Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. sausio 20 d., šeštadienis

Kodėl namų surinkimas tebėra aktualus ir dabar – 4 iš 4

 John Fenn,   19 Jan, 2024 ,  Why House Church Now #4 of 4

Sveikinu visus,

 Kaip atrodo namų surinkimo(ekklesios) susitikimas  Kaip pradėti?

 Namų surinkimo elementai

Apaštalų darbų 2:42 matome pavyzdį: „Jie ištvermingai(  liet.vert, angl.vert.tvirtai)  laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldos“. Nėra jokio kito modelio, išskyrus tai. Vėliau Paulius pasakoja apie susirinkimo eigą apie tai bus toliau tekste ), bet apie struktūrą nerandame jokių nurodymų ar modelio, kurio būtų galima sekti, išskyrus šiuos 4 elementus, susietus nuolatiniu ištvermingu(tvirtu) pasiryžimu augti Kristuje.

 Žodis „ištvermingai“ yra graikiškas žodis „proskartereo“. „Pros“ reiškia „link kartu su“, „kartereo“ reiškia „parodyti tvirtą jėgą“. Jie buvo įsipareigoję augti Viešpatyje kartu su kitais. Mes nerandame NT mokinių vienų, jokio surinkimo, kuris būtų vienas.

 Raginame visus su mumis susijusius namų surinkimus  palaikyti ryšį su vietiniu Kristaus kūnu ir palaikyti ryšį su tinklo nariais. Tai matome Apaštalų darbuose ir Pauliaus laiškuose – žmonės keliauja pirmyn ir atgal tarp surinkimų. Šiandien taip pat bendravimas gali vykti internetu, konferencijose ir tebelieka keliavimas tarp surinkimų.

 NT matome 3 žmonių grupes. Pirmoji yra panaši į Efezo vadovus, matomus Apaštalų darbų 20:17, kurių širdys dega tik dėl vietinio Kristaus kūno. Neturime duomenų, kad kas nors iš jų būtų keliavęs į kitą surinkimą. Tai didžiausia žmonių grupė, dalyvaujanti namų surinkime.

 Antroji grupė yra tie, kurie vykdo nedideles keliones į  į kitus surinkimus ir grįžta namo. Kai kurie iš jų minimi Pauliaus laiškų pradžioje ir pabaigoje. O trečia ir mūsų dienomis rečiau pasitaikanti grupė yra ta, kuri nuolat keliauja po įvairias tautas ir surinkimus, stiprindama brolius. Žinau tik 1 ar 2 tokius žmones. Taigi, jei nesate suinteresuotas keliauti pas kitus, tai nėra blogai.

 Jie įveikdavo sunkumus kartu su kitais

 Pastebėjome tokį modelį, kad pirmuosius 3 mėnesius kiekvienas turi savo „veidą surinkime“. Per 3–6 mėnesius „surinkimo veidas“(arba vert.kaukė)  išblunka ir žmonės pradeda atsiverti gyvenimo realybei – pradeda jausti  įtampą ir suvokti sunkumus. Ir jei kyla problemų dėl vaikų elgesio, tai iš karto bus pastebėta, nes visi yra svečiai kažkieno kito namuose.

 JEI žmogus ar šeima pasiliks po 6 mėnesius trukusių susitikimų, užmegs tikros draugystės. Žmonės supranta, kad namų surinkimas yra saugus, visi „turi užnugarį“, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena šeima turi vienokių ar kitokių problemų. Grėsmės nėra, žmonės pradeda atsipalaiduoti.

Negana to, jie pradeda keistis. Dažnai pokyčiai yra subtilūs, bet reikšmingi. Šeimos dinamika pradeda keistis į gerąją pusę. Žmonės/šeimos keičiasi iš vidaus.

 Namų surinkimas kiekvieną savaitę nepatvirtina kažkieno tikėjimo  vitražais ir nustatyta struktūra ar nuolatiniu kalbėtoju. Namų surinkimas  patvirtina tavo tikėjimą per aplinkinius žmones. Abipusis dalinimasis savaitė po savaitės, ką Viešpats jumyse veikia, kokios kovos yra sutinkamos , į kokias maldas atsakyta,  kokios pergales iškovotos.

 Būtent per 6-12 mėnesių namų surinkimas pradeda tapti šeima. Nuo šešių mėnesių iki metų reikės, kad tik tada pradėtumėte suvokti sveikų ir subalansuotų namų surinkimo santykių dinamiką.

 Namų surinkimas  yra netvarkingas  palyginus su lazerio šviesomis, dūmais ir ausis žeidžiančia muzikine produkcija, kas vadinama „garbinimu“, auditoriniame surinkime. Gali atrodyti, kad namų surinkimas  nuobodus, bet tai normalus gyvenimas . Kai einame kartu su kitais, mes palaikome vieni kitus. Čia  nebus kam kutenti tavo ausis. Jūs išgirsite apreiškimus, kuriuos kiti gavo iš Viešpaties, apie dalykus  , kurių Jis juos išmokė, ir jūs galėsite pasidalinti tuo, ko Jis jus moko. Visi yra lavinami. Tai labai subtilu,  bet  jei ieškote kūniškų impulsų, teks nusivilti.

 1 Korintiečiams 14:26-40: Padoriai ir tvarkingai

 Kai sujungiame tvirtą įsipareigojimą augti Viešpatyje su Pauliaus mandagumo ir „padoraus ir tvarkingo“ elgesio nurodymais, matome ramų susibūrimą kažkieno namuose, kurie yra saugūs, susitelkę į augimą Kristuje ir pilni ramybės.

