Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. spalio 2 d., sekmadienis

Apkasų karas su velniu arba būti nugalėtoju 4 iš 4

 Trench Warfare With the Devil  or Having Already Won #4 of 4

Sveikinu visus,

Šiandien papasakosiu dalį iš to , ką sužinojau Viešpaties aplankymo metu  prieš dešimtmečius, bet tai pakeitė mano gyvenimą. Retai dalinuosi tuo, nes tai asmeniška, o kai kurie klausimai, kuriuos jam


uždaviau, kilo dėl įvykių mano šeimoje ir man artimų žmonių šeimose. Dabar kai kuo iš to pasidalinsiu.

 AŠ galvojau apie Mato 28:18:

 „Visa valdžia (valdžia, ne jėga ) man duota danguje ir žemėje, todėl eikite...“

 

Graikiškas žodis, kai kuriuose vertimuose išverstas kaip „jėga, galia“, iš tikrųjų yra „valdžia“ arba egzozija. Jėzus pasakė;

 

"Man duota visa valdžia danguje ir žemėje, todėl eikite ir mokykite visas tautas.

 

 Skirtumas tarp jėgos ir valdžios gali būti matomas policijos pareigūnų darbe.  Ginklas, kurį jie nešiojasi, yra jėgos ginklas, bet eismas sustoja arba tęsiasi, kai jie iškelia ranką, parodydami savo valdžią. Kai jie duoda nurodymus eismui, eismą sustabdo ne kas nors jų viduje, o tai, kad jie turi valdžios įgaliojimus priversti žmones paklusti.

 

 

 

Tėvas suteikė  Jėzui visą valdžią, todėl mes turime daryti žmones mokiniais. Kodėl "todėl"? Kadangi mes esame Jame ir Jis mumyse, mes esame tie, kuriems pavesta naudoti Jo valdžią žemėje.

 

 

 

Kaip policijos pareigūnas, turintis įgaliojimus naudoti valdžią, taip ir mes turime teisę naudotis Dievo valdžią. Ir lygiai taip pat, kaip ir valdžia, ir galia turi būti įstatymo pareigūno viduje, taip ir mes, krikščionys, turėtume gyventi Viešpaties valdžioje ir turėti galimybę panaudoti Tėvo galią (jo Dvasia), kur Jis nori. .

 

 

 

Tai yra Tėvo galia per Jo Šventąją Dvasią, su kuria susijungia valdžia. Žodis ir Dvasia sutaria, taigi, nors jūs turite teisę naudoti Jo vardą, turite tai daryti bendradarbiaudami su Šventąja Dvasia, kuri yra galia. Jėzus pasakė, kad išvaro demonus Dvasia – Šventoji Dvasia yra jėga, kuri iš tikrųjų atlieka darbą.

 

 

 

Galite sakyti Jėzaus vardą tiek kartų, kiek norite, ir jūs turite tai daryti, bet jei Šventoji Dvasia neprisijungs prie to, nieko nebus. Kai Dvasia susijungia su Vardu, tereikia vieno to Vardo paminėjimo, kad į situaciją būtų paleista Dievo galia.

 

 

 

Todėl melsdamasi už ką nors skiriu laiko tiek kiek reikia, stabteliu. Štai kodėl savo konferencijose mes susiskirstome į mažus 6 ar 8 žmonių ratelius, kad kiekvienas žmogus galėtų melstis, kad turėtų galimybę stabtelėti, įsiklausyti, kad visi pažintų Tėvo valią šiai situacijai ir kaip Jo Dvasia tarnaus priimančiam maldą.

 

 

 

Aš moku žmones pirmiausia nustatyti Tėvo valią pagal tai, kur juda Šventoji Dvasia, o po to meldžiantis už asmenį tarti  Jėzaus vardą. Taip pat galite pamatyti, kiek žmogus mažai tiki Vardu arba koks nejautrus jis yra Dvasiai, jei jis tiesiog taria daug žodžių, kurie skamba galingai ir kupini pareiškimo. Taip pat, jei jis meldžiasi ir naudoja Jo vardą kelis kartus ir (arba) naudoja įvairias religines formules, tarsi jos galėtų padidinti galią. Tai labai paprasta: jei iš Dvasios žinote, ką Viešpats nori daryti, tiesiog įsakykite naudodami tą Jėzaus Vardą ir tai bus padaryta. Trumpai, paprastai, galingai, nes Šventoji Dvasia atlieka visą darbą.

