Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. spalio 9 d., sekmadienis

Paskutinės mintys apie dvasinį karą


Final Thoughts on Spiritual Warfare

 Sveikinu visus.  Kai kurios  labai  praktiškos mintys apie dvasinį karą.

 Demonai nemoka skaityti tavo minčių

 Demonai ir net pats šėtonas yra tik individai. Jie negali skaityti mūsų minčių. Žmonėms, kurie buvo išmokyti saugotis velnio, svarbus , klausimas, ar demonai skaito mūsų mintis. Jiems net gali būti sunku patikėti, kad jie negali skaityti žmonių minčių.

 Be to, demonai gali suprasti kitas kalbas, nes mes kalbame žemės ir dangaus kalbomis. Bet kas iš tiesų  svarbu? Mes meldžiamės Tėvui, tad kam rūpi, kas žino, ko mes meldžiamės? Jei suprasite, kad demonai jūsų gyvenime neturi valdžios, jums tikrai nerūpės, ką demonas gali žinoti ar suprasti, ar nesuprasti – jie yra nereikšmingi ir nesvarbūs. Kristus manyje yra viskas, kas svarbu.

 

 

 

Pvz.: Kiek apreiškimų iš Dievo turėjote, kiek žinojote prieš gimdami iš naujo? Atsakymas labai mažai. Tik po to, kai jūsų dvasia buvo atkurta Šventosios Dvasios, Dievo dalykai tapo dalykais, kuriuos žinojote ir kurie staiga jums tapo prasmingi. Taip yra todėl, kad anksčiau buvote tamsoje, atitolęs nuo Dievo, turėjote  labai mažai apreiškimo. Tik būnant  šeimoje jums buvo atskleistos Tėvo tiesos.

 

 

 

Dabar įsivaizduokite būtybes tūkstančius kartų didesnėje tamsoje nei buvote anksčiau.

 

Jei tu, būdamas žmogus, savo gyvenime neturėjote Dievo šviesos, asmeninio Dievo dalykų apreiškimo, kiek labiau tamsoje ir nežinioje, tavo manymu, yra demonai? Jie nemoka skaityti tavo minčių.

 

 

 

Štai kodėl mūsų galvoje sklando keistos mintys ir keistos pagundos, kurios neturi prasmės – jie neturi supratimo, ką mes galvojame, todėl tiesiog pasiunčia mintis, kad pamatytų, ar kas nors iš jų bus priimtina. Be to, daugelis demonų buvo šalia šeimų ištisas kartas. Lygiai taip pat Tėvas duoda mums angelus, kad jie būtų atsakingi, šėtonas priskiria savo  demonus  šeimoms, ir jie  Biblijoje vadinami „familiariomis dvasiomis“. Pažįstamos arba familiarios nes jos  buvo su šeima, dažnai net ištisas kartas, ištisus dešimtmečius išnaudodami vieną kūną po kito.

 

 

 

Taigi jie žino, kas sukelia jums stresą ar baimę, stebėdami, o ne skaitydami mintis. Atsipalaiduokite, jums nėra ko bijoti – žinodami, kad jie neskaito jūsų minčių, kad jie gali tik atspėti, ką galvojate, nes jus pažįsta ir daugelį metų stebi jus ar jūsų šeimą, todėl tai neturėtų jus jaudinti .

 

 

 

Štai kodėl tai, ką sakome ir ką darome, yra tokie svarbūs. Jie mus stebi. Savo žodžiais atskleidžiate savo širdį. Lygiai taip pat jūsų žodžiai atskleidžia jūsų valią kitam asmeniui, jūsų žodžiai taip pat apriboja arba suteikia informacijos demonams, leidžiantiems jiems veikti, arba pabėgti suprantant, kad su jumis jiems nėra ką veikti.

 

 

 

Išvyk juos

 

Jėzus pasakė tiesiog išvaryti demonus. Jis nėjo jų ieškoti, bet kai Jo kelią kirsdavo žmogus, turintis demoną, Jis įsakydavo jam  pasišalinti. Tas pats matyti ir Apaštalų darbų knygoje.

