Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. vasario 17 d., pirmadienis

Kaip atrodys Tūkstantmetis 3d.


John Fenn. What will the Millennium be like #3   14/02/20

Kai Jėzus grįš ir nusileis ant Alyvų kalno, Jis ras fizinę žemę labai suniokotą.
 Praėjusiame laikotarpyje žemė bus patyrusi dvigubą asteroido/kometos smūgį, dėl to buvo sunaikinta magnetosfera, žemę svilino saulės liepsnos, kurios degino žmones, pakilo dulkių/dūmų debesis, kuris beveik užblokavo saulės šviesą, ir įvyko keli labai stiprūs žemės drebėjimai, kai kurie aplink Jeruzalę, ir  tai tik pagrindiniai įvykiai.
  
Atgal į normalią būseną
Zach14:4 sako, kad  sugrįžimo metu, kai Jėzus atsistos ant Alyvų kalno Jeruzalės Rytuose, kalnas suskils į dvi dalis: šiaurinę ir pietinę, tarp kurių bus labai platus slėnis.

 Zacharijas toliau kalba 14:8, kad tuo metu iš Jeruzalės trykš  gyvo (šviežio) vandens fontanas. Pusė vandens plauks į Negyvąją jūrą ir kita pusė – į Viduržiemio jūrą. Vienas Izraelio ortodoksų rabinas teigė, kad vandens šaltinis buvo iš vandens išdžiūvusio Nojaus tvano metu, ir buvo rezervuotas po Izraeliu Mesijo sugrįžimo metui.

 Ezechielis 47 suteikia dar keletą detalių apie tai, kad pusė naujos upės, tekės į Negyvąją jūrą. Ji prasidės šventykloje, kaip šaltinis rytinėje dalyje, ir išsiplės tekėdama į Negyvąją jūrą. Jis sako, kad Negyvoji jūra pavirs šviežio vandens ežeru, tik pakrantėse liks pelkės (eil8-12). Sūrus ežero vanduo bus atskiestas, tai reiškia, kad Negyvoji jūra taps didžiule vidaus jūra.

Ezechielis taip pat sako, kad ji bus pripildyta žuvies, o žvejai žvejos tinklais jos pakraščiuose, o krantuose augs daug vaismedžių. Nuostabu!


Plynaukštė
Zacahrijo14:10 sako, kad sritis aplink Jeruzalę nuo Geba iki Rimmon bus paversta lyguma, kitais žodžiais, masyve lyguma. Įvairūs šaltiniai bus išsidėstę šioje lygumoje kas 15-30 mylių(24-78km.) nuo šiaurės į pietus. Zacharijas nesako, kaip ši sritis bus „paversta lyguma“, bet neįmanoma perkelti tiek daug žemės be sudrebinimo. Tai gali būti žemės drebėjimo rezultatas, kuris įvyks kai Jėzaus kojos nusileis ant Alyvų kalno. Mums nepasakyta kada tai įvyks, tik, kad sritis „pavirs lyguma“.

Prieš eilę metų aš paklausiau Viešpaties, kokiu tikslu Jis tai padarys, Jis man paprastai atsakė:“ kad galėčiau priimti visus žmones, kurie atvyks į Jeruzalę.“
Aš mąsčiau, koks Jis geras, ir koks nuoseklus, kad įsakęs tautoms atvykti į Jeruzalę švęsti Palapinių šventės, Jis padarys joms vietos susirinkti.
 Čia mes įžvelgiame pamoką, žmonės: tai, ką Jis įsako, tai Jis ir aprūpina. Kita vertus, Jis būtų neteisus teismo dieną, kad negerai elgėsi, nesąžiningai.


Oras
Zacharijo14:17-19 pasakyta; jei tauta neatvyks švęsti Palapinių šventės į Jeruzalę ir pagarbinti Karalių, tada „nebus jiems lietaus.“

Tai  mums parodo, kad, reikalui esant, Jėzus įsakys pasikeiti oro sąlygoms, ir kad žmonėms, išskyrus nepaklusniuosius, nebus audrų ir uraganų, kurie nušluoja derlių, nei naikinančios šalnos, kai sužydi vaismedžiai, ir skleidžiasi pumpurai. Oro sąlygos nepatirs prakeikimo, bet bendradarbiaus su Karaliumi visame pasaulyje.
  

Mes esame lavinami
1Kor6:1-7 Paulius aprašo dviejų vyrų, kurie bylinėjosi Korinto surinkime situaciją. Prisiminkime tai buvo namų surinkimas, nes Apd18:7 mums pasakyta, kad jie pradėjo rinktis  Tito ir Justo(Gajaus), romėno, kuris gyveno šalia sinagogos, namuose. Tai reiškia, kad  vyrai, kurie bylinėjosi, sėdėdavo vienas prieš kitą  susirinkime.

Paulius sako, kad gėda, jog tie, kurie administruos pasaulį ir angelus Tūkstantmečio metu, negali išspręsti tarpusavio problemų ir kreipiasi į pasaulietišką teismą. Jo požiūriu,
  
jie verti dabar išspręsti savo problemas tarpusavyje, nes ateityje valdys kartu su Viešpačiu. Jis liepė surinkimui, susirasti kitus, kurie nėra šališki bylos atžvilgiu, netgi mažiausiai gerbiamus, ir leisti jiems išspręsti ginčą.

Paulius rašė, kad būtent todėl, jie  tikrai gali spręsti tuos menkas  bylas iškylančius tarp jų, eil.2 Graikiškas žodis „mažiausius“ yra „mikros“, iš ko kilo „micro“. Taigi Paulius manė, kad bet kokia problema, palyginus su tuo, ką jie darys tūkstantmečio metu, yra nedidelė. Iš esmės, jis liepė jiems augti, pradėti dabar spręsti tarpusavio problemas, nes taip darydami, jie ruošiasi ateities teismams, kuriuo jie vykdys.

O kas jei visi krikščionys suvoktų, kad išbandymai ir sunkumai šiame gyvenime yra ruošimasis tūkstantmečiui? O kas jei visi krikščionys suvoktų darydami išmintingus arba neišmintingus pasirinkimus dabar , kad jie stebimi, turint galvoje jų paskirtį ateities administracijoje, kai karalius valdys visoje žemėje?


Aš neginu  darbais pagrįsto tikėjimo, bandydamas parodyti dideliam Bosui, koks jis geras. Bet raginu gyventi mūsų krikščionišką gyvenimą suvokiant, kad yra daugiau nei tik šis gyvenimas. Kad mes esame atskaitingi savo Kūrėjui. Nors mes gyvename čia šiame gyvenime, jis reiškia kažką daugiau nei tik mūsų menką egzistavimą šioje planetoje. Kai mes pasišvenčiame tikrai būti labiau panašūs į Kristų kiekvieną dieną ir kas dieną, ir ne dėl atlyginimo ir pozicijos, kuri mūsų laukia, imituodami Jokūbo motiną, kuri siekė pozicijos  sūnums ateinančiame amžiuje, bet gyvendami žinodami, kad turėsime atsiskaityti, kad mažiausias sprendimas  daromas dabar yra svarbus, ir kad mūsų individuali vertė Viešpačiui yra pakankamai aukšta, nes Jis atidavė Savo gyvybę už mus, ir buvo prikeltas, kad galėtų stebėti ir nukreipti mus asmeniškai gyvenimo kelyje. Tai nuostabi malonė, ir būtent tai reikia turėti galvoje.

Nauja tema, kitą savaitę, iki tada, laiminu,
John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.