Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. vasario 20 d., trečiadienis

John Fenn . Vieši pranašiški žodžiai


John Fenn   Public prophetic words    cwowi.org

 Vieši pranašiški  žodžiai.

Tai keletas dalykų, kuriuos man kalbėjo Tėvas arba Viešpats aplankymų metu apie tai, kas vyks pasaulyje arba Kristaus kūne. Tai jokiu būdu nėra visi žodžiai, bet tik tie, kuriais, aš jaučiu galiu dalintis viešai, arba jau dalinausi viešai.    John Fenn  cwowi.org


1990:
„Pasaulis laukia, kada grius siena, bet jie turi žiūrėti į Kiniją. Nes Kinija  taps ekonomine jėgaine ir sieks praryti visą pasaulį, jei įstengs, ir tai ji turi padaryti, kad įvykdytų savo vaidmenį paskutiniais laikais.

Maždaug tuo pačiu laiku
„Tu esi iš to, ką jūs vadinate 70-ųjų charizmatinis  atsinaujinimas, kai daugelis mano žmonių išėjo iš denominacijų, nes į jų poreikius nebuvo atsakyta.
  Tomis dienomis prasidėjo maldos susirinkimai, Biblijos studijos, mažos grupės, namų surinkimai(bažnyčios), nes tada nebuvo lyderių, kai jie išėjo, tai jie susirinkdavo patys be jų.
  Bet greitai pakilo lyderiai, mokyklos, ir biblijos mokyklos kad padėtų paruošti lyderius, ir tuo metu prasidėjo daug surinkimų(bažnyčių), ir tu tame dalyvavai.
Bet dabar daugelis tų surinkimų ,kuri buvo laikomi pačias pažangiausiais iš to, ką aš darau, pamatys išėjimą iš jų kaip ir iš denominacijų anksčiau, nes daugelis tapo sustabarėję, nelankstūs, susitelkę į savo tikslus, taip kaip ir denominacijos prieš juos.

Ir tu vėl dar kartą išgirsi apie pakylančius maldos susirinkimus, biblijos studijas, namų surinkimus, nes mano žmonių poreikiai nėra atsakyti. Tu būsi dalimi to(dalyvausi tame).

2001 vasaris :
‚Matyk tai, ką aš matau; žmonės bėgioja iš susirinkimo į susirinkimą ieškodami reginių, nes mano, kad TAI yra antgamtiška, o tuo pat metu nepastebi mano Dvasios judėjimo jų tarpe, net savo pačių širdyse, nes pats mokinystės procesas YRA antgamtiškas...kaip buvo pradžioje, taip turi būti ir dabar: aš veikiu santykiuose.“
‚tai judėjimas taro mano žmonių, dienos, kai didelių vardų tarnavimai praeina, juo pakeičia kūno tarnavimas. Bus vardų tarp jų , ir tavo taip pat, bet Dvasia veikia tarp tų lyderių, kurie pakankamai nusižeminę, kad statydintų kitus ir labiau susitelkę  į kitų mokinystę, nei į savo vardo sukūrimą.

2001 lapkritis
Tu darei apaštalo darbą, bet dabar aš dedu rankas ant tavęs kaip ant apaštalo šiam uždaviniui: aš noriu kad pradėtum namų surinkimą ir namų surinkimų tinklą, ir struktūrą jame tokiu būdu, kad tai padėtų vystyti namų surinkimus visame pasaulyje.“
Kai aš paklausiau kam? Jis atsakė:“ Tai dėl laikų kurie ateina. Nes ateis diena, kai namų surinkimas bus pagrindinis būdas mano žmonėms vakaruose, natūralių sunkumų laikas, laikas suspaudimų ir persekiojimų. Bet tie, kurie vaikščios šiuose dalykuose manyje, tai bus didelio džiaugsmo ir susijaudinimo laikas. Jie nieko nestokos, matys didžius dalykus, kurių jie laukė metų metais, ir jie žinos, kad aš esu jų tarpe.“

