Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. spalio 21 d., penktadienis

2022 m. spalio mėn. naujienlaiškis

 October 2022 Newsletter

 Sveikinu visus,

 Mūsų konferencija Talsoje buvo nuostabi. Kai dauguma išgirsta žodį konferencija, jie galvoja, kad jie visą dieną sėdi ir klausosi pranešėjų, o tada eina į viešbučio kambarį. Mūsų konferencijos nėra tokios. Dalis joje  jų yra mokymas, dalis šlovinimas, dalis diskusijų ir klausimų bei atsakymų, dalis mažų grupių malda,
dalis bendravimo su maistu ir laisvalaikiu, visa tai atliekama jaučiant
 visus sujungiantį Viešpaties buvimą. Nuostabi malonė. Nuostabus laikas kartu.

 KWOWI („Kids Without Walls International“) dabar jau veikia: eikite į www.kwowi.org ir spustelėkite „Remti vaikus“, kad pamatytumėte jų nuotraukas ir biografijas.

 Du paskutiniai mano interviu „Deep Believer“ kanale „YouTube“ nuo šio rašymo jau buvo peržiūrimi daugiau nei 346 000 kartų, o tai išaugo maždaug 4 000 peržiūrų per dieną. Dėl to nepaprastai padaugėjo el. laiškų, kuriuose prašoma informacijos, patarimų, pagalbos užmezgant ryšį su namų surinkimu arba kuriant jį – atsakydami koreguojame „didėjantį skausmą“. Ačiū už maldas už išmintį. O jei mūsų naujienlaiškį ir Savaitės mintis gaunate pirmą kartą, sveikiname ir dėkojame už kantrybę.

 

 Viešpats aplankė mane birželio mėnesį, apie tai rašiau liepos mėnesio informaciniame biuletenyje*, Jis kalbėjo apie intensyvesnį laiką nuo lapkričio iki kovo ir augimą kitais metais, kai vis daugiau žmonių bus motyvuoti lankyti surinkimą namuose. * (Eikite į cwowi.org, viršuje spustelėkite „Savaitės mintys“, o jei norite pažvelgti į archyvą, spustelėkite „Newsletter“.)

 Tuo metu susimąsčiau, ką Jis turėjo omenyje sakydamas „ateina kitokia motyvacija“ – paskutinį kartą Jis apie tai kalbėjo 2019 m. pabaigoje, kai kalbėjo apie tai, kas tapo žinoma kaip pandemija, kai pasakė, kad laikas ateina ir jau yra dabar, kai tikėjimas taps mums brangus –  taip tikrai ir įvyko.

 Tačiau dabar tai kitokia motyvacija nei „Covid“ – matome didžiulę infliaciją, energijos kainas, kurios neatitinka darbo užmokesčio, todėl žmonės keičia gyvenimo būdą. Taip pat matome, kaip visi dalykai, vadinami krikščioniškais, puolami – kartais tiesiogine prasme išpuoliai vykdomi prieš pastatus, vadinamus bažnyčia.  JAV žiniasklaidoje politikai atvirai pasisako prieš krikščionis. Rugsėjo 1-ąją Baltųjų rūmų spaudos sekretorius pasakė: „Jei nesutinkate su dauguma, tai esate ekstremalas“.  JAV kultūra tolsta  nuo tradicinės, tradicinę vadindama  „ekstremalumu“.

 Laiko ir sezonų  supratimas – dvasinė įžvalga

 Nesunku pastebėti. JAV, kaip ir daugelyje vyriausybių, pagrįstų Judėjų ir krikščionybės principais, supratimas apie tai, kas yra teisinga ir kas neteisinga, kyla iš judaizmo ir krikščioniškų pamatų. Iki šiol vyriausybė iš esmės buvo geranoriška ir gynė tai, kas buvo tradiciškai teisinga kartų kartoms.

