Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. spalio 3 d., šeštadienis

Koks dievas yra panašus į mūsų Dievą?

 John Fenn, Weekly Thoughts, What god is like our God? 3(3) 2020 m. Rugsėjo 25 d.

Sveiki,

Jis, siekdamas užkirsti kelią turto kaupimui mažumos rankose ir palengvinti tiems, kurie yra prislėgti skolų, sukūrė valstybinę skolos panaikinimo programą - nacionalinį bankrotą.

 Nacionalinis skolos panaikinimas


Pakartoto Įstatymo 15 skyriuje Viešpats kas septintus metus liepia panaikinti skolas. Visi tarnai,  žydai, tarnaujantys žydų šeimininkams, buvo paleisti. Vykdyti šį įsakymą buvo taip svarbu, kad Mozė jį paminėjo kalbėdamas tautai paskutinius  žodžius prieš mirtį, Pakartoto Įstatymo 31:10.

 Nacionalinis bankrotas ir turto grąžinimas

„Kunigų 25: 8–17“ mes matome didesnį nacionalinį bankrotą - nacionalinį nekilnojamojo turto skolos panaikinimą, kuris turėjo vykti kas 50 metų, taip vadinamais jubiliejiniais  metais. Dievas mini, kad nekilnojamas turtas turi būti vertinamas proporcingai, atsižvelgiant į laiką iki kitų 50-ųjų metų, ypatingą dėmesį skiriant namams, esantiems mieste su sienomis, ir levitams.

 Jei antrais metais perkate namą  iš kito asmens, jo vertė bus didesnė, nes iki jubiliejaus bus likę 48 metai, kai tie namai bus grąžinti juos pardavusiai šeimai. Bet jei jūs perkate jį 45 metais, vertė būtų mažesnė, nes iki jubiliejaus liko tik 5 metai. Taip  Dievas  sugalvojo sukurti nacionalinį skolų anuliavimą, kad niekas negalėtų sukaupti didelių turtų.

 Leiskite vynmedžiams, medžiams ir grūdams pailsėti

Be to, Dievas 25 skyriuje įsakė, kad jie ūkininkautų ir dirbtų daržuose bei vynuogynuose ir rinktų derlių 6 metams, tačiau septintaisiais metais jie turi leisti viskam augti laisvai kaip laukinėje gamtoje. Kas 7 metai buvo skiriamas poilsis nuo darbo laukuose, daržuose ir vynuogynuose.

 Pagalvokite apie visa tai: poilsio diena kas savaitę, 6 + savaitės atostogų per metus, 1 metai nuo darbo jaunavedžiams, kas 7 metai nuo žemės ūkio ... koks malonus ir išmintingas Dievas. Iš tikrųjų Jis padarė mus žmonėmis, kokiais mes jau esame o ne nuolatos kažką darome, kad tokiais būtume. Ir visa tai buvo įrašyta į Mozės įstatymą. Koks dievas / deivė toje srityje, koks dievas mūsų laikais taip gerai rūpinasi savo žmonėmis? Yra tik vienas tikras Dievas - ir Jis yra geras!

 Jie turėjo leisti javams, vynmedžiams ir medžiams augti   be genėjimo ar derliaus nuėmimo septintus metus, ir Jis pažadėjo, kad 6-ieji metai aprūpins 3 metus * -  bus tiek daug kad pakaktų, tiems metams, septintiesiems, kurie buvo poilsio metai,  8-tieji,  buvo ir kito ciklo pradžia. (* v21)

 Reikėjo ilgai laukti , kad įvyktų pažadai

 Išėjimo 17: 14-17 Dievas pažadėjo Mozei išnaikinti Amaleką nuo žemės paviršiaus, nes tada, kai jie išėjo iš Egipto, jis laukė  pasaloje ir kovojo prieš izraelitus. Vyras, kurio vardu jie buvo pavadinti, Amalekas, buvo Ezavo anūkas *, padaręs juos pusbroliais, o tai dar labiau sukėlė jų neapykantą Izraeliui. (* Pradžios 36:12)

 Praėjus maždaug 400 metų, matome, kaip Viešpats per pranašą Samuelį liepė karaliui Sauliui eiti į karą prieš Amaleką ir sunaikinti juos visus: „Aš prisimenu, ką Amalekas padarė Izraeliui, kaip jis laukė Izraelio pasaloje), kai jie išėjo iš Egipto “. 1 Samuelio 15: 1–3

 Galite prisiminti, kad karalius Saulius paliko gyvą amalekiečių karalių  Agagą,  šeimos, vadinamos agagitais, galvą. Kol galų gale jam buvo įvykdyta mirties bausmė, kai kurie jo šeimos nariai liko gyvi. Iš kur mes tai žinome? Praėjus maždaug 500 metų po to, kai karalius Saulius ir 900 metų po to, kai Dievas pažadėjo Mozei, tai sužinome apie žmogų, kuris siekė sunaikinti žydus, kai Estera tapo karaliene Esteros 8: 3.

