Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. gruodžio 26 d., pirmadienis

Pabaigos laikai, tipai ir šešėliai 3 iš 3

End Times, Types & Shadows #3 of 3 

Sveikinu visus,

 Aš išvardijau keletą tipų ir šešėlių, kurie rodo, kad žmogui yra duotas 6000 metų laikas, tada teismas, po jo  7-osios dienos poilsio laikas arba 7-asis 1000 metų laikotarpis.


 Štai keletas labai trumpai išvardytų:

 Kūrimas užtruko 6 dienas, o 7-ąją Jis nustojo kurti.

Vergai Izraelyje dirbo 6 metus, o 7-ais metais tapdavo laisvi. Išėjimo 21:2, Įst 15:1

Po 6 dienų Mozė buvo pakviestas susitikti su Viešpačiu ant kalno šlovės debesyje, Išėjimo 24:16.

Lozorius buvo miręs iš viso 6 dienas ir prisikėlė iš numirusių 7-tą dieną. Jono 11:1, 5-6, 14, 39

Karalius Saliamonas turėjo 6 laiptelius aukštyn link savo sosto, o 7-asis buvo jo sostas, II Krn 9:18

 Kiekvienoje iš šių ir tų pavyzdžių, kuriuos rodžiau per pastarąsias 2 savaites, yra 6 žmogaus dienos, tada 7 dieną matome poilsį, laisvę, ateinantį Viešpatį, vestuvių puotą ar kitą išaušusią „naują dieną“. asmeniui ar tautai.

  Atsimainymas

 Tiek Morkaus 9:1-2, tiek Mato 17:1 rašoma: „Po 6 dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną su savimi į aukštą kalną atskirai nuo kitų“. Tai, kad Jis pasiėmė kitus su savimi į kalną, rodo paėmimo tipą. Vėlgi, tai buvo „po 6 dienų“, taigi tai yr 7-oji diena, kai jie buvo paimti kartu su Viešpačiu šlovėje.

 Tada jis buvo perkeistas jų akivaizdoje, o Tėvas nusileido baltame debesyje ir kalbėjo jiems. Be to, Jam pasirodė Mozė ir Elijas, kalbėdami apie Įstatymą ir Pranašus apie artėjančią Jo mirtį Jeruzalėje, Luko 9:31. Be to, Lukas sako „po 8 dienų“, o Matas ir Morkus konkrečiai nurodo „po 6 dienų“, taigi jis  tiksliau, nei Lukas  apskaičiavo laiką.

 Įdomu tai, kad visose 3 evangelijose šiame epizode užrašyti Jėzaus žodžiai: „Kai kurie iš jūsų čia neragaus mirties, kol nepamatys Žmogaus Sūnaus, ateinančio į savo karalystę“. (Mt 16, 28, Mk 9, 1, Lk 9, 27)

  Tai, kad Jis pasakė : „neragaus mirties“, o po 7-tą dieną  įvyko Jo atsimainymas, simbolizuoja paėmimą, kuris judaizme žinomas kaip „natzal“ arba „nuplėšimas“.

 Kad kai kurie nesusipainiotų, pranašystės dažnai išsipildo laipsniais, tipais ir šešėliais. Jėzus čia pateikė pavyzdį, kaip atrodys Jo sugrįžimas – dangaus debesys, kaip Jėzus pasakė Mato 24:30, ne žemės debesys, o Tėvo šlovės debesis.

 Lygiai taip pat jis anksčiau Joną Krikštytoją pavadino „Eliju, kuris kaip buvo pasakyta, ateis“, Mato 11:14. Jis nebuvo tikrasis  Elijas, bet buvo Elijo tarnystės ir dvasios tipas – ragino Izraelį atgailai ir apsispręsti kartą ir visiems laikams sekti Viešpačiu, ar ne.

