Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. spalio 27 d., antradienis

Pranašiškos naujienos, Ezekielio 38 karas

 John Fenn .Weekly Thoughts. Prophetic Update to Ezekiel 38 War

Sveiki,

Didelis klausimas iškyla pranašysčių stebėtojams, kurie tikėjo „tradiciniu požiūriu“, kurį apibūdinu šioje serijoje, jie daugelį metų stebėjosi: Kodėl Rusijos aljansas galėtų manyti, kad gali sėkmingai įsiveržti į Izraelį? Pažvelkime į


aplinkybes, kurias nurodo Raštas.

Ezechielio 38: 9 sakoma, kad susirenkančios pajėgos ateis „kaip debesis, padengiantis žemę“ į „Izraelio kalnus“, o tai rodo, kad rengiami antžeminiai  puolimai iš oro. Frazė „Izraelio kalnai“ geografiškai reiškia senovės kalnus, einančius iš Afrikos į šiaurę per Izraelį į Siriją. Taigi pranašystė rodo, kad pradedant Sirija jie ateis iš šiaurės palei kalnus ir į Izraelį.

 Galbūt įsiveržusios pajėgos įžengs į Siriją, norėdamos visiems laikams pabaigti tą konfliktą, o būdamos Sirijoje su visomis tomis pajėgomis, jos pamanys, kad gali lengvai užimti Izraelį viena didžiule ataka. Dievas sako apie tą dieną, kai jie ateis kaip debesis užimti žemės eil.10–12: „Tai sako Suverenus Viešpats, tą dieną į jūsų galvą ateis pikta mintis, ir jūs sakysite:„ Aš užpulsiu neapsaugotų  kaimų kraštą, užpulsiu nieko neįtariančius ir taikius žmones ... "

 

Atrodytų, kad idėja užimti Izraelį yra šio momento paskatinimas, o ne kažkas, kas  iš anksto suplanuota. Šis punktas sutrikdo daugelį pranašysčių stebėtojų, kurie ieško iš anksto gerai suplanuotos atakos. Šios eilutės rodo, kad tai yra greitas sprendimas, radus nedidelį pasipriešinimą Sirijoje, be išankstinio  planavimo. Tai reiškia, kad būdami Sirijoje jie mato Izraelio ir jo sąjungininkų ramesnę būseną, be jokio masinio pajėgų sutelkimo, kaip buvo matyti Kuveite prieš JAV įsiveržimą į Iraką. Šiose rašto eilutėse teigiama, kad būdami Sirijoje su tokia jėga, jie galvoja, kodėl gi nesiveržti pirmyn ir neužimti  Izraelio, nes prieš mus nėra sutelkta didelių armijų?

 Politinis klimatas

 Ezekielio 38: 13 sako, kad sąjunginės arabų tautos ir tautos, kilusios iš Ispanijos ir Didžiosios Britanijos pirklių, paklaus: „Kaip manai, ką darai? Ar manote, kad galite ateiti pasiimti grobio? "

 Šis pareiškimas yra politinis, kuris akivaizdžiai yra toks, kokiu mastu  aljansas  mano pulti  apspręs pasipriešinimas,  arba blogiausiu atveju jie mano, kad vakarai leis arabų aljansui kovoti su Izraeliu, kurį, jų manymu, gali lengvai nugalėti jų didžiulis skaičius ir jėga.

 Prisiminkime   politinio ir ekonominio pasipriešinimo pavyzdį, Vakarų atsaką įvykus  invazijai į Ukrainą. Tai yra vakarų pavyzdys - bausti režimo asmenis ekonomiškai, o ne  nacionaliniu pagrindu.

 Be to, JAV pasitraukus iš Sirijos, Afganistano, Irako ir daugiau Viduriniųjų Rytų gynybos perduodant arabų aljansams, taip pat sumažinant karius NATO, leis manyti, kad vakarai neturi jėgos  dar vienam konfliktui regione. Jų manymu, viskas bus baigta, kol kas nors galės reaguoti karine jėga, net jei ir norėtų tai padaryti. Tai yra lemtingas klaidingas svarstymas.

