Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. vasario 25 d., antradienis

Būdai, kaip Viešpats kviečia mus Jį sekti 1d.


John Fenn.Weekly Thoughts. The Ways the Lord Invites Us to Follow, #1 of 3 21/02/20

Sveiki, 
Šiaurinė Oklahomos dalis, kur aš gyvenu, yra tikras gyvulininkystės kraštas su tikrais kaubojais, arkliais, pentinais ant kaubojų batų ir kaubojiškomis skrybėlėm ant vyrų galvų. Regionas vadinamas „Žaliuoju kraštu“, nes šioje rytinėje valstijos dalis yra gerai drėkinama, čia daugybė kalvų, upelių, didelių pievų, tinkamų ganykloms. Kai galvijai atvaromi, kad būtų atskirti, jie eina per vartelius ir išskirstomi į dešinę ir į kairę. Taip atskiriami jauni buliukai nuo telyčaičių, kurios dar niekada neturėjo veršiukų. Kad paragintų gyvulį eiti pro tuos vartelius, naudojamas akstinas, kartis su kabliu gale, kuriuo baksnojama į jaučio šoną ar užpakalį.

Viešpaties galvijų akstinas
Viešpats sakė Pauliui, kai pasirodė kelyje į Damaską :“ Sauliau, Sauliau. Kodėl tu mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną( ...)“ Apd26:14

Ten, kur lietuviškame vertime panaudotas žodis  „akstinas“ originale yra graikiškas žodis „ketron“, ir reiškia „aštrus galas, gylys“. Jis naudojamas kalbant ir apie bites ir skorpionus, tai pat kaip ir apie jaučiams baksnoti skirtą įrankį. Viešpats sakė Sauliui
nesispyrioti prieš raginimą judėti tam tikra kryptimi. Akivaizdu, kad Saulius galvojo apie krikščionių teiginius, bet priešinosi tam, ką Viešpats jam rodė, taigi „sunku tau spyriotis prieš akstiną“, prieš tuos teiginius. Liaukis Sauliau! Nustok priešintis! 

Taip Jis yra Didysis Ganytojas, bet...Jis gali baksnoti tau į užpakalį laikas nuo laiko, kai tau to reikia, juokinga!

Daug kas iš mūsų turi Ps23 tekstą įsirėminę, kaip paveikslą ant sienos,kur pabrėžiama 1eil. „Viešpats yra mano Ganytojas...“, bet aš nustebčiau, jei kas iš mūsų įsirėmintų eil. iš Apd26:14 ant savo sienos:“ sunku tau spyriotis prieš akstiną.“

Taigi mes turime išsiaiškinti, ką reiškia tas akstinas, su kuriuo Viešpats ragino Paulių, ir kaip jis gali tai daryti mums šiandien?

Kontekstas yra svarbus
Viešpats neprieštarauja Sau, ir Jn10 yra tiesa, Jis tikrai yra Gerasis Ganytojas, aš vėliau pasidalinsiu , kaip Jis mus veda. Bet šią savaitę rašysiu apie tai, kaip gi atsitinka, kad Jis turi  baksnoti mums į užpakalį.

Heb4:12-13 sako mums, kad Dievo žodis yra aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją, kuris prasiskverbia iki  mūsų sielos ir dvasios, iki kaulų smegenų ir teisia mūsų mintis ir širdies motyvus. Bet
  kad kas nors skaitydamas klaidingai nepagalvotų apie rašytinį žodį, toliau kalbama:

13 Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo Jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims To, kuriam turėsime duoti apyskaitą.
14 Taigi, turėdami didį vyriausiąjį Kunigą, praėjusį pro dangus Dievo Sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo.“
Tai Žodžio Asmuo, ne rašytinis Žodis. Heb4:12 mums sako, kad Jis yra aštresnis už dviašmenį kalaviją, žino netgi mūsų giliausias mintis ir širdies motyvus. Kalavijai turi 2 ašmenis, 2 puses ir galą. Galas yra naudojamas durti, giliai ar paviršiumi, nesvarbu, galas visada aštrus, su smaigaliu  ir perskiriantis.

