Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. rugsėjo 29 d., sekmadienis

Kaip jūs esate patvirtintas? 4d.

  John Fenn, Weekly Thoughts, How are you  affirmed? 

Sveiki,

Kristaus kūnas Efeze prasidėjo nuo dešimties vyrų (Apd19), ir kai kurie teigia, kad per 10 metų ten jau buvo 25000 tikinčiųjų, o viso mieste gyveno 25000 žmonių. Maždaug 10% gyventojų tapo tikinčiais padedami Pauliaus kasdieninio mokymo, kuris vyko  2metus Tirano mokykloje  ir ypatingų stebuklų, kuriuos Viešpats ten darė. Dievo judėjimas buvo stiprus, jis padarė poveikį ekonomikai; stabų dirbėjai ėmė patirti nuostolius.

Daugelis tikinčiųjų sudegino savo okultines knygas ir atgailavo. Taip Viešpaties pažinimas pasklido valstijoje vadinamoje Azija,- tai palyginus, nedidelė sritis pakrantėje, ten, kur dabar yra Turkija. Pradedant  Efezu greitai ir
 kiti pagrindiniai miestai Azijos valstybėje greitai turėjo stiprią tikinčiųjų bazę, paminėtą Apr 2 ir 3 skyriuose: Smirna, Filadelfija ir Laodikėja.

Jie visi susirinkdavo namuose sekdami originale sinagogų praktika, judėjimu, kuris plito namuose maždaug 200-100 m. prieš Kristų ir po Sekminių . 25000 žmonių keliavo keisdami namus, ir tuos, kurie vadovavo arba buvo namų šeimininkais, laikėsi paprastumo pagal Apd2:42 - mokymas, maistas, bendravimas, malda.

Bet kai mes skaitome laišką Efeziečiams, aišku , kad jie turėjo problemų, nes buvo nesubrendę. Paulius rašė jiems 4 skyriuje, kad tie, kurie vagia, liautųsi ir eitų dirbti, kad turėtų pinigų ir kitiems, kurie stokoja, padėti. Tame pačiame skyriuje Paulius sakė jiems: te saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės, bet mylėkite vienas kitą ir atleiskite  vienas kitam. Ef 4:19 jis sakė jiems liautis ištvirkavus taip,  kaip jie tai darė prieš tapdami tikinčiaisiais, ir liautis keiktis ir apšnekėti.

Daryti arba žinoti
Jie įtikėjo Viešpačiu, bet Paulius sakė jiems liautis nuodėmiauti 4:20. Nes „ne to jūs išmokote iš Kristaus“. Jis sakė jiems „nusivilkti „ senąjį žmogų ir „apsivilkti“ nauju žmogumi (eil.24) ir dar keli įsakymai:“ darykite tai“ ir „nedarykite to“. Nėra abejonių, kad jie buvo tikintieji, bet taip pat aišku, kad jie turėjo moralinių ir dvasinių problemų.

Tačiau jie buvo stiprūs tikėjimo „vykdytojai“. Apr2:1-7 Viešpats pagiria juos dėl jų „ištvermės, kantrybės, gerų darbų, ir tai, kad jie atmeta melagingus mokytojus, ir nepaisant priešiškų aplinkybių, išlieka stiprūs tikėjime gyvenimo kelyje. Bet Jis sako Apr2:4, kad jie paliko pirmąją meilę.

Aš lankiausi pas misionierių, kuris paprašė manęs pasimelsti dėl kai kurių dalykų sąraše ir pasakyti, ką Viešpats ar Tėvas jam pasakys. Aš pasakiau, kad jam pačiam reikia melstis, o ne man. Jis atsakė: “ Aš esu per daug užsiėmęs tarnavimo darbu, kad melsčiausi “.

Akivaizdu, kad jie buvo per daug užsiėmę darydami įvairius darbus, todėl apleido „pažinimą“.
Paulius nerašo jiems apie tai, kad reikia sudrausti velnią, ar išvyti piktas dvasias atėjusias iš jų ankstesnio gyvenimo, kai jie praktikavo okultizmą ir stabmeldystę. Jis nemeta kaltės dėl jų problemų ant tų dvasių, kurios atėjo per kartų kartas.  Faktiškai jis uždeda atsakomybę tik ant jų pačių: jūs buvote nusidėjėliai praeityje, dabar esate nauji kūriniai Kristuje, todėl elkitės prideramai.
BET...jis tikrai įsako : “ darykite tai“ ir „nedarykite to“ su malda, kad jie pažintų meilę, kuri pranoksta visokį pažinimą. Tai kyla iš žinojimo, kad mes gyvename savo gyvenimą Jame ir dėl Jo. Dėl šito supratimo mes  darome „gerus darbus“ ir nugalime pasaulio pagundas.

Ef3:14 „4 Dėl to aš klaupiuosi prieš mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą...
16 kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje,
17 kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje,
18 galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir gylis, ir aukštis,
19 ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo Tėvo pilnatvės.“
Dauguma maldų yra kažkas, kas gali būti nedelsiant pažįstama ir pamatoma. Bet Paulius meldėsi čia, kad jie galėtų suvokti , kas yra aukščiau už žinojimą.

Graikiškas žodis išverstas „suvokti“ , čia-„katalabesthai“. Tai reiškia sulaikyti, pasisavinti. Bet žodis, vartojamas „už žinojimo“ yra „gnoseos“, reiškiantis „galvos pažinimas“ arba samprotavimas. Paulius meldėsi, kad jie galėtų pasiimti ir priimti tai, kas virš žinojimo, virš proto pažinimo - pažinti Kristaus meilę.

 Visiškai aišku, kad Paulius meldžiasi jiems pažinimo, kuris viršija proto žinias. Tai labai panašu į jo maldą: 1:17-19, kad jiems būtų duota išminties ir apreiškimo Dvasia pažinti Jį, ir kad būtų atvertos jų supratimo akys.

Visa tai susiję su asmeniniu apreiškimu, kuris ateina per Jo pažinimą. Paulius niekada neragina savo mokinių įsitraukti į kurią nors „tikėjimo srovę“.

Jis pabrėžia, kad svarbu pažinti Tėvą ir Viešpatį, matyti ir žinoti savyje tai, kas virš proto pažinimo- tai tikėjimo tikslas: „ Tai yra amžinasis gyvenimas, pažinti tave vienintelį tikrąjį Dievą, ir Jėzų Kristų ,Kurį Tu siuntei.“

Tai yra tikėjimo tikslas. Tai -siekinys, kaip Paulius mokė filipiečius: pažinti Jį ir Jo prisikėlimo jėgą ir bendravimą Jo kentėjimuose. Tai tikslas. Viskas kas virš to- neturi vertės.

Kitą savaitę -nauja tema, iki tada, laiminu,
John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com
  
www.churchwithoutwallsinternational.org

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.