Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. liepos 29 d., šeštadienis

Nefilimai Nr. 6 iš 6

 

Nephilim #6 of 6

 Sveikinu visus,

 Šiame tyrime apėmėme daug dalykų. Aš nesistengiau išsamiai išnagrinėti  visus

mokymus apie idėją, kad buvo  antrasis angelų maištas.

 Jėzus ir NT autoriai tik šiek tiek laiko skyrė klaidingiems mokymams,  didžiąją laiko dalį skyrė aiškinimui, ką iš tiesų sako Šventasis Raštas – toks buvo ir mano tikslas.

 Šiandien baigiame šį nedidelį tyrimą – ačiū, kad pasilikote su manimi, nes net jei jums tai nerūpi, kažkas, ką pažįstate, tikriausiai susimąsto apie tai, ar net tiki klaida.

 Tikintieji neturi atsisakyti savo gebėjimo mąstyti, kai ateina pas Viešpatį. Tiesą sakant, Jis yra nepaprastai logiškas, kai matai dalykus iš Jo perspektyvos. Pagalvokite apie tai, samprotaukite savyje, žinodami, kad Dievas Tėvas yra geras Dievas, iš kurio kyla visi palaiminimai ir visi geri dalykai..

 Dievo sūnūs – dievobaiminga linija

 Jų gyslomis tekėjo daug Dievo gyvenimo. Tuo metu  bedieviška Kaino linija gausėjo, plėtėsi  ir jie galiausiai susitiko vienas su kitu. Todėl pagrįsta manyti, kad tada ir pasimatė recesyvinis gigantizmo genas. Galiausiai nykštukiškumas ir gigantizmas ėmė reikštis  genetiniame kode – o milžinai tais laikais, kaip ir Dovydo bei Galijoto laikais, buvo žiaurūs Dievo nekenčiantys karo vyrai.

 Štai kodėl 5 eilutėje sakoma, kad Dievas matė, kad žmonių vaizduotė taip sugedo, kad jie nuolat galvojo tik apie smurtą ir blogį. Jų įtaka pradėjo šluoti Dievo pažinimą nuo žemės paviršiaus.

 Taip pat pridėčiau 12 eilutę, čia Dievas sako: "Visi kūnai iškraipė mano kelius žemėje..." Atkreipkite dėmesį, kad nėra pykčio prieš angelus, (nes nebuvo 2-ojo maišto). Jo rūstybė buvo prieš žmogų, kuris iškraipė Jo kelius.  Liko tik 1 šeima - jei jie būtų mirę, Dievo pažinimas būtų nušluotas nuo žemės sudarant nelygiavertes santuokas.

 Jei norite manyti, kad Nojaus dienomis įvyko 2-asis angelų maištas, ir  angelai inicijavo žmonių kontaktą – tai reiškia, kad Dievo rūstybė turėjo būti  nukreipta į juos, o ne į auka tapusią žmoniją. Tačiau tekstas aiškiai sako, kad Dievas pyksta ant žmogaus, nes jį įskaudino žmogaus  veiksmai. Jo teismas buvo prieš žmogų ir kad „visi kūnai  sugadino Jo kelius žemėje“. Tai buvo skirta  ne angelams, o žmonėms.

 Mano asmeninė nuojauta

 Manau, kad šie bedieviški palikuonys iš nevienodo jungo, kilę iš Seto ir Kaino palikuonių sąjungų sukūrė genetinę liniją, kuri pagal dydį ir charakterį buvo chuliganiška, agresyvi  ir nekentė Dievo, kaip vėliau Nimrodas.

 Manau, kad senovės graikų mitologija tikriausiai yra susijusi su daugeliu šių milžinų. Tais laikais Dievo gyvenimas vis dar turėjo būti  labai stiprus. Potvynio metu Nojui buvo 600 metų – taigi žmonės buvo milžinai savo ūgiu ir pasibaisėtinai bedieviški,  o „visi kūnai “ gadino Dievo kelius žemėje.

