Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. sausio 22 d., pirmadienis

Kodėl namų surinkimas tebėra aktualus ir dabar # 2 iš 4

 John Fenn 5 Jan, 2024,  Why House Church Now #2 of 4

 Sveikinu visus,

 

Kai Viešpats sukūrė Adomą ir Ievą Sode, Jis nustatė, kad namai yra pagrindinė vieta, kur mokytis, pažinti ir vaikščioti su Dievu. Tai vieta, kur galima pamatyti,
kaip Kristus (vyras) ir surinkimas, (vert. ekklesia, bažnyčia) (žmona) bendrauja, elgiasi vienas su kitu ir priklauso nuo Dievo Tėvo savo gyvenime.

 Štai kodėl Paulius Efeziečiams 5:21-33 rašė apie tai, 32 eilute baigdamas: „Tai yra didelė paslaptis, aš kalbu apie Kristų ir surinkimą (vert. ekklesią)“. Tai yra Jo ketinimas, geriausias scenarijus.

 Apreiškimas priklauso nuo šeimos gyvenimo

 Pradžios 18:17-19 Viešpats ir 2 angelai vakarieniavo su Abraomu. Tai žinoma kaip „teofanija“. Kai Kristus laikinai materializuodavosi Senajame Testamente įvairiose situacijose (šiuo atveju dar  ir 2 angelai), kad galėtų dalyvauti fiziniame gyvenime, pavyzdžiui, vaišėse, kai jie valgė maistą kartu  su Abraomu, kurį jis pateikė.

 Viešpats čia stabteli ir mums suteikiama įžvalga apie Jo mintis: „Ar man slėpti nuo Abraomo, ką ketinu daryti, nes jis taps didele ir galinga tauta ir dėl jo bus palaimintos visos žemės tautos ? Aš pažįstu jį, kad jis mokins savo vaikus ir namus Viešpaties kelių...

 Tai suteikia dar vieną apreiškimą, kad Dievas susieja šeimos gyvenimo kokybę su apreiškimu, kurį Jis duoda žemei. Pasidalijimą informacija, kad jis ketina sunaikinti Sodomą, jis grindė Abraomo šeimos gyvenimo kokybe.

 Dievo planai šeimai

 Be to, Jo planų apreiškimas leido Abraomui užtarti miestą. Prisiminkite, kad Lotas, Abraomo sūnėnas, ir jo šeima gyveno Sodomoje. Viešpats visa tai žinojo, kai susiejo Abraomo šeimos gyvenimą su savo planų miestui atskleidimu. Taigi apreiškimas šeimoje visų pirma susijęs su Dievo planais tai šeimai.

Jei norite daugiau Viešpaties apreiškimo savo šeimai, susitelkite į savo namų gyvenimą. Būkite tuo vyru ir (arba) tėvu Kristuje, kokiu turite būti. Būkite tokia žmona ir (arba) mama, kokia turite būti. Viešpats atskleis savo planus tai šeimai, toje šeimoje. Negalvokite (mama ar tėtis), kad turite eiti į bažnyčią, kad „išgirstumėte žodį“ savo šeimai. Tai prasideda namuose.

 Jei esi vienišas, būkite tuo, kuo turite būti Kristuje savo šeimai, draugams, kaimynams ir bendradarbiams. Iš Viešpaties ateis apreiškimas skirtas toms grupėms, kad galėtumėte jas užtarti.

 Atsikratykite pasenusio mąstymo

Jei manai, kad šventųjų susirinkimai yra pagrindinis būdas sužinoti, ką Dievas daro šiandien, tai neteisinga. Kai tekate su Juo pirmine dieviška tvarka, jūsų gyvenime viskas  atsiduria savo vietose. Daug dalykų nutinka, bet yra malonė įveikti kiekvieną iššūkį.

 Apreiškimas teka iš individo ir šeimos į pasaulį. Apaštalai ir pranašai pagal Efeziečiams 3:1-11 TURI apreiškimą apie Kristų mumyse ir su mūsų išganymu susijusius dalykus. Taip. Tačiau  Raštas sako, kad jų apreiškimas yra susijęs su tuo, ką turime Kristuje.

 Šeimoje Dievo apreiškimas pirmiausia bus apie Jo planus kiekvienam nariui, o paskui nukreiptas  į didesnius planus žemėje. Tai paverčia šeimą pagrindine „užtarimo maldos komanda“ žemėje.

 Žvilgsnis į priekį 150 metų prieš Jėzaus tarnystę Evangelijose.

Į izraelį veržiasi graikų kultūra, ir žydų lyderiai supranta, kad juos užvaldo pasaulio įtaka. Dievas pabrėžė, kad kiekviena šeima mokytųsi Dievo dalykų, todėl Jis įsakė jiems atvykti į Jeruzalės šventyklą tik 3 kartus per metus. (Pakartoto Įstatymo 16:16, Išėjimo 23:17, I Karalių 9:25)

 jie turėjo eiti į šventyklą tik 3 kartus per metus, nes Dievas sutelkė dėmesį į Jo pažinimą, sklindantį kiekvienoje šeimoje ir per ją. Nuostabu, kaip tai skiriasi  nuo to, ką mes turime auditorinių surinkimų kultūroje. Dabar pabrėžiame, kad 1–3 kartus per savaitę reikia eiti į „bažnyčią“, atiduoti savo vaikus nepažįstamiems žmonėms, kad jie mokytų juos apie Dievą. Kaip toli nuo pradinio ketinimo! Viešpats įsakė kasdien apreikšti ir kalbėti apie Jį namuose, tik 3 kartus per metus papildant dideliu susirinkimu šventykloje.

