Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. vasario 3 d., sekmadienis

Dalykai, kurių Dievas padaryti negali 2d


John Fenn "Weekly Thoughts" Things God Cannot Do 2/2     2019 vasario 1d.
https://churchwithoutwallsinternational.org/

 Sveiki,
Praeitą savaitę aš baigiau klausdamas: kodėl Viešpats atsakė- „ne“ į klausimą, ar tu esi už mus, ar prieš mus? Aš dalinausi mintimis apie Tiesą ir Jozuės patyrimą su Viešpačiu prie Jericho. Paklaustas, ar Jis yra su jais ar prieš juos, Jis atsakė: „Ne, aš esu Viešpaties kareivių Vadas.“ Kodėl Jis nepasakė: „Taip, aš esu už Izraelį, valio, valio, aš esu jūsų didžiausias fanas!“?


Atsakymas paprastas:“ Tai priklausė nuo Jozuės ir Izraelio sekti Juo, ar nesekti. Jis yra Tiesa, ir tiesa nėra šališka, ji tik pristato save kaip tiesą. Jei Jozuė norėjo Dievo valios, tada Jis buvo už juos. Jei jis nenorėjo Dievo valios, tada Jis buvo prieš juos. Jis yra Tiesa, o tiesa nešališka, ji yra tai, kas negali būti paslėpta. „Nuo mūsų priklauso atsakyti į tiesą, arba nuspręsti eiti vienu ar kitu keliu.


Kai kurie nusprendžia pasislėpti nuo tiesos šviesos, kai kiti linkę nusižeminti, kaip maži vaikai, ir tapti atvirais ir nuogais savo širdyse ir protuose prieš Jį.


Jok3:14 sako: Nemeluokite tiesai, „14 Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavydą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite (ang. nesididžiuokite ir neginkite to)“.


Tai reiškia, kad jūs žinote, kas yra jūsų širdyje, ir žinote, kad tai nėra gerai, kad puoselėjate tokius dalykus, taigi nemeluokite tiesai, kuri gyvena jumyse, pripažinkite, atgailaukite ir atsikratykite to. Neįtvirtinkite tos nuodėmės neigdami, kad jos tenai nėra.  Tokiam atvirumui su savimi ir su Juo reikia nusižeminimo, bet taip mes augame Viešpatyje, kai pripažįstame Jam, ir jeigu reikia ir kitiems.


Pozityvus išpažinimas arba tiesa
Žmonės mokomi formulių: skelbti savo burna, o širdyje gali būti baimė. Prisimenu 80-uosius, tuomet buvo madinga pozityvūs išpažinimai. Prisimenu, kai mane griežtai pakoregavo , kai aš kažkam po pietų mūsų namuose pasakiau: „Pasirūpink!“ Jis sustojo, ir atsigręžė, pažiūrėjo į mane tiesiai į akis ir pasakė:“ Aš nesirūpinu, aš tai sudraudžiu. Jėzus sakė mums nesirūpinti“.


 Jūs tikriausiai pagalvojote, kad aš tik įspyriau jų šuniui, o jie  sučiupo mane ir sudraudė. Žodžiai yra intencijų ir emocijų konteineriai, ir jie paversti formule  priėmė mano „pasirūpink“ kaip palinkėjimą jiems naštų ir rūpesčių.


Tai tikrai kvaila ereziją, bet jie buvo mūsų geri draugai ir žinojo, kad mes niekada nelinkėtume jiems ligų, tik jie buvo pagauti tuo laiku madingos formulės. Barbarai ir man jie atrodė kvailai nevaikščiojantys Tiesoje, bet mes mylėjome juos, todėl per daug to įvykio nesureikšminome. Bėgant metams buvo sukurta dešimtys kvailų formulių, kurios realybėje ‚melavo Tiesai“- jos melavo Tiesos Dvasiai, kuri yra kiekviename tikinčiajame. Vėlyvaisiais 1970 ir ankstyvaisiais 80, aš prisimenu tą 100-iopą atlygį, po to -pozityvūs išpažinimai, dešimtmečiu vėliau purtimasis ir raičiojimasis ant žemės kaip driežui, buvo manoma, kad tai yra iš Dievo, po  to vėliau vaikščiojimas į susirinkimus, kur buvo tikimasi atviro dangaus( ignoruojant faktą, kad Kristus mumyse, ir dangus yra nuolatos mums atviras, štai kodėl mums pasakyta, kad galime ateiti drąsiai prie malonės sosto).


Arčiau dabartinių dienų pasitaikydavo visko pradedant nuo žmonių, kurie imdavo pinigus už pranašystę telefonu, iki mokomų kursų, kaip suprasti tatuiruočių dvasinę reikšmę, ir dar daugiau. Ir  kiek daug žmonių pakliuvo į šiuos spąstus? Dauguma yra tokie nejautrūs Tiesos Dvasiai, kuri yra juose, kad net nepastebi klaidos.

Dauguma žmonių galiausiai atgavo pusiausvyrą; galbūt susidūrė su kažkuo, kas jiems jau buvo tikras supurtymas, galbūt draugas paaiškino tiesą, o galbūt buvo nueita taip toli, kad jie galiausiai pripažino tą liūdesį giliai savo dvasioje, tada jie sugrįžo prie esminių dalykų ir atgavo pusiausvyrą.


