Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. spalio 29 d., šeštadienis

Gyvenimo Žodis 3 iš 3

 

The Word of Life #3 of 3

Sveikinu  visus,

Naujajame Testamente yra keli graikiški žodžiai išversti „gyvenimas“. Pavyzdžiui, vienas yra „bios“, kuris reiškia fizinį gyvenimą. Tai yra žodžių „biologija“ ir „biografija“ šaknis, pastarasis žodis reiškia užrašytą kažkieno gyvenimą. Kitas


žodis, verčiamas gyvenimas, yra „anastrofas“, reiškiantis gyvenimo kokybę,  elgesį gyvenime .

 Tačiau, kalbėdami apie Dievo gyvenimo kokybę, matome vartojamą žodį „Zoe“, dažnai derinamą su „aionios“, reiškiančiu „amžinai besitęsiantį “ arba „amžiną“.

Zoja yra gyvybė, kilusi iš Dievo, todėl ji pati savaime egzistuoja ir palaiko save.

 Pasauliui mes atrodome tik dar vienas  žmogus, o mūsų gyvenimas atrodo kaip „bios“, natūralus gyvenimas. Tačiau gyvendami savo dvasiniame žmoguje turime „zoe aionois“, amžinąjį gyvenimą – Dievo gyvenimą. Gyvybė mūsų dvasioje, pati save išlaiko ir egzistuoja pati savaime , teka į mūsų sielą – mūsų protą, intelektą, emocijas – visą gyvenimą, teka į pasaulį ir mus supančius žmones.

 Kadangi tikrasis mūsų gyvenimas yra amžinai savarankiškas ir pats save palaikantis , turėtume branginti tai, ką turime giliai savo sieloje. Tai paslaptis tiems išorėje, kurie mano, kad gyvename vien pagal filosofiją arba tikime prietarais.

 Dieviškumo paslaptis

 I Timotiejui 3:9 ir 3:16 Paulius kalba apie „maldingumo slėpinio laikymą švarioje sąžinėje“ ir „didis yra pamaldumo slėpinys“. Tas pamaldumo slėpinys apima faktą, kad amžinasis gyvenimas, Zoja, atkūrė mūsų dvasinį žmogų. Tai paslaptis tiems, kurie yra išorėje,  kurie nėra Kristaus kūne.

 Kitiems mes kvaili, bet tiems, kurie tiki, kryžius yra Dievo jėga. Žodis „paslaptis“ arba graikiškai „musterion“ nereiškia to, ko negalima žinoti. Tai reiškia kažką, kas atskleista apreiškimu.

 Žodis reiškia tai, kas tampa žinoma po įvedimo į paslaptį. Kitaip tariant, tai gali būti žinoma tik iš apreiškimo. Pavyzdžiui, prieš jums gimstant iš naujo, Dievo Žodis jums neturėjo prasmės. Tačiau kai gimėte iš naujo, o tai buvo jūsų įvedimas į karalystę, Dievo karalystės paslaptys jums buvo ir tebėra apreikškiamos. Apreiškimo žinias Dievas duoda tiems, kurie gimė šeimoje, priimti į Dievo šeimą. (Efeziečiams 1:3-5...)

 Paulius naudojo tą pačią šaknį, kad apibūdintų, kaip jis gyveno. Filipiečiams 4:10-13 Paulius dėkoja jiems už finansinę paramą, kai iš ten išvyko į Tesaloniką (Apaštalų darbų 16 pabaiga ir 17 skyriaus pradžia). Jis  sako, kad dovanos netroško, bet buvo už ją dėkingas. Jis padarė pareiškimą, kuris vertime nėra toks dramatiškas kaip išsireiškimas graikų kalba, todėl leiskite man pačiam išversti  11–13 eil. iš graikų kalbos:

 "...Aš išmokau šią tiesą; žinau, kaip būti pasitenkinusiu, nepriklausomu nuo aplinkybių. Esu patyręs skurdą ir perteklių. Visuose dalykuose  ir visame kame esu pašvęstas į paslaptį,  kaip pasitenkinti būnant sočiu ar alkanu  Tai yra: visame kame turiu stiprybės tame, Kuris mane stiprina“.

 Dauguma žmonių žino King James Version, kurioje sakoma;

 „Aš galiu padaryti viską per Kristų, kuris mane stiprina“, ir suprask, kad jei  jie gali tiesiog ištverti, jei gali tiesiog palaukti, jei gali tik dar  šiek tiek pasistengti, Dievas ateis padėti.

