Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. vasario 1 d., šeštadienis

Kaip atrodys Tūkstantmetis? 1d.

John Fenn. Weekly Thoughts. What will the Millennium be like #1 31/01/20


Ką tik baigiau seriją apie Suspaudimų laiko chaosą, o dabar persikelkime iš žmogaus valdymo epochos į Jėzaus valdymo laiką, žinomą kaip Tūkstantmetis.

Jėzus savo sugrįžimo metu materializuosis
Nuo to laiko, kai Jis buvo paimtas Apd1, kai asmuo mato Viešpatį, tai dėl to, kad jam buvo leista pamatyti arba būti dvasinėje srityje, kur ir Jis yra.  Paulius matė Viešpatį Apd9, taip kaip ir tikintysis Ananijas. Paulius matė Jį dar kartą Apd18 Korinte, ir vėl Apd22:17. Apaštalas Jonas apibūdino tai: “buvau dvasioje“ Apr1:10 ir 4:2. Pirmą kartą tai paminėta, kai jis buvo Dvasioje ir matė Viešpatį Jo srityje, ir antrasis paminėjimas, kai jis buvo paimtas į dangų.

Mano atveju, kai mano fizinės akys yra atvertos ir mano dvasinės akys atvertos Jo sričiai, tai lyg persidengia 2 lygiagrečios visatos, kurias matau tuo pačiu metu. Tai apibūdinta 2Kar6:15-17, kai  Elizijus ir jo tarnas, kuris matė abi sritis: natūralų pasaulį aplink juos IR angelų armiją, kuri buvo pasiųsta juos ginti.

Bet Jėzaus Savo grįžimo metu, išeis iš Dvasinės srities, kad vėl taptų tvirtu kūnu natūraliame pasaulyje, ir mes tada turėsime pašlovintus kūnus, valdysime ir karaliausime su Juo. Kaip angelai pasakė Jo paėmimo metu:
  
11 ir tarė: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų“.

Apreiškimo knyga -tai pasakojimas  apie  pereinamą laikotarpį, apie labai smurtišką žmogaus valdymo pabaigą ir pradžią 1000-mečio Jėzaus valdymo žemėje.

Pažvelkime iš politinės perspektyvos, kas nutiks Jėzui sugrįžus.

Kai bet kuris karalius, karalienė, prezidentas, ministras pirmininkas, diktatorius ar despotas užima valdžios poziciją, visų pirma jis turi nustatyti tvarką, paskirti lyderius, ir sukurti infrastruktūrą, kad galėtų dirbti jo administracija.

Jėzus atskleidžia savo planus Mt25:31-32: “31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su Juo visi šventi angelai, tada Jis atsisės savo šlovės soste.
32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir Jis atskirs juos vienus nuo kitų, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių.“

Mes galime suprasti praktiškai kalbant, kad visų tautų atstovai bus surinkti prieš Jį, bet bus dar viena tauta, kuri iki šiol nebuvo svarstoma: tai Jo tauta, Jo žmonės, kurie taip pat bus tos karalystės piliečiai žemėje. Iš tų tautų, kurios susirinks prieš Jį, Jėzus surinks savo žmones, kaip matome 33-36 eilutėse:

33 Avis Jis pastatys dešinėje, o ožius – kairėje.
34 Tuomet Karalius tars stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
35 Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte,
36 buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane’.“

Santykiai
Norėdamas dar kartą pabrėžti- atkreipiu jūsų dėmesį į tai, kaip Jis vertins Savo tautos elgesį : nesvarbu, kokia puiki surinkimo(bažnyčios) garso sistema, koks jūsų lankymas ar netgi kiek duodate pinigų, ir netgi tai, kiek jūs laimėjote žmonių Viešpačiui. Jėzus sako, kad Jis matuos jūsų elgesį santykiais ir socialiniu davimu tiems, kurie yra jūsų draugų rate, šeimoje, kaimynystėje, darbe;  maistas, rūbai, svetingumas, ligonių ir kalinių ir tų, kurie stokoja kažko ar turi kitų poreikių lankymu.
Kaip aš sakiau tiek daug kartų: bet kas gali sakyti, kad yra atgimęs, bet tas teiginys nėra įrodytas, nes jis nematomas ir yra širdyje. Dievas savo išmintyje nustatė, kad teisumas įrodomas santykių ribose. Štai kodėl mums pasakyta teisti asmens vaisius, o ne širdį, būtent jų gyvenimo vaisių, ir vaisių matomą santykiuose.

Jūsų laukia valstybinė tarnyba
 1Kor 6:2-4 Paulius patvirtina  faktą, kad Viešpaties “avys“ bus išskirtos iš  likusių ir valdys tautas “Argi nežinote, kad šventieji teis pasaulį?...Argi nežinote, kad mes teisime angelus?“(žodis teisti čia reiškia administruoti, ir geriau būtų versti“ valdyti“, „vadovauti“, „duoti įsakymus, nuspręsti už juos“. Tai ne teisimas-pragaras ar dangus, bet tokia prasme, kaip valdytojas duoda įsakymu s ir nurodo kryptį.)

Apr20:4-6 Jonas rašo, kad matė sostus ir šventuosius, kuriems buvo duota valdžia valdyti su Kristumi 1000 metų, sostas tai valdžios pozicija.


Kokia įvykių seka
Žmonės kartais klausia, kodėl aš paprastai minėdamas paskutinę Biblijos knygą vadinu ją Apreiškimu, užuot vadinęs “Apreiškimais“. Priežastis paprasta ir paaiškinta Apr1:11:“ Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį Dievas(Tėvas) davė Jam, kad parodytų Jo tarnams dalykus, kurie greitai įvyks...“

Tai apreiškimas, kurį Tėvas davė Jėzui užantspauduotame ritinyje. 4sk. aprašoma, kaip Jonas paimamas į dangų, ir ten jis mato Tėvą soste apsuptą 24 vyresniųjų ir cherubinų, kurie yra angeliškos sparnuotos būtybės apsupusios aplink Tėvo sostą.

5 skyriuje pristatoma dilema: Tėvas turi ritinį savo dešinėje rankoje, bet 1-5 eil. mums sako, kad joks žmogus nėra vertas jo atverti.
Jonas „labai verkia, nes nėra nei vieno verto atverti ritinį, bet jo sielvartas baigiasi, kai vyresnysis 5sk. pasako: “
„Neverk! Štai nugalėjo liūtas iš Judo giminės, Dovydo atžala, kad atverstų knygą ir nuplėštų septynis jos antspaudus“.
  
Nedelsiant Jėzus pradeda atskleisti apreiškimą, kuris yra ritinyje sulaužydamas 7anspaudus... ir tai yra visa likusi Apreiškimo knygos dalis.

Kitą savaitę- daugiau apie tai, apie Jėzaus valdymą, kokiu būdu Jis tai darys, apie mūsų dalį tame, ir dar daugiau!

Iki tada, laiminu,
John Fenn

 Rašykite man el.laiškus : CWOWI@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.