sarduose buvo dvi grupės tikinčiųjų: tie, kurie žinojo, ką sako Dvasia ir Dvasios laikus, nes jie vaikščiojo teisume – tai reiškia, kad jie vaikščiojo šviesoje, kurią jie turėjo - netobuli, bet stengdamiesi vaikščioti pagal tai, ką jie žinojo – taigi Viešpaties sugrįžimas jiems nebus kaip vagies naktį.

Kita grupė yra tie tikintieji, kurie nevykdo Žodžio ir neturi bendravimo su kitais ir su Dvasia, dėl to jie pakliūva į tamsą, ir tai reiškia, kad jie nesuvokia dvasinių dalykų ir dvasinio pavojaus.

Aš peržengiau šiam straipsniui skirtą limitą, todėl nepateiksiu apibendrinimo, tik pasidalinau skyriumi ir eilute. Sekančią savaitę – paskutinė šios serijos dalis – vestuvių puota ir netinkamai apsirengęs svečias, purvas, ir tikros gyvenimo istorijos apie malonę. Iki ...

Būkite palaiminti!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.