Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. vasario 28 d., penktadienis

2020 vasario mėnesio CWOWI Naujienlaiškis


CWOWI February 2020 Newsletter

Sveiki, 
Visų pirma priminsiu apie šios savaitės susitikimus internetinėje erdvėje, į kuriuos esate kviečiami.
Jie įvyks trečiadienį ir šeštadienį 20h JAV Centrinės laiko juostos laiku. Kiekvienas būsite to mokymo, diskusijos, truksiančios apie 1 valandą, dalyviu.  

Asmeniniai reikalai – dėkojame tiems, kurie meldėsi už garažo/prieangio išplėtimą, ir tiems, kurie aukojo mūsų poreikiams, esame jums ypatingai dėkingi. Jau uždengėme pusę stogo, bei nutiesėme pusę elektros instaliacijų – viskas, kaip žinote, kainuoja, tai gi užtruksime laiko, kol galutinai susitvarkysime, tačiau esame labai dėkingi ir judame pirmyn!

Stūmiau Kriso vežimėlį nelygiu paviršiumi, kai jis sušuko: „Oho, pažvelk, koks kaubojus!“ Mane tai prajuokino. Jis TAIP sujaudintas dėl pasikeitimų, kurie jį liečia, tokių kaip lengvi pervežimai, - kadangi akmenis, purvą, drėgmę, šaltį jis jaučia savo pėdomis, net ir stodamasis ant minkšto paviršiaus. Būtų nuostabu, jeigu galėtumėm perkėlinėti jį vienomis kojinėmis ant sauso ir lygaus paviršiaus (jo pėdos blogai suaugusios, todėl jam netinka jokie batai/šlepetės, ir jis visada vienomis kojinėmis, nesvarbu koks tuo metu oras ar metų laikas).

Noriu jums priminti apie mūsų konferenciją, kuri vyks Tulsoje spalio 8-11 dienomis (Kolumbo Dienos savaitgalį). Mes jau esame rezervavę 25% vietų, todėl likusių vietų skaičius yra ribotas, nors dar tik vasario mėnuo.
 Mūsų savaitgalio konferencijos/atsiskyrimai pasitarnauja visam asmeniui, jo dvasiai, sielai ir kūnui. Tai greičiau investicija, o ne išlaidos, nes dividendai yra stulbinantys. Neapčiuopiamas, bet stipriai jaučiamas Viešpaties buvimas mūsų tarpe, kai leidžiame jam daryti, ką jis nori daryti, štai kas yra svarbu...

EU konferencija Olandijoje vyks Sekminių savaitgalį, ir kai aš tai suvokiau, kažkas  palietė mano dvasią, nes Viešpats iš ties ruošiasi padaryti kažką gero – mes tikimės šviežio išsiliejimo, šviežio pripildymo šiais metais, šviežio aplankymo ir perdavimo tiesiai iš dangaus. Tai vienas iš dalykų, dėl kurių dvasioje kyla susijaudinimas, nors protas dar nežino, ką Tėvas ir Viešpats yra suplanavę, tik aišku, kad kažką jaudinančio. Tai įvyks gegužės 29-birželio 1, paspauskite nuorodą arba parašykite Wil ir Ank cwowi@solcon.nl

Aplankymas praėjusių metų pabaigoje
Viešpats man kalbėjo apie „nesutarimus“, vykstančius JAV Demokratų Partijoje. Paprastai  Jis nekalba apie tokius politinius dalykus, ir čia nėjo kalba apie kieno nors pusės palaikymą, tai buvo prašymas melstis už su tuo susijusius žmones.
Jis ypatingai prašė melstis už 3 žmones, tautos vadovus, už jų gyvenimą ir sveikatą, kadangi tai turės įtakos visai tautai. Aš buvau apstulbintas Jo gailestingumo, kadangi Jis atskleidė, kokių dalykų šiems žmonėms privalau melsti.
  Galbūt kai ko iš viso bus išvengta arba kažko poveikis bus sumažintas. Aš abejojau, ar iš vis reikia apie tai kalbėti, bet savo dvasioje prisiverčiau kalbėti. Todėl prašau skaitytojų melstis už JAV ir šiuos metus, kuriais vyks rinkimai, taip pat ir už tuos, kurie nepaisant to, kokiai partijai priklauso, yra nusistatę prieš  Dievo dalykus. Mums reikia melstis už juos, kad gyventume taikoje ir ramybėje, ir neįsitraukti  į smulkmeniškas ir vaikiškas diskusijas žiniasklaidoje  ir panašiai. Pakilkite virš debatų, likite ramūs, melskitės, stebėkite.

 Krikščioniams laikas dvasioje  yra „rimtumas“, tai apie jų vaikščiojimą su Juo, susitelkiant į vaikščiojimą su Tėvu ir Viešpačiu.  Dvasioje yra rimtumo pojūtis, beveik įtampa , tai panašiai kaip: „vykdyk programą“ ir būk rimtas savo tikėjime, savo santykiuose ir prioritetuose. Blogi dalykai, pikti dalykai šiuo metu bus sulaikomi... ir jie bus sulaikyti dar kurį laiką. Tai reikšminga, daug kas gali jausti, jog blogis tiesiog dabar yra Dvasios „sulaikomas“... tai jaučiate ne prote, tai vyksta Dvasioje, ir daug kam jų dvasia liudys tai, ką aš sakau.