Ankstyvaisiais 2002 buvo pasirašytas Patriotinis Aktas: Kai aš paklausiau Tėvą, ar Jis turi ką pasakyti apie tai, nes jis įgalina vyriausybę prieš įtariamus terorizmu, ir suteikia plačias galimybes šnipinėjimui, Ji atsakė:“ įstatymai, kurie buvo sukurti ginti mano žmones, bus panaudoti prieš juos.“

2004 kai vyko  Bush-Kerry prezidentinės varžybos, aš pastebėjau dvasinį pasikeitimą demokratų platformoje ir veikloje. Aš paklausiau Tėvo, kas tai, ir Jis atsakė:
„socializmo dvasia. Ji gali būti pristabdyta, bet negali būti sustabdyta.“ Ji atėjo iš Europos, nes šioje tautoje yra tokių, kurie mano, kad JAV turi būti tokia kaip Europa, bet aš pašaukiau šią tautą į kitus dalykus.“
2004 ; susirinkimo namuose metu“ daug mano žmonių paliks savo surinkimus(bažnyčias) kaip tau sakiau anksčiau. Iki dabar tu matei daug žmonių, kurie sakė nori prisijungti į namų surinkimą nes buvo pikti arba įsižeidę dėl savo patyrimų auditoriniame surinkime(bažnyčioje).“

„bet dalykai keisis, nes dabar tu matysi žmones, kurie paliks juos ne dėl įsižeidimo, bet , kad nori daugiau Manęs. Tokių žmonių tau reikia. Iš šitų pakils tinklas, kurį tau sakiau sukurti, ir prisimink bendradarbiavimas tinkle vyksta natūraliai pagal tai, kaip vystosi santykiai. Leisk dalykams augti  tokiu greičiu kaip vystosi santykiai, neforsuok augimo. Ateis diena, kai tu plėsiesi greitai, statyk ant stipraus santykių pamato, kuris jau yra.“
„ Kaip rezultatas to, kad daug kas išeis iš surinkimų, kurie buvo laikomi pačias pažangiausiais, draugystės nutruks, atsiras nuoskaudų sužeistų jausmų ir vienišumo,  kurį patirs daugelis pereiname laikotarpyje. Bet aš vedu juos ir daugelį kitų ir daugelis ras tave ir tinklą.“
„Tai vienas svarbiausių dalykų, kuriuos sakau tau: sugrius santykiai, nes kai kurie judės Manyje tuose dalykuose, o kiti liks kur buvo.“

2004 Po to, kai Bušas buvo išrinktas, aš paklausiau Tėvą apie šalies būklę, Ir Jis pasakė:“ dabar gerai, bet stebėk, kai Hillary užims postą.“ Aš niekada nesužinosiu, ar tai buvo senatoriaus postas, valstijos sekretoriaus, vice prezidento ar prezidento. Bet tomis dienomis kai ji turėjo vietą senate šalis pasikeitė dramatiškai į blogą pusę.

2004: Aš skundžiausi Tėvui, kad neturiu pinigų, netgi banko taupymo sąskaitos. Aš palikau gerai apmokamą darbą tarptautiniame tarnavime, kad pradėčiau CWOWI, kaip sakė man Viešpats, ir pradėjau darbą kaip bendruomenės paaukojimais išlaikomas tarnautojas, taip mokėdamas kainą, kad paklusčiau Viešpačiui

