Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. sausio 22 d., pirmadienis

Kodėl namų surinkimas tebėra aktualus ir dabar # 3 iš 4

 John Fenn, 12 Jan, 2024,  Why House Church Now #3 of 4

 Sveikinu visus,

Skaitydami Apaštalų darbus matome, kad dėmesys sutelkiamas į namus. Sekminės įvyko namuose. Petras nuvyko į Romos šimtininko namus, Kornelijus


Apaštalų darbų 10 skyriuje. Namų šeimininkai ir šeimininkės minimi Filipuose, Tesalonikoje, Romoje, Efese, Korinte, Kolosuose ir Laodikijoje.

 Kaip jie pradėjo? Kaip mes galime pradėti?

 Nuosekliai matome, kad evangelizacija vyksta 4 įtakos sferose: šeima, draugai, kaimynai ir bendradarbiai.

 6 iš 12 pirmųjų apaštalų buvo atvesti pas Viešpatį per šias įtakos sferas. Jono 1:40-51 matome, kaip Andriejus atveda savo brolį Petrą susitikti su Jėzumi. Šeima. Kitoje eilutėje sakoma, kad jie turėjo kaimyną, vardu Pilypas, kuris susitiko su Jėzumi. Kaimynas. Savo ruožtu jis pakvietė draugą Natanaelį susitikti su Jėzumi. Draugas. Luko 5:10 mums sakoma, kad Petras buvo žvejybos verslo partneris su Jokūbu ir Jonu, kurie sutiko Jėzų, kai Jis pasiskolino jų valtį. Bendradarbiai.

 Šeima, draugai, kaimynai, bendradarbiai matomi visame Naujajame Testamente

 2 Timotiejui 1:5 Paulius mini Timotiejaus močiutės Eunikės tikėjimą, kuri, jo teigimu, buvo pirmoji tikėjime šeimoje, ir savo motinos Loidės tikėjimą. Kolosiečiams 4:10 Paulius rašo, kad Barnabas yra Jono Morkaus, Morkaus evangelijos autoriaus, dėdė. Apaštalų darbų 12:12 sakoma, kad Morkaus motina Marija surengė maldos susirinkimą dėl Petro, kai angelas jį paleido iš kalėjimo.

 Luko 24:18 pasakojama, kad vienas iš dviejų į Emausą einančių žmonių buvo Kleopas. Jono evangelija, kuri buvo parašyta po Luko, savo skaitytojams pasakoja Jono 19:25. Kleopas buvo Jėzaus dėdė. Jis pasakoja, kad Jėzaus teta, Marijos sesuo, buvo su ja kryžiaus papėdėje. Jo tetos ištikimybė prie kryžiaus paaiškina, kodėl ką tik prisikėlęs Viešpats nusprendė aplankyti tuos 2, kai jie ėjo į Emausą – Jis norėjo pranešti savo dėdei, kad jis galėtų pasakyti savo tetai: Jėzus prisikėlė.

 Apaštalų darbų 18:1–3, kai  surinkimas buvo pradėtas kurti, Korinte prie Pauliaus prisijungia kiti palapinių gamintojai, Akvilas ir Priscilla. Bendradarbiai. NT jie paminėti 6 kartus, įskaitant namų surinkimų priėmimą, kai jie gyveno Romoje ir Efeze. Ir tai  tęsiasi ir tęsiasi. Šeima, draugai, kaimynai, bendradarbiai matomi visame Naujajame Testamente.

 Taip yra ir šiandien. Daugelį namų surinkimų sudaro žmonės tose 4 įtakos sferose, ypač Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje. Bet ne visada. Šiomis Interneto dienomis žmonės, kurių niekas nepažįsta, gali būti suinteresuoti ateiti į jūsų namų surinkimą. Jie gali būti „taikos žmonėmis“.

 Pavyzdys Filipuose,  kaip prisijungia „taikos žmonės“

 Taikos žmogus pirmiausia yra tas, kuris tave priima, bet dar nepažįsta  Viešpaties. Evangelijoje pagal Luką 10:3-9 Viešpats sako tokiais atvejais, kurkite ryšį su žmogumi ir tik po to dalinkitės Jėzumi. Šiuolaikinis atitikmuo gali būti kažkas panašaus, arba galime įtraukti krikščionis, kurių dabartiniame namų surinkime  niekas nepažįsta, bet jis nori ateiti į jūsų namų surinkimą.

 Kai Paulius nuvyko į Filipus Apaštalų darbų 16:12-40, sinagogos susirinkimo ten nebuvo, tai reiškia, kad nebuvo 10 žydų vyrų, kuriems būtų 13 metų ir vyresni, kurie galėtų sudaryti savaitinį susirinkimą. Paulius sužinojo, kad kai kurios žydų moterys eina prie upės pasimelsti, todėl nuėjo ten jų ieškoti.

 "Šabo dieną mes nuėjome prie upės, kur, kaip žinoma, buvo meldžiamasi, ir atsisėdę kalbėjomės su ten susirinkusiomis moterimis.“ Taigi pirmas dalykas yra tai, kad kažkas siekia bendraminčių susibūrimo. Tai yra tie „taikos žmonės“, galėtume taip pasakyti.

