Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. liepos 2 d., sekmadienis

Nefilimai 3 iš 6

Nefilim #3 of 6

Sveikinu visus,

 Praėjusią savaitę pasidalinau apie tai, kaip angelai buvo užantspauduoti teisumo


rūbais po to, kai Liuciferis sukilo, užantspauduojant jų sprendimą – lygiai taip pat, kaip mes esame užantspauduoti, kai tikime.

 Šiandien tai yra esminis dalykas, kurį reikėtų paneigti, jei jie mano, kad Nojaus dienomis įvyko antrasis angelų maištas.

 Jei Nojaus laikais buvo maištas, štai ką tu turi paneigti.

 Jei atmestume Šventąjį Raštą ir šimtmečių žydų bei krikščionių supratimą, kad įvyko tik vienas maištas, kuriam vadovavo cherubas, vardu Liuciferis, ir apsvarstysime antrąjį angelų maištą Nojaus laikais, kaip tai būtų padaryta?

 Pirma, Dievas turėtų sukurti tinkamą „kūno dalį“ jų angeliškuose kūnuose. Jėzus sakė, kad žmonės danguje yra „kaip angelai danguje“ (Mt 22, 30, Mk 12, 25).

 Sekso aktas yra iš šio gamtos pasaulio. Tik fizinės būtybės fiziniame pasaulyje turi dauginimosi poreikį. Angelai nesiporuoja, danguje nekuria mažus angeliukų. Jie yra dvasinės būtybės, turinčios dvasinius kūnus, todėl dauginimasis nėra kažkas, kam jie sukurti.

 Žemėje Dievas įsakė visiems augalams ir gyvūnams, įskaitant žmones, daugintis ir užpildyti žemę. Dvasios sferoje nėra nei dauginimosi, nei planetos, kurią būtų galima užpildyti, todėl angelai neturi „įrangos“ fiziškai tai padaryti.

 Jei teigiama, kad buvo įmanoma sulaukti antrojo maišto, kurio metu angelai poruojasi su moterimis,

pats Dievas turėtų būti aktyviai įtrauktas į maištą. Angelai negalėjo tiesiog „užsiauginti“ lytinių organų. Be to, Dievas yra visos gyvybės Šaltinis. Dievas turėtų duoti jiems „sėklą“ jų angeliškuose kūnuose, kad jie galėtų apvaisinti moteris.

 Jei manote, kad „Dievo sūnūs“ buvo angelai antrajame maište, turite priversti Dievą prisidėti prie maišto. Kitaip tariant, Jis būtų turėjęs bendradarbiauti su maištaujančiais angelais, jiems padėti. Jis būtų turėjęs pakeisti jų dvasinius kūnus, kad suteiktų jiems lytinius organus, o  tada duoti  sėklą, reikalingą apvaisinti  moterimis.

 Kita problema: Dauginimasis tarp rūšių

 JEI Dievą padarysime maišto dalimi, sukurdami tuose maištinguose angeluose lytinius organus ir tada suteikdami jiems „sėklą“, su kuria jie galėtų pastoti su moterimis, iškyla įvairių rūšių poravimosi problema.

 Pradžios knyga mums sako, kad Viešpats sukūrė gyvybę žemėje, kad sukurtų „pagal jos rūšį“. (Pradžios 1: 11-12, 21-25). Dievas taip pat prisimink, kai buvo sukurta visa žemesnė gyvybė, jis nusprendė sukurti būtybes pagal savo rūšį – tave ir mane.

 Viskas pagal savo rūšį: katės poruojasi su katėmis, šunys poruojasi su šunimis, drambliai su drambliais ir pan. Jūs nepamatysite katės, besilaukiančios su šunimi (tada būtų katšunis“? juokinga). Nepamatysite, kaip dramblys poruojasi su raganosiu ir susilaukia palikuonių. ( tada būtų dramblianosis? juokinga)

 Taigi Dievas vėl turėtų būti į tai įtrauktas-turėtų dalį tame.

 Ar angelai, priklausantys aukštesnei kūrinijos klasei, gali poruotis  su moterimis, gimdyti skirtingų rūšių kūdikius (nors hibridai yra sterilūs) – štai dėl ko ginčijasi tie, kurie tiki, kad įvyko 2-asis angelų maištas.

Norint patikėti tokiais dalykais, reikia nekreipti dėmesio į Ps 8:4-6, kurioje teigiama, kad žmogus buvo šiek tiek žemesnis už angelus. Mes esame žemesnė būtybė, nes (dar) nesame aukštesnėje Dievo Dvasios sferoje. Taigi vėlgi, Dievas turėtų būti įtrauktas, laužydamas Jo Pradžios knygos įsakymą, kad leistų aukštesnei kūrinijos kategorijai, angelams, poruotis su žemesne rūšimi.

 Ar arklys gali poruotis su žemesnio lygio kūrinija, tokio  kaip aligatorius? Ar gali banginis, turintis žemesnę kūrybos eilę, poruotis su  medūza? Tada kaip angelai galėtų poruotis su žemesnėmis gyvybės formomis (žmonėmis), nebent Dievas būtų davęs jiems kūno dalių, davęs jiems „sėklą“, o vėliau sulaužęs daugiau savo įstatymų, leisdamas susilaukti skirtingų rūšių ir aukštesnės su žemesne rūšimi koncepcijos?

