Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. rugsėjo 10 d., antradienis

Daugiau Įvaizdžių ir šešėlių, Joasas, dvigubai už mūsų nuodėmes


John Fenn, Weekly Thoughts, Types and Shadows, Joash, Double for Your Sins 30/08/19
  
Sveiki,
Viliuosi, kad jums patiko mano pasakojimas apie Izaoką ir Rebeką, ir tai, kaip ši istorija tinka mūsų gyvenimams. Man ji – nuostabi, ir  mane tai  jaudina, todėl noriu pasidalinti dar apie kelis įvaizdžius ir šešėlius.  Jie nėra keičiantys gyvenimą, bet tikrai mus statydina,  kai suprantame, kad Jis jau galvojo apie mus seniai praeityje, todėl mes žinome, kad mūsų ateitis yra saugi ir, jei taip galima pasakyti,  numatyta iš anksto.

Kai kurie įvaizdžių ir šešėlių pavyzdžiai
„ Iz40:2 ir 61:5-7 Viešpats sako:
„2 Kalbėkite paguodą Jeruzalei, praneškite jai, kad jos kovos pasibaigė, nusikaltimas atleistas. Ji gavo iš Viešpaties dvigubai už savo nuodėmes“.

„7 Už savo gėdą jūs gausite dvigubai. Vietoj paniekos jie džiaugsis ir paveldės savo šalyje dvigubai; jie turės amžiną džiaugsmą.“

Asmeniui, kuris nepažįsta to laiko papročių gali atrodyti, kad šie teiginiai vienas kitam prieštarauja: Jų nuodėmė atleistos, ir jie dar gavo dvigubai už savo nuodėmes... ką tai reiškia? Už savo gėdą  „jūs gausite dvigubai“, ir „turėsite dvigubai“, todėl jiems bus  amžinas džiaugsmas...“ Ką tai reiškia?

Pagal tų dienų papročius, jei asmuo patirdavo bankrotą, skolos buvo užrašomos ant papiruso ir prikalamos prie vartų, kad visi matytų, turint viltį, kad piligrimas kuris neša dešimtines ir paaukojimus į šventyklą pamatys tą skolą, ir sumokės už jį, kaip auką Viešpačiui.
Kai asmuo tai padarydavo, jis dvigubai sulenkdavo papirusą ir užantspauduodavo savo anspaudu, pažymėdami, kad „sumokėta“ ir parašydavo savo vardą. Tai vadinosi „gauti dvigubai“, nes asmuo gaunantis malonę, įgyja dvigubai“.

Tai gali būti viena priežastis, kad Paulius parašė Kol2:14: „ Jis ištrynė skolos raštą su mus kaltinančiais reikalavimais, raštą, kuris buvo prieš mus, ir panaikino jį, prikaldamas prie kryžiaus...“

Jėzus buvo žmogus, kuris kaip auka Viešpačiui, dvigubai sumokėjo už mūsų skolų sąrašą, prikalė jį prie kryžiaus, ir užantspaudavo savo anspaudu( Šventąja Dvasia), pažymėdamas, kad mūsų skolos VISIŠKAI SUMOKĖTOS. Tai suprantant ši eilutė įgauna prasmę, ir duoda mums nuostabų skatinantį nusižeminti paveikslą apie  Jėzaus darbą ant kryžiaus dėl mūsų.

Kitas pavyzdys
Kitas pavyzdys apie karalių Joasą, kuris slėpėsi 6 metus. 2Kar11 pasakoja istoriją, kad blogasis Athalia išžudė visus karališkos šeimos narius ir užgrobė sostą 6 metams (6000 pranašystės metų). Bet Josaba, buvusio karaliaus Joramo duktė paėmė berniuką Joasą, kuris buvo tikrasis karaliaus palikuonis, ir 6 metus slėpė.
2Kar 11:3 sako:“ jis buvo paslėptas Viešpaties namuose 6 metus. O Atalija valdė šalį.“

7-tais metasi Jojada surinko kilminguosius ir armiją ir atėjo prie šventyklos, 11:5 pasakyta: „...parodė jiems karaliaus sūnų. “Dar  mums parašyta apie karūnavimą, tai Jėzaus įvaizdis.  Jis buvo paslėptas 6 metus, arba 6000 metų, kol valdė piktasis karalius. Bet 7-tais metais, Jis valdys Izraelyje (ir visame pasaulyje).

