Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2019 m. vasario 20 d., trečiadienis

Dievo vardas: „Ehyeh asher Ehyeh“ reikšmės 1d.

John Fenn „Weekly Thoughts“
The name of God: What 'Ehyeh asher Ehyeh' means #1  2019/ 02/ 15
  
Sveiki,
Jeigu nemokate hebrajų kalbos. Jūs spėliosite, ką galėtų reikšti šitas pavadinimas. Tai pasakė Viešpats apie Save, kai Jis kalbėjo Mozei iš  degančio krūmo Iš3:14.


Kai Mozė paklausė Jo vardo, Jis atsakė (angl): „Aš esu, kuris esu,(ehyeh asher ehyeh), todėl jūs sakysite Izraelio vaikams, AŠ ESU pasiuntė mane jums.“ Frazė „AŠ ESU“; sutrumpinimas „ehyeh asher ahyeh“.


Išverstas tekstas pažodžiui iš hebrajų atskleidžia būsimąjį laiką, kurio nėra anglų kalboje: “Aš būsiu, kas Aš būsiu“. Tai tikrai „AŠ ESU“, kuris yra ne laike,  visada esantis, amžinas, suverenus Dievas, bet mums Jis turi ateities elementą- Aš būsiu, kas Aš būsiu.


Dievo vardai
Prieš pora dešimtmečių buvo daug mokymų apie atperkančius Dievo vardus. Ypač žymus mokymas apie El Šadai, „pakankamas“, arba tas, kuris patenkina(išpildo Savo žodį) iš Pr17:1, kai Jis pasirodė Abraomui ir Sarai.

Po to Pr22 aukojant aviną vietoj Izaoko, Abraomas pavadino Jį „Jachova Irech“, Dievas mano aprūpintojas. Vėliau mes matome Jachova Rapha Gydytojas prie Maros vandenų Iš16, Jachova Nissi Iš17, kai Mozė dėkojo už pergalę prieš amalekus, vadindamas Jį „Dievas mano (pergalės) vėliava“. Tai p pat Jer23:5-6 Jis vadina Dievą Teisumo Dievu(Tsidkenu).


Visi šitie ir kiti atperkantys Dievo vardai yra skirti tam laikui ir tai vietai. Jie susiję su įvykiu. Jie vienkartiniai. Jie turi specifinį panaudojimą- Tas, kuris išpildo Savo Žodį man vienoje srityje, Tas, kuris aprūpina kitoje, Tas, kuris suteikia man pergalę kitoje srityje.


Mes gyvename ribotame pasaulyje
Mes apibūdiname savo gyvenimus etapais geri jie ar blogi. Mes gyvename gyvenimo ir mirties sezonuose, gero ir blogo, statydami ir griaudami. Mums turėti pabaigtą Dievą, kuris vieną momentą yra aprūpintojas, o kitą-pergalės vėliava, atrodo natūralu.


Daugelis teisingai kreipiasi į Jį kaip tiesiog AŠ ESU: Jūs galite matyti Jėzų „Aš ESU teiginį Jono8:58, kai Jis pasakė didžiūnams:“ Abraomas džiaugėsi matydamas mano dieną. Jis matė tai ir džiaugėsi...iš tiesų, iš tiesų  sakau jums; prieš tai, kaip Abraomas buvo, AŠ ESU.“  


Jesus taip pat pavadino Save AŠ ESU Jo suėmimo metu. Jono18:5-6 pasakyta, kai jie paklausė Jėzaus iš Nazareto, Jis atsakė: “ AŠ ESU. Ir kai Jis tai pasakė ‚“Aš ESU“, jie atšoko atgal ir nukrito aukštielninki ant žemės.“


Jėzus taip pat paskelbė, kad Jis AŠ ESU Mato 14:27-29, Jis atėjo eidamas per vendenį iki jų sakydamas:“ Nebijokite: AŠ ESU; Dabar liaukitės bijoję. Ir Petras pasakė: “ Viešpatie, jei tu esi AŠ ESU , įsakyk man ateiti pas tave vandeniu“. Tučtuojau Jėzus pasakė, Ateik“.

(Jums gali būti įdomios mano serijos „AŠ ESU“; Kas yra Jėzus ir, „Iš kur JIS atėjo“ tai jūs galite rasti mūsų tinklalapyje.)

