Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. birželio 12 d., penktadienis

Malonės ribų supratimas. Malonės ribos1(3)

John Fenn. Weekly Thoughts. Understanding the Limits of Grace #1 of 3; The Limits of Grace

Sveiki,

 Aš dažnai sakau tai, kad būtų aiškus skirtumas tarp teismo, gailestingumo ir malonės:
 
Teismas yra gauti tai, ko nusipelnei.

Gailestingumas -tai negauti to, ko nusipelnei.

Malonė gauti tai, ko nenusipelnei.

Daugelis moko, kad malonė yra gauti tai, ko nenusipelnei, bet tai tik ta „šilta ir pūkuota“ malonės dalis. Meilė yra besąlyginė, bet malonė visada turi sąlygas. Daugelis to nežino arba nemoko, todėl Kristaus kūne atsiranda labai išbalansuoti mokymai ir supratimai.

Žmonės mano, kad malonė reiškia laisvę, taip ir yra. Malonės laisvė nereiškia laisvę daryti, ką tik nori, kas mums patinka, bet laisvę tarnauti Viešpačiui. Dievas liepė Mozei pasakyti faraonui; „Leisk mano žmonėms eiti, kad jie galėtų man tarnauti“. Ne tik išvesti juos iš vergijos į laisvę vardan laisvės, bet padaryti laisvais, kad jie galėtų vaikščioti su Dievu. Išėjimo 7:16

Malonė visada turi sąlygas. Jūs galite mylėti savo šuniuką besąlygiškai, tačiau jūsų malonė jam turi sąlygas. Tam tikru metu jūs tikėsitės, kad jis nustos sisioti  namuose, nustos kramtyti pagalves,  kandžioti žmonėms, kurie užeina į jūsų namus, kulnis,  Malonė tikisi, kad jis užaugs. Galite mylėti savo vaiką besąlygiškai, tačiau tikitės iš jo tam tikrų dalykų. Meilė yra besąlygiška, bet malonė - ne. Malonė visada turi sąlygas.


Malonė turi ribas
Kiekviename malonės pavyzdyje, sutinkamame šventame rašte,  nurodomos tos malonės sąlygos ir apribojimai. Visko, kas susiję su išgelbėjimu, pagrindas yra ši tiesa:

Jono 3: 16: „Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sūnų, kad visi, kurie Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“.

„Dievas taip myli pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sūnų“, tai yra malonė, sąlyga yra tokia: „Kad visi, kurie Jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“. Pasekmės aiškios; Dievas tave myli, todėl Jis atsiuntė Jėzų; Jei nepriimate malonės tikėdami Jėzumi, neturėsite Dievo gyvenimo. Dievo meilė yra besąlygiška, išganymo malonė - ne. Yra pridedamos sąlygos. Išganymas ateina per Jėzų.

Pasvarstykite; turtingas jaunasis valdytojas buvo pakviestas tapti Jėzaus mokiniu - tai buvo malonė. Sąlyga buvo ta, kad jis turėjo viską parduoti ir atiduoti vargšams. Jis norėjo tik „šiltos ir pūkuotos“ malonės ir pasitraukė, kai jam buvo pasakytos tos malonės sąlygos.


Malonė turi lūkesčių
Malonė visada reikalauja iš malonės gavėjo elgtis atsakingai su jam siūloma malonė. Malonė turi ribas ir tai atskaitomybė.
  
Jei tėvas atiduoda automobilio raktus savo 16 metų amžiaus vaikui, tai yra malonė. Tačiau tėtis tikisi iš jo, kad jis bus namuose 9 val. (21 val.), kad automobilis bus švarus ir nesugadintas, ir tai  yra šios malonės tikslas ir apribojimai. Peržengęs liniją ten, kur baigiasi malonė,  16-metis sulauks teismo. Gal būt  savaitę negaus automobilio, gal visai negaus jo, o gal dar blogiau.

Išganymo malonėje yra lūkesčių augti Kristuje, norėti su juo vaikščioti, pažinti Tėvą, būti morališkai teisiems. Malonė turi lūkesčių.

Jei tas 16 metų vaikas sutinka malonę atsakingai elgdamasis, jis niekada nematys „piktosios savo tėvų  pusės“ .

Tikimasi, kad darbuotojas turi būti biure 8 valandą ryto, tačiau jis nuolatos pasirodo apie 8:30. Bosas ir bendradarbiai pastebi ir suteikia jam malonę tam laikui, tikėdamiesi, kad jis pakeis savo elgesį. Jei jis to nedaro, jis gauna žodinį įspėjimą, tada rašytinį įspėjimą, kuris vis dar yra malonė - taigi jis gali sužinoti, kad malonės laikas artėja prie pabaigos. Jei jis nepriima malonės…, jis patiria teismą ir praranda darbą.