 „Ir Estera vėl kalbėjo su karaliumi, krisdama jam po kojomis. Ji verkė ir maldavo jo pasigailėti, kad jis panaikintų Agaginiečio Hamano blogį ir planą, kurį jis numatė prieš žydus “. Esteros knygoje Hamanas iš viso 5 kartus identifikuotas kaip agagitas. (3: 1,10; 8: 3,5; 9: 24)

 Tai užtruko 900 metų, tačiau Dievas laikėsi pažado Mozei ir Izraeliui, kad sunaikintų amalekiečius, kurie nekentė savo pusbrolių Izraelitų. Kai Jis mums kalba apie artimo žmogaus išganymą - Jis duoda ramybę, jie atsidurs danguje - prisimink savo pažadą Mozei, kuriam prireikė 900 metų - Jis ištikimas, ir tai įvyks. Ilsėkis su ta  ramybe.

 Regėjimas, kuri mačiau

Aš dėjau rankas ant žmonių, kurie priėjo maldai po tarnavimo, vienas iš jų buvo jaunas vyras, kovojantis su depresija ir gyvenimo sunkumais. Staiga pamačiau aukščiau mūsų esantį Viešpatį su moterimi, kuri, atrodo esanti  dangaus šlovėje ir buvo  maždaug 30-ies, bet veide atsispindėjo amžius, ji nekalbėjo.

 Viešpats man pasakė, kad ji buvo šio jauno vyro močiutė, kuri  ištikimai meldėsi už jį. Viešpats liepė man pasakyti jaunuoliui, ką matau, ir štai ką: „Pasakyk jam, kad ji ištikimai meldėsi už jį, kol ji buvo žemėje, ir aš pažadėjau jai dėl tavęs. Dabar ji yra su manimi ir prieš Tėvo veidą. Tai, ką ji tau pasakė, yra tiesa. Kovosite, bet įveiksite. Tiesiog eik su manimi ir viskas bus gerai “.

 Jis apstulbo ir tada man pasakojo apie savo močiutę, kuri mirė prieš kelis mėnesius. Ji padarė didžiulę įtaką jo gyvenimui, o iš dalies jo depresijos ir kovos buvo todėl, nes  jautė tuštumą, kai jos neteko. Viešpats taip maloningai paskatino jį pranešdamas, kad močiutė vis dar gyva - ir su Viešpačiu! Tą dieną jis suprato, kad vis dėlto jos neprarado, ir tą dieną jis buvo labai padrąsintas.

 Mūsų Dievas yra gyvas ir Jis yra Gyvenimas: tai skirtumas

Hebrajams 9: 15-20  nurodyta, kad „testamentas“ nėra galiojantis tol, kol nemirs tas, kuris jį sukūrė. Jo esmė yra ta, kad Jėzus pareiškė savo „paskutinę valią ir paruošė testamentą“, tada mirė, tada testmentas įsigaliojo, o tada prisikėlė iš numirusių ir tapo savo turto valdytoju.

 Jėzus daro tai, ko dar niekas nebuvo daręs - sudarė testamentą, mirė, tada prisikėlė, kad pamatytų, jog jis vykdomas pagal Jo norus. Visi kiti dievai yra mirę, demoniški, vien filosofijos, tik figūros ar tik išminčiai be gyvybės. Mes turime TĄ. Kuris yra gyvas, ir mes Jį pažįstame.

 Mes skirtingi – mes pažinome Dievą. Ir jis yra toks, kaip Jokūbas rašė 1: 16–17: „Nesuklyskite, mano brangūs broliai ir seserys; Kiekviena gera ir dosni dovana ateina iš šviesų Tėvo, kuriame nėra nei pokyčių, nei menkiausių pokyčių užuominų “.   1Korintiečiams 1: 9: „Tėvas yra ištikimas, per kurį jūs esate pašaukė į bendravimą su Jo Sūnumi, mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi.“

 Jis geras, dėmesingas, dovanojantis, dosnus, taip pat švelnus, nusižeminęs ir prieinamas. Turime tik pasakyti: ne, turime tik galvoti: „Tėve ...“ ir mes esame prieš Jo sostą. Jis yra visatos kūrėjas ir vadovas, tačiau mes turime prieigą. Nuostabi malonė ir gerumas skirti mums, Jo vaikams. Amen.

 Nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 Džonas Fennas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.