Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. gruodžio 20 d., antradienis

Pabaigos laikai, tipai ir šešėliai 2 iš 3


End Times, Types & Shadows #2 of 3

Sveikinu visus,

 Dauguma žmonių nėra susipažinę su istorija apie teisėtą karalių Joašą ir apgaviką, kuris valdė vietoj jo  6 metus, tačiau ji pateikia nuostabų 7000 metų
Dievo plano žmonijai vaizdą.

 Joašas yra Jėzaus atvaizdas

 II Karalių 11 skyrius prasideda Ahazijo, kuris buvo Judo karalius, mirtimi. Jis buvo blogojo  šiaurinės Izraelio karalystės karaliaus Ahabo brolis. Jis, kaip ir jo brolis, nevaikščiojo su Viešpačiu. Kai jis mirė, pasakojama, kad jo motina Athaliah žudė visus konkuruojančius karališkosios šeimos narius ir ji manė, kad juos visus surado.

 Viena iš neapdainuotų Biblijos herojų yra moteris, vardu Jehoshaba, pati būdama princese,  žinojo, kad Joašas yra teisėtas karalius. II Karalių 11:3 pasakoja apie jos herojišką poelgį:

 "Jis (Joašas) buvo su ja ir slapstėsi Viešpaties namuose 6 metus. Atalija (mirusio karaliaus Ahazijo mama) valdė žemę."

 Man įdomu, kad vardas „Joašas“ reiškia „Jehovos duotas“ arba „Jehova yra stiprus“ arba „Jehova yra ugnis“.

 Atalija nesiruošė leisti valdyti teisėtam karaliui, todėl ji nužudė visus įmanomus giminaičius, valdydama žemę savo mirusio sūnaus vietoje. Ji nežinojo, kad vienas įpėdinis pabėgo. Joašas yra Jėzaus atvaizdas, Atalija – velnio atvaizdas. Ji valdė 6 metus, tai yra velnio, valdančio pasaulį 6000 metų, tipas.

 Kai Šėtonas gundė Jėzų Luko 4:6, jis pasakė Jėzui, kad jei Jėzus jį pagarbins, jis duos Jėzui šio pasaulio karalystes, nes jos jam atiduotos. Štai ką Adomas padarė, kaip sakoma Ozėjo 6:7: "Jie, kaip Adomas, sulaužė sandorą. Jie klastingai elgėsi su manimi." Paulius II korintiečiams 4:4 rašė, kad šio pasaulio dievas apakino protus tiems, kurie netiki.

 6 metus, o tai simbolizuoja 6000 metų žmonijos gyvenimo laiką , apgavikas valdo vietoj Karaliaus. Karalius  yra paslėptas šventykloje su Dievu, kol ateis laikas užimti jam deramą valdovo vietą.

 II Karalių 11:4-11 pasakojama, kad septintaisiais metais teisėtas karalius Joašas buvo išvestas iš slėptuvės ir parodytas tautai bei karūnuotas žemės karaliumi, o piktasis apgavikas Atalija buvo nužudytas.

 Tai viena iš 2 vietų, kur galime pamatyti Izraelio karūnavimo ceremoniją (kita – apie  Saliamoną). Ši ceremonija taip pat yra Jėzaus karūnavimo karaliumi pavyzdys.

  II Karalių 11:11-12 mums sakoma, kad karalius buvo išvestas, jam ant galvos buvo uždėta karūna ir duotas „paliudijimas“,  arba hebrajų kalba „iškilmingas Dievo įstatymas“, ir jis buvo pateptas aliejumi. Jėzus, žinoma, yra Tėvo Žodis kūne, Jis yra karūnuotas Karalius ir  pateptas Šventąja Dvasia valdyti.

 Štai mes vėl matome 7000 metų planą, kai  6000 metų žemę valdo apgavikas, tada teismas ir  po to teisėtas karalius.

Abraomas, Eliezeras, Izaokas ir Rebeka – ir paėmimas

 Paralelių yra tiek daug, kad negaliu gilintis į visas detales, bet pasiliksiu prie šios serijos temos. Matome, kad Abraomas atstovauja Dievui Tėvui, kuris turi pažado sūnų, kaip ir Abraomas turėjo pažado sūnų Izaoką.