 Dievas kaip senais laikais prieš juos  nukreipia gamtą

 19-23 eilutėse Dievas sako, kad jis kovos su jais sukeldamas didelį žemės drebėjimą ten, kur jie yra, ir tuo pačiu metu gausų lietų su „didele kruša“. Lietus ir kruša slopins oro ataką, o žemės drebėjimas – ataką žeme. Eil.20 pabaigoje taip pat sakoma: „Kiekvieno žmogaus kardas bus prieš jo brolį“, o tai rodo, kad įsiveržusieji iš daugelio tautų patirs sąmyšį bendravime ir kovos viena su kita karinės nelaimės metu. Žemės drebėjimas, lietus, kruša, sumišimas.

 Bet palaukite, yra dar daugiau ...

 21 eilutė sako: „Aš šauksiuosi kardo prieš jį iš visų savo kalnų ...“ Pranašiškoje literatūroje kalnas reprezentuoja tautą. Apsvarstykite, ar Danielius matė, kaip Nebukadnecaro statulos pirštai buvo sutriuškinti nuo dangaus krentančio kalno (dangiškos kilmės) ir augo kaip kalnas, kuris dengė pasaulį (Dievo karalystė). (Danieliaus 2: 34-45, 44-45). Apreiškimo 17: 8–10 ištvirkėlė sėdi ant 7 kalnų, kurie kitoje eilutėje mums sako: 7 karaliai ir t. T.

 Kai Dievas sako, kad jis šaukia kardą prieš jį „iš visų savo kalnų“, tai rodo kitas tautas, kurios šiame kare yra „Dievo“, Izraelio pusėje. Po to seka „kiekvieno žmogaus kardas bus prieš jo brolį“, ir tai įgauna didesnę prasmę, kad tauta bus prieš tautą šiame daugianacionaliniame, bet labai trumpame kare.

 Dievas sako, kad jis pasiųs „ugnį ir sierą“ ant Magogo žemės ir ant „pakrančių / regiono“. Tikriausiai tai puolančių armijų tėvynės, o galbūt Juodosios ir Kaspijos jūros, Sirijos, Turkijos ir kt.

 Pranašysčių tyrinėtojai domėjosi, ar tai bus ribotas ir vienpusis branduolinis karas dėl „ugnies ir sieros“ naudojimo. Jau seniai manoma, kad Izraelis turi branduolinių ginklų, ir nėra jokių abejonių, kad jis juos panaudos, jei kiltų grėsmė jo egzistavimui. Arba ar Ezechielis matydamas įprastą karą ir tik bandydamas panaudoti savo dienų žodžius apibūdinti šiuolaikines bombas ir ugnies jėgą, kas jam yra ugnis ir siera? Mes nežinome.

 Tai, kad nei Izraelis, nei mūšio laukas nelieka radioaktyvūs, rodo, kad  Izraelio atsakymas nebus branduolinis karas, tai nukreipta į Magogo tėvynę ir aplinkines vietoves, o ne į artimiausią Vidurio Rytų regioną.

 Karo rezultatai

 Didžioji 39 skyriaus dalis   yra skirta apibūdinti karo pasekmes.  Jame sakoma, kad Izraelis iš karo grobio  turės atsargų  7 metams , o mirusiems palaidoti reikės 7 mėnesių. Pranašiški žodžiai atitinka  šiuolaikinę kriminalistiką , eil.13-19 sakoma, kad Izraelis samdys žmones, kurie vaikščios aplink ir radę kūno dalis uždės vėliavėles, kad kūno dalys  būtų surinktos ir palaidotos. Taip pat sakoma, kad paukščiai ateis ir rinks kaulus iš kūnų - kokia šiurpi scena!

 Dabar pasidalinsiu tuo, kuo retai dalinuosi

 Apie 1995 m., kai pirmą kartą pradėjau dėstyti Senojo Testamento apžvalgą Biblijos mokykloje Tulsa, atėjo laikas paaiškinti šią Ezechielio pranašystės dalį. Per visus aplankymus vykusius nuo pirmojo 1986 m. balandžio mėn., iki tol Viešpats niekada nieko nesakė apie šį karą. Bet kaip visada, prašiau Tėvo pamokyti mane paaiškinti įvykių seką , nes žinojau, kad tarp studentų kils daug klausimų  apie paskutinius laikus,  norėjau būti tikslus ir teisingas mokydamas. Jei mano „klasikinis požiūris“ buvo neteisingas, norėjau, kad Tėvas man pasakytų.

