Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. lapkričio 8 d., antradienis

Kaip suprasti Krikščionių patriotų judėjimą Amerikoje 1 iš 2

 Understanding America's   "Christian Patriot" Movement  #1 of 2

 Sveikinu visus,

 Tai bandymas  iš dalies paaiškinti, kodėl Amerikos krikščionys ir Amerikos politika yra taip glaudžiai susiję, sutelkiant dėmesį į 3 pagrindinius dalykus. Tai taip pat


parodys, kas  vyksta politiškai ir keliose Vakarų valstybėse.

 JAV Nepriklausomybės deklaracija, Konstitucija (ir teisių įstatymas), pagrįsta tradiciniu  judėjų ir krikščionių tikėjimu.

 Kai 1776 m. liepos 4 d. mūsų protėviai paskelbė Jungtines Valstijas nepriklausomomis nuo Didžiosios Britanijos, pirmoji pastraipa po tos deklaracijos įžanginio teiginio (preambulės) sako:

 "Šias tiesas laikome savaime suprantamomis; visi žmonės sukurti lygūs ir jiems Kūrėjas suteikė tam tikras neatimamas teises, tarp kurių yra Gyvenimas, Laisvė ir Laimės siekimas. Vyriausybes sudaro žmonės, savo teisingas galias įgyjant valdomųjų sutikimu.“

 "Mes laikome šias tiesas savaime suprantamomis“ reiškia, kad šios tiesos yra akivaizdžios visiems. Kaip savaime suprantama, kad vasarą lapai žaliuoja arba dangus mėlynas, tai yra visiems akivaizdu.

 "Kad visi žmonės  sukurti lygūs, kad jų Kūrėjas jiems suteikė tam tikras neatimamas teises".

 Kadangi Deklaracijos kontekstas apima visus Amerikos vyrus, moteris ir vaikus, žodis „vyrai“ reiškia žmoniją, visus asmenis, susijusius su dokumento tikslu. Ištraukus „vyrus“ iš konteksto, galima iškreipti prasmę manyti, kad kalbama tik apie lytį, vyrą.

 „..aprūpinti jų Kūrėjo suteiktomis tam tikromis neatimamomis teisėmis“.

 Neatimamos teisės; „jų negalima atimti, paneigti ar perleisti kitam“. Jame sakoma, kad Kūrėjas suteikė visiems žmonėms teises, ir tai yra savaime aišku, kad valdžia negali to atimti, paneigti ar perleisti kažkam kitam (nes Jis yra Dievas). Siekiant „užtikrinti šias teises“, sudaroma vyriausybė.

 Skirtumas tarp konservatorių ir liberalų: Dievas duoda teises, o ne valdžią.

 Iki 1776 m. liepos 4 d. jokia kita tauta nepaskelbė, kad ji remiasi samprata, kad Dievas suteikia visiems žmonėms teises, todėl vyriausybės vaidmuo yra padėti piliečiams užtikrinti tas teises. Liberalai, priešingai, mano, kad valdžia suteikia ir atima teises.

 Tai yra „krikščioniškojo patriotinio“ judėjimo  pagrindas. Taip siekiama atremti liberalų įsitikinimą, kad valdžia suteikia teises, o ne Dievas, ir jų puolimą prieš tuos, kurie tiki tradiciniais dokumentais, kuriuos parašė mūsų įkūrėjas.

 Apie tas teises ir kodėl kyla krikščioniškojo patriotizmo judėjimas

 Žemiau pateikiami 3 pagrindiniai dalykai, kuriuos aptariu norėdamas paaiškinti, kodėl krikščionybė ir tradicinė Amerikos kultūra taip glaudžiai siejasi su mūsų steigimo dokumentais.

 Kūrėjas suteikia teises

Šios teisės yra neatimamos (negali būti paneigtos, pažeistos, perleistos kitam)

Todėl 1 ir 2 nustato, kad kiekvienas asmuo yra atsakingas (Dievui) už savo gyvenimą (kaip jis elgiasi su šiomis teisėmis).

 Tai, ką matome dabar tarp liberalų JAV ir kitose šalyse:

 A. Valdžia suteikia teises

 B. Tas teises gali nustatyti vyriausybė

 pagal tai, kaip ji nori

 C. A ir B nustato, kad kiekvienas asmuo yra atsakingas  

 vyriausybei

 Natūralios tikėjimo, kad valdžia suteikia teises, pasekmės yra tai, kad jei kas nors nepriima vyriausybės C, jis yra įvardijamas kaip nepatriotiškas arba išdavikas. Krikščionys ypač išskiriami dėl to, kad jie atsisako palikti pirminius 3 principus. Vyriausybė nori, kad visi būtų vieningi A, B ir C srityse. Įtraukimas į juos reiškia priėmimą tol, kol jie laikosi A-C. Krikščionys negali eiti į kompromisą dėl originalaus 1-3, kas sudaro sąlygas konfliktams.