 2 dienos, kai Mesijas nematomas, arba 2000 metų:

 Jėzus išbuvo pagoniškoje Samarijoje  2 dienas , ten kur susitiko su moterimi prie šulinio, Jono 4:40. Tos 2 dienos yra 2000 metų pavyzdys. Jis bus matomas ir priimtas tarp žemės pagonių.

 Gerasis samarietis davė užeigos savininkui 2 pensus, tai buvo 2 dienų darbo užmokestis už sužeisto vyro priežiūrą, pažadėdamas grįžti ir apmokėti visas likusias  sąskaitas. Luko 10:35 dvi dienos arba 2000 metų, skirtos žmogui išgydyti, rodo, kad Viešpaties tarnystė tarp pagonių yra kūno ir sielos gydymas.

 Mes jau matėme 2 trūkstamas dienas iki vestuvių Kanoje, 2 dienas, kurias mini Ozijas, tačiau noriu atkreipti dėmesį į  dar vieną „2 dienų“ arba „2000 metų“ paminėjimą.

 Nuo 70 iki 1967 metų, beveik 2000 metų, kai Mesijas nebuvo matomas Izraelyje

 Luko 21:24 Jėzus kalbėjo apie šventyklos sunaikinimą, kuris įvyks praėjus beveik 40 metų po šių jo ištartų žodžių, 70-aisiais.

 Apie tą laiką Jis pasakė: „...ir jie bus žiauriai išžudyti ir išvaryti į visas tautas, o Jeruzalė bus trypiama pagonių, kol išsipildys pagonių laikas“.

 Turime atkreipti dėmesį – kai mūsų Viešpats pareiškia, kad turi išsipildyti „pagonių laikas“,  tai lyg įrašyta akmenyje. Pagonims YRA skirtas laikas, ir tada jis vieną dieną išsipildys. Išpildyta  ir pabaigta. Yra nustatytas laikas nežydams ateiti pas Viešpatį, o kai tai įvyks tas laikas pasibaigs. Tai nereiškia, kad žmonės nebus išgelbėti, tai tiesiog reiškia, kad Dvasios metu dėmesys nukrypsta nuo pagonių į Izraelį – apie tai ir kalba Apreiškimas – Izraelis priima savo Mesiją.

 Jėzus pasakė, kad pagonių laikas bus pažymėtas tuo, kad Jeruzalės miestas bus užvaldytas (kontroliuojamas) pagonių „iki pagonių laikų išsipildymo“.

 Kai Izraelis buvo sunaikintas 70-aisiais, jie tikrai  buvo išvesti į visas tautas. Jie vėl tapo tauta 1948 m., bet tik 1967 m. perėmė Jeruzalės kontrolę iš pagonių. Todėl 1967 m. prasideda „pagonių laiko“ pabaiga.

 Paulius taip pat pažymėjo tai Romiečiams 11:25: „Nenoriu, kad jūs nežinotumėte paslapties ir, kad nepasididžiuotumėte savo mąstyme, nes Izraelis iš dalies buvo apakintas, kol ateis pagonių pilnatvė.“

 Sujungus šiuos du suprantame  Jėzų sakant, kad yra pagonių laikas, kuris baigsis, kai Izraelis ims valdyti Jeruzalę, ir aklumas nuo žydų tautos pasitrauks (aklumas apie jų Mesiją) tai vyks, kai ateis  pagonių pilnatvė.

Nuo septintojo dešimtmečio vidurio iki dabar matėme kaip aklumas, pakyla nuo žydų tautos. Tuo pat metu Evangelija skelbiama visame pasaulyje. Taigi, atrodo, kol pagonių laikas baigiasi, aklumas iš tiesų nukeliamas nuo Izraelio, todėl dabar  turime būti arti „2 dienų“ arba 2000 metų pagonių laiko pabaigos.

 Tikiuosi, kad tai buvo įdomus  tipų ir šešėlių nagrinėjimas  tiek apie 7000 metų Dievo plano „didįjį paveikslą“, tiek apie „pabaigos laikus“.

 Kitą savaitę nauja tema, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.