Tėvas staiga įsiterpė į mano skundą sakydamas:“ Kodėl tu nori įdėti savo pinigus į banką?“ Stiga aš pamačiau regėjimą, matydamas ir natūralią ir dvasinę sritį tuo pačiu metu ir kartu lyg filmą, kuri praslinko pro mano akis:
Aš buvau šalikelėje prieš banko pastatą iš karės nusidriekė mašinų eilė, o prieš mane buvo paradinės banko pastato durys. Staiga aš supratau, kad buvo ketvirtadienis, ir bankas buvo uždarytas, ar gal būt penktadienis-tai buvo savaitės antroje pusėje. Tada scena pasikeitė ir aš supratau, kad tai buvo šeštadienio rytas ir žmonės protestavo  prieš banką ir daugelis grūdosi prie durų šaukdami ir rėkdami:“ atiduokite mano pinigus!” „Man reikia mano pinigų!” “Atiduokite pinigus” Bet veltui.
Tada aš pamačiau vaizdą ir supratau, kad tai galėtų būti pirmadienis, doleris buvo praradęs 50% savo vertės, kurią turėjo prieš savaitę. Po to regėjimas baigėsi.

2010 sausį, Viešpaties aplankymo metu.
„Tu matysi pakylant mano kūne pogrindinę ekonomiką“. Aš paklausiau , ką tai reiškia. Jis tęsė:“ Tu girdėsi apie davimą ir priėmimą, pirkimą ir pardavimą, prekiavimą ir keitimąsi prekėmis ir daiktais pogrindinėje ekonomikoje.“
Aš paprašiau suteikti daugiau informacijos, nes  Mt25  Jis kalbėjo apie surinkimą, kurį Jis ras savo sugrįžimo metu. Tai bus surinkimas, kur tikintieji rūpinsis tais, kurie alkani, ištroškę, kurie ligoti, ar keleiviai, kalėjime. Jis atsakė:
„ Tu manai, kad tie 7 suorganizavo kavinę, kurioje maitino našles, bet tai netiesa. Nors jie turėjo centrinę vietą resursams, kuriuos  dalindavo kiekvieną dieną, bet buvo daug daugiau nei tai: tie vyrai vaikščiojo po miestą tvarkydami resursus, kuriuos reikia išdalinti, ir dar daugiau. Tame tarnavime buvo mano kankinys Steponas, kuris tapo žinomas dėl stebuklų ir ženklų tarp žmonių,“(Apd6:8)
„Jei tu galėtum pasivaikščioti Jeruzalės gatvėmis Apd2 laiku kartu su 7, tai matytum, kad jos atrodė taip kaip ir evangelijų metu: akli ir vargšai, našlės ir nelaimėliai prašantys išmaldos. Bet pagalvok dabar apie našlę Manyje.  Jei buvai našlė Manyje tomis dienomis nebuvai vieniša. Tu būdavai priimta ir turėjai maisto, stogą virš galvos, ir pagalbos tinklą. Daug tų moterų buvo pakviečiamos pasilikti namuose ir tapti auklėmis ir kūdikių prižiūrėtojomis, jos tapdavo tetomis ir senelėmis ir taip pat dalyvavo padėdamos mieste. „
Aš pasakiau, kad man reikia pastraipos ir eilutės, Jis atsakė:“ Argi neskaitei, kaip Paulius nurodė sąlygas, kokias našles priimti? Jis pasakė, jei našlė turi šeimą, šeima turi ja pasirūpinti, bet jeigu ji neturi šeimos, aktyvi maldoje ir tarnavo kitiems, tada reikia ją priimti.  Kaip manai, kur jis to išmoko?
  Aš galvojau kurį laiką, tada pasakiau:“ iš Petro ir to, ką jie darė Jeruzalėje? Jis atsakė:“ TIKRAI TAIP. Tai darbo tinkle pavyzdys mano kūne, kurį tu matysi; žmonės koordinuos resursus tarp mano žmonių, jau ir šioje tautoje!(JAV)
Tu matysi kaip tai pasidės CWOWI kaip tu darai sekdamas raštu, kad kiekvienas namų surinkimas yra atsakingas už save, bet kai poreikis didesnis nei jie gali atsakyti, jie bendradarbiauja tinkle su kitais, prašo pagalbos, kaip Antiochija ir Judėja Apd11. Ir tai tu matysi.“