 Abraomas (Tėvas) pasiuntė savo tarną Eliezerą (Šventąją Dvasią), kad surastų Izaokui (Jėzui) žmoną. Eliezeras paėmė 10 kupranugarių, prikrautų dovanų ir reikmenų, ir rado Rebeką (surinkimą) noriai nešančią vandenį, kad patenkintų poreikius – vanduo yra Šventosios Dvasios ir Dievo gyvybės simbolis, rodantis,  į Šventąją Dvasią, kurios tikslas tarnauti mums, kad mumyse ir mūsų gyvenime būtų Dievo gyvybė.

 Pradžios 25:20 pasakojama, kad Izaokas susituokė būdamas 40 metų, o tai susiję su Jėzaus atėjimu į žemę ties 4000 metų riba, kad paimtų sau nuotaką, tai  Jis įvykdė per kryžių, prisikėlimą ir žengimą į dangų.

 Pradžios 25:26 pasakojama, kad Izaokui buvo 60 metų, kai gimė Jokūbas ir Ezavas, o Jokūbas buvo pervadintas Izraeliu. Sūnus gimė, kai jam sukako  60, arba 6000 metų, mums vėl parodo, kad Jėzus paėmė nuotaką praėjus 4000 metų, o suėjus 6000 metų Izraelis bus atgaivintas gyventi su Viešpačiu.

 Taigi čia vėlgi, autorius praleidžia daugiau nei 2 dienas. Jis mini, kad Izaokas vedė būdamas 40 metų arba Jėzus ateina 4000 metais. Tada jis praleidžia kitas 2 dienas arba 2000 metų. Tada mini Izraelį, gimusį 60 ar 6000 metais.

 Tai panašu į praeitą savaitę išnagrinėtas rašo eilutes, kai dingsta 2 dienų aprašymas  iki vestuvių Kanoje  Jono evangelijoje , tai simbolizuoja 2000 metų, arba Ozijo  paminėjimą: „po 2 dienų“ arba 2000 metų „Jis atgaivins mus, kad gyventume Jo akivaizdoje“.

 Susižavėjimas akimirksniu

 Bet grįžkime ten, kur Izaokas pirmą kartą akis į akį susitinka su savo nuotaka Rebeka. Istorija pasakojama Pradžios 24:62-67.

izaokas paliko savo tėvo namus ir vakare išėjo į lauko vidurį apmąstyti Viešpaties dalykų. Jis turėjo žinoti, kad Rebeka netrukus bus su juo, ir mes galime tik įsivaizduoti jo mintis. Galite prisiminti  Jėzaus palyginimus, ypač palyginimą apie sėjėją iš Morkaus 4, kur žemė reiškia žmogaus širdį, taip pat ji gali reikšti visą žmoniją kaip derlių Viešpačiui.

 Izaokas, atstovaujantis žemei, stovi lauke  toli nuo savo tėvo namų, kai jis pamato  atvykstančią Rebeką.  Ji nušoka nuo kupranugario ir bėga į lauką susitikti su Izaoku asmeniškai( vert. tik jiedu du ), ji  paliko savo namus , kad susitiktų savo sužadėtinį, taip kaip ir Izaokas išėjo iš tėvo namų, kad susitiktų su sužadėtine lauke.

 Tai graži romantiška scena, kai Viešpats palieka savo Tėvo namus kad išeitų pasitikti mūsų, o mes esame pakeičiami akies mirksniu pakylame ir susitinkame „ su Juo ore“ , kaip rašo Paulius, tarp mūsų bendrų namų.

  Tada Izaokas pasiima Rebeką į savo tėvo namus, kaip Viešpats mus pasitiks tarp namų, ir nuves į savo Tėvo namus, kur paruošė mums vietą.

 Kai susiesime šią Izaoko meilės istoriją , simbolizuojančią  paėmimą, su tuo, kad jis veda  būdamas 40 metų, parodydamas mums, kad Jėzus paėmė nuotaką, prabėgus 4000 metų nuo Adomo gyvavimo laiko , ir su Jokūbu (Izraeliu) kuris būdamas 60 metų arba 6000 metų  gyvens su Viešpačiu, mes būsime  apstulbę dėl  Viešpaties gerumo.

 Nuostabi malonė... ir dar daugiau ateinančią savaitę, iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.