Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. spalio 30 d., penktadienis

Gilesnė priežastis; Atsisakymas būti tokiais pačiais 2 iš 3

 John Fenn, The Reason Behind the Reason; Refusing to be the Same #2 of 3

Sveiki ,

Praėjusią savaitę paminėjau, kad Kristaus surinkimas buvo persekiojamas per amžius, nes jis skyrėsi nuo jį supančios kultūros ir visuomenės. Bet mes ne tik esame skirtingi; mes atsisakome būti tokie patys.


 Tai dabar vyksta Kristaus kūne tautose, kurios dažniausiai laikomos turinčiomis  krikščioniškas šaknis: krikščionys nusprendžia arba tyliai integruotis ir perimti juos supančios kultūros vertybes, arba nusprendžia skirtis, tvirtai laikydamiesi tik savo tikėjimo, įsitikinimų ir  moralės.

Persekiojimo modelis - jis prasideda nuo kultūrų susipriešinimo

 Mes pastebime, kad iš pradžių įvyksta kultūrų susipriešinimas, nukreipiantis žmones vienas prieš kitą. Manome, kad Danielių įskundė karaliui  jo bendraamžiai ir bendradarbiai. Žmonės netgi ima pranešti apie savo kaimynus. Apd 5, 12–13 sakoma, kad daugybė išgydymų ir stebuklų įvyko tarp tikinčiųjų, kurie susitikdavo namų surinkimuose.

 Tačiau išorėje  tų susitikimų namuose ir tų „žmonių, esančių tame pačiame dvasiniame puslapyje“, sakoma, kad visoje visuomenėje netikintys žmonės jų bijojo ir niekas nedrįso prie jų prisijungti. Kodėl gi  jie jų bijojo? Persekiojimai? Iš dalies. Bet jie taip pat skyrėsi nuo jų kultūros ir atsisakė prisitaikyti. Vis dėlto, tarp tų kurie skyrėsi nuo visuomenės, Dievas gydė ir darė stebuklus. Taigi žmonių širdyse prasidėjo virvės traukimas: vidutinis pilietis gali pasakyti: „Čia yra valdžios nekenčiama grupė, kuri mane gąsdina, tačiau Dievas yra jų tarpe, ir to  aš labiausiai noriu“.

 Jau kitoje eilutėje sakoma, kad daugelis tapo tikinčiaisiais ir buvo įtraukti į tikėjimą.

 Tas akivaizdus prieštaravimas atskleidžia to meto visuomenės susiskaldymą - tarp netikinčiųjų tvyravo baimė ir vis dėlto žmonės tapdavo mokiniais. Jie skyrėsi nuo tos dienos kultūros, visi žinojo, kokios jų pažiūros, o tu esi arba už juos, arba prieš juos.

 Atrenkami lyderiai

 Netrukus Izraelio valdovai pradėjo organizuotą areštų politiką. Petras ir Jonas buvo pristatyti prieš  apygardos vadovus Apd4., dar padidino persekiojimus  Stepono areštas ir egzekucija Apd 7 . Po Stepono mirties Saulius iš Tarso tapo vyriausiuoju persekiotoju, o Apd 9 Saulius, būsimasis apaštalas Paulius, susitinka su Jėzumi kelyje į  Damaską. Tai sustabdė žydų lyderių pastangas perkelti bažnyčios persekiojimą už Izraelio ribų.

 Apd 12, mums sakoma (Jeruzalėje) Erodas kardu nužudė apaštalo Jono brolį Jokūbą ir suėmė  su tuo pačiu ketinimu Petrą.

 Atkreipkite dėmesį, kad valstybinis persekiojimas prasidėjo tada, kai lyderiams pavyksta įtikinti piliečius bijoti krikščionių. Jeruzalės žydai bijojo, kad šie krikščionys bandys primesti jiems savo įsitikinimus (religiją), keldami grėsmę žydų religijai ir įstatymams bei Izraelio kultūrai. Bet šiuo metu Romos federalinė vyriausybė dar nebuvo visiškai į tai įsitraukusi.

 Puolimas prieš lyderius

 Morkaus 14: 55-58  randame lyderius, kurie teisia Jėzų teismo posėdyje su melagingais liudytojais, kurie  ištraukė Jo žodžius iš konteksto ir iškreipė jų pirminę reikšmę, kad atitiktų jų siekiamą  tikslą.

 Mūsų dienomis matome tą patį puolimą, žodžius ištrauktus iš konteksto, iškreiptus žodžius, nukreiptus prieš tuos, kurie  neatitinka vyraujančios anti-konservatyvios anti -žydiškos / krikščioniškos kultūros. Taip sudaromos bylos  prieš atrinktus žmones, kurie trukdo didesnei darbotvarkei. Tačiau ateina laikas, kaip ir Romos laikais, kur visa kultūra atsigręš ir net kaltins krikščionis, žydus ir konservatorius dėl visko, kas negerai tautoje.

 Jie bando persekiojimą paversti valstybine byla

 Apaštalų darbų 18: 12-18, maždaug 20 metų po Sekminių, tai yra apie 52AD. Korinte, Graikijoje, tikėjimo persekiotojai išplečia savo persekiojimus  už Izraelio regiono ribų, siekdami įtraukti Romos federalinę vyriausybę prieš krikščionis.

 Korinte buvo Romos senatorius ir teisėjas Gallio. Istoriškai jis už Biblijos teksto ribų yra gerai žinomas dėl kelių priežasčių, tarp jų, kad jis buvo garsiojo romėnų rašytojo Senekos brolis. Liucijus Juniusas Gallio Annaeanusas buvo  jo visas vardas, o kai žydai federaliniame teisme pareiškė ieškinį Pauliui, jie tvirtino, kad Paulius vertė žmones nepaklusti žydų įstatymams, todėl jie laužė ir  Romos įstatymus.

 Gallio „nerūpėjo nė vienas iš šių dalykų“ ir jis bylą nutraukė. Jis išsiuntė bylą  atgal žydų religiniams veikėjams  ir jų teismams, nedalyvaujant Romos federalinei vyriausybei. Šis potvarkis teisine kalba reiškė, kad , kad jei šie krikščionys aiškiai nepažeis federalinių įstatymų, Roma nedalyvaus tokiose bylose.

 Krikščionims Gallio turėjo didelę įtaką, kaip Romos senatorius ir teisėjas, dėl jo sprendimo Kristaus surinkimas santykinai 10 metų gyveno taikoje su vyriausybe, kol 64-aisiais iškilo Neronas ir pradėjo savo persekiojimus. Nors per šį laiką netikintys žydai nuolat persekiojo Paulių bet, didžioji jo laiškų dalis, sudaranti mūsų Naująjį Testamentą, buvo parašyta šiame dešimtmetyje. (Rom, I ir II Kor, Gal, I ir II Tesi, Fil, galbūt Heb)

  Tačiau netrukus ne netikintys žydai sugebės parodyti Romai, kad krikščionys pažeidė Romos federalinius įstatymus; Krikščionys tai padarys už juos, ir Romos įstatymai  pasikeis.

 Štai kur mes pratęsime kitą savaitę. Tikiuosi, kad pamatysite pavyzdį, nes tai, kuo dalinuosi apie mūsų praeitį, dabar tampa mūsų dabartimi ir netrukus bus mūsų ateityje. Iki kitos savaitės laiminimu,

 

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.