 1 Korintiečiams 14:26-40 jis atpažįsta situaciją, labai panašią į daugelį mūsų dienų namų surinkimų. Jų laikais Apaštalų darbų 18:1–9 pasakojama, kad romėnų, vardu Justas, namuose susitiko 3 kultūros. Žydai, graikai ir romėnai paprastai nesusitikdavo socialiai. Daugelis dalyvaujančiųjų kitų nepažįsta. Iš pradžių jie yra svetimi.

 Žinoma, žydai neįeitų į pagonių namus, jau nekalbant apie valgį su jais. Graikai ir romėnai paprastai nesusitikdavo kartu. Tačiau dabar šios 3 kultūros susitinka ir valgo kartu, vaikščiodamos su Viešpačiu. Iš 1 Korintiečiams 11:17-31 matome, kad kai kurie nenorėjo valgyti su kitais, jų išankstinis nusistatymas atveria juos ligoms.

 Taigi, kai Paulius 1 Korintiečiams 14:26-40 rašo apie tai, kas daroma „padoriai ir tvarkingai“, jis pateikia nurodymus, kaip būti svečiu kieno nors namuose, kur viskas, ką jūs turite bendra su kitais, yra tik  Jėzus. Jo nurodymai apima tai, jei turite žodį iš Viešpaties, bet nėra galimybės juo pasidalinti, reikia jį pasilikti sau.

 Jei turite žodį ar ką nors, ką norite pasakyti, bet šalia jūsų esantis žmogus taip pat nori pasidalinti, nusileiskite  jam ir leiskite jam pasidalinti. Paeiliui. Nemonopolizuokite pokalbio. Nestumkite savo mėgstamo mokymo. Viskas, ką sakote, gali būti atmesta. Jei diskusija pakyla iki painiavos lygio, leiskite klausimus ir tolesnes diskusijas pratęsti savo namuose. (Žmonos klausia savo vyrų namuose, nes pirmą kartą gyvenime jie sėdi kartu – taigi, klauskite namuose, jei klausimai per daug trikdo kitus.)

 Šiuolaikiniai atnaujinimai apimtų tokius dalykus kaip; Jei durys uždarytos, neatidarykite jų, šeimininkas jas uždaro dėl priežasties. Nežvelkite į kažkieno vaistinėlę vonioje. Padėkite sutvarkyti, nesvarbu, ar susitikime buvo valgymas, ar ne. Nepersistenkite dėl susitikimo tikslo ir laiko ir pan.

 Šeimininkas / šeimininkė taria paskutinį žodį

 Mes nustatėme, kad tai veikia, kad nesvarbu, kas veda susitikimą, vedėjas ar šeimininkė nustato susitikimui skirtą laiką.

Pavyzdžiui, jei susitikimas prasideda 10 val., o šeimininkas leidžia žmonėms pasilikti visą popietę ar net iki vakaro, netrukus jie bus išsekę ir „perdegę“. Svarbiausia yra pusiausvyra ir mandagumas. Daugelis žmonių nepersistengs, tačiau šeimininkas ar šeimininkė turėtų nebijoti pranešti tokiam žmogui, kad tą dieną dar reikia imtis kitų dalykų.

 Labai dažnai namų surinkimui vadovauja asmuo, kuris niekada anksčiau niekam nevadovavo. Jis nėra įpratęs raginti pradėti susirinkimą ir nedvejodamas nutraukti pokalbius. Buvau namų surinkimuose, kur pradžios laikas buvo 10 val., bet 11 val. žmonės vis dar kalbasi ir valgo, o šeimininkas ar šeimininkė nenori trukdyti. Tai išmoktas įgūdis, skirtas atkreipti kiekvieno dėmesį ir pasakyti, ką jie planuoja susitikimui, bet tai būtina.

 Mokymas, bendravimas, maistas, malda. Paprastai susirinkimas apima tuos elementus, kaip matyti iš Apaštalų darbų 2:42. Kartais nėra maisto, išskyrus vandenį ar kavą. Kartais vienintelė malda gali būti prieš valgant. Kartais „mokymas“ vyksta kai 1 asmuo, kuris dalijasi tuo, ko Viešpats jį išmokė tą savaitę, o tada vyksta 90 minučių trukmės diskusija ir studijos – Apaštalų darbų 2:42 yra tik jų susirinkimo elementų metmenys.

 Yra daug daugiau, kuo galima dalintis, todėl mūsų svetainėje yra garso įrašų, tokių kaip „Namų surinkimas 101“, 10 klausimų ir atsakymų vaizdo įrašų apie namų surinkimą, Pirmojo surinkimo  sugrįžimas ir kt.

 Namų surinkimas – tai draugų, šeimos, kaimynų ir bendradarbių susitikimas, matomas Naujojo Testamento puslapiuose. Tai netinka visiems ir mes švenčiame, taip,  kaip šventieji nusprendžia. Tačiau kai kuriems, ieškantiems žmonių tame pačiame dvasiniame puslapyje tikruose santykiuose Kristuje, namų surinkimas labai tinka, jis skirtas būtent jiems. Galbūt tai apima ir šios serijos skaitymą. Atlikite namų darbus, bet leiskite Viešpaties apreiškimui pakeisti jus iš vidaus. Nuo šio apreiškimo širdyje pereikite nuo auditorija pagrįsto tikėjimo, prie  santykiais pagrįsto tikėjimo.

 Tai penas apmąstymams, kitą savaitę nauja tema.

 Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.