Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. lapkričio 2 d., pirmadienis

cwowi naujienlaiškis Rinkimai ir ramybė, Ką reiškia ramybė, Kur veikia Viešpats, Ką Jis sako. 10/20/20

 John Fenn, Newsletter. Election Peace, What Peace Means, Where the Lord is Moving, What He Said. 10/20/20

Sveiki,

 Mes surengėme nuostabią konferenciją Broken Arrow mieste, Tulsos priemiestyje, kurioje dalyvavo apie 100 žmonių iš 17 valstijų - mes norėtume apriboti savo konferencijas iki 100 ar mažiau, kad galėtume susipažinti, todėl tai buvo tobula. Buvo pranešta apie daugybę išgydymų ir įvyko daugybė Dvasios dalykų -


regėjimai , akių atvėrimas matyti Jo sričiai, pranašystės , kai mes išsiskirstėme į mažas grupes ir meldėmės vienas už kitą, o kiti girdėjo angelus ir užuodė dangiškus kvapus, jau nekalbant apie mokymą, dalijimąsi, maistą ir bendrystę. Toks gyvenimas. Tokia ramybė!

 Panaikinta našta melstis dėl rinkimų apie kuriuos Viešpats man pasakė „jei dalykai bus tokie kaip dabar“, ir apie tai, ką planavo šėtonas rinkimų metu, aš dėl viso to dabar turiu ramybę – net gi užtikrintumą savo dvasioje. Šlovinu Dievą už tą ramybę!

 Ką reiškia ramybė dvasioje?

 Ramybė  yra dangaus atsakymas, kad mūsų rūpesčiai dėl padėties yra padengti - Jis juos kontroliuoja. Daugelis žmonių meldžiasi už mylimą žmogų ar situaciją, į kurią reikia atsakyti, ir iškart pajunta ramybę savo dvasioje. Vis dėlto protas  dar nori konkrečių atsakymų, protas jaudinasi ir rūpinasi, ieškodamas tiesioginio „žodžio“ iš Viešpaties. Tačiau labai dažnai viskas, ką Jis duoda, yra ramybė

 I Korintiečiams 2: 9:

 „ Ko akis nematė, ausis negirdėjo ir žmogaus į širdį neatėjo, tai Dievas (Tėvas) paruošė Jį mylintiems.

 Mūsų akys, ausys ir mintys negali žinoti, ką Tėvas mums paruošė. Trumpam pagalvokite apie tai. Tai reiškia, kad mes nežiūrime į aplinkybes, norėdami nustatyti, ar Viešpats nori, kad mes eitume tam tikru keliu. „Vilnos“ metimas yra Senasis Testamentas, dabar mes turime Kristų, kaip mums sako Korintiečiams 2: 9-16. Mes turime savyje Kristaus protą, kad galėtume žinoti Jo valią.

 Laimei, Paulius nepabaigia eil.9 mokymo pasakydamas mums, kad mūsų akys, ausys ir mintys negali atrasti to, ką Tėvas turi mums, palikdamas mus be sprendimo rasti Tėvo nuostatą, nes jis tęsia 10-11:

 "Bet Dievas apreiškė tai (dalykus, kuriuos paruošė) mums savo Dvasia, nes Šventoji Dvasia ištiria  viską,  net ir gilius Dievo  Tėvo dalykus. Tavo dvasia pažįsta tavo giliausią dalį, taip pat ir Dvasia žino gilius Tėvo dalykus. Dabar gavome ne pasaulio dvasią, bet Šventąją Dvasią, kad galėtume žinoti dalykus, kuriuos mums paruošė Tėvas Dievas ".

 Mes turime žinoti, ką mums paruošė Tėvas, bet jūs turite pažinti Šventąją Dvasią, nes Ji yra ta, kuri ištiria mūsų  Tėvo širdį. Šventoji Dvasia tiria  Tėvo širdį, norėdama sužinoti, koks yra Jo pasirūpinimas mums, taigi, kai mes patiriame tą ramybę savo dvasioje dėl asmens, situacijos, ar mūsų nerimo objekto mūsų gyvenime, tai reiškia Šventoji Dvasia tyrinėjo Tėvą ir surado Jo nuostatą, kad Jis valdo, ir kad jūs pamatysite tą atsakymą. Likite toje ramybėje.

 Filipiečiams 4: 6–7  Paulius sako, kad , po to ka pateikėme Tėvui  mūsų prašymus, tegul  ramybė „saugo“ jūsų širdis ir protą. Graikiškas žodis „laikyti“ reiškia „apsupti tarsi siena“. Paulius liepia naudoti ramybę kaip apsauginę sieną aplink mūsų protus, kovoti, kad išliktume tokioje ramybėje, taip lengvai jos neatiduoti nerimui ir baimei - kovokite, kad išliktumėte tokioje ramybėje, o jei ją pametate, grįžkite į malda ir garbinkite, kol ją atgausite. Tada saugokite tą ramybę neleisdami sau galvoti apie „kas būtų, jei būtų“. Būkite dėkingi ir garbinkite.

 Ar tavo  tikėjimas gyvas?

 Vienas iš dalykų, apie kuriuos kalbėjau neseniai vykusioje konferencijoje ir vienas iš ketvirtadienio ir šeštadienio „Zoom“ susitikimų temų, yra tas, kad krikščionybė turėtų būti dvasinis tikėjimas, antgamtinis Viešpaties buvimas turi būti mūsų gyvenime. Žodis IR Dvasia sutaria - Žodis niekada nestovi vienas. Vien tik Žodis palieka mus sausus ir nepaliestus Dievo Dvasios. Pusiausvyra apima abu žodžio ir dvasios elementus. Be Šventosios Dvasios judėjimo mūsų gyvenime ir tarp mūsų, kai susitinkame su Viešpaties mokiniais, mūsų tikėjimas yra ne kas kita, kaip filosofija.

