Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. spalio 9 d., penktadienis

Pranašiškos naujienos. Ezekielio 38 karas 3(2)

John Fenn. Weekly Thoughts,  Prophetic Update to Ezekiel  38 War 9/10/20

 Sveiki,

Praėjusią savaitę mes pabaigėme detaliai aptarinėdami paskutines naujienas apie ekonominius ir karinius susitarimus tarp kelių arabų tautų ir Izraelio, kurie įgyvendina pranašystes. Štai keletas Ezekielio pranašystės detalių.

Gogas Magogo krašte


Ezechielis 38 prasideda Dievo žodžiais, kad jis yra prieš Gogą, Magogo žemės valdovą. Klasikinis Magogo žemės supratimas yra teritorija į šiaurę nuo Turkijos, šiuolaikinės Rusijos ir Vidurinės Azijos, buvusių SSRS tautų.

 Reikėtų pažymėti, kad Dievas sako ne prieš Magogo (Rusija) gyventojus, o tiesiog prieš Magogo valdovą, kurį jis vadina „Gogu“. Iš pradžių Magogas buvo Nojaus anūkas per Jafetą. Šis pavadinimas reiškia „stogo viršus“, užsimenant apie Magogą, kuris po potvynio juda į šiaurę,  į teritoriją, dabar vadinamą Rusija.

 4–7 eilutėse, kalbėdamas su tuo valdovu, Dievas sako, kad jis „įvers kablius į jo nasrus jam ir jo kariuomenei“, ir jie bus patraukti į Vidurinius Rytus. Tai rodo, kad Rusija bus įtraukta į Artimųjų Rytų konfliktą, tačiau nenorės to daryti, bent jau iš pradžių. Taigi kabliukas.

 Pranašiškai sakant, krikščionys ir žydai ieškojo, kas yra tas „kablys“, kuris pirmiausia juos patraukia į Vidurinius Rytus. Jei pažvelgtume į dabartines antraštes, tai būtų jų dalyvavimas Sirijoje ir Turkijoje. 10-12 eilutėse sakoma, kad Rusijos valdovas Gogas, būdamas Viduriniuose Rytuose su visomis tomis pajėgomis, turi piktą sumanymą: užgrobti Izraelį.

Tiesą sakant, eilutėse  konkrečiai teigiama, kad Izraelis tuo metu bus ramus savo sienose. Jau seniai sakiau norint, kad tai įvyktų, kad Izraelyje būtų taika, turi būti vietinis ar regioninis aljansas, tuo tarpu didesniu lygiu Gogas ir jo sąjungininkai planuoja savo žūtį - ir atrodo, kad šie taikos susitarimai prisideda prie tos vietinės taikos.

 Ezekielio 38: 7 Rusijai nurodoma „budėti‘, arba saugoti , turint omenyje įvardytas tautas. Toms tautoms priklauso Togarmas, kuris yra senovės Turkija. Persija, kuri yra senovės Iranas. Į  senovės Persiją kažkada buvo įtrauktas ir šiuolaikinis Irakas, todėl tarp tų 2 tautų galėjo būti įmanoma plėtra.

 Taip pat Libija, kuri yra ta pati šiandien, ir „Etiopija“, kuri Ezekielio laikais daugiausia buvo šiaurės Sudanas, dabar musulmonų tauta. Taip pat minimas „Gomeras“, tai yra žmonės į šiaurę nuo Juodosios jūros, pietų Rusijoje.

 Ezekielio knygoje 38 kalbama apie šių tautų sąjungą su Rusija, kuri yra juos vienijanti „sargyba“, ir kad jie bus pritraukti į Vidurinius Rytus kabliu, o paskui jau būdami tenai, sugalvos blogį įsiveržti į Izraelį.

 Kita vertus, mes turime šį aljansą ...

Kai aljansas sutelks savo pajėgas ir ateis „kaip debesis užkloti žemę“ (oro puolimas?), 13 eilutėje sakoma, kad šios tautos atrems išpuolį:

 „Šeba, Dedanas, Taršišo pirkliai ir visi jauni jų liūtai sakys jums (Gogui):„ Ar atėjai plėšti? Ar surinkai pulkus, kad išgabentum sidabrą , auksą, galvijus ir visus krašto turtus?“(vert.angl. Ar manai, kad gali ateiti ir pasiimti grobį?...)

 Klasikinis šių tautų supratimas yra toks, kad tarp Šebos ir Dedano turėtų būti  aljansas, kuris, kaip suprantama, apima šiuolaikines Saudo Arabijos sritis ir (nuosaikias) Persijos įlankos valstybes.

 Taršišas yra Ispanija, taigi Taršišo pirkliai būtų tos tautos, kurias apgyvendino Ispanijos pirkliai - tai yra Amerika. Frazė „ir visi jauni jos liūtai“ klasikiniu požiūriu yra Didžioji Britanija ir jų liūto simbolis. Todėl tautos, kurios yra „palikuonys“ Britanijos kraujo linijoje.

 Supraskite 2 Ezekielio teiginius: Be arabų aljanso, kitos Izraelį remiančios tautos buvo įkurtos dėl ekonominių motyvų iš Ispanijos ir kraujo linijos iš Britanijos. Štai kodėl nuo seno buvo manoma, kad JAV vadovauja aljansui su Izraeliu prieš įsiveržiančias pajėgas.

 Pranašysčių stebėtojai laukė arabų aljanso, kuris bus kartu su  vakarais ir Izraeliu, kai prasidės šis karas. Štai ką reiškia tie susitarimai minimi naujienose,  nuo 2017 m. Lapkričio iki 2020 m. Vasaros.

 Kaip prasidės karas - ko ieškoti  antraštėse

Kur yra JAV, kodėl Gogas galvoja, kad gali užimti Izraelį, kaip atrodys karas ir kuo jis baigsis. Tai kitą savaitę, iki tol,

 

Laiminu,

 

Džonas Fennas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.