 

 

 

Ankstesnis vizito metu klausiau, ką reiškia, kad Jėzui atiduota visa valdžia, kaip parašyta   Mato 28:18. Klausiau  kodėl Tėvas leidžia vaikus skriausti, apleisti, net sužaloti ar dar blogiau siaubingose ​​šeimose, jei Jėzus turi visą valdžią, kur Jis yra, kai vaikai taip kenčia.

 

 

 

Jis iš karto atsakė: "Tėvas sukūrė šeimą ir pavedė šeimą žmonijai. Tikslas buvo toks, kad šeima būtų pagrindinis būdas, kuriuo žinios apie Jo kelius pasklis po žemę. (Tai rodo daug ST ir NT eilučių) Kadangi šeimai  deleguota valdžia, mes esame atskirti nuo daugelio šeimų, nes jos nenori nei mūsų, nei Tėvo kelių“.

 

 

 

„Tėvas dažnai turi laukti, kol  vaikas pradės užauga ir  išeina iš po  tėvų valdžios, todėl daugelis ateina pas mane paauglystėje irs studentavimo  metais. Net jei jie mane pažįsta vaikystėje, vaiką tokioje šeimoje riboja šeimos autoritetas. Kartais jo tikėjimas yra tik tarp mūsu, nes niekas kitas šeimoje su Manimi nevaikšto. Kitose situacijose, kai tik vaikas pradeda tapti savarankiškas , tampa teisiškai įmanoma ir teisinga, kad Tėvas alėtų ieškoti  tų vaikų, kad juos  paguostų , imtų  gydyti ir patrauktų prie savęs. Mes nebūsime kaltinami. Tą dieną visi pamatys, kad viskas, ką darėme, yra teisu ir teisinga, kad mūsų negalima apkaltinti“.

 

 

 

Po tam tikros diskusijos apie tai, kaip reikia gerbti pačią valdžios struktūrą, kurią Jis paskyrė žmonijai ir su ja susijusius dalykus, jis toliau pakomentavo:

 

 

 

"Aš turiu visą valdžią danguje ir žemėje, o jūs esate manyje, todėl jūs turite valdžią žemėje. Šėtonas neturi valdžios. Jis priverčia žmones suteikti jam savo valdžią, tada jis naudoja tą valdžią prieš juos.   Tai , ką matote pasaulyje ir net mano tautoje, yra daugelio metų ir dažnai dešimtmečių žmonių veiksmų  sankaupa ir kulminacija, suteikusi jam savo valdžią, kurią jis panaudojo prieš juos, pavergdamas net ištisas tautas.  Daugeliu atvejų ištisos kartos, suteikia Šėtonui savo valdžią, galvodamos, kad taip ir  turi būti , ištisų šeimų, kartų ir tautų pavergimui. Kai žmogus gimsta iš naujo, gyvenimas tampa kelione susigrąžinti anksčiau turėtą valdžią (neišmanymo laikais atiduotą šėtonui). „

 

 

 

 

Staiga pamačiau. Kiekvieno žmogaus valia yra suvereni. Kristuje mes esame Jame, o Jis mumyse, ir gyvename pagal Jo valdžią. Jėzus turi visą valdžią. Tačiau laisva valia viską pakeičia. Būdami laisvos valios būtybės, savo valdžią galime atiduoti tam, ką pasirinksime – Dievui ar velniui. Dievas naudoja mūsų valią ir mūsų valdžią Jame, kad mus pagerintų, bet velnias naudoja mūsų valdžią prieš mus, norėdamas mus persekioti ir naikinti.

