Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. gruodžio 1 d., ketvirtadienis

Viešpaties vakarienė 2 iš 3

 The Lord's Supper #2 of 3

Sveikinu visus,

 Ar žinojote, kad Paulius rašė, kad neteisingas dalyvavimas Viešpaties vakarienėje gali sukelti „silpnumą, pažeidžiamumą“ arba ankstyvą mirtį? Nuostabu, bet tiesa.


 Apsvarstykite: jei krikštas vandenyje atliktas „neteisingai“, kažkas gali šiek tiek užspringti vandeniu, bet viskas bus gerai. Uždėjus rankas ant neteisingos kūno vietos, gali kilti nepatogumų ir susierzinimas, tačiau klaida gali būti ištaisyta.

 Tačiau Paulius korintiečiams pasakė: dėl to, kad kai kurie iš jūsų, dalyvaudami Viešpaties vakarienėje, buvo neteisios širdies: „...taro jūsų yra silpnų, sergančių, o kai kurie anksti mirė“. Oho. Tai rimta!

 Korinto kultūra prieš Dievo Karalystės kultūrą

 Paulius rašė savo laišką romiečiams iš Korinto, kas įrodyta Romiečiams 16:22-23: „Sveikina jus, Tercijus, parašęs šį laišką, ir (Justas) mano šeimininkas Gajus, sveikina jus miesto iždininkas Erastas ir brolis Kvartas “.

 1929 m. archeologinių kasinėjimų metu Korinte buvo aptiktas iškaltas akmuo, kuriame Erastas minimas kaip Korinto iždininkas. Tai įrodė, kad Pauliaus laiškas romiečiams buvo parašytas iš Korinto.

Tai svarbu mums ir mūsų diskusijai apie Viešpaties vakarienę dėl Korinte minimų žmonių. Jie atspindi dalį kultūrinės ir rasinės įvairovės Kristaus kūne. Apaštalų darbų 18:7–8 pasakojama, kad Kristaus kūne buvo žydai, graikai ir romėnai, iš pradžių visi susirinkę Justo Gajaus namuose.

 Vardas „Tertijus“ yra romėniškas skaitmuo 3,

 ...o vardas 'Kvartas' yra romėniškas skaitmuo 4. Tercijui diktavo Paulius, todėl jis parašė: "Aš, Tercijus, parašęs šį laišką, sveikinu tave..." Tik keletą laiškų Paulius parašė asmeniškai* . Likusią dalį, kiek žinome, jis padiktavo visiškai arba iš dalies. *Galatams 6:11, Filemonui 1:19; tada Kolosiečiams 4:18, tik pasveikinimas, II Tesalonikiečiams 3:17 tas pats.

 Padarydami asmenį imperijos vergu, romėnai atimdavo jo vardą ir duodavo numerį, ištatuiruodami jį ant kaktos ar riešo. Taigi vergai 3 (Tercijus) ir 4 (Kvartas) dirbo kartu su Pauliumi, taip pat Korinto , tuometinio miesto, kuriame gyveno maždaug 200 000 žmonių, iždininkas. Vergai buvo iš Romos nukariautų tautų, todėl 3 ir 4 buvo ne romėnai, o iš kitų tautų, kitų rasių.

Kristaus kūnas ilgą laiką buvo daugialypis ir daugiakultūris, puikiai sutariantis vienas su kitu. Pavyzdžiui, Apaštalų darbų 13:1 Sirijos Antiochijoje įvardijami 5 pranašai ir mokytojai: Barnabas (Kipras, sala Viduržemio jūroje), Simonas iš Nigerio (etninė Nigerija), Liucijus Kirėnietis (šiuolaikinė Libija Šiaurės Afrikoje), Manėnas ( Izraelis) ir Saulius iš Tarso (Sirija).

 Nenuostabu, kad 3 ir 4 vergai dirbo su Pauliumi ir didelio Korinto miesto iždininku. Visi lygūs Kristuje... nuostabi malonė. Tačiau Korinte  nebuvo viskas gerai. Nors Tercijus, Kvartas ir Erastas neturėjo socialinių ir ekonominių ar rasinių problemų, kiti Korinte jų turėjo.

 Prietarai surinkime (bažnyčioje)

 1 Korintiečiams 11:17-34 Paulius kalba apie grupę žmonių, kurie nenori nei valgyti, nei Viešpaties švęsti vakarienės su kartu su kitais. Prieš prisijungdami prie jų, jie nusprendė susitikti atskirai pavalgyti, net iki pasigėrimo.