 Prieš keletą metų JAV įvyko pasikeitimas. Dėmesys nuskriaustiesiems. Nugalėjo aukų kultūra. Dėl to valdžia nukreipė dėmesį nuo tradicinių vertybių gynimo prie aukų gynimo ir aukų teisių akcentavimo. Netrukus tai buvo skirta bet kuriai grupei, ieškančiam balso išreikšti savo nuoskaudas. Sekite mano savaitės mintis pirmąsias 2 lapkričio savaites, kad galėtumėte atidžiau pažvelgti į tai, kas dvasiškai vyksta pasaulyje. Bet trumpai:

 Kai vyriausybė pereina nuo dorybių ir tradicinių vertybių apsaugos prie aukų apsaugos, tie, kurie laikosi tradicinių, tampa (pikto) puolimo taikiniu. Dėmesys krypsta į daugybę balsų, kurie visi nori būti išgirsti, visi teigia, kad jų teises pažeidė tie, kurie laikosi tradicinių vertybių. Jie nori, kad visi priimtų juos kaip auką tokius, kokie jie yra, todėl vyriausybė primeta netradicines vertybes, kaip privalomas visiems.

 

 Pažangaus žmogaus bruožu laikoma drąsa, kuri turi uždrausti tradicinius balsus, nes tie balsai prieštarauja tam, ką jis jauti. Jie nori išgirsti tik tuos, kurie jiems pritaria. Būti auka yra emocinis pasirinkimas. Racionalus pasirinkimas yra atsisakyti būti auka, atsisakyti manyti, kad pasaulis jums skolingas pragyvenimą ar kompensaciją.

 Įsivyrauja emocinis sprendimų priėmimas , motyvacija baimė ir pyktis , nes jie paliko tiesos ir  to, kas teisinga ir neteisinga absoliutus, dėl to , kas  jų nuomone, teisinga ar neteisinga. Jie prarado gebėjimą mąstyti ir gali galvoti tik apie savo emocijas ir tai, ką jaučia – jei jie tai jaučia, tai turi būti tiesa. Jie renka informaciją iš kitų, kurie su jais sutinka, kad pagrįstų, jog yra teisūs. Sveikas protas ir logika atidedami į šoną ir  jų vietą užima  emocinis samprotavimas – jaučiu, vadinasi, esu.

 

 Dabar, mąstydami per emocijas, jie prarado galimybę istorines asmenybes ir įvykius įtraukti į savo kontekstą. Kiekvienas, kuris laikosi kitokios nuomonės, yra atmetamas. Seni herojai atstumiami, nugriaunamos statulos, nes jie vertinami šiuolaikinėmis akimis ir kaip jie jaučiasi dėl savo pačių kaip aukų praeities. Konservatyvūs kalbėtojai kolegijų miesteliuose yra atmetami, nes jie nori išgirsti tik žmones, kurie sutinka su jų jausmais ir samprotavimais  ir emocijomis. Nereikia  galvoti, vadovautis logika, nes jie jaučia tai, kas, jų manymu, yra tiesa, o jų protas yra apsisprendęs.

 Kai toks mąstymas pradeda bręsti, jei nesutinkate su liberalia dauguma, jums klijuojama ekstremalaus, nepatriotiško piliečio ir grėsmės naujajai daugumai etiketė. Turite būti nutildyti teismuose, kultūroje, žiniasklaidoje – ir jei pažvelgsite į šį modelį istoriškai, vienintelis būdas tokiam mąstymui toliau vystytis tai eiti  smurto link.

 Tai labai trumpa santrauka, sekite naujienas, kaip sakiau apie pirmąsias dvi lapkričio mėnesio Savaitės mintis.

 

 Mums svarbiau: tai yra dvasia, ir daugelis krikščionių tapo jos paveikti

 

1 Dvasia aiškiai sako, kad paskutiniais laikais kai kurie atsitrauks nuo tikėjimo, pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokymams,

2 veidmainingiems melo skelbėjams, turintiems sudegintą sąžinę,“

 Graikų kalba yra tikslesnė, ypač apibūdindama procesą, apie kurį rašo Paulius: „...kai kurie atkris nuo (tikro) tikėjimo, atkreipdami dėmesį į dvasias, kurios juos moko.

 Apgaulės dvasios. Antrajame laiške Korintiečiams 11:33 Bet bijau, kad kaip gyvatė savo gudrumu suvedžiojo Ievą, taip ir jūsų mintys nesugestų be paprastumo Kristuje,“ ir kad jie neimtų klausytis dvasių, atnešančių jiems kitą Jėzų, kitą dvasią, kitą evangeliją.