 Apsvarstykite, kiek aukštesnės klasės yra angelai danguje. Angelai turi Tėvo įgaliotą galią sunaikinti miestus* arba ištisas armijas*. Jie atsiranda šioje sferoje pagal Tėvo valią. *Pradžios 19:1-13, Izaijas 37:36)

 Elijas praleido 40 dienų, suvartodamas tik  2 mažus valgius*, kuriuos parūpino angelas, parodydamas, kad maistas danguje yra aukštesnė kūrinijos forma, turinti sugebėjimą suteikti  gyvybę ir jėgą ir yra daug pranašesnis už  žemės maistą skirtą žemės kūnams. *I Karalių 19:5-12

 Visa tai reiškia, kad Dievas turėtų asmeniškai dalyvauti antrajame maište: kaip kitaip tokios aukštesnės kūrybos būtybėms būtų suteiktas lytinis organas ir sėkla, su kuria jie galėtų susilaukti tarprūšinių būtybių su žemesniais kūriniais    žmonėmis, nebent Dievas Tėvas suteikė jiems galimybę daryti tai? (Sustabdydamas Savo  kūrimo įsakymą, kad viskas daugintųsi tik pagal savo rūšį)

 Tai gerai dokumentuota

 Kai žmogus yra pradedamas, mokslininkai tuo metu pastebėjo šviesos blyksnį. Biblija Hebrajams 12:9, Zacharijo 12:1 ir kitose vietose mums sako, kad Dievas yra tas, kuris suteikia dvasią, žmogaus pradėjimo metu.

Taigi, kad angelui būtų suteikta „įranga“, o paskui sėkla pastoti kartu su moterimis skirtingose rūšyse, nuo aukštesnės į  žemesnę pastojimo metu, Dievas turi dalyvauti, kad būtų suteiktas gyvenimas pastojimo momentu.

 Tai negalėjo atsitikti. Jis būtų toks pat kaltas, kaip ir maištininkai.

Angelai matė, kad žmonių dukterys buvo „gražios“?

 Sustokime ir pagalvokime, ar tikime, kad angelai žiūrėjo į žemę ir matė, kad moterys yra gražios.

 (Čia vartojamas hebrajiškas žodis „towb“ yra „gražus“, „viliojantis jausmus“. Jis vartojamas kitur apibūdinti gerai kvepiančius kvepalus ir gero skonio maistą. Pradžios 41:5, Saliamono giesmė 1:3 ir kt.)

 Neva angelai žiūrėjo į gražias moteris...

 ...Nojaus laikais ir pasakė, kad nori su jomis pasimylėti. Pirma, norint susigundyti geismu, reikia žmogaus kūno. Jokūbo 1:13 sakoma, kad Dievas nėra gundomas ir nemėginamas blogio. Viena iš priežasčių yra ta, kad Tėvas neturi žmogaus kūno, kuriuo galėtų būti gundomas. Tėvas nežino nei alkio, nei miego, nei poreikio palengvėti, nei ką reiškia būti seksualiai gundomam – jis neturi žemiško kūno, kuriuo galėtų būti gundomas.

 Angelai taip pat turi dangiškus/ dvasios kūnus, tad kaip jie gali būti gundomi žemės ir kūno pagundomis?

 Štai kodėl Kristus turėjo tapti žmogumi

 Jis turėjo patirti pagundą ir atsilaikyti. Jis turėjo priimti žmogaus kūną, kuris leido Jį gundyti. Jei esate Dvasioje, nesate gundomi – jūs turite turėti žemišką kūną, kad būtumėte gundomi. Pagalvokite apie tai, kaip mes tai matome dabar, mažareikšmiškai – kai garbiname Jo akivaizdoje, ar pastebėjote visokios pagundos, stresas, baimės ir panašiai kas iš šio pasaulio išnyksta? Šiuo metu tai patiriame tik akimirką, bet angelai gyvena toje ramybėje, susitelkę į dvasinį pasaulį – jie neturi žemiškų kūnų, kuriuos būtų galima gundyti žemiškomis pagundomis.

 Hmmm... žmonėms, kurie tiki, kad angelai anuomet matė, kad moterys yra gražios, argi dabar žemėje, kur gyvuoja daugiau nei 8 milijardai žmonių, nėra daug gražesnių moterų? Dauguma mano matytų statistinių duomenų teigia, kad Abraomo laikais pasaulio gyventojų buvo apie 5 mln. Nojaus laikais gyveno daug mažiau.

 Taigi...Jeigu Nojaus laikais kiltų angelų maištas dėl moterų grožio. Kodėl nuo to laiko nebuvo daug daugiau angelų maištų? Dabar ir net praėjusiais šimtmečiais gyvena daug daugiau gražių moterų nei  Nojaus laikais. Logika žlunga, ar ne? Jei manote, kad angelų maišto motyvas buvo žemiškųjų moterų grožis, tai kodėl nuo to laiko mes neturėjome kelių angelų maištų? Ta teorija greitai žlunga, ar ne?

 Taigi, kaip kai kurie mano, kad angeliškos būtybės, pranašesnės už žmogų, išvysto natūralius pojūčius, kuriuos turi žemesnės klasės kūriniai, žmonės, ir tenkina   savo kūną, kurio jie neturi? Galime manyti, kad šuo ar katė yra gražūs, bet jie mūsų taip nežadina – tai kodėl manome, kad tos aukštesnės būtybės nusileis žemesniems žmonėms, kad būtų sužadinti pojūčiai, kurių jiems nebuvo davęs Kūrėjas, kad norėtų pasimylėti su moterimis? Tai neturi prasmės.

 Kitą savaitę – kas buvo „Dievo sūnūs“?

 Iki tol, laiminu!

Džonas Fenas 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.