Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. birželio 7 d., sekmadienis

Nustebsite, ką sutiksite danguje? Karališkieji ir ne karališkieji karalystėje 4d.

John Fenn .Weekly Thoughts. Surprised Who is in Heaven? Royals and Non-Royals in the Kingdom, 4(4)
  
Sveiki,
Mes esame karalystės, o ne parlamentinio valdymo, ar respublikos piliečiai
Karalystėje yra karalius ir karaliaus šeima, kurie yra karališkieji, taip pat ten yra ir kiti paprasti piliečiai.
Mes turime karalių, vardu Jėzus. Jis valdo karalystę, savo Tėvo karalystę, todėl jie turi šeimą, -tai mes. Pagal Efeziečiams 1: 1-8, mes  esame įsūnyti į šeimą per Jėzų ir taip pat esame gimę šeimoje. Kad suprastume, kad esame karaliaus vaikai, ir todėl karališkieji, pažvelkime į jo originalius ketinimus  Izraeliui.

Planas Izraeliui
Dievas kalbėjo Izraeliui Iš19: 5–6,  Jis norėjo, kad jie būtų brangiausia tauta, aukščiau visų žmonių, kunigų karalystė, šventa tauta. Jis norėjo, kad tautos pažintų Jį per karališkąją Izraelio tautą. Jie turėjo būti teokratai - Dievo valdoma tauta. Jokiai kitai tautai Jis nepasiūlė to kvietimo. Kitos tautos galėjo pažinti Jį per Izraelį, aukščiausią žemės tautą, nes Dievas buvo su jais Sandoroje, - ir jokių kitų.

Jie turėjo būti karaliai, tačiau jiems nepasisekė, jie atmetė savo tautinę kunigystę ... Bet Dievas turėjo savo planą, kaip turėti  ypatingą tautą virš visų kitų, kunigų karalystę, jis kreipėsi į (pirmiausia) į Izraelio žmones, po to į pagonis. ). Atkreipkite dėmesį pastaba Petro 2: 9:

„Bet jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatinga Dievo nuosavybė ...“ Būtent tai, ką Dievas pasakė Izraeliui,  Išėjimo 19: 5-6. Bet dabar mes, jūs ir aš, tapome ta karališkąja Dievo kunigyste, kuriai buvo duota užduotis paskleisti tautoms Dievo pažinimą taip, kaip Izraeliui prieš mus ...

Galų gale jo planas pavyko, kaip patvirtina Petro žodžiai Apreiškimo 1: 6 ir 5: 10: „Jis padarė iš mūsų Dievui kunigų karalystę“. Mes esame karališkieji. Štai kodėl Paulius I Korintiečiams 6: 2 rašė, kad mes teisime (valdysime, administruosime) ateinantį pasaulį ir angelus. Karališkieji valdo ne karališkuosius.

Karališkieji turi prieigą prie savo Suvereno, kiti ne. Mums liepiama drąsiai ateiti prie sosto. Mums sakoma, kad esame gimę ir įvaikinti Karalystėje. Jūs ir aš dabar esame karališkieji, ir  turime taip gyventi. Mes turime autoritetą išvyti piktąsias dvasias naudodami Jo vardą - kodėl? Kadangi esame Jo šeimos dalis, galime naudoti Jo vardą. Mes įsakome išgyti kūnams. Mes gyvename teisingai ir šventai, kaip turėtų Karaliaus karališkieji   - tai procesas, ir nė vienas iš mūsų nėra tobulas (bet mes neatsakingi  už tobulumą, tik už augimą).

Dievas nori išplėsti savo karališkąją šeimą
Mes gyvename laikais, kai galioja kvietimas tikėti, gimti iš naujo, būti įskiepytam į tikinčio Izraelio karališkąjį likutį. Kvietimas buvo pratęstas nuo Sekminių dienos,  tapti karališkaisiais: Tačiau kvietimo galiojimo laikas baigsis.

Avinėlio vestuvių vakarienė
Apreiškimo 19: 5-9 skyriuose matome Avinėlio vestuvių puotą. Šios šventės šventimas vyksta danguje, kol žemė patiria suspaudimus. Avinėlio vestuvių puota yra su Kristaus nuotaka (Kristaus kūnu), kuri, pasak Trimitų šventės ,buvo „ patraukta“ į dangų kartu su Mesiju, pučiant paskutinį trimitą pradžioje to, ką mes  vadiname „suspaudimais“.

„Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime Jam šlovę! Nes atėjo Avinėlio vestuvės ir Jo nuotaka pasiruošė“.
8 Jai buvo duota apsirengti spindinčia, tyra drobe, o ta drobė – tai šventųjų teisūs darbai. Tada angelas man pasakė: “Parašyk taip: Palaiminti, kurie kviečiami į Avinėlio vestuvių pokylį! „

Kai siunčiama kvietimai į puotą, tai reiškia, kad kai kurie yra kviečiami, o kiti ne. Mes kviečiame. Kiti ne.
  
Tuo metu, kai  Kristaus kūnas yra danguje, suspaudimų laikotarpiu   milijonai žmonių patiria išgelbėjimą žemėje. Milijonai nužudomi dėl jų tikėjimo. Daugelis miršta iš bado ir ligų. Apreiškimo 20: 4  sako, kad tie, kurie negarbino žvėries ir nepriėmė į jo skaičiaus, valdys ir karaliaus kartu su Kristumi 1000 metų, taigi jie prisijungs prie mūsų , bet praleido Avinėlio vestuvių pokylį, nes kol mes buvo danguje, jie buvo žemėje, kančioje. Mes buvome pakviesti išvengti kančios, nes esame karališkieji, Jo vaikai, ir, kaip Paulius du kartus pasakė tesalonikiečiams, mes buvome išgelbėti nuo rūstybės ir „ateinančios rūstybės“ dienų.

Pagalvokite apie tuos žmones, kurie išgyvens per suspaudimus, jo sugrįžimo metu, kai Jis sukurs savo karalystę, jie pateks  tiesiai į Tūkstantmetį. Zacharijo 14: 16: "Ir kas bus taip, kurie liks gyvi iš tų tautų, kurios ėjo prieš  Jeruzalę, kiekvienais metais atvyks į Jeruzalę Palapinių šventę garbinti Karaliaus ..."

Milijonai naujų tikinčiųjų išgyvens suspaudimus, tačiau jie nėra nuotaka, kuri bus danguje per Avinėlio vestuvių vakarienę.

Ką pasakė mano angelas
Kai kurie prisimins, kad  aš kalbėjausi  su „savo angelu“ ir Viešpats, leido  užduoti keletą klausimų. Paklausiau jo, kaip jis jaučiasi, kad mes administruosime jį  kitame amžiuje, ir jo veide pastebėjau greitą reakciją, tai jam kėlė pasibaisėjimą, kad aš paklausiau tokio dalyko: "Tai teisinga! Tai tinkama!" Aš paklausiau kodėl, ir jis atsakė švelniau, supratęs, kad tikrai nesupratau: „Atmink, kad mes pažįstame Jį kaip Kūrėją, bet jūs pažįstate Jį kaip Gelbėtoją“.

 Mes esame ypatingame laike ir mums buvo paskirta karališkoji kunigystė, kunigų karalystė. Turime įvertinti, kuo mes ypatingi esame dangaus karalystėje. Tai turėtų mus įkvėpti gyventi pagal tai. Atminkite, kad mūsų karalius vertina vandens puodelį ištroškusiems, gerumą vaikams, maisto ir drabužių dovanojimą bei lankymą tų, kurie mums rūpi. Tai yra karalystės vertybės.

Viskas sudegs, bet žmonės amžini. Tai yra pagrindinis Karalystės vertybių pagrindas.

Mes nežinome Dievo malonės pilnatvės, bet žinome, kad Jis yra sąžiningas. Mes žinome, kad nežinojimas gali turėti įtakos įžengimui į karalystę, ir žinome, kad pats svarbiausias būdas jį pažinti yra pamatyti Jį kūrinijoje. Turime daug daugiau klausimų nei atsakymų, bet žinome, kad Jis teisingas. Širdis yra Dievo karalystėje ir aš manau, kad būsime nustebinti, kas yra danguje ...

Nauja tema kitą savaitę, iki tol laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el. paštu cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.