 Mes gyvename palapinių šventės, kurios metu  švenčiamas  Dievas gyvenantis su žmogumi, dvasinio išsipildymo metu. Mes turime „Kristų savyje, šlovės viltį“. Mes turime „Kristaus protą“. Tas , Kuris mumyse yra didesnis už tą, kuris pasaulyje. Dievas gyvena su mumis, mumyse.

 Prisiminkime, kad visą Naująjį Testamentą parašė apaštalai, surinkimui namuose

 Jie rašė žmonėms, besirenkantiems namuose, taigi viskas, nuo „5 tarnavimo“ iki Šv.Dvasios dovanų veikimo mūsų tarpe, buvo susiję su namuose vykstančiu susitikimu. Auditorija nėra tinkama tam, kad palengvintų Dvasios dovanų srautą tarp susirinkimo dalyvių, o tai reiškia, kad ji gali duoti tik Žodį. Galų gale žmogus nudžius savo tikėjime ir jausis nutolęs nuo Dievo, nepatirdamas  Šventosios Dvasios judėjimo savo gyvenime ir kai susitinka su kitais tikinčiaisiais .

 Namų surinkimas nėra tik Biblijos, po kurių  visi eina namo - namų surinkimas yra gyvas, kvėpuojantis, Dvasia vedamas Kristaus kūnas. Jei jūsų namų surinkimas yra ne kas kita kaip Biblijos studijos, tai nėra namų surinkimas. Tai taip pat neturėtų būti „palaimink mane klubas, mus  4 ir daugiau nieko. Namų surinkimo tikslas yra  mokinystė, augimas Kristuje, matant Jį veikiant mūsų tarpe. Mūsų tikėjimas turi būti susipynęs su Šventosios Dvasios judėjimu ir Jo buvimu mūsų gyvenime, kitaip mes turime tik filosofiją ir gerą moralę, pagal kurią  turime gyventi.

 Taigi mes turime krikščionių su šūsnimis užrašų iš puikių mokytojų seminarų, tačiau jie neturi supratimo, kaip būti Jo akivaizdoje, kaip būti tokioje padėtyje, kur Dievas galėtų paliesti jų dvasią ir sielą, kaip veikti Dvasioje - bet jie girdėjo tiek daug puikių mokytojų! Jų tikėjimas yra bejėgis, išdžiūvęs kaip negyva šaka, nes tik per Šventąją Dvasią  mes pažįstame Tėvą, pažįstame Viešpatį ir Dvasios bendrystę. Kaip sakė Jėzus: „Dvasia suteikia gyvybę“. (Jono 6: 63)

 Jie nežino, ką turėtų reikšti jose esantis Kristus - kaip Šventoji Dvasia turėtų veikti jų gyvenime, tame namų surinkime, kur jie lankosi. Skirkit laiko melstis vienas su kitu. Pasilikite Viešpaties akivaizdoje, leiskite Jam parodyti jums dalykus, perteikti Jo žinią, Jo ramybė lai pakyla jūsų dvasioje ir tarnauja tam už kurį  meldžiatės.

 Nepasitenkinkite tikėjimu, kuris yra visas Žodis, bet be Dvasios Gyvenimo. Tai yra dieviškas nepasitenkinimas, kurį turi daugelis - jie žino Žodį, bet nepažįsta Jo. Jei mūsų gyvenimas su Kristumi nėra antgamtiškas, tada mums lieka tuščias apvalkalas, filosofija ir koncepcijos, pagal kurias bandome  gyventi.

 Apaštalų darbų knyga Šventajame Rašte pateikiama kaip įprasta krikščionybė. Ar tai tiesa jūsų gyvenime?

 Vienas iš dalykų, kuriuos Viešpats man pasakė praėjusių metų gruodį, buvo tai, kad dabar ir artimiausioje ateityje Šventosios Dvasios išgydymai ir apraiškos bus ypač pastebimi būtent namų surinkimuose. Jis  judės ten galingai. Jis sakė, kad artimiausiomis dienomis namų surinkimai bus žinomi kaip vieta, kur galima patirti išgydymą ir  gauti iš Jo. Jis sakė, kad gyvas ir dinamiškas žmonių, esančių namų surinkimuose, gyvenimas ir nuolatinis Jo patyrimas, bus visiškai priešingas daugelio tikėjimui.

 Daugeliui iš mūsų namų surinkime yra tiek daug atsakymų į maldą, išgydymai yra tokie įprasti, Viešpaties regėjimai ir žodžiai yra kaip gyvenimo dalis, todėl jų beveik net neminime. Tai tiesiog normalus gyvenimas su Tėvu, normalus gyvenimas su Jėzumi. Normalus namų surinkimas.

 Daugelis dabar nori įkurti surinkimą namuose, kiti negali to padaryti, bet nori susijungti  internetu su kitais, o pastoriai nori savo bažnyčias paversti namų surinkimais. Gyvenimas užimtas! Dėkoju už nuolatinį palaikymą ir maldas. Matysite kai kuriuos iš jūsų ketvirtadienio ar šeštadienio „Zoom“ susitikime (užsiregistruokite aukščiau esančioje nuorodoje ir nepamirškite pažymėti tai kalendoriuje, nes nebus jokio priminimo el. laiško)

 Jūsų dovanos pirmiausia Viešpačiui, o paskui ir mums, leidžia mums visa tai padaryti - labai ačiū!

 Laiminame,

 Džonas ir Barbara, Brianas ir Amy

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.