Kai Jis man liepia  melstis už asmenį,  žmones arba įvykius, tai man primena tai, kas pasakyta Mato 24:15 apie Antikristą, kuris ateis į šventyklą, ir tai be jokios abejonės įvyks. Tačiau 20 eilutėje Jis liepia melstis, kad tai neatsitiktų žiemą ar per šabą. Man tai nuostabu, ir būtent tokios yra pranašystės, nes mūsų Dievas trokšta, kad Jo tauta eitų pas Jį ir prašytų, kad turintis įvykti dalykas būtų atidėtas arba pakeistas.

Dažnai kai kurie iš mūsų savo dvasioje gali nujausti kažką negero, tai gali būti dėl  kelionės automobiliu, giminių susirinkimo arba susirinkimo darbe. Mes meldžiamės ir jaučiame, kad velnias gali sukelti tarpusavio neapykantą, arba atsitikti kažkas negero. Taip Tėvas ir Viešpats perduoda mūsų dvasiai, kad reikia melstis, paimti valdžią priešo planams, juos sustabdyti, o  jį išvaryti. Mes meldžiamės už su tuo susijusius žmones, išvarome demoną iš tos situacijos, prašome, kad Tėvo Dvasia vykdytų  visą tai, kas yra pasakyta ir padaryta – ir viskas bus gerai...  tada mes žinome, kad Dievas padarė savo darbą „už scenos“ , ir ramybė, tikrumas bei malonė ateina dėl to žmogaus ar situacijos. Taip Jis elgėsi daug kartų su mumis visais. Taip pat ir su anksčiau išsakytais dalykais. Melskimės. Leiskime Jam veikti.

Kitas Jo paminėtas dalykas...
Dar labiau išplis emocinės ir psichikos ligos, netgi Jo tautoje, o dar labiau pasaulyje, kadangi pasaulis neturi atsakymų. Jis susiejo keletą iš jų su suvedžiojimo dvasiomis, kurios moko žmones įvairių dalykų , ir kai jie tam atsiveria, palaipsniui užvaldo žmogaus mintis ir emocijas. Jis liepė daugiau patyrinėti tai, kadangi mes (mūsų namų surinkimų tinklas) ateityje dažniau susidursime su tuo. 

Jis taip pat kalbėjo apie krikščionis, turinčius baime paremtą tikėjimą, kuris visai nėra joks tikėjimas, bet baime paremtas pasiteisinimas, kad pateisintų tai, ką jie klauso, žiūri ir į ką susitelkia, o tai, sakė Jis, atveria duris psichikos sutrikimui ir pusiausvyros praradimui. Ateis laikas, bet dar neatėjo, kai maniusieji,  kad yra tikėjimo žmonės, pamatys, kad tai, ką jie laikė tikėjimu yra tik emocijos ir samprotavimas. Iš tikrųjų  dėl šios priežasties paruošiau šį mėnesį 2 dalių seriją apie sudužusius gyvenimus ir apie moralinio stabilumo atstatymą. Man bandant prisikasti prie dalykų esmės,  metų gale Jis man kalbėjo apie psichikos problemas.

Tai buvo skirta pasauliui – daugumos žmonių esančių Kristaus kūne, laukia geri dalykai .Daugumai šie metai bus palaiminimų metai, kai dalykai pagaliau susijungs, perėjimo metai, kai dalykai galiausiai nusistovės. Tai tarsi pirmasis pavasario pumpuras, tokiu būdu kai kurie pamatys galiausiai „išsprogstančius“ ir greitai nusistovinčius dalykus naujam gyvenimui. Jis kalbėjo apie tuos, kurie savo dvasioje žino, ką turi daryti, nors jiems šiuo metu ir reikia pasirinkti nusižeminti ir daryti tai, arba eiti paskui kūno planus ir apgaulingą išorinį lengvumą, paliekant jo valią  už nugaros. Tačiau daugumai tai bus metai, kai viskas susijungs.

Vienas svarbiausių Jo pasakytų dalykų buvo tai, kad  šią vasarą ir ankstyvą rudenį kai kurie tikrai geri dalykai įvyks daugumai Jo žmonių, besivadovaujančių dieviškuoju laiku, pagaliau įvyks ilgai laukti dalykai. Netgi kalbant apie dalykus, už kuriuos reikia melstis, kurių keletą  pateikiau anksčiau, Jis kalbėjo pozityviau apie tai, ką Jis daro savo žmonių tarpe; ką daro pasaulis panašu į vandenį nutekantį nuo anties nugaros. Pasaulio įvykiai neįtakoja to, ką Jis daro savo žmonių gyvenime, nes jie eina kartu su Juo. Jo žmonės auga, mylėdami  vieni kitus, tampa aktyvūs vieni kitų gyvenimuose, rinkdamiesi tarnauti vieni kitiems, tai dalykai dėl kurių Jis jaudinasi ir į kuriuos susitelkia.

Manau, jog reikia užbaigti, nes ir taip jau pasakiau pakankamai dalykų, už kuriuos turime melstis.

Esame labai dėkingi, kad esate mūsų gyvenime!
Būkite palaiminti,
 John & Barb

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.