 Supraskite tai: štai kodėl žiniasklaida puola tuos, kurie tiki tradicine ištekėjusios mamos, susituokusio tėčio ir vaikų šeima, kaip „kraštutinius dešiniuosius“ arba „fašistus“. Prieš įvesdami totalitarinę vyriausybę, turite sunaikinti šeimą, nes tie, kurie pirmiausia yra ištikimi šeimai, automatiškai nepaklus vyriausybės mandatams, kurie prieštarauja tradicinėms vertybėms. Todėl tradicinės amerikietiškos kultūros šalininkai turi būti šmeižiami, apšaukiami visokiais vardais (nacistais, fašistais, išdavikais, nepatriotiškais, kaip matėme Amerikos politikoje ir žiniasklaidoje ir pan.).

 Nepriklausomybės deklaracija ir Teisių projektas parašyti neigiamai

 Tai reiškia, kad jis nusako, ko negali padaryti vyriausybė, o ne nusako „pozityvius“ veiksmus, kuriems ji ar kiti turi paklusti teisių požiūriu. Pavyzdžiui: „Kongresas nepriima jokio įstatymo, gerbiančio religijos įtvirtinimą arba draudžiantį laisvai ja naudotis“. Jame nurodoma, ko valdžia negali, o ne tai, ką gali padaryti. Teisių projektas  parašytas neigiamai.

 Devintojo dešimtmečio pradžioje prezidentas Ronaldas Reiganas sakė: „Skaičiau apie kitas šalis ir apie tai, kaip jos panašios į mūsiškę daugeliu atžvilgių, išskyrus tą vienintelį skirtumą. Jų konstitucijos yra dokumentai, kuriuose vyriausybė nurodo žmonėms, ką jie gali daryti, mūsų gi yra dokumentas, kuriame sakoma, kad žmonės sako vyriausybei, ką ji gali padaryti.

 Mūsų dokumentai yra parašytas neigiamai, aprašant, ko vyriausybė negali padaryti, taip suteikiant piliečiams teisę pasakyti, ką jie leis savo vyriausybei. Kai mūsų laikais liberalai pavertė vyriausybę teisių davėjais, tai matoma, pavyzdžiui, FTB ir Teisingumo departamento pavertimą ginklu prieš konservatorius*, žmonės eina į balsavimo kabinas ir kandidatuoja siekdami atkurti pagrindines ribas ir vyriausybės vaidmenį.  Nuo mokyklų tarybų iki prezidentūros – tai yra keletas pagrindinių priežasčių, kodėl JAV kyla krikščionių patriotų judėjimas.

 *Šiuo metu, kai tai buvo rašoma, Į Romos  kataliko judėjimo  už gyvybę  lyderio namus įsiveržė SWAT komanda ir areštavo jį dėl daugiau nei prieš metus iškeltos bylos , kad  neva  vyras sukėlė pavojų savo mažamečiui sūnui. Kitas vyras padavė ieškinį, bet teismas atmetė jo bylą ir reikalavimus. Tačiau daugiau nei po metų DOJ ir FTB atgaivino bylą ir surengė reidą vyro namuose, išvesdami jį su  grandinėmis prieš žmoną ir vaikus. Byloje, kuri buvo  nutraukta teisme  įrodant, kad tėvo elgesys buvo skatinamas savigynos , galbūt valdžios institucijos būtų turėję pasikalbėti su žmogumi ar jo advokatu, jei būtų norėję  toliau tirti tą atvejį, bet niekada nederėtų veržtis  žmogaus namus  su SWAT komanda, kurią sudaro daugiau nei tuzinas ginkluotų iki dantų policininkų.

 Tokie veiksmai vakaruose yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės ima balsuoti už konservatorių vertybes atstovaujančius pareigūnus. Panašus balsavimas už konservatyvias vertybes Europos tautų vadovybėje vyko dėl panašių priežasčių – „populistinis“ judėjimas renka konservatorius, kurie tiki tradicine šeima, tautine tapatybe ir pan., bet žiniasklaidoje yra vadinami įvairiausiais vardais.

 Tikiuosi, kad ši pirmoji dalis buvo įdomi norint sužinoti esminius perspektyvų skirtumus ir tai, kas vyksta JAV ir daugelyje Vakarų šalių. Kitą savaitę – kaip liberalai naudojasi teismais, kad įteisintų savo veiksmus.

 Iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.