 Taip pat stebime, kas parašyta apie Lidiją Apaštalų darbų 16:14: „Ten buvo moteris, Lidija, Dievo garbintoja, kuri klausėsi Pauliaus žodžių. Atkreipkite dėmesį, kad ji buvo Dievo garbintoja, bet dar nebuvo gimusi iš naujo. Tai pasikeitė, kai Paulius papasakojo jai apie Jėzų. Ji galiausiai pasikvietė Paulą ir Silą į savo namus, o, atrodo, ir kalėjimo prižiūrėtoją. Būtent jiems ir kitiems Paulius rašo savo šilčiausią laišką iš visų savo laiškų – laišką Filipiečiams.

 Galbūt skamba keistai, bet aš buvau jos namuose. Griuvėsiai buvo išsaugoti per visus šiuos šimtmečius, nes įteisinus krikščionybę jos namas buvo paverstas „bažnyčia“, kurią aplankyti galima iki šiol.

 Susitikime turi būti tikslas: Apaštalų darbai 2:42, „ištvermingai“ laikėsi.

 Mūsų laikais labai dažnai kas nors gauna apreiškimą, kad namų surinkimas yra skirtas būtent  jiems. Ir jie turi būti šioje vietoje, ir, kaip ir pirmojo amžiaus tikintiesiems, eiti į šventyklą jiems nebetinka.

  Deja, mūsų dienomis taip pat yra žmonių, kurie sako; – Galbūt šią savaitę pas jus užsuksiu. Jie tikisi aplankyti namų surinkimą be jokios išankstinės įžangos, kaip ir auditoriniame surinkime, todėl jie elgiasi laisvai tarsi „apsipirkinėtų“.

 Tačiau namų surinkimas yra kitoks. Jūs einate į kažkieno namus. Tie ‚apsipirkinėtojai“ retai matomi daugiau nei vieną ar du kartus. Žmonės, kurie gavo apreiškimą iš dangaus apie santykiais pagrįstą tikėjimą, yra nuo pat pradžių. Jie tai gauna.

 Pasakysiu aiškiau – Dievas užpildo bet kokią struktūrą, kurią Jam suteikia žmogus, todėl tai neprieštarauja šventųjų susirinkimo, vadinamo auditorine „bažnyčia“ stiliui. Kartais žmogus

apsilankys namų surinkime ir visa tai jam bus per daug neįprasta, nauja, ir taip pat jam bus sunku su žmonėmis, kurių jie nepažįsta, todėl jis nusprendžia, kad jam reikia patogaus ir pažįstamo auditorinio surinkimo. Tai gerai.

  Namų surinkimas nėra vieta evangelizacijai, nors taikos (vert. ramybės) žmogus gali nuspręsti įtikėti Viešpačiu toje aplinkoje. Matome tai paminėtą 1 Korintiečiams 14:22-25. Namų surinkime yra saugu ir sveika, todėl čia netinka atsivesti ką nors, su kuriuo nejaukiai jausis šeimininkas ar šeimininkė.

 Tokius asmenims, jei nori  atvesti juos į namų surinkimą, turi susitikti su jais atskirai, po vieną ir kurį laiką mokyti juos Viešpatyje. Vien todėl, kad jūs turite surinkimą namuose, dar nereiškia, kad turite leisti bet ką ir visus į savo namus. Namų susitikimas yra intymus, asmeniškas ir vieta tiems, kuriais galite pasitikėti.

  Patikrinimas: Namų surinkimas turi būti saugus

 Jei nesate kažkieno šeima, draugas, kaimynas ar bendradarbis su kažkuo, kas yra  namų surinkime, reikia tam tikro ryžto ir drąsos, kad įžengtumėte į nepažįstamo žmogaus namus ir taptumėte „nauju žmogumi“ mažos grupės susirinkime.

 Dažnai tai daroma susitikus su kuo nors išgerti kavos ar arbatos viešoje vietoje arba papusryčiauti ar papietauti restorane. Tai ne tardymas, o laikas išsiaiškinti, kodėl tas asmuo nori dalyvauti, ar nėra keistas  ar potencialiai pavojingas, reikia išsiaiškinti,  kad pamatytumėte, ar juos būtų patogu turėti šeimininkui ar šeimininkei savo namuose.

 Jėzus patikrindavo žmones, o tai gali būti staigmena tiems, kurie niekada nelankė namų surinkimo. Luko 9:57-62 Jėzus turėjo 3 atskirus vyrus, kurie atėjo pas Jį ir norėjo prisijungti prie mokinių. Pokalbių metu jis sužinojo, kad vienas nežinojo, kad sekdamas Jėzumi neturės nuolatinių namų, kitas turėjo sąlygą, kad jam pirmiausia bus leista palaidoti šeimos narį, o trečias buvo surištas šeimos ryšiais, dėl kurių jis būtų turėjęs lyg ir veidmainiauti. Luko 8:38-39 iš Legiono išlaisvintas vyras maldavo sekti Jėzų, bet buvo atsakyta. Jėzus jam pasakė ne, bet liepė  grįžti į savo namus ir pas savo draugus ir pasakyti, ką Jėzus dėl jų padarė.

 Šeima, draugai, kaimynai, bendradarbiai, taikos žmonės. Žmonės, kuriuos Biblijos žmonės jautėsi patogiai pakviesti į savo namus. Taip yra ir mums šiandien.

 Šiandien čia sustosime ir baigsime šią seriją kitą savaitę. Iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.