 

 Žodis, Karaliaus Jokūbo versijoje išverstas kaip „subtilumas“, yra „panourgia“, o tai reiškia „atrodo, kad yra sudėtingesnės, aukštesnės žinios“. Žodis „sugesti“ reiškia „susitraukti arba nudžiūti“. Taigi Paulius sako, kad jis bijojo, kad jie paliks tikrąjį ir paprastą tikėjimą Kristumi, kad klausytųsi mokymo, kuris žada, kad tai yra vidinė informacija, aukštesnės žinios, kurias ne visi turi, todėl nuo to džiūsta ir traukiasi kaip vynuogė tapdama razina.

 Kitaip tariant, šios viliojančios dvasios veikia procese, siūlydamos aukštesnes, jų manymu  žinias nei kiti, gundymo procese, kai žmogus gali matyti tik tą „tiesą“ – tiems, kurie patikėjo melu, tas melas tampa tiesa. Seksualiai ar doktriniškai suviliotas žmogus nemąsto logiškai. Juos pagauna patiriami jausmai, o jų mąstymas sutampa su jausmais – kaip ir seksualiai suvilioto žmogaus.

 

 Rezultatas, sako Paulius, yra tai, kad jie tapo nejautrūs Dievo Dvasiai, nes Ji yra Tiesa, nes jie pasidavė tam, kad kreiptų dėmesį į demonų mokymus. (v2) Jie prarado sveiką protą ir gebėjimą savarankiškai samprotauti. Jie atsisako sveiko proto, nes tiki tik tuo, kuo tiki, ir atmeta viską, kas tam prieštarauja.

 

 Jų tikėjimas tampa sudėtingas ir susietas su jų „aukštesniųjų žinių“ šaltiniu ir dažnai nesuvokia, kokia sala jie tapo – išskyrus tuos, kurie panašiai yra įstrigę ir suvilioti.  Ievai Šėtonas pasiūlė aukštesnių žinių, kad jie su Adomu būtų kaip Dievas. Ar jie nenorėjo viešai neatskleistos informacijos? Argi tai neatrodė gerai akims, patrauklu intelektui? Ar jiems tai neatrodė prasminga?

 Jūs žinote, kad dvasia yra įtraukta į klaidą, kai tikėjimas tampa sudėtingas, kai jie sutelkia dėmesį į tą vieną temą arba mano, kad turi tapti tos tiesos evangelistu, kad ir  kiti žinotų tą požiūrį. Jie atsiduria siaubingoje padėtyje – myli Jėzų taip, kaip Jis suvokiamas tomis žiniomis, o ne  myli Jėzų dėl to, kad mylėtų Jėzų.

 Jūs žinote, kad dvasia dalyvauja tada, kai žmogus pradeda atstumti bet ką ar bet kurį, kas su jais nesutinka. Kai jie išsiskiria į gentis – pasaulyje veikia ta pati dvasia, kurią aprašiau aukščiau.

 Ištraukite save

 Žmogus, suviliotas neteisingų dvasių, pasidavęs sudėtingam tikėjimui ir norintis grįžti prie paprasto tikėjimo, Dvasios vaisių ir krikščioniškojo charakterio, vaikščiojant su meile ir nusileidžiant  kitiems, turi atgailauti. Jie turi tai pamatyti, suvokti, kad buvo apgauti, ir turėti drąsos eiti,  ir padaryti taip, kad  viskas būtų gerai su visais žmonėmis, su kuriais nesusidraugavo, kuriuos atkirto, apie kuriuos blogai kalbėjo. Jie turi atgailauti dėl savo nuomonės apie kitus.

 

 Jie turi nutiesti tiltą link tų, prieš kuriuos anksčiau pastatė sieną. Ir tada jie turi pakeisti savo elgesį. Kad ir nuo kurios internetinės svetainės jie buvo priklausomi, jie daugiau niekada ten nesilankys. Tas pats su bet kokiais vaizdo įrašais ar knygomis. Jie siekia subalansuotų žmonių ir subalansuotų dalykų. Ieškokite draugų ne tik elektroniniu būdu. Sveikų draugų. Subalansuotų draugų. Dirbkite dėl tų sveikų santykių. Investuokite laiką į juos. Apsupkite save tuo, kuo norite būti, o ne tuo, kuo buvote.