 Šio plano problema yra ta, kad jei šeimos žlunga, Dievo pažinimas nepateks į žemę. Ir šiuo atveju Izraelio šeimos patyrė nesėkmę,  įtaką darė didelis Graikijos  dėmesys sportui, madai, menui, teatrui ir mankštai gimnazijose. Kaip jie galėtų išlaikyti kitą kartą Viešpaties keliuose, kai yra visa ta išorinė įtaka?

 Maždaug Makabiejų laikais (kai įvyko Chanukos stebuklas)

 Vyko atgimimas, bandantis susigrąžinti žydiškus kelius. Grupė, žinoma kaip „atskirtieji“, nusprendė, kad šeimos turėtų susitikti namuose kiekvieną šabą (šeštadienį), o kiekvieną „susirinkimą“ sudaro mažiausiai 10 šeimų. „Atskirtieji“ nukopijuodavo ST ir keliaudavo į tuos namų susibūrimus.

 Šie atskirti asmenys taip pat nusprendė, kad žmogus šabo dieną gali nueiti iki maždaug 1/4 mylios (0,5 km), kol ėjimas tampa darbu. Tai reiškė, kad šie šeštadienio susibūrimai buvo kiekvienos šeimos 1/4 mylios (0,5 km) spinduliu.

 Prisiminkite, kad 13 metų berniukas buvo laikomas suaugusiu vyru. Taigi kiekvieną savaitinį susibūrimą gali sudaryti tik 2 ar 3 šeimos. (4 Jėzaus broliai buvo paminėti Mt 13:55, kad šeima su 1 ar 2 kitomis ir keliais berniukais galėtų sudaryti savaitinį susirinkimą.)

 Šie savaitiniai „susibūrimai“ turėjo tapti Apd namų surinkimais (ekklesomis).

 Žodis „atskirtieji“ yra žodis „fariziejai“. Žodis „susirinkimas“ yra „sinagoga“. Kai matai Jėzų sinagogoje mokantį, suprask, kad tai buvo namuose. Daugiausia tai  būdavo apleistuose namuose, kuriuose jie galėdavo susitikti, tačiau didžiąją laiko dalį sinagogos ar susirinkimai vykdavo žmonių gyvenamuose namuose. Pastatas, kurį dabar vadiname sinagoga, atsirado kaip pastatas, kurį vadiname bažnyčia, praėjus šimtmečiams.

 Kai Sekminių metu daug žmonių įtikėjo ir pradėjo sekti apaštalus, sinagoga suskilo. Teko skaityti aprašymus, kad Jeruzalėje buvo 10 000 tikinčiųjų, visi jie susirinkdavo namuose. Fariziejai buvo įsiutę, kad būrys neišsilavinusių vyrų atsitrauks žmones nuo jų 150 metų senumo sistemos, mokydami apie Jėzų, kurį jie  nužudė.

 Jie susitikdavo namuose ne dėl persekiojimų.

 Jie jau rinkdavosi 150 metų  fariziejų sinagogos namuose. Evangelijai plintant, jie ir toliau susitikdavo namuose, nes namai tebėra Dievo kūrinys, kad sužinotų apie Jį ir matytų Jo gyvenimą, rodomą kasdieniame gyvenime. Buvo natūralu susirinkti su kitomis gyvomis Dievo šventyklomis valgyti ir kalbėtis, mokytis ir melstis, sužinoti apie Jį ir tai, ką Jis darė kiekvieno gyvenime.

 Romėnų, graikų ir hebrajų kultūra apėmė šeimos ir kaimynų nuolatinį susibūrimą pavalgyti, dalintis tuo, kas vyksta jų gyvenime – taigi namų surinkimas( vert.ekklesia) atitiko tiek žydų, tiek romėnų praktiką, kai grupės žmonių susirenka namuose.

 Štai kodėl visas Naujasis Testamentas buvo parašytas apaštalų, kurie dalyvavo surinkime namuose, rašė žmonėms, kurie rinkdavosi namuose. Penkiariopos (vert.Ef4:11) charizmatiškos dovanos, Viešpaties vakarienė, krikštas vandenyje ir Šventoji Dvasia – viskas vyko namų kontekste. Jei esate auditorijos surinkimo dalis, jūs ištraukėte Dievo Žodį iš konteksto, kaip ir jūsų pastorius, ir kiekvienas lankantis mokytojas – o nėra gerai ištraukti Dievo Žodį iš konteksto. Įdėkite jį atgal į namus ir galėsite išmesti vadovėlius iš knygyno, kaip statyti surinkimą – visa tai išdėstyta Naujojo Testamento puslapiuose.

 Kitą savaitę – dėmesys mūsų laikams, kaip įkurti namų surinkimą. Iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.