Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2022 m. liepos 30 d., šeštadienis

Kodėl visų pirma turi įvykti „Paėmimas“ 3 iš 4

 Why the 'Rapture' Comes First #3 of 4

Sveikinu visi,

Praėjusią savaitę mes baigėme kalbėti apie „Mesijo gimdymo skausmus“, kurie apibūdina paskutinį „gimdymo skausmų“ laikotarpį, kurį žemė turi išgyventi, kol Mesijas „gimsta“ į pasaulį ir įvyksta Jo  2-asis  atėjimas.


 Mato 24:8-31 supratimas

 Skaitydami  Mato 24 skyrių atminkime, kad  Jėzus buvo mokomas ir tikėjo visa žydiška trimitų šventės doktrina, kuria čia  dalinuosi  – tai labai senas mokymas. Jis kalbėjo apie karus, badą ir žemės drebėjimus žemėje, o 8-9 eilutėje sakė: "Visa tai tik gimdymo skausmų pradžia. Tada jie atiduos jus kankinti, žudyti, jūs būsite  visų tautų nekenčiami..."

 

 Kai Jėzus vartojo terminą „gimdymo skausmai“, Jis savo mokyme susitelkė  į paskutinius 7 amžiaus metus, rūstybės laiką,  kai ateis Mesijas. Taip turėjo suprasti žydai, kuriems Jis kalbėjo.  Mato evangelija buvo parašyta žydams ir apima keletą „mesijinių“ dalykų, skirtų tik žydų klausai.

 Pavyzdžiui, terminas „Dovydo sūnus“, kuris yra žydiškas Mesijo terminas, Mato evangelijoje vartojamas 10 kartų. Tiesą sakant, 1 skyriaus 1 eilutėje teigia, kad Jėzus yra Dovydo Sūnus, todėl ši tema yra visur. (Naudota tik 3x Morkaus ir 4x Luko ir 0x Jono)

 

 Taigi, kai jis cituoja Jėzų, sakydamas: „Tai tik gimdymo skausmų pradžia“, kiekvienas žydas, skaitantis Mato 24:8, žinojo, kad Jėzus dabar kalba apie paskutinį 7 metų Jokūbo vargo laiką arba 70-ąją Danieliaus savaitę:  Mesijo gimdymo sąrėmiai (kančios).

 Laimei, per pastaruosius 7 metus bus milijonai žmonių, kurie ateis pas Viešpatį. 144 000 žydų evangelistų, 2 liudytojai, sieks įrodyti Izraeliui ir pasauliui Jėzaus kaip Mesijo realumą. Tie, kurie praleis paėmimą, praleis ir Avinėlio vestuvių puotą.

 

 Prisiminkite iš ankstesnių mokymų apie Trimitų šventę/paėmimą, žemė Dievo mintyse šiuo metu suskirstyta į 3 grupes – teisieji, nedorėliai, tarpiniai. Tuo metu žemėje bus tikinčiųjų; Apreiškimas 6:9-11 rodo kankinius stovinčius prieš Tėvą, klausiančius,  kiek laiko jiems dar teks laukti , kol Jis atkeršys tiems, kurie juos nužudė.

 Bet kada Jėzus vartojo terminą „gimdymo skausmų (sąrėmių)“ pradžia

 Žydų nuomone, tai prasidėjo 7 metų kontekste Jėzaus mokyme. Tai reikštų, kad 8-14 eil. yra pirmoji šio laiko pusė, nes 15 eil. Jėzus jiems sako, kad kai jie pamatys nuodėmės žmogų šventykloje , tai bus pusiaukelės ženklas, minimas Danieliaus 9 skyriuje, (reikia skaityti, kad suprastum), tada išeik iš miesto, nes tada  bus „didelis vargas“.

 Danieliaus pranašystė įvyks taip, kaip buvo pasakyta, ties 3,5 metų riba nuodėmės žmogus suterš šventyklą, o likę 3,5 metų bus didelis suspaudimas. Tiesą sakant, 22 eilutėje Jis sakė, kad jei tos dienos nebūtų sutrumpintos, žmonija pati save sunaikintų.

 29-31 eilutėse jis baigia tą 7 metų laikotarpį sakydamas: „Iš karto PO tų dienų suspaudimų saulė ir mėnulis užtems... ir danguje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas... surinkti Jo išrinktuosius iš vieno DANGAUS krašto į kitą...“ (renkant Jo išrinktuosius ne iš žemės, o iš dangaus)

 

 Būtent apie šį pastarųjų 7 metų mokymą Jėzus pasakė 33–34 eilutėse: „Karta, kuri tai mato, nepraeis, kol viskas išsipildys“. Tas supratimas atitinka to meto žydų mokymą ir mūsų NT, pagal kurį  pasibaigus Mesijo gimdymo sąrėmiams, Jis pasirodys, kad sugrąžintų Izraelį į vadovaujančios tautos poziciją ir įkurtų žemėje Dievo karalystę, kur Mesijas bus karalius.

 Paskutinė mintis šioje serijos dalyje:

 Trimitų šventę Dievas taip pat vadina atminimo diena arba Yom HaZikkaron, Kunigų knygoje 23:24: „...tai bus šabas, trimitų pūtimo memorialas (Zikkaron), šventas susitikimas“.

 Talmude ir tos dienos tarnavimo tvarkaraštyje  mokoma apie Trimitų šventę arba Memorial  angl. (atminimo) dieną, kurią Dievas primena apie žmonijos darbus. Mokoma, kad tą dieną Dievas atveria daugybę knygų, įskaitant Atminimo knygą. (Nuoroda yra Malachijo 3:6)

 Mokymas yra toks, kad kai tikintieji į Mesiją prisikelia iš numirusių, kad prisijungtų prie Mesijo, tada jie taip pat teisiami. (Rosh Hashanah 16b) Tai nėra dangaus ar pragaro nuosprendis tiems, kurie yra žinomi kaip Dievo kilmingieji, o greičiau apžvelgimas to, ką padarėme savo gyvenime nuo tada, kai Jį pažinome.

 Paulius apie tai rašo keletą kartų, įskaitant 1 Korintiečiams 3:3-15, kur jis sako, kad jei į dangų atsinešime pavydą, nesantaiką, susiskaldymą savo širdyse, jis bus sudegintas kaip malkos, šienas ir ražiena, bet mes būsime išgelbėti. Jis ragina juos atgailauti dėl nesantaikos ir susiskaldymo ir augti Kristuje, taip užsitikrindamas auksą, sidabrą ir brangiuosius akmenis, kuriais statome ant Jėzaus Kristaus pamato savo gyvenime.

 Yra daug daugiau, bet kitą savaitę turiu užbaigti seriją su tuo, kaip I ir II Tesalonikiečiams įvykiai tiksliai apibūdina tai, apie ką mes kalbame... iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

 

cwowi.org ir el. paštas  cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.