Hebr 12:15 sakoma: „... kad niekas neprarastų Dievo malonės ...“ Tai rodo, kad malonė yra pratęsta, tačiau įmanoma, kad šios malonės darbas mūsų gyvenime bus nesėkmingas. Tas šešiolikmetis su šeimos automobiliu gali prarasti jam parodytą malonę. Darbuotojas gali prarasti malonę, jei jis atsisako ateiti į darbą 8.00 val., kaip tai daro visi kiti.

Malonę galima prarasti, jei nepaisome malonės siūlomų ribų ir nedarome tai, kas teisinga (ji visada reikalauja augti, kaip žmogui ir krikščioniui). Jei mes neatitiksime tos malonės sąlygų, galime prarasti malonę, prarasti galimybę augti ir dėl to patirti to pasekmes. Jėzus pasakė apie moterį, pavadintą Jezebele, Apreiškimo 2:21: „Aš daviau jai laiko atgailauti dėl jos amoralumo, bet ji to nenori“. Ir dėl to ji patyrė pasekmės.

Jud4 kalba apie tariamus krikščionis, kurie: „... Dievo malonę pavertė  licencija nuodėmei“.

Daugelis yra pavertę Dievo malonę licencija *nuodėmei  (* graikų kalba: neištikimybė, atviras nepadorumas). Kai kurie pasinaudoja Dievo malone skelbdami „ hyper “malonę“: jokios nuodėmės, jokios atskaitomybės, o tai neteisinga. Jie mato tik malonėje išplėstą laisvę, nepripažindami, kad malonė turi tikslą, ribas ir pasekmes.

Yra sena 1-ojo amžiaus klaida, kurią matome ir mūsų dienomis, nes žmonės nepasikeitė ir demonų taip pat. Ji vadinama „gnosticizmu“, kuris reiškia „žinoti“. Ankstyvieji krikščionys, kurie susidūrė su savo senu nuodėmingu elgesiu, bet nenorėjo drausminti savęs, kad nugalėtų tas nuodėmes, pradėjo taip galvoti: „Dievas padarė mane tokiu“, jie ėmė galvoti, kad gali gyventi, kaip nori, ir Dievas su tam pritars.

Esminis įsitikinimas (kilęs iš pagoniškų kultų) buvo tas, kad materija yra blogis, ir natūralus pasaulis yra blogis. O būti dvasingam yra gera. Kadangi Kristus sumokėjo už nuodėmes, jie buvo malonėje ir laisvi gyventi kaip nori, nes natūralus pasaulis ir jų žemiški kūnai -blogis, taigi praeis.  Jie laisvę atrado dėl „žinojimo“, kad jų kūnas yra blogis, o dvasia atgimusi iš naujo ir yra gera, todėl jie galėjo laisvai gyventi nuodėmingą gyvenimą, nes jie žinojo, kad „Kristus“ yra kiekvieno  viduje, o natūralus pasaulis vieną vis tiek dieną praeis. Skamba pažįstamai? Gnosticizmas panaikina atskaitomybės reikalavimą savo kolegoms ir Dievui, nes jie „žino geriau kaip reikia“.

Kai kurie tada ir dabar ignoruoja laiškus ir Jėzaus žodžius, kurie liepia mums išpažinti (pripažinti) savo nuodėmes ir „kaltes“ Dievui ir vienas kitam, kad pateisintų savo nuodėmingą elgesį. Atgaila yra vienas iš pagrindinių Kristaus mokymo principų * ir pirmasis  žodis apie išganymą. Jei sakote kitaip, Dievo malonė virsta  nuodėmės licencija. * Hebrajams 6: 1-2; Apd 2, 38, Mato 18: 15-16, Jokūbo 5: 16, I Jono 1: 7–9.

Malonės nesupratimas , kuri visada turi ribas ir apribojimus, taip pat leidžia pasinaudoti daugeliu  gero norinčių krikščionių. Jie ne kartą parodo malonę šeimai ar draugui, tačiau gavėjas niekada nenaudoja tos malonės norėdamas pakeisti savo gyvenimą, pakeisti savo situaciją – jis tiesiog įklimpsta  į nuodėmę dar daugiau. Krikščionys, nesuprantantys malonės, mano, kad Dievas nori, kad jie duotų ir duotų, kol jie bus palaužti ir išsekę. Jie jaučiasi atsidūrę tarp to, ko iš tiesų Dievas nori, kad jie darytų,  ir to priekabiaujančio draugo ar šeimos nario.

Čia pratęsiu kitą  savaitę su tuo, kad malonė skirta mus išmokyti ir įgalinti ... Iki tol laiminu.

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.