 

 

 

Žmogaus laisva valia didesnė už Dievą ir velnią. Nei Dievas, nei velnias negali priversti žmogaus,  ką nors padaryti. Aš dažnai naudoju iliustraciją, kad milijonai   žmonių, kurie nepažįsta Dievo, nugali  savo priklausomybes tiesiog savo valios pagalba. Krikščionys pamiršo, kad jiems tereikia užsiauginti stuburą ir stiprią valią, kad nugalėtų velnią. Tavo valia stipresnė už bet kurį demoną. Savęs pažinimas ir savo valios apsisprendimas, prieš kada nors susigundant, yra raktas į pergalingą gyvenimą. Kai pakankamai gerai pažįstate save ir pakankamai gerai pažįstate Tėvą, kad nekenčiate sunaikinti  saldaus Jo Dvasios Buvimo dėl nuodėmės skausmų, kai to Buvimo apsauga jums tampa svarbiausia; Kai nuodėmė gundo, galėsi pasakyti: „Tai ne aš, tai ne aš toks.“, ir ji pasitraukia.

 

 

 

Viskas, ką turime Kristuje, neabejotinai sustiprina mūsų sprendimą sugriauti velnio tvirtovę savo gyvenime, tačiau esmė ta, kad turime nuspręsti, kad  to daugiau nebedarysime ___. Negalite bandyti atsispirti pagundai, jei slapta širdyje žinote, kad to norite. Kūnas visada gali nusidėti, bet mes turime suvaldyti kūną ir pasakyti, ką jis gali daryti, ir ko ne.

 

 

 

Dažnai sakoma apie priklausomybę

 

Niekas negali padėti narkomanui tol, kol jis pats nenusprendžia, kad nori pagalbos.  Paulius Efeziečiams 2:3 rašo, kad  nusidėjėliai nusideda, nes iš prigimties yra „rūstybės vaikai“. Tai reiškia, kad nusidėjėliai nusideda, nes tai yra jų prigimtis; krikščionys nusideda, nes tai yra jų pasirinkimas.

 

 

 

Kai nustatome savo valią, dangus arba pragaras į tai atitinkamai sureaguoja. Kai nustatome savo valią ir kai žinome, kad Jis mumyse didesnis už tą, kuris yra pasaulyje. Ir mes žinome, kad esame palaiminti visais dvasiniais palaiminimais danguje Kristuje. Ir mes žinome, kad esame dalis karališkosios kunigystės, ir  pirmiausia buvote priimti į karaliaus šeimą, o paskui gimėte joje – jūs nepagalvosite, kad turite ieškoti kažkokios formulės, kad įveiktumėte savo ar savo protėvių nuodėmes.

 

 

 

Jūs suprasite, kad Kristus tikrai gyvena jumyse, ir jūs tikrai galite eiti tiesiai pas Tėvą ieškoti gailestingumo ir malonės, kad padėtų prireikus. Jūs suprasite, kad jums buvo suteikta valdžia, paremta Tėvo galia, įsakinėti demonams iš jūsų gyvenimo.

 

 

 

Formulės pasensta. Kai dvasiškai kovojame su valdžiomis ir kunigaikštystėmis, mes tai darome žvelgdami į tai, kad jau laimėjome – turime jiems visą valdžią, nes Kristus mumyse turi visą valdžią. Mūsų gyvenimas įsibėgėja: nuo pirmųjų pastangų atsiimti valdžią, kurią mes nemokšiškai atidavėme velniui, iki durų uždarymo velniui, nes visa mūsų valdžia dabar nukreipta į Dievo karalystės dalykus.

 

 

 

Ar demonai gali sukelti pagundą? Taip. Ar demonai gali išprovokuoti žmones tave pulti? Taip. Bet jei tavo valia yra įtvirtinta,  demonai, kurie tave pažįsta ir stebi  laikui bėgant, žinos, kad tavo valia yra nustatyta ir tau neįdomu, kai naudoji savo valdžią ir naudoji tą vardą aukščiau visų vardų, tai Tėvo galia palaikys tave ir nugalės tuos demonus, todėl jie galės sukelti atakas tik  tik trumpam sezonui.

 

 

 

Dieviškumas tampa dominuojančiu, o gyvenimas, nors ir kupinas iššūkių, nugyvenamas pergalingai...

 

 

 

Nauja tema kitą savaitę... tikimės, kad šios įžvalgos buvo naudingos. Laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.