Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. gruodžio 13 d., antradienis

Pabaigos laiko tipai ir šešėliai Nr. 1 iš 3 Tvanas ir Vestuvės

  

End Times Types & Shadows #1 of 3. A Flood and Wedding,

December 9, 2022

Sveikinu visus,

Kai mes su Barbara  gyvenome Kolorado valstijoje, mėgome vaikščioti po kalnus ir prerijas. Turėjome 3 jaunus berniukus, 2 vaikščiojo, o Chrisą nešiojau ant 


nugaros, nes jis negalėjo vaikščioti; mes eidavome į dykumą.

Pirmiausia išstudijuodavau vietovę žemėlapyje ir nešdavausi vieną jų su savimi. Eidamas ieškojau konkrečių kalnų ar ženklų palei taką arba pažymėtų žemėlapyje ypatybių, pavyzdžiui, uolų darinio. Eidamas mintyse atkreipdavau dėmesį į kiekvieną ženklą, ežero ar uolos atodangą, kad tiksliai žinočiau, kur esame.

 

Matydami  tuos požymius ir ženklus buvome tikri, kad einame teisinga kryptimi. Tai yra Šventajame Rašte aptinkamų pabaigos laiko įvykių tipų ir šešėlių vaidmuo. Galime turėti pagrindinę idėją apie tam tikrus pabaigos laiko įvykius, tačiau mūsų įsitikinimus patvirtina Šventojo Rašto tipai ir šešėliai. Atskirai jie yra tik užfiksuoti įvykiai, tačiau kartu jie sudaro žinių visumą, kuri palaiko ir patvirtina didesnius mokymus apie Dievo planą.

 

Šioje mažoje studijoje bus išvardyti kai kurie iš šių Rašto „orientyrų“, ypač apie žmonijai skirtą  7000 metų laikotarpį. Tai turėtų dar labiau patvirtinti ir užtikrinti mums bendrą Tėvo planą mūsų gyvenimui, nes mes esame mažytė daug didesnės dramos, vykstančios Žemės planetoje, dalis.

 

Kodėl 7000 metų?

 

Tai yra ilgalaikis žydų tikėjimas, pagrįstas tuo, kad Dievas pasaulį kūrė  6 dienas, o 7-tą dieną pasitraukė. Taigi žmogus gyvens 6000 metų, o tada pasaulis įeis į 7-ąją 1000 metų poilsio „dieną“. Tai, ką mes vadiname tūkstantmečiu. Taigi žmogaus skaičius yra 6, Dievo ir užbaigimo skaičius yra 7.

 

Petras buvo žydas ir užaugo su tokiu supratimu, kaip teigiama II Petro 3:8, kad „1 diena su Viešpačiu yra kaip 1000 metų, o 1000 metų kaip 1 diena“.

 

Nors tai yra teiginys apie Tėvo belaikiškumą, galintį vienu metu būti praeityje, dabartyje ir ateityje, principas, kad 1 diena yra lygi 1000 metų ir 1000 metų yra 1 diena, taip pat yra patvirtintas visame Šventajame Rašte.

 

Ozėjas

 

Šios 1 dienos, prilyginmas 1000 metų, tema yra Ozėjo 6 skyriuje: 2. Po prašymo Izraeliui  grįžti pas Viešpatį: „Po 2 dienų Jis mus atgaivins, o trečią dieną Jis prikels mus gyventi su Juo. “

 

Tai jau seniai buvo suprantama taip, kad Dievo jie nematys 2000 metų, tai yra 2 dienas. Bet 3-ią dieną arba trečią 1000 metų rinkinį Jis pakels Izraelį gyventi su Juo žemėje.

 

Tai užuomina apie 2000 metų „pagonių laiką“, kai Izraelis buvo sunaikintas 70-aisiais ir po beveik 2000 metų vėl tapo tauta. Jie stipriai kentėjo pastaruosius 2000 metų ir daugelis stebisi, kodėl Dievas juos apleido. Jiems, žvelgiant iš žydų perspektyvos, Dievas buvo nematomas per pastaruosius 2000 metų, bet tą 3 dieną Jis juos vėl  atgaivins  ir leis gyventi su Juo žemėje.