 

 

 

Yra tik 1 įrašas apie tai, kad asmuo kalbėjosi su demonu, tai buvo Jėzus, jis kalbėjo su vadovaujančiu demonu Legionu Morkaus 5 skyriuje. Tai buvo tik tam, kad būtų nustatyta, kas valdo tuos tūkstančius dvasių, kurias turėjo žmogus, kad būtų galima jas  išvyti.  Tarnavimai, kurie reguliariai kalbasi su demonais, yra išbalansuoti, nes NT tai buvo padaryta tik 1 kartą,  Viešpats specialiai sužinojo, kas vadovauja  tūkstančiams.

 

 

 

Jūs negalite nepaisyti kažkieno laisvos valios

 

Mato 15:22 Jėzaus motina prašo išgydyti/išlaisvinti jos dukrą. Luko 9:38-42 tėvas ieško išgydymo ir išlaisvinimo savo sūnui, graikų kalba „berniukui“, kuris yra jaunesnis nei paauglys.

 

 

 

Grįžtant net į 500 m. pr. Kr. randame žydų tradiciją (Mišnoje, žodiniame įstatyme), teigiančią, kad tėvai yra atsakingi už vaiko veiksmus, kol jam sukaks 13 metų (mergaitėms kartais 12). Ta pilnametystės ceremonija berniukui vadinama „bar mitzvah“, mergaitei – „bat mitzvah“. Jis pagrįstas brendimo pradžia.

 

 

 

Tačiau daugelis tėvų, įskaitant Barbarą ir mane, pastebėjome, kad Viešpats vadovaujasi maždaug tuo pačiu principu. Prisimenu, kaip vienam iš sūnų, kai jis buvo jaunas, uždėjau rankas ir įsakiau temperatūrai  nukristi. Nieko neįvyko, o tai buvo neįprasta. Kai paklausiau Tėvo, kodėl, Jis man pasakė visai paprastai: "Jis pakankamai žino ir yra pakankamai suaugęs, kad atsilaikytų  savo tikėjimu. Dabar jis atsakingas."

 

 

 

Jei turite paauglį ar suaugusį vaiką ir jie nevaikšto su Viešpačiu

 

Galbūt net stebėdami dalykus, kuriuose matote, kad jų gyvenime dalyvauja demonai, jūsų autoritetas yra labai ribotas. Galite užtarti juos ir netgi įsakinėti demonams juos palikti jų, bet jei jie sąmoningai taip gyvena, demonai neprivalo jums paklusti. Daugiausiai jūsų mylimam žmogui kuriam laikui palengvėja, tačiau kai demonai sugrįžta , jis pasiduoda,  ir ciklas prasideda iš naujo.

 

 

 

Galbūt todėl Pauliaus maldos Efeziečiams 1:17-19, 3:14-20 ir Kolosiečiams 1:9 yra susijusios su tuo, kaip Tėvas pasiekia žmones ir veikia   jų širdyse, o ne kaip kovoti  su demonais jų gyvenime. . Išlaisvinimas turi prasidėti žmogaus širdyje – pirmiausia jie turi atmesti demonišką įtaką, randamą kažkokiame įprotyje, priklausomybėje, nuodėmėje. NT nėra įrašyta užtarimo už kitus maldos, kuri apimtų demonų išvarymą iš kažkieno gyvenimo, visada kalbama apie tai, kaip jie gali būti sustiprinti Viešpatyje ir pamatytų Jo kvietimą.

 

 

 

Kristaus kūnas Efeze buvo prieš Kristų, įsitraukęs į gilias okultines praktikas (prisiminkite Apaštalų darbų 19 įrašus, kai jie sudegino savo knygas apie okultizmą, atėję  pas Viešpatį). Taigi mes galime manyti, kad Paulius laiške Efeziečiams plačiai rašys apie demonus, bet mes to nematome. Vietoj to matome maldas, kad atsivertų jų supratimo akys, kad Tėvo Dvasia sustiprintų juos jų vidiniame žmoguje ir pan. Tos maldos yra sutelktos į Kristų juose ir vaikščiojimą su tuo, kas jie yra Kristuje.

