Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. liepos 30 d., sekmadienis

Nefilimai. Baigiamosios mintys

 Nephilim Final Thoughts

Sveikinu visus,

Daugelis žmonių šiandien skaitydami, kad Dievo sūnūs buvo dievobaiminga Seto


linija, tai skaito pirmą kartą. Jie niekada nebuvo girdėję, kad Mozė buvo įkvėptas parašyti apie tai, kaip Dievo pažinimas sklido per Seto dievobaimingą liniją, tačiau jį sugadino vyrų santuokos su netikinčiomis „žmonių dukterimis“.

 Šimtmečiais klasikinis judaizmas suprato, ką parašė Mozė, ir tik nedidelė dalis žmonių manė, kad įvyko antrasis maištas. Tai būtų panašu į mūsų dienų mažumą krikščionių, manančių, kad žemė yra plokščia, palyginti su tais, kurie supranta, kad Biblija ir gamta  kalba jiems apie gaublį.

Žmonės visada iškreips eilutes, kartais nuoširdžiai nesuprasdami, kartais suprasdami, bet tai, ką aš papasakojau apie 2 šeimas žemėje, Dievo sūnų ir žmonių sūnų, kurias turime iki mūsų dienų, yra aprašytos Pradžios 6 skyriuje ir  buvo suprantama šimtmečiais. Dievo sūnūs ir žmonių šeima, kuri vis dar yra tamsos karalystėje.

 Liudytoja

 Kai aš paklausiau Tėvo, kodėl Šventoji Dvasia Pradžios knygoje 1:2 sklandė virš vandens- planetos (žemės). Jis pasakė: „Kaip kūrybos liudytoja“. Kai paklausiau „Kodėl?“, Jis atsakė: „Nes Mozei reikėjo liudininko pasakojimo apie sukūrimą (ir ankstyvąsias dienas), kad jis galėtų tai užrašyti“.

 Šventoji Dvasia, Tiesos Dvasia, yra ištikima kūrimo ir žmogaus vystymosi bei Dievo įsitraukimo į žmogaus istoriją liudininkė. Tai viskas dėl Dievo ir žmogaus bei atpirkimo istorijos. Nuostabi malonė.

 Tarkime,  kad maždaug 1400 m. pr. Kr. Mozė buvo paskatintas apibūdinti, kaip 2 šeimos žemėje išsivystė iš originalios , tikinčiųjų ir netikinčiųjų linijų –  ir kaip dievobaimingųjų ir bedievių maišymasis pagimdė piktus palikuonis, kurie buvo  pikti kariai smurtautojai,  ir kaip Dievo pažinimas buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus.

Kūrėjas turėjo įsikišti ir pradėti iš naujo, kad jis neliktų tik išorėje stebėti Savo kūriniją iš šalies.

Pamiršau paminėti tokius dalykus kaip NSO, ar mes vieni ir pan..

Kai buvau paauglys, geri draugai pasakojo, kad juos sekė  NSO, kai jie važiavo užmiesčio keliu namo.  NSO judėjo kartu su jais, kad ir kur jie bepasuktų automobilį. Pagaliau vienas iš draugų atsisuko ir pasakė: „Dink iš čia Jėzaus vardu! NSO šovė tiesiai aukštyn ir vienu judesiu dingo jiems iš akių.

 Jei atmetame slaptus karinius skrydžius ir įrangą, oro reiškinius, optines iliuzijas, psichinius ir emocinius liudininkų veiksnius ir visas kitas galimybes, tada belieka apsvarstyti antgamtinius dalykus. Viskas, kas yra iš Dievo, noriai ir greitai vadins Jėzų Viešpačiu, o jei ne,- tai demoniška. Taigi, nesirūpinkite ? Tiesiog panaudokite savo  valdžią Jėzaus vardu, nes privalome Jo klausyti, Jis prisakė  mums įsakinėti demonams nešdintis  šalin. Tiesiog imkitės savo reikalų, nebijokite ir neišsigąskite.

 Dvasinė ( Šėtono) sfera  yra Dvasios sferos iškraipymas. Dvasios (Dievo) karalystė yra tokia, kaip Jėzus apibūdino ją akliesiems: „Tebūnie jums pagal jūsų tikėjimą“. (Mato 9:29). Tačiau dvasinėje srityje iškrypimas taip pat yra egzistuoja; „Pagal jūsų tikėjimą (demoniškumu) tebūnie jums“. Jei kas nors patiki Šėtono sfera, tai atveria duris į jo dvasios karalystę ir jis gali atskleisti visokius baisius dalykus tau ir bet kam, kas tas duris atidaro.

 Nežaiskite su demoniškomis apraiškomis. Taip elgiasi pasaulis, nes jie  akli ir neišmanantys, bet jūs žinote geriau už juos . Vaikščiokite su Tėvu ir Viešpačiu, pasilikite ramybėje ir žinokite, kad viskam, kas nesusiję su Jėzaus viešpatavimu, gali būti įsakyta Jėzaus vardu. Tai YRA taip paprasta. Man labai liūdna, kad kai kurie krikščionys labiau tiki demoniškais dalykais, tokiais kaip NSO ir ateiviai, nei naudojasi Jo Vardu, kad uždėtų rankas ant ligonių, išvarytų demonus ir vaikščiotų su Juo.

