Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. sausio 21 d., sekmadienis

Kodėl namų surinkimas tebėra aktualus ir dabar # 1 iš 4

 John Fenn , December, 2023,  Why House Church Now #1 of 4 

Sveikinu visus,

Buvau Biblijos mokyklos direktoriumi  dideliame tuo metu virš  10 000 narių turinčiame  surinkime.  Dėl savo pareigų per tuos 6 buvimo personalo nariu metus turėjau galimybę  susitikti arba pabendrauti su kai kuriais „didžiaisiais vardais“ žymiais charizmatiškoje tarnyboje JAV.

 Be to, kai kurie mano studentai baigė studijas ir pradėjo dirbti kai kuriose iš tų tarnavimų. Dažnai juos ištikdavo tikėjimo krizė dėl prieštaravimo tarp „didžiojo vardo“ tarnavimo vadovo gyvenimo ir gyvenimo būdo bei darbo jiems realybės.

 Mačiau profesionaliąją krikščionybės pusę, ir ji ne visada buvo graži. Atsistatydinau,  kitas tarnavimas mane pakvietė padėti jiems įkurti organizaciją, išduodančią pažymėjimus Biblijos mokykloms, kurios nenorėjo tapti kolegijomis, siūlančiomis koledžo laipsnius.

 Eidamas šias ir kitas pareigas, keliavau po JAV ir Kanadą, lankydamas surinkimus ir Biblijos mokyklas, būdamas jų patarėju. Mūsų įsteigta Biblijos mokyklų organizacija  leido man susipažinti su kelių tautų surinkimų ir Biblijos mokyklų vadovais.

 Supratau , kad ir kur keliavau, kad ir iš kokios tautos jie būtų, jie užduodavo tuos pačius 3 klausimus: kaip man auginti surinkimą ar mokyklą? Kaip susimokėti už tai? Kaip neleisti žmonėms palikti mano surinkimą  ar mokyklą?

 2001 m. pradžioje nusprendžiau, kad turėtų būti geresnis būdas. Pradėjau domėtis, kaip Paulius kūrė surinkimą(ekklesią) ir kodėl tai, ką aš mačiau Šventajame Rašte, skyrėsi nuo to, ką mes turėjome. Kur vyksta  Dievo judėjimas šiandien? Ar tai gali man suteikti atsakymus, kurių ieškojau?

 2001 m. vasario 4 d. ketinau tarnauti Toronto srityje esančiame surinkime. Šlovinimo metu plačiai atmerktomis akimis pamačiau, kaip Viešpats staiga atsistojo  tarp garbinimo komandos  ir nukreipė akis  tiesiai į mane. Jis buvo mažiau nei 10 colių ar 3 metrų atstumu nuo manęs. Vieną iš tų akimirkų galėjau pamatyti Jį ir natūralų pasaulį, kaip Eliziejus ir jo tarnas, kurie tuo pačiu metu matė natūralią armiją ir angelų kariauną. (II Karalių 6: 15-17)

 Kai jūsų dvasinės akys atsiveria matyti  Jo karalystę, visa kita išnyksta. Be jokio  pasisveikinimo Jis iš karto  pradėjo kalbėti:

 „Nežiūrėk į televiziją ir didesnius  žiniasklaidos tarnavimus, kad suprastum, ką aš šiandien darau savo kūne. Jie turi savo vaidmenį, bet jie yra akimis matoma mano kūno danga, kurią mato žmonės. Tie, kurie yra kūniški ir nesubrendę, mato išorinį vaizdą ir yra sužavėti, manydami, kad tai yra tarnystės viršūnė,  ir kur šiandien susitelkia Dvasia. Bet jie klysta“.

 „Matyk tai, ką aš matau, daug mažų surinkimų ir tarnavimų, investuojančių į santykius, vaikščiojančių meilėje, išliejančių savo gyvenimus į vienas kitą, štai kur šiandien juda Dvasia. Mano kūne vyksta revoliucija, santykių, mokinystės ir meilės revoliucija. Tai paveiks visas bendruomenes ir ekonomiką.“

 „Matyk, ką aš matau, daugybė surinkimų visame pasaulyje, kuriuose žmonės yra atskaitingi vieni kitiems, išgyvena konfliktus, vaikšto meilėje ir auga kaip mano mokiniai. Štai kur šiandien juda Dvasia“.

 „Matyk, ką aš matau. Daugelis (žmonių) bėgioja pirmyn ir atgal į šį ir tą susirinkimą, ieškodami įspūdingų reginių, patyrimų, manydami kad tai  antgamtiška. Jie klausia: „Koks sekantis judėjimas, koks bus kitas Dvasios sezonas?“, o aš sakau jums, kad tai yra jiems po nosimi. Nes pats  mokinystės procesas jau YRA antgamtinis. Jie suklumpa dėl antgamtinio darbo jų tarpe, net savo pačių širdyse, ir atsisako nusižeminti ir būti mokomi, nes siekia sensacingo(juslinio) ir to, kas patinka išoriniam žmogui. Jie nesugeba atpažinti tikrojo Dievo judėjimo, nes jis gali būti  suprastas tik dvasiškai.

 Jis tęsė: „... jūs pamatysite, kaip ši revoliucija ir toliau augs ir net bus daugelio atpažinta, bet ne kaip madingas ar „smarkus“ Dvasios judėjimas. Įžvalgūs žmonės savo dvasioje suvoks, kad tai yra nuolatinis judėjimas; Kaip buvo nuo pat pradžių, taip turi būti ir dabar, aš veikiu santykiuose“.