2011 vėlyvą kovo mėn. aplankymo metu aš paklausiau Viešpatį apie Arabų pavasarį ir Fukushima stichines nelaimes. Klausimas kuriuo pabaigiau buvo apie Egiptą, ar jie taip pat puls ir taps kaip Iranas- nes tai nebuvo panašu į pranašystę apie Egiptą ir tai, ką Viešpats darė toje tautoje. Jis atsakė:
„Ne, Egiptas nekris šiuo metu ir netaps toks, kaip Iranas. Aš turiu tenai daug savo žmonių  ir veiksiu  jų tarpe galingai. Bet kas tau dėl to? Tu turi būti Tėvo reikaluose.“

Aš neprisimenu kada, bet Jis pasakė aplankymo metu:“ Žlugimas įvyks valdant konservatoriams.“

Aš tai priėmiau tik kaip ekonomikos žlugimą, bet 2017 ir 18  supratau;  moralinis tautos žlugimas taps aiškus, kai  kairieji patys asmeniškai atakuos ir provokuos krikščionių bei konservatorių atakas, bet 2018 aš paprašiau Tėvo paaiškinti tai ir staiga Jis man leido suvokti , kad tada, jis  turėjo omenyje moralinį žlugimą, kuris ves į ekonomikos žlugimą.

Jis pasakė :“ Netgi dabar tu gali matyti,  kas vyksta, ir kas ateina. Kairieji jau dabar planuoja panaudoti vyriausybę persekioti ir atakuoti tuos, kurie su jais nesutinka, ir ateina sunkūs laikai mano žmonėms. Tai tos dienos, apie kurias Aš tau  kalbėjau anksčiau, kai įstatymai sukurti apsaugoti mano žmones, vieną dieną bus panaudoti prieš juos. Kuriami netgi nauji įstatymai, kurie formuos nuomones apie dešiniuosius, kad jie naudoja neapykantos kalbą ir jie sieks, kad nebūtų pamokslaujamas tyras mano Dvasios Žodis.“

„Kai tai ateis, tai bus kaip Medeno upelis, kuris masyvia banga srūva žemyn, viską aplink save paliesdamas.“
Medeno upelis yra Didžiųjų Smėlio Kopų Nacionaliniame parke Kolorade, tai vieta, kur mes nueidavome kaip jauna šeima, kai gyvenome netoliese. Upelis bėgantis per smėlio kopas turi smėlio vagą. Kai kalnuose tirpsta sniegas, vanduo teka žemyn sukurdamas tą Medeno Upelį, bet po to, sniegui ištirpus,  jis išdžiūsta.
  Dėl smėlio vagos upelio dugne  srovės sukuria užtvanką. Bet smėlis ilgai neišlaiko vandens ir užtvanka sugriūva nuo spaudimo, tada upelis išsilieja plačia vaga žemyn.

Ankstyvą pavasarį, kai vandens lygis aukščiausias banga gali siekti  2 pėdas(7m.) aukščio ir daugiau, kartą ji net nugriovė mane.  Šiame vaizdo įraše jūs galite pamatyti  tą upelį vėlyvą pavasarį, kai ribuliuoja mažos bangelės:


https://www.nps.gov/grsa/planyourvisit/medano-creek.htm


Tai parodė man, kad mes dabar esame laike, kai viskas vyksta tarsi po vandeniu,  nematoma, užtvanka laiko blogio, nukreipto prieš mus spaudimą. Smėlis atstovauja silpną konservatorių jėgą atstovaujant tai, kas yra teisinga. ieną dieną dėl spaudimo smėlio užtvanka grius, pasipils blogis į šią tautą, ir tai sukels moralinį ir ekonominį žlugimą, bet Viešpats čia turi savo žmonių ir Kristaus kūnas tuo metu patirs greitą augimą.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.