 

 

 

Asmeninė nuodėmė ir demoniška įtaka

 

Romiečiams 13:14 sakoma; „Apsirenkite Viešpačiu Jėzumi ir nepataikaukite  kūnui, ir nevykdykite  jo geismų“.

 

 

 

Už privačias tikinčiųjų nuodėmes velniui tenka daug daugiau kaltės, nei jis yra atsakingas. Paulius čia nepaminėjo demono, jis sako:  tu tvarkaisi su savo kūnu. Romiečiams 13:14 žodis graikų kalba, reiškiantis „aprūpinimą“, yra  „pronoia“, kilęs iš „pro“, reiškiančio anksčiau arba prieš, o „noia“ reiškia „mąstyti“. Tada pažodžiui: „Apsivilk Viešpatį Jėzų ir negalvok iš anksto, kaip išpildysi kūno geismus“.

 

 

 

Demoniška ataka  miegant

 

Ne visi sapnai yra dvasiniai, daugelis yra įtempto gyvenimo ir šio pasaulio rūpesčių rezultatas. Tačiau kartais žmonės kovoja su demonais miegodami. Tarnavimo pradžioje pastebėjome, kad žmonės, patyrę seksualinę ar kitokią prievartą (žodinę ar fizinę), miegodami kovoja su demonais.

 

 

 

Pavyzdžiui, jei vyras tvirkino savo dukrą arba berniuką tvirkino kaimynystėje esantis dėdė ar vyresnis berniukas, ar panašiai, demonai, motyvavę tuos užpuolikus, dažnai sieks toliau priekabiauti prie aukos, dažnai miegant.

 

 

 

Neturiu apie tai jokio skyriaus ir eilutės, tik patirtį. Demonai ieško žmonių, kad galėtų išplėsti savo įtaką, arba jei nusikaltėlis miršta, tos dvasios lieka be įtakos, todėl ieškos savo nusikaltimui aukų. Dažnai nusikaltėlis vis dar gyvas, tačiau mergaitė ar berniukas užaugo ir išėjo iš tos valdžios struktūros (pvz., šeimos ar socialinio klubo, pvz., tokių kaip skautai), kuri atvėrė duris demonams, todėl demonai ieškos aukos, norėdami vėl turėti valdžią jau suaugusio gyvenime.  Dažnai tai būna jų sapnuose – nežinau, kaip tai veikia, bet jie priekabiauja naktimis, ir aš tai mačiau daugybę kartų.

 

 

 

Vėlgi, nustatykite savo valią.

 

Kovok su jais Jėzaus vardu, net miegodamas, naudodamas Jo vardą, ir jie greitai neberas vietos ir paliks tą žmogų ramybėje. Jei tai tęsiasi ilgus metus, patirtis parodė, kad kartais auka nevisiškai susitvarko su jai padaryta žala, todėl žaizda lieka atvira, taigi ir durys atviros tiems demonams, kurie galėtų juos persekioti. Kartais ne. Kartais demonai yra stiprios valios ir bando priekabiauti pakartotinai. Bet jūs turite pareikšti savo valią kaip stipresnę ir tvirtesnę, ir jie išnyks. Iš pradžių atakos sumažės, tada sumažės mėnesių intervalas, tarsi jie kartas nuo karto sugrįžtų, kad patikrintų, ar kas nors pasikeitė. Bet jei asmuo tvirtai apsisprendė, valia yra nustatyta, tie demonai tam tikru momentu pasiduos, kai  jei tas žmogus dirba, kad susitvarkytų su sielos sužeidimu.

 

 

 

Tema yra didžiulė ir mano mokymai šioje erdvėje nėra išsamūs jokiu klausimu, bet tikiuosi, kad jie bus naudingi ir padės apmąstyti. Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

 

cwowi.org ir parašykite man adresu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.