 

Nojus

 

Pradžios 7:6 mums sakoma, kad Nojus gyveno 600 metų, tada atėjo teismas. Taigi žmogui bus 6000 metų, tada teismas. Per teismą, kaip ir Nojaus dienomis, teisieji bus „plukdomi“ virš žemės. Tada seka 1000 metų poilsio / naujos pradžios „diena“. (Tūkstantmetis, kai Jėzus valdo žemę)

 

Pradžios knygoje 6:16 Nojui buvo nurodyta Viešpats padaryti 3 lygių arką. Tai nuoroda į Kolosiečiams 2:9, kuriame sakoma: „Nes jame yra kūniškos dievybės pilnatvė“. Tai parodė Nojui ir aplinkiniams triasmenį Dievą – Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią arkoje ir jos dalyje. Jėzus Kristus pakelia mus į saugią vietą  virš teismo potvynio.

 

Pradžios 7:16 sakoma, kai jie įėjo į arką: „Viešpats juos uždarė“. Tai yra Efeziečiams 1:13 ir 4:30, kuriuose teigiama, kad kai įtikėjome Viešpatį, Šventoji Dvasia užantspaudavo mus Jame. Kai Nojus ir šeima įžengė į Kristų, į arką, Šventoji Dvasia juos užantspaudavo Kristuje.

 

Jie plūduriavo virš potvynio vandenų, nes buvo užantspauduoti Arkos viduje – tai simbolizuoja  paėmimą prieš suspaudimą. Nuosprendis atėjo, kai Nojui buvo 600 metų, žmogaus, gyvenančio 6000 metų, tipas, o tada teismas – ir tikintieji bus pakelti aukščiau jo. Artėjame prie tų 6000 metų pabaigos...

 

Vestuvės Kanoje

 

Jonas vedamas skaičiuoti Jono Krikštytojo tarnybos dienas ir Jėzaus tarnystės pradžią per 4 dienas. Tos 4 dienos reiškia 4000 žmonijos metų ir rodo, kad kažkas ateis, tada trūksta 2 dienų (2000 metų), tada 7 dieną vestuvės.

 

Jono 1: 19-28 įrašo 1 dieną, pradedant „Tai yra Jono metraštis“ 19 eilutėje.

Jono 1:29 sakoma „kitą dieną“, kuri yra 2 diena, ir tęsiasi iki 34eil.

Jono 1:35 sakoma „kitą dieną“, kuri yra 3 diena, ir tęsiasi iki 42eil..

Jono 1:43 sakoma „kita diena po to“, kuri yra 4 diena, ir tęsiasi iki 51eil., skyriaus pabaigos.

Santrauka tokia, kad Jono 1:19-51 matome 4 dienas Jono ir Jėzaus gyvenime arba 4000 metų istoriją. Judaizme, kaip tikėjo autorius Jonas, šis 4000 m yra laikas nuo Adomo iki Jėzaus.

 

Tie 4000 metų arba 4 dienos Jono ir Jėzaus gyvenime rodo, kad jie abu yra aktyvūs, kviečiantys atgailauti ir sekti Dievu.

 

2 skyrius pradedamas tokiu teiginiu: „Po trijų dienų buvo vestuvės Kanoje“. Taigi Jonas išvardija 4 dienas, praleidžia 5 ir 6 dienas, tada sako, kad po 3 dienų, tai buvo 7 diena, yra vestuvės.

 

5 ir 6 dienos yra 2 dienos arba 2000 metų, kai Dievo nemato žydų tauta. Tai yra 2 dienos, apie kurias kalba Ozėjas: „Po 2 dienų Jis mus atgaivins“ – o trečią dieną Ozėjas sako: Jis juos prikels ir jie gyvens su Juo vestuvių šventėje. Vestuvės savo dienomis, kaip ir kai kuriose šiandieninėse žydų vestuvėse, trunka 7 dienas... (7 metai, švenčiami danguje, kol žemėje suspaudimų laikas)

 

Kaip sakiau pradžioje, šie maži tipažai ir šešėliai, rasti Senajame Testamente ir čia, Jono evangelijos pradžioje, veikia kaip pėdsakų žymekliai. Jie yra orientyrai gyvenimo kelyje, patvirtinantys, kad mes tikime teisingai.

 

Kitą savaitę daugiau tipų ir šešėlių, patvirtinančių 7000 metų Dievo planą žmonijai. Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.