 Taigi, jei perskaitysite 2 eilutės kontekstą Pradžios 4 ir 5, o tada įtrauksite tai į 6:1-12, pamatysite, kaip Mozė pasakoja istoriją apie tai, kaip Dievo keliai buvo nušluojami nuo žemės ir liko tik  1 šeima, kuri tebevaikščiojo su Juo.

 Santrauka

 Šiandieniniai mokymai, kad įvyko 2-asis angelų maištas ir jie poravosi su moterimis, kad išaugintų „milžinus“, paprastai remiasi Enocho knygomis ir klaidingu Pradžios 6 skyriaus supratimu.

 Iš šios klaidos atsirado mokymai apie viską – nuo NSO iki driežo akių žmonių, turinčių savyje puolusio angelo DNR, valdančių pasaulį. Kai kas siejasi su senovės katalikiška mistika, kuri tiki, kad Liuciferis (velnias) poravosi su Ieva, kad sudarytų roplių formos vyzdžius žmonėse – ir tariamai jie sudaro iliuminatus – kai tik prasideda klaida, ji išplinta į visas puses!

 Parodžiau, kodėl tai klaida. Dievas neprisidėjo prie 2-ojo angelų maišto (padėdamas). Jei atsitrauksite ir pereisite prie paprastesnio laiko, kai Mozei buvo duota  parašyti mums Pradžios knygą, pamatysite, kad Pradžios knygos įžanginiai skyriai yra skirti paaiškinti žmonijos kilmę ir dauginimąsi žemėje. Tai istorija apie tobulą pasaulį ir tobulus žmones, atkritusius nuo malonės, ir Kūrėjo malonę išlaikyti žmogų ir Dievo pažinimą.

Paulius išreiškė savo baimę...

 ...dėl korintiečių tikėjimo savo antrajame laiške, 11 skyriuje. 4-5 eilutėse jis įspėjo juos, kad šėtonas veikia padarydamas sudėtingu  tikėjimą, o kai tik žmonės prima sudėtingą tikėjimą, jie tiki „kitu Jėzumi, kita dvasia ir kita evangelija“.

 Vienas iš požymių, kad prarandate pusiausvyrą ir klystate, yra tai, kad tikėjimas jums tampa sudėtingu. Jei ieškote to 1 dvasinio rakto, kad išspręstumėte savo problemas, tos 1 formulės, jei sužinojote tą 1 dalyką arba tiesiog padarėte tą 1 dalyką, kad atskleistumėte paslaptį, kaip priversti Dievą dirbti jūsų labui – jus apgavo velnias, kurį pasakė Paulius.

 Grįžkite prie vaikiško tikėjimo paprastumo. Jūs turite Kristų savyje, todėl jūs turite viską. Nereikalaujama jokios formulės, kaip pasiekti Dievą ar pateisinti savo bylą Jo akivaizdoje, nes tavyje yra Kristus. Jis toks arti. Turite tokį prieigos paprastumą. Nuostabi malonė.

 Ilsėkis...nustok tikėti melu, ilsėkis tikėjimo paprastume ir jį lydinčioje ramybėje. Supraskite, kad neturėsite visų atsakymų šioje dangaus pusėje, ir paleiskite bandymus atrasti tai, kas iki tol yra paslėpta. Sutelkite dėmesį į tai, kas svarbu dabar, šiandien, jūsų vaikščiojime su Viešpačiu.

 Augti meilėje, džiaugsme, taikoje, švelnumu, romumu, susivaldymu, kantrybe, dievotumu, moraline tobulumu, nuoseklumu, broliška meile, besąlygiška meile. Jei mes sutelksime dėmesį į šių dalykų plėtojimą savyje, pamatysime, kad visa kita yra palyginti nesvarbu. Darykite, ką turite daryti, ir neturėsite laiko daryti, ko negalima.

 Nauja tema kitą savaitę, iki tol

 Laiminu,

 Džonas Fenas

 

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.