Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2020 m. vasario 8 d., šeštadienis

Kaip atrodys Tūkstantmetis? 2d.

John Fenn. Weekly Thoughts. What will the Millennium be like #2  7/02/20 

Praeitą savaitę aš paaiškinau, kad sugrįžimo metu, Jėzus nustatys savo vyriausybės vidaus struktūrą, naudodamas tuos, kuriuos įsigijo pradedant Sekminėmis iki sugrįžimo kaip „darbuotojus“ savo pasaulinėje Karalystėje. Aš manau, kad tarp jų turėtų būti taip pat  ir Senojo Testamento tikintieji , nors jie gali pasilikti danguje, bet  dabar mes  tai žinome tik iš dalies ...

Vykdomas teisumas
Apr 19:15 sako, kad Jo sugrįžimo metu Jis „ ištiks tautas“ ir „valdys jas geležine lazda“. Žodis „valdys“ čia yra „poimanei“, kuris reiškia „ganys“. Jis ganys jas geležine lazda.
 Tai parodo, kad Jo valdymo metu bus vykdomas teisumas, tai reiškia, tu ir aš darysim sprendimus ir spręsim problemas tarp žmonių kaip Saliamonas darė su savo išmintimi. Mes galime sakyti: aš vos susitvarkau savo gyvenime ir pats ieškau atsakymų, kas aš toks, kad galėčiau pasakyti kažkam, kas yra teisinga, kas ne.

Bet Heb 6:5 vadina Dvasios dovanas “ateinančio amžiaus jėgomis“, tai reiškia, kai mes esame pašlovintuose kūnuose, pilni Dvasios, mes administruosime  išminties, pažinimo  žodžiais , dvasių skyrimu ir dar daugiau. Mes turėsime Šventosios Dvasios išmintį , kad žinotume, kas yra teisinga, kas ne. 

Pavyzdžiui, pas jus ateina kažkas ir sako, kad dailidė per daug reikalauja už savo darbą kurį jis turėjo atlikti. Rangovas tvirtina, kad užsakovas kelis kartus pakeitė tai, ko norėjo, ir yra skolingas už sugaištą laiką, kurio būtų nereikėję, jei jis nebūtų nuolat keitęs savo sumanymo. Jūs turėsite išmintį iš Viešpaties apie tai, kas teisus, ir priimsite teisingą sprendimą.
  
Tai nereiškia, kad kiekvienas asmuo būtinai apsidžiaugs, dėl to, ką jūs nusprendėte, bet tai bus teisingas sprendimas, ar jiems tai patiks, ar ne. Tai teisumo įgyvendinimas.


Tūkstantmečio metu bus neišgelbėtų žmonių ir neišgelbėtų tautų
Vienas iš dalykų, kuriuos nustatys Viešpats, yra tai, kad visi žmonės turės švęsti Dievo gyvenančio su žmogumi šventę. Tai pažodinis Palapinių šventės išsipildymas, kai jie šventė Dievą gyvenantį su žmogumi prisimindami Izraelio kelionę per dykumą su Dievu.

Zach14:16-19 sako mums: “ 16 Tie, kurie liks iš kariavusių prieš Jeruzalę, kas metai eis pagarbinti Karalių, kareivijų Viešpatį ir švęsti Palapinių šventę.
17 Jei kuri žemės giminė neateis į Jeruzalę pagarbinti Karaliaus, kareivijų Viešpaties, tai pas juos nebus lietaus.
18 Jei neateis Egipto giminė, juos ištiks tas pats maras, kurį Viešpats siųs pagonims, neateinantiems švęsti Palapinių šventės.
19 Tai bus bausmė Egiptui ir visoms tautoms, kurios neateis į Palapinių šventę.“

Teisumo vykdymas. Jėzus yra Karalius ir Jis reikalauja iš žmonių daryti teisingus dalykus ir gerbti Jį, arba jie patirs atitinkamas pasekmes.   Tai neturėtų mūsų stebinti, kad netgi iš tų, kurie išliks po Armagedono, bus tokių, kurie nepasirinks Viešpaties, nes žmogaus prigimtis nepasikeitė.


Prakeikimas pasitraukė, gyvenimas pailgėjo- žaisk su tuo liūtu!
Iz11:6:11“ 6 Vilkas gyvens su avinėliu, leopardas gulės su ožiuku, veršis, jautis ir jaunas liūtas bus drauge, juos ganys mažas vaikas.
7 Karvė ir lokys ganysis, jų jaunikliai guls drauge ir liūtas ės šiaudus kaip jautis.
8 Motinos maitinamas kūdikis žais prie angies urvo, ir mažas vaikas kiš ranką į gyvatės olą.
9 Niekas nekenks ir nežudys mano šventame kalne. Kaip vanduo pripildo jūrą, taip žemė bus pilna Viešpaties pažinimo.“

Iz65:20-25 sako žmonėms statyti namus, sodinti vynuogynus ir vaismedžių sodus, ir pasibaigia panašiu teiginiu apie laukinius ir naminius gyvūnus. Bet angliškas vertimas 20eil. gali palikti skaitytoją spėlioti dėl galimų prieštaravimų:

„20 Nebus joje kūdikio, kuris išgyventų kelias dienas, nė seno žmogaus, kuris nesulauktų dienų pilnatvės; nes vaikas mirs, nugyvenęs šimtą metų, bet šimtametis nusidėjėlis bus prakeiktas.“

Angliškas pasakymas „vaikas mirs būdamas 100 metų, iš karto po to, kai pasakyta, kad joks kūdikis nemirs, gali atrodyti prieštarauj a vienas kitam, bet tai tik dėl blogo vertimo iš hebrajų kalbos į anglų kalbą. Hebraiškai skaitome:

„...jaunimas mirs 100 metų...“ Kitais žodžiais, vaikystė tęsis 100 metų. Jei mes mąstysime taip, kaip yra mūsų dienomis, tai vaikas tampa paaugusiu, kai jam sukanka 10metų, tai santykis maždaug 10 su vienu, kaip gyveno Adomas ir Ieva.
  
Jei turėsime galvoje, kad Adomas gyveno 930 metų ir naudosime 10 su 1 žingsnį, tai reiškia Adomas buvo maždaug 93 metų , kai mirė. Izaijas nurodo, kad vaikystė baigiasi suėjus 100 metų, o mirtis sulaikyta, tai vaikas gimęs po Jėzaus grįžimo iki tūkstantmečio pabaigos gali būti 1000 metų amžiaus!( kaip mūsų 100). Kadangi gyvenimas ištęstas, jie turės 100 metų vaikystę. Nuostabu.


Kitą savaitę aš pabaigsiu temą aptardamas geografinius pasikeitimus aplink Jeruzalę, Mirusią jūrą, ir kaip tas 1000 metų baigsis. Iki tada, laiminu,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.