 Paulius 2 Timotiejui 2:25-26 pastebėjo, kad į asmenį, kuris yra  nesantaikoje ir  apgaulėje reikia kreiptis švelniai, kad galbūt:

 

  „Dievas duos jiems atgailą, kai jie pripažintų tiesą, kad jie susiprotėtų ir galėtų išsivaduoti iš velnio spąstų, į kuriuos jie pateko savo valia.

 Frazė „atsitokėjo“ yra tiksli  graikų kalba – kaip Sūnus palaidūnas, kuris susiprotėjo, kai suprato, kad kiaulės yra geriau šeriamos nei jis, ir staiga pasiilgo namų. Tas pats dalykas. Įdomu, ar jie nepasiilgsta „namų“? Žmonių, kurie juos myli? Paprasto tikėjimo Kristumi? (Neignoruojantis, bet pažįstantis laikus ir sezonus).

 Mane visada stebina krikščionys, kurie pasirenka nesantaiką ir susiskaldymą, sąmoningai nusprendžia eiti tuo keliu, noriai pasiduoda velniui, kad galėtų būti velnio žaisliukais . Jie mano, kad yra teisūs, ir noriai pasiduoda pačiai blogiausiai būtybei visatoje, kad su jais būtų žaidžiama „pagal jos valią“. Kokia siaubinga krikščionio būklė! "Kuriuos jis paima į nelaisvę savo valia". Siaubinga vieta krikščioniui. Kokia emocinė kančia. Kokia vienatvė.

 Ateina laikai, kai krikščionys turės būti pasirengę atleisti, pasiryžę palikti visokių balsų klausymą, kad klausytųsi vieno balso. Laikydami save išmintingesniais už kitus, jie sąmoningai ėmė klausytis kitų balsų ir juos sekė. Sveiki sugrįžę į „mano avys girdi mano balsą ir svetimu jos neseka“. Paprastas tikėjimas. Ne neišmanantis tikėjimas, bet tiesiog susitelkęs į tai, kas ir Kas yra svarbu amžinam gyvenimui mumyse.

 Laikai artėja į vakarą , ir dabar  daugelyje pasaulio vietų, jau yra  prabanga diskutuoti apie nereikšmingus dalykus, jie nukrenta į šoną, kad dėmesys būtų sutelkiamas į tą, Kurį turime mūsų tarpe. Laikas krikščioniui užaugti. Laikas rimtai pradėti ieškoti tų, kurie yra tame pačiame dvasiniame puslapyje, subalansuotų, tų, kurie pažįsta  laikus ir sezonus, su paprastu tikėjimu, sutelkiančiu dėmesį į Kristų savyje  mylėdami savo artimą kaip save patį.

 

  Viešpats aplankymo metu,  tikrųjų jau  porą kartų pasakė, kad  namų surinkimas taps pagrindiniu šventųjų susibūrimo būdu, o tie susibūrimai bus ta vieta, kur Jis bus rastas bendrystėje, kur bus atsakoma į maldą, ir kur bus patiriami stebuklai. Jis buvo rimtas. Tai ne žaidimas.

 

 Aš apibūdinau dvasią, kuri yra pasaulyje, ir tikiuosi, kad kai kurie tai skaitantys atpažins draugus ar buvusius draugus, kuriuos susiviliojo šios dvasios, tikėdamiesi, kad tas žmogus atgailaus ir bus atstatytas. Mūsų akys plačiai atmerktos, mes pažįstame laikus ir sezonus, Viešpaties atėjimas mūsų nenustebins. Greitai sugrįžk, Viešpatie Jėzau!

 Kai būsite įsitraukę daryti tai, ką turite daryti  neturėsite laiko daryti to, ko negalima. Neturėsite noro būti suviliotam dvasios pasaulyje, kuri siekia suskaldyti.

 Šį mėnesį rimtas informacinis biuletenis, su daug  peno apmąstymams su įrankiais diagnozuoti... tikiuosi, kad tai bus naudinga. Dėkojame už jūsų maldas ir finansinę paramą. Meldžiuosi už kiekvieną iš jūsų, įtraukusių mus į savo auką, net jei negaliu parašyti individualių padėkos laiškų ar pastabų. Esate labai vertinamas. Laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.