Saulius iš Tarso , būsimas apaštalas Paulius, persekiojo krikščionis ir be abejonės studijavo jų skelbiamą žinią, kad Jėzus yra Mesijas. Iš Viešpaties žodžių mums aišku, kad Paulius mąstė apie tuos dalykus, kurį tai laiką, bet ne tik storžieviškai nesutiko patikėti, bet dargi  išplėtė tikinčiųjų Jėzumi kaip Mesiju  persekiojimą.


Tas jaučiams skirtas akstinas, kuris badė Paulių,  buvo  pats Asmuo Jėzus, Kristaus kūnas.“ Kodėl mane persekioji? „ Jėzus jau seniai buvo pakilęs į dangų, bet priėmė Savo žmonių persekiojimą asmeniškai, nes mes esame Jo kūnas.

Viešpats visų pirma mus nori perspėti dirbdamas privačiai su mumis, mūsų širdyje
Niekas nežinojo, kai Jėzus baksnojo Saulių iš Tarso jo širdyje pasvarstyti tai, ką sako tikintieji Jėzumi. Tai buvo privatu.  Viešpats  tai išviešino tik todėl, kad jis stipriai priešinosi, ir ne tik priešinosi, bet atkakliai ėjo priešinga kryptimi.

Prieš eilę metų atkreipiau dėmesį, kaip vienas TV evangelistas buvo užtiktas su maždaug dvigubai jaunesne prostitute automobilyje. Jis vėliau pripažino, kad turėjo problemų su pornografija nuo tada kai dar buvo paauglys.  Viešpats niekada nesikeičia; taip kaip Jis elgėsi su Sauliumi, Jis elgėsi ir su tuo evangelistu ir su  daugybe kitų- paviešindamas tai, kas buvo žmogaus viduje, pradžioje kalbėdamas į žmogaus širdį, ir tik tada, kai asmuo atsisakydavo klausyti , spyriodamasis prieš akstiną ir eidavo priešinga kryptimi- paviešindamas.

Vyras širdyje turėjo geidulį metų metais, nors išorėje jo santuoka atrodė ideali. Bet vieną dieną visų dideliam nustebimui, jis aptinkamas turintis romaną su bendradarbe, ir tai nesvarbu, ar tai pastorius, ar tai įmonės bosas ir jo sekretorė, Viešpats veikia tuo pačiu būdu: pirmiausiai privačiai, stengiasi padėti jam pakeisti savo kelią, po to jei asmuo stipriai priešinasi, Viešpats leidžia, kad tai taptų vieša.

Jėzus mokė tų pačių dalykų Mt8:11-12 palyginime apie paklydusią avelę. Jis sakė, jei broli s nusikalsta, tegu tai būna privatu, ir stenkis su juo susitaikyti. Jei jis nenorės susitaikyti, pasiimk 1ar 2 kitus liudininkus( jie žino, kas vyksta) ir vėl bandyk. Jei jis neklausys tų 2 ar 3 liudininkų, TADA ir tik tada, pasakyk lyderiams ir  paviešink tai.

Apsidairyk aplink , paskaityk naujienas, krikščioniškas, ar pasaulietiškas, kai slapti dalykai tampa apšviesti. Išgelbėtas ar neišgelbėtas, pažink Tėvą, kuris myli visus besąlygiškai, jis dirba su visais tuo pačiu būdu, su viltimi, kad paklydę  sugrįš pas Jį. Pradedant neišgelbėta roko žvaigžde ar aktoriumi, ar mažo miestelio pastoriumi, iš pradžių  Jis dirba asmeniškai, leidžia nepasitenkinimą ir gal būt santykių ar net gyvenimo žlugimą, su viltimi, kad jie ateis pas Jį. Jis labai maloningas ir visus mylintis.

Jis pirmiausia bando mus vesti kaip ganytojas, bet jei mes nenorime sekti, ateina laikas, kai jis atsistoja už mūsų ir  stipriai basteli mums į užpakalį, kad atkreiptų mūsų dėmesį- ne liga, katastrofa, ar tragišku įvykiu, bet taip, kaip Sauliaus atveju – viešu apreiškimu to, kas buvo privatu. Daug lengviau būti vedamu, čia pratęsiu  kitą savaitę. Iki tada, laiminu,
John Fenn

www.cwowi.org and email me at cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.