 Bet sakoma čia kiti dalykai. Paulius dalijasi savo širdimi ir gyvenimo patirtimi su filipiečiams, o jo laiškas jiems yra intymiausias ir labiausiai atskleidžiantis iš visų jo laiškų. Jis dalijasi, kaip jis buvo inicijuotas į paslaptį, atrastą trūkumo ir gausos laikais. Tai paslaptis, kad amžinasis gyvenimas Kristuje daro jį savarankišku, nepriklausomu nuo aplinkybių, nes jis viską gali padaryti per  tą, Kuris jį stiprina.

 Būtent per įvedimą į amžinojo gyvenimo slėpinį sužinome, kad mūsų gyvenimas Kristuje iš tikrųjų nepriklauso nuo jokių mus supančių aplinkinių. Mūsų gyvenimas Jame savarankiškas ir  nepriklauso nuo aplinkybių. Tai amžinasis gyvenimas, Zoe gyvenimas, amžinasis Dievo gyvenimas, kuris išlaiko pats save. Štai toks tas Gyvenimas.

 Štai kodėl savo gyvenimo pabaigoje apaštalas Jonas, rašydamas  evangeliją ir savo pirmąjį laišką, iš visų dalykų, kuriuos galėjo pasakyti apie Jėzų, nusprendė pabrėžti: „Jame buvo gyvenimas(liet.gyvybė), ir tas gyvenimas (liet. gyvybė) buvo žmonių šviesa. Ir tas gyvenimas pasireiškė.

 Vėlgi, turime suvokti, kad kiekvienas iš mūsų priklauso ypatingam „klubui“, kaip žmonės, įvesti į amžinojo gyvenimo, dievotumo slėpinius. Kai pirmą kartą buvau išgelbėtas, išgirdau terminą, kad Viešpaties kariuomenė yra vienintelė kariuomenė, kuri šaudo sužeistuosius. Tai mane nuliūdino.

 

 Kai sėdžiu prieš kažką  viename iš mūsų susirinkimų namuose kažkieno svetainėje, žiūriu į jį ir matau Dievo malonę – į amžinąjį Dievo gyvenimą ir jo slėpinius inicijuotą bičiulį. Vertinu jį dėl gyvenimo, kurį jis turi Jame, ir dėl to, ką Jis padarė jo gyvenime. Jėzus juos myli lygiai taip pat, kaip myli mane. Esame lygūs.

 Galatams 2:9Paulius sako, kad Petras, Jokūbas ir Jonas ištiesė bendrystės ranką Pauliui ir Barnabui, kai „pamatė mumyse malonę“. Šie vyrai turėjo labai skirtingas tarnystes, nes visi trys buvo išsiųsti pas žydus, o Paulius ir Barnabas – pas pagonis. Tie skirtumai galėjo juos suskaldyti, bet vietoj to jie gerbė vienas kitą, nes suvokė vienas kito gyvenime malonę.

 Turime suvokti, ką turime, sakydami „amžinasis gyvenimas“ ir gyventi taip, kad tą gyvenimą gerbtume, saugotume ir brangintume. Turėtume padaryti viską, ką galime, kad apsaugotume tą gyvybę, kad nenuliūdintume Šventosios Dvasios. Iš tikrųjų ilgai pakęsti  ir nusileisti  vienas kitam. Meilė įvykdo Dievo įstatymą, ir lengviau vaikščioti su meile, jei supranti, kad bendratikiai gyvena tokį patį amžinąjį gyvenimą kaip ir tu – jie buvo įvesti į Dievo paslaptis.

 Iš visko, ką Tėvas jums suteikė, nuo pat pradžių, kai jūs tiesiog norėjote būti išgelbėti, kad nepatektumėte į pragarą arba jus reikėjo išgelbėti nuo kokių nors jūsų gyvenimo aplinkybių, iki dabar, kai suvokiate, kad jūsų gyvenime yra Dievo gyvenimas. dvasia, sutelkime dėmesį į tą ypatingą faktą. Susitelkime į tą unikalią tiesą tarp mūsų, kad Jėzuje Kristuje yra gyvenimas, gausus gyvenimas, gyvybė, kilusi iš Jo Tėvo, ir Jis ją mums davė. Oho, kokia nuostabi malonė!

 Kitą savaitę - nauja tema, iki tol


John Fenn 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.