Dievas yra tiesa, ir Jis nupjauna kaip peiliu, jei tavyje yra kažkas, kas nėra Tiesa. Bet Jis leidžia visiems eiti savo keliu su viltimi, kad jie vieną kartą sugrįš  prie Tiesos, kai bus pasiruošę ją priimti. Prisiminkime Mr:33 sako, kad Jėzus mokė juos, tiek, kiek jie galėjo girdėti. Jis nepasikeitė. Jis leidžia žmones eiti vaikytis dvasinių drugelių, o Tiesa stovi nuošaly laukdama jų , kol jie pavargs nuo tuščių dalykų vildamasi, kad jie sugrįš pas Jį ir Tiesą.Žiūrėkite, kokios esate dvasios Lk9 Jėzus nusileido nuo Atsimainymo kalno su visai kita nuotaika, nei Jis buvo nusiteikęs anksčiau. Ant kalno pasirodė Mozė ir Elijas ir kalbėjo su Juo apie artėjančią mirtį Jeruzalėje. Mozė kalbėjo Senojo Testamento pavyzdžiais, o Elijas iš pranašysčių, aiškindami Jėzui apie Jo likimą, dėl ko Jis atėjo į šį pasaulį. Kai Jis nusileido, Jis retoriškai paklausė eil41: „o netikinti ir iškrypusi karta; kiek ilgai man dar teks su jumis būti?“


Kadangi Jėzus nukreipė savo veidą eiti į Jeruzalę, užuot ėjęs kažkur kitur, kur buvo kviečiamas, kai kurie įsižeidė. 54-55eil. Jokūbas ir Jonas prašė nuleisti ugnį iš dangaus ant jų, kaip darė Elijas 2Kar1:10-14. Jėzus atsakė: „Jūs nežinote, kokios esate dvasios.“ (KJV baigia sakinį taip; aš žinau, aš žinau, taigi tepasilieka citata, juokinga)


Jokūbas ir Jonas nieko nesuprato, jie naudojo eilutes pateisinti tam, ką jie norėjo daryti, bet nepažino Tiesos Dvasios ir Jėzaus tikslo žemėje. Jis atėjo ne pasmerkti, bet išgelbėti. Tie „griaustinio sūnūs“ buvo taip panirę į save ir savo pačių įsižeidimą ant tų žmonių, kad jie įsižeidė, kad Viešpats nepasuko iš kelio jų aplankyti ir pasisvečiuoti pas juos, kad net pametė Tiesos Dvasią toje situacijoje.


 Ir ta mane atveda prie galutinio taško šiandien- mūsų maldos gyvenime Jis negali pagerbti maldų, kurios nėra tiesa, nes Jis yra Tiesa. Rom8:26-27 mums pasakyta melstis kalbomis, nes tai leidžia Šventajai Dvasiai susijungti su mūsų dvasia  ir melsti Dievo paslaptis tiems, kuriuos pakeliame maldoje. Aš linkęs melstis labai mažai angliškai, savo gimtąja kalba, nes tai neefektyvu.


Kai noriu melstis už seserį Floridoje, aš nežinau, kas vyksta jos gyvenime tuo momentu. Iš savęs aš galėčiau melstis jai geros dienos darbe, o gal iš tiesų ji pasiėmė laisvadienį ir eina į paplūdimį. Taigi užuot taip daręs, aš sakau: “aš pakeliu maldoje savo sesę, Tėve, o visa likusi dalis- kalbomis, nes žinau, kad meldžiuosi pagal Jo valią. Dažnai, kai meldžiuosi, jaučiu pagrindinę kryptį, o kartais aš paskambinu jai ir paklausiu, arba ji paskambina ir pasiteirauja:" kas vyksta, nes aš jaučiu poreikį melstis už tave, ir jaučiau, kad tai x srityje.“


Tai, kad turime Tiesą-asmenį savyje, ir mes Jam leidžiame, tai  paliečia visas mūsų gyvenimo sritis. Jei jūs pajungiate savo protą savo dvasiai, jūs galite tučtuojau sužinoti, ar tai, ką girdite, yra tiesa, ar ne. Tai arba atsilieps jūsų dvasioje, arba ne. Jis yra Tiesa; Jis negali meluoti, negali paslėpti nieko, tik nurodo dalykus, taip kaip jie yra. Jis gali tik atstovauti Save mums, ir Jis yra Tiesa. Kai mes atsiskaitysime už savo gyvenimą Jam, nebus galima pasislėpti nuo tiesos- bet tai gera žinia tiems, kurie myli tiesą.


 Vienas dalykas, kurį sakau nuo paauglystės: aš dalyvauju lenktynėse į teismą, aš bėgu į šviesą. Štai taip aš gyvenu, tokia mano širdis. Aš tikrai nesu tobulas, ir kelias kartais ypatingai sunkus, bet tas kelias labai dvasiškai turtingas.

Kitą savaitę, daugiau apie tai, ko Dievas negali ...iki tada,
Laiminu,

John Fenn  Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.