 Ką neseniai pasakė Viešpats

 Praėjusią savaitę informaciniame biuletenyje pasidalinau, kad ką tik grįžau po 4 įrašytų seansų Shekinah garbinimo centre. Įrašus  galite peržiūrėti jų svetainėje: http://www.shekinahworship.com

 Tą penktadienio vakarą Viešpats atėjo ir kalbėjo su manimi, pirmiausia apie tą tarnavimą, o paskui pakeitė temą, sakydamas:

 „Daugeliui artėja blaškymosi sezonas, susijęs su politiniais ir ekonominiais įvykiais, ir net dabar tai jau vyksta. Tai panašu į tai, kaip daugelis buvo atitraukti nuo to, kas iš tikrųjų  svarbu per paskutinius (JAV prezidento) rinkimus. Dėl jų blaškymosi draugystės nutrūko, daugelis atsiskyrė dėl nesantaikos ir arogantiško nuosavo teisumo.

 "Prisimink, kai tuo metu paklausei, kodėl leidau tokiai daugybei žmonių susiskaldyti (per Covidą ir JAV rinkimus). Sakiau, kad tai dėl to, kad būtų  atskleistos jų širdys, atskleistas nebrandumas tų, kurie laikė save išmintingais , ir kad būtų demaskuotas šis melas. Aš tau sakiau, kad tai leidau, kad jie galėtų pamatyti savo širdis ir arba susigėsti ir atgailauti, arba užsikietinti ir likti nesubrendę manyje. Ateis panašus laikas, kuris dar kartą įrodys, kas yra jų širdyse.

 „Net ir dabar daugelio dėmesys pasiskirstęs tarp jų vaikščiojimo su Manimi ir politikos, todėl kviečiu juos atgailauti, sugrįžti pas Mane visa širdimi, kad atgautų pusiausvyrą, nes mano avys neseka kito balso“.

"Ateina panašus laikas, tačiau su skirtingais blaškymais. Pasakykite jiems, kad ateinančiais mėnesiais tai ištiks tauta ir pasaulį,  ir kad jie negrįžtų prie to, iš kur atėjo."

 "Pasauliui ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais ateis baimės ir netikrumo metas. Jis bus kitoks nei praėjusį kartą (Covidas / rinkimai), nes susijęs su politinėmis ir ekonominėmis problemomis. Tačiau tie, kurie pasimokė iš  praeities, išliks stiprūs ir nesusvyruos“.

 Turite būti Tėvo reikaluose. Sutelkite dėmesį į Mane, o ne į dienos įvykius. Likite tvirti ir eikite su manimi, klausykite, ką Dvasia sako surinkimams“.

 Tai, ką Jis pasakė, man primena kad  maždaug prieš 20 metų kartą  sakiau Tėvui, kad praėjo jau nemažai laiko, kai Jis komentavo man dabartinius įvykius. Jis pasakė: "Kodėl turėčiau tau ką nors pasakyti? Tu gauni naujienas iš FOX (naujienų kanalo). „ Ach.

 Aš įtraukiau visa tai, kad  pasakyčiau...

 Kai per  daug dėmesio skiriame dalykams, kurie iš tikrųjų nėra svarbūs, pavyzdžiui, nefilimai, NSO, ateiviai, pasauliniai sąmokslai, kovidas, politika ir panašiai, tai atitraukia mūsų dėmesį nuo pirmosios meilės.

 Roko operoje „Jėzus Kristus, superžvaigždė“ viena iš dainų yra „What's the Buzz?“. Ji iliustruoja, kad  evangelijų laikais visi žmonės domėjosi tuo, ką Jėzus pasakė arba galėjo pasakyti, kur Jis buvo ir ką darė.

 Mato 16:13-17 mums sakoma, kad „ the buzz“ buvo tai, kad Jėzus gali būti įsikūnijęs Jeremijas ar kitas pranašas, grįžęs iš numirusių. Bet Jėzus paklausė: „Bet ką tu manai esant mane? Petras atsakė: "Tu esi Kristus! Gyvojo Dievo Sūnus!"

Jėzus pasakė, kad Petras yra palaimintas, nes jis to nesužinojo iš  žmogaus, bet Tėvas jam tai apreiškė. Ir ant tos Tėvo apreiškimo uolos Jėzus pastatys savo kūną , kurio  pragaro vadovybė (vartai) nenugalės.

 Tas apreiškimas ir visa tai, kas iš Tėvo teka mums, yra ta vieta, kur turėtų būti mūsų dėmesys. Iš naujo susitelkite į savo pirmąją meilę ir Jo žmones ir nebūkite kaip vaikai, kuriuos nešioja kiekvienas „doktrinos vėjas“, bet užauki  Jame... Atsitraukite nuo internetinių svetainių , kurios kutena ausis, įsijunkite tas, kurios atneša apreiškimas ir pusiausvyra bei nukreipia jus tiesiai į Viešpatį ir (arba) mūsų Tėvą danguje.

Kitą savaitę nauja tema.

Iki tol, palaiminimai,

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.