 "Tai bus atsiskyrimo laikas mano kūne. Tai yra svarbiausias dalykas, kuriuo šiandien dalinuosi su jumis; tikrieji mokiniai praranda skonį lėkštumui ir kūniškumui ir atsiskiria nuo tų, kuriuos pagauna išvaizda. Tai yra mano kariuomenė, kurių niekas nepažįsta, kuriuos aš keliu, kad būtų žinomi Dievo ne žmonių.“

 "Jūs esate šio judėjimo dalis. Šis žingsnis yra ne masių, o individų judėjimas. Padarykite žmones mokiniais, mokykite Dvasios kelių, nes daugelis trokšta iš tikrųjų pažinti mane ir Tėvą. Vesk juos į  Mano artumą ir augimą Manyje. Klausykite, ką Dvasia sako surinkimui“.

Pabandykite įsivaizduoti,

 Šis aplankymas 2001 m. vasario mėn. man viską pakeitė. Kai Jis pasakė, kad svarbiausia yra tai, kad daugelis mokinių atsiskyrė nuo kūniškumo siekdami tikrų dalykų, tai buvo man užuomina sutelkti dėmesį į tikrus ir nuolatinius Tėvo kelius. Jis veikia santykiuose... žmonės atsiskiria nuo kūniškumo kuris šiandien yra  daugelio surinkimų išraiška.“ Ką tai reiškia?

 Kai grįžau namo po to savaitgalio tarnavimo aš pradėjau studijuoti ir mąstyti apie viską, ką Jis pasakė.

 Aš tyrinėjau surinkimo istoriją ir tai, kaip Dievas šiandien veikia visame pasaulyje.

 Apreiškimas, kad Naujojo Testamento rašytojai kūrė surinkimą namuose, rašydami žmonėms, kurie rinkdavosi  namuose, mane taip sukrėtė, kad pasibaisėjau savimi. Kai evangelijose pamačiau, kaip dauguma Jėzaus tarnystės ir stebuklų vyko namuose, tai nukreipė mintį į namus. Dėl to atgailavau labiau nei manau dėl bet kurio kito dalyko, išskyrus savo išgelbėjimą.

Visą tą laiką, kai vaikščiojau su Tėvu, maždaug 25 metus, ištraukiau Dievo Žodį iš namų aplinkos  ir stengiausi, kad jis tilptų  auditorijoje! Man buvo labai  giliai liūdna.

  2001 m. spalį aš pasakiau Barbarai, kad daugiau nenoriu pastoriauti surinkime.

 Bet jei daryčiau tai vėl, tai būtų  mūsų svetainėje, kaip tai darė Paulius. Toki mano paskutiniai žodžiai, kaip sakoma, juokinga.

 Po trijų savaičių, 2001 m. lapkričio 4 d., Edmontone, Albertoje, Kanadoje, tarnavau sekmadienio vakaro pamaldose, kai staiga Viešpats vėl pasirodė  garbinimo komandos viduryje , kaip ir vasario 4 d., lygiai prieš 9 mėnesius. Ironiška, kad 9 mėnesiai yra nėštumo laikotarpis iki gimimo, tai mane sukrėtė tik vėliau, nes pamačiau, kad tie 9 studijų mėnesiai ir apmąstymai buvo būtent nėštumo laikotarpis. Jis ruošėsi kažką iš manęs pagimdyti.

 „Aš myliu tokius žmones“, – pasakė jis eidamas link manęs. Surinkimas  daugiausia dėmesio skyrė benamiams, buvusiems nuteistiesiems, gatvės žmonėms, narkomanams. Tie, kurie patyrė nesėkmę ir priėmė Jo malonę.  Daugiau komentuodamas Jis žingsniavo toliau , tik 3 ar 4 žingsniai nuo manęs:

 – Tu daug išmokai iš savo studijų ir žmonių, kuriuos atvedžiau per pastaruosius kelis mėnesius.

 Buvo atpalaiduota Dievo jėga (nežinau kaip geriau tai apibūdinti), jėgos mane paliko, ir aš  parkritau ant kelių. Paprastai aš vis tiek krentu ant kelių, kai matau Jį, bet Jo galia šio aplankymo metu padarė labai  silpną mano žemišką-kūną, tai tiesiog atsitiko. Šalia manęs esantis pastorius iš kairės krito  į priekį, veidu žemyn ant grindų, matyt, būdamas transe ar kitaip, be sąmonės.

 „Tu dirbi apaštalo darbą, bet dabar aš uždedu ant tavęs, kaip apaštalo, rankas šiai užduočiai atlikti (ir Jis abi rankas uždėjo man ant galvos): Noriu, kad įkurtum namų surinkimą ir namų surinkimų. tinklą; (ir) susisteminkite jį taip, kad palengvintumėte namų surinkimų plėtrą visame pasaulyje.“

 Kai paklausiau kodėl, Jis atsakė: "Tai prieš laiką, kuris ateis. Būk jiems ištekliumi, nes tai dėl ateinančio laiko." Aš paklausiau, ar Jis turi galvoje vardą, ir jis pasakė: " Tarptautinis Surinkimas  be sienų“ . Gali pradėti savo nuožiūra. Aš pasirūpinsiu, kad turėtumėte visus reikiamus išteklius." Pasakė dar kitus žodžius, kurie lieka tarp mūsų.

 Kitą savaitę, kodėl ankstyvasis surinkimas susitikdavo namuose ir ką tai reiškia šiandien. Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.