 Į mano visišką nuostabą Tėvas iškart atsakė: "Šis karas užbaigia arabų ir Izraelio konfliktą, nes kas regione liks kovoti prieš Izraelį? Niekas. Šis karas atveria kelią rytų karaliams vėliau žygiuoti per Azijos pilvą paskutiniam mūšiui, nes jie to nebūtų darę anksčiau *. Apsvarstykite šiuos dalykus. Pasaulis bus šokiruotas dėl to, kas vyksta, ir bijodamas to, ką padariau. Ekonominis poveikis bus jaučiamas visame pasaulyje. Greitai iš Europos iškils lyderis, kuris pareikš ieškinį dėl taikos (su Izraeliu) ir sudarys 7 metų taikos sutartį su juo. Šios sutarties nuostatos apims ekonominius interesus, taip pat  ir nuostatą, leidžiančią jiems pastatyti savo šventyklą. Toje šventykloje po kokių 3 1/2 metų Izraelis bus išduotas “.

 * Apsvarstykite, kad šiame kare bus sunaikintos Rusijos, Turkijos, Irano, Libijos karinės pajėgos. Rusijai neturint jokių sąlygų priešintis, praėjus maždaug 7 ar daugiau metų „rytų karaliai“ su 200 milijonų armija laisvai keliaus per Pietų Aziją, kirs išdžiūvusius Tigro ir Eufrato kraštus ir eis į Izraelį ir ten susidurs su Viešpaties sugrįžimu. Jis taip pat sakė, kad po Ezechielio karo  bus sudarytos sutartys su kaimyninėmis arabų tautomis.

 Tai buvo viskas, ką jis tuo metu sakė, ir nuo to laiko jis  nieko  nepridėjo, nors aš paklusau ir  apsvarsčiau tuos dalykus, juos studijavau ir stengiausi neatsilikti nuo regioninių naujienų. Ezekielio 36 ir 37 skyriuose išsamiai aprašoma, kaip Izraelis vėl tampa suvereni tauta, o 38 ir 39 skyriuose kalbama apie karą, vykstantį tapus ta tauta. Tada 40–47 skyriuose kalbama apie Tūkstantmečio šventyklą ir Izraelį; kai vanduo tekės iš šventyklos žemyn į Negyvąją jūrą tokiu tūriu, kad jis taps gėlo vandens ežeru. Čia  netgi teigiama, kad tik pelkėtos vietovės liks šlapios. Mums sakoma, kad žvejai žvejos tinklais, o palei upės ir dabar jau gyvos jūros krantuose augs vaismedžiai.

 Kadangi  paėmimas ir  Viešpaties sugrįžimas yra paslaptis,  tai nebuvo parodyta Ezechieliui ir niekam kitam, ir nebuvo pasakyta, kada tai įvyks. . Kadangi aš tikiu Rosh Hashanah išpranašautu „paėminu“, kuris sako, kad po šio įvykio žemė įžengia į 7 metų „Jokūbo bėdas“ ir „Baimės dienas“, dar vadinamą „Pykčio dienomis“, tai planuoju stebėti iš  aukščiau. Manau, kad šis karas gali būti tų dienų pradžioje, nors nemanau, kad kas nors iš mūsų tikrai žino visų šių dalykų laiką.

 Mano supratimu, Ezechielio 38 karas yra tai, kur link pasaulis eina mūsų laikais, kaip matyti iš įvairių Izraelio ir arabų / musulmonų tautų sutarčių. Bet kada bus pučiamas paskutinis trimitas Rosh Hashanoje, kad prikeltų mirusieji Mesijuje ir kad gyvieji būtų pakeisti? Aš nežinau. Aš žinau, kur norėčiau būti , bet  juokinga, aš nežinau.

 Tikiuosi, kad ši serija paskatins jus galvoti .... ir melstis .... ir žiūrėti .... ir spėlioti ... mes gyvename tikėjimu ne regėjimu... nauja tema kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.