 Korintas buvo jūrų uostas, taigi laivų ir įgulų, visų sluoksnių savininkų ir pirklių katilas. Miesto šūkis buvo „Žinios ir laisvė“, o tai reiškė „viskas tinka“. Kai kurie iš šių žmonių atgimė per tikėjimą Kristumi, ir jie visi pradėjo susitikinėti Romos Justo namuose*. Tačiau tai nereiškia, kad jie visi akimirksniu buvo išlaisvinti iš savo išankstinių nuostatų ir šališkumo. *Apaštalų darbų 18:7-8

 Dar ką reikia žinoti apie Korintą

 Graikijos moterys turėjo didelę laisvę, romėnų moterys turėjo įvairaus laipsnio laisves, o žydų moterys susibūrimuose buvo atskirtos nuo savo vyrų („sinagoga“ hebrajiškai reiškia „susirinkimas“).

 Žodinis įstatymas (tradicija/komentaras) vertė jas tylėti susirinkimų metu, nors Mozės įstatyme nieko nepasakyta apie žmonų tylėjimą susirinkimuose – iš dalies dėl to atskyrimo laipsnis Romos imperijoje labai skyrėsi.

 Graikų žmonos dažnai nedėvėjo šydų. Romėnų žmonos paprastai gaubdavosi lengvu „permatomu“ šydu. Žydų žmonos, kiek žinome iš istorijos, dažniausiai dėvėjo šydą, tačiau papročiai skyrėsi priklausomai nuo Romos imperijos regiono.

 Senovinis vestuvinis žiedas

 Šydai buvo paprotys reiškiantis, kad moteris ištekėjusi. Šydai savo laikais buvo tai, kas pas mus yra vestuvinis žiedas. Žmonos atrado savo laisvę Kristuje ir atėję į susirinkimus nusiimdavo šydus.  Jos būdavo be šydų tarp draugų ir šeimos savo namuose, tai kodėl  gi nenusiimti juos  kieno nors kito namuose tarp šeimos Kristuje? Tai prasminga teologiškai, bet ne vietiniams papročiams.

 Įsivaizduokite, kad šiandien nueisite pas ką nors į namus ir, įėję pro duris, nusiimsite vestuvinį žiedą. Žmona galėtų ginčytis, kad yra laisva Kristuje – ir ji būtų teisi.

 Bet tai būtų negarbė jos vyrui ir Viešpačiui.

 Visiems būtų įdomu, kodėl jūs niekinate save, savo vyrą, visus dalyvaujančius socialiniu ir kultūriniu požiūriu? Kodėl niekinate santuokos šventumą, puikuodamiesi savo laisve Kristuje, taip paniekindami Tą, kuris Šventąja Dvasia sujungia jūsų santuoką?

 Ir kaip Paulius auklėjo, net už  šeimą atsakingi angelai buvo paneigiami dėl tos laisvės ir puikavimosi. Jis korintietėms sakė, kad jos gali būti laisvos Kristuje, bet turi subalansuoti  tai, gerbdamos savo santuoką ir šeimą ir   užsidėti tuos šydus. Jis paprašė jų 2 kartus atsižvelgti į vietinius papročius ir tradicijas, liepdamas atitinkamai užsidėti šydus.

 ( Ir anksčiau buvo tokių, kurie tikėjo „hiper “ malone“, kurie sakė, kad nėra nuodėmės ir nėra atsakomybės, nes jie  laisvi Kristuje. Jie nesuvokė, kad laisvė Kristuje suteikiama tam, kad įgalintų mus gyventi šventą gyvenimą, o ne pateisinti nuodėmingą ar netinkamą elgesį. Kaip sako Judo 4 eilutė, bedieviai iškreipia  mūsų Dievo malonę į palaidumą ir neigia mūsų vienintelį Valdovą Dievą ir Viešpatį Jėzų Kristų“.

 Dabar, scena paruošta. Korintiečiai skyrėsi rasine ir socialine prasme,  prieš Kristų  jie turėjo skirtingą religinį patyrimą. Kitą savaitę kalbėsime apie pasekmes, kurios gali kilti, kai nepalikę savo prietarų priimame Viešpaties vakarienę.

 Iki tol, laiminu,


Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.