Bet  „AŠ ESU‘ iš Išėjimo knygos  hebrajų kalboje turi suverenumo elementą -visada esantis; AŠ būsiu, kas aš būsiu.

Šlovingas amžius dar ateityje- jūsų geriausios dienos dar prieš jus.

Visi kiti Dievo vardas turi apribojimą-Jis aprūpintojas, Jis tikrai išpildys Savo pažadą. Jis buvo pergalės vėliava priešo atakos metu. Virš ir atlikta, visada, mes judame.

Bet kai Jis vadina Save „Aš būsiu, kas aš būsiu“ arba AŠ ESU angliškai , tai esamasis ir būsimasis laikas kartu.


Pamąstykime apie tai tokiu būdu : Mes  tikintieji Jėzumi, esame žmonės žemėje, kurių geriausios dienos dar ateityje. Tai atskleista „elhyeh asher ehyeh“. Aš būsiu, kas aš būsiu.

Efeziečiams 2:6-7 sutinka su šituo, sakydamas eil.6, kad mes prikelti  ir pasodinti dangaus aukštumose su Kristumi Dievo Tėvo dešinėje, ir tai mus duota“...kad ateinančiais amžiais
 Jis(Tėvas) galėtų toliau rodyti mums Savo gerumo turtus Kristuje Jėzuje.“

„Dabar mes esame Dievo sūnūs, bet dar neapreikšta, kuo būsime.“ 1Jn3:2
Pažiūrėkime į pasaulį aplink mus, į evoliucionistus, kurie sako, kad mes tik gamtos atsitiktinumas, todėl moralė , etika ir visa tai, kas gera ar bloga mums spręsti. Savo esybėje mes esame DNK produktas ir visa, kas su tuo susiję. Nėra absoliučių tiesų, visai jokio absoliuto. Kai mes mirsime, būsime kaip negyvas vabalas ant žemės- štai taip, štai dėl ko gyvename ir kiek tai verta.

Sekant logika tai veda mus padaryti išvadą, kad tavo gyvenimas nieko nereiškia, ir kad tu esi gamtos atsitiktinumas. Todėl gyvenimas neturi vertės; gyventi ar mirti nusprendžia masės ir tai apibūdina jūsų gyvenimo vertę, koks beviltiškumas!

Jei ne evoliucija, tai psichologija sako, kad mes valdomi pasąmonės motyvų ir jausmų ir jei jūs juos sutvarkysime, gal būt  rasime šiek tiek atsakymų ir ramybės. Ir dar sako, kad mes tikriausiai giliai pasąmonėje nekenčiame savo mamos. Juokinga.

Jei ne evoliucija ir ne psichologija, tai Marksas, kuris rašė, kad likimas nulemtas ekonominių ir socialinių jėgų, arba kaip senovės graikai sakė, kad mūsų dabartį ir ateitį nulemia žvaigždės, arba 3 deivės vadinamos Fetis?

Dievas sako Jis yra mūsų Dievas , dabarties IR ateities- Jis sako, kad ateinančiais amžiais Jis toliau rodys savo gerumą mums per Jėzų Kristų. Toje ateityje bus didelis kontrastas tarp mūsų ir pasaulio, kuris mus supa, ir dar daugiau, taip daro mūsų tikėjimą tiesiogiai susijusiu su pasauliu. Mes vieninteliai žmonės planetoje, kurių ateitis garantuota- palaiminimai ir pilnatvė.
„Aš būsiu, kas Aš būsiu“, arba „ehyeh asher ehyeh“ susumuotas AŠ ESU, tai apreiškimas daugiau nei Dievo vardo specifiniam įvykiu, bet esmė Jo pačios esybės. Jis yra El Shaddai, ir Jireh, ir Nissi, ir Rapha ir Tsidkenu- visa tai ir dar daugiau.

Bet savo esmėje, Jis apibūdinamas ne „ateinantis, kai yra poreikis“ pagal ankstesnius vardus, bet Jis tas, kuris pažadėjo šlovingą ateitį belaikėje erdvėje savo srityje.  Jis bus, kas Jis bus: AŠ ESU.

Kitą savaitę- ką reiškia laisva valia, laiminu.
John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org ir rašykite man el.laiškus: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.