2Kar11:11-12 karūnavimo metu jie įteikė karaliui Joasui „karūną“ ir „liudijimą“. Senovinė karūnavimo ceremonija susideda iš 4 dalių, bet tekste detalės nepateikiamos.  Tai -patepimas, patvirtinimas, pasodinimas į sostą ir karaliaus pagerbimas. Ant galvos liejamas aliejus simbolizuoja Šventosios Dvasios patepimą, liudijimas apie jį  - Dievo Žodį. Pastraipoje rašoma, kad žmonės šaukė: “ Dieve saugok karalių!“, ir 11:19 mums sako, kad  Joasas atsisėdo į karalių sostą“, - tai suteikimas asmeniui karališkos  valdžios ir jėgos.

Koks nuostabus ateities paveikslas apie Viešpaties Jėzaus karūnavimą 7000 metais, kai Jis  valdys pasaulį, po to, kai buvo paslėptas 6000 metų.

Vestuvės Kanoje
Jn1 detaliai aprašo 4 viena po kitos einančias dienas Jėzaus gyvenime, nieko nesako apie 2 sekančias dienas, o po to aprašyta 7-ta diena -vestuvių puota. Tai įvaizdis žydų perspektyvos apie Mesiją, Kuris buvo Senojo Testamento pasaulyje, daugiau 4000 metų, tada išnyko 2000 metų, o po to 7-tą dieną, arba 7000-aisiais bus vestuvių puota.


Jn1:19-28 yra pirma diena, kurios metu vyresnieji klausia Joną, ar jis yra Mesijas, tai jis, žinoma, paneigia ir nurodo į tą, Kuris ateis po jo.

Jn1:29 sako: “ kitą dieną“ arba antrą dieną Jonas pamatė ateinantį Jėzų, ir skelbė:“ Štai , Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!“ Jo mokymas tęsiamas iki 34-os eilutės.

Jn135 sako: „kitą dieną Jonas stovėjo su 2 savo mokiniais...“, tai 3-ia diena, ir tai tęsiama 43-oje  eilutėje.

Jonas 1:44 sako:  „kitą dieną“ Jėzus norėjo eiti į Galilėją, tai 4-ta diena. Jo diskusija su Pilypu, Andriejumi, Petru ir Natanaieliu tęsiama iki šio skyriaus pabaigos 51 eilutės.

Jn2:1 pradedama tokiais žodžiais:“ po 3 dienų Galilėjos Kanoje buvo vestuvės...“
4 dienas Jėzus yra matomas, tada 2 dienas Jis nematomas, ir po 3 dienų -7-oji diena, vestuvių puota.  Senajame Testamente 4000 metų Jėzus buvo pristatomas, tada -2000 pagonių metų, kai Jis žydams nėra matomas. Mes jau priartėjome prie pagonių amžiaus pabaigos, ir tada 7000 -aisiais bus vestuvės.

Yra dar daugiau, bet jau neturiu vietos. Jei kas nors imtų mokyti kažko niūraus ir neaiškaus, praradęs pusiausvyrą, žinokite, kad yra daug įvaizdžių ir šešėlių, kurie kalba apie laikus ir apie laikų pabaigą, tokių kaip aš minėjau apie Izaoką , kuris sutinka savo nuotaką lauke kažkur kelyje tarp savo ir nuotakos namų.

Kitą savaitę-nauja tema, iki tada, laiminu,

John Fenn

www.cwowi.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.