Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2018 m. rugsėjo 9 d., sekmadienis

Šventoji Dvasia. Kaip Ją pažinti. 5d.John Fenn 2018 rugpjūčio 24d.

Sveiki,

Kaip atskirti, kur veikia Tėvas, Sūnus ar Šventoji Dvasia?
Tėvas yra šaltinis
Jis visų dovanų davėjas*, Jis mus sukūrė, kad būtume pirmi Jo kūrinijos vaisiai, Jis taip pamilo pasaulį, kad atidavė Savo Sūnų*...taigi Jo buvimas yra sunkesnis, „tankesnis“ ir „tirštesnis“. Tėvas dirba su esminėmis  problemomis širdyje- kas mes esame, koks mūsų tikslas, kam mes gyvename šioje planetoje. Labai dažnai tik buvimas šiame tirštame šventame buvime leidžia Jam atlikti  darbą mumyse, kurio mūsų protas nesuvokia. Bet dauguma žmonių pripažįsta, kad mums tuo metu reikia atsisėsti, nurimti ir būti tyliems.*Jokūbo1:13-18, Jono3:16

Pavyzdžiui, tarnavimo, maldos ar garbinimo metu, kai Tėvas pradeda dirbti su esminėmis mūsų širdies problemomis, - tai laikas, kai, atrodo, kad nieko negali pasakyti, ir net judėti tuo metu būtų neteisinga. Tai labai ramus laikas. Tuomet būni tylus, tik pasilikdamas paniręs Jame, sėdi ir tiesiog patiri Jį. Dažnai atrodo, lyg tavo pėdos būtų įmūrytos betone, tu tiesiog negali pajudėti jo tirštame buvime, o Jis dirba su esminėmis ir labai asmeniškomis problemomis žmoguje, ko mūsų protai dažnai nesuvokia.

Jėzaus artumas
Jėzaus artumas yra lengvesnis, jaučiamas daugiau sielos ir emocijų srityje. Jis ramus, guodžiantis ir Jo artume jautiesi “normaliai“. Tai, ką jūs jaučiate tiesiog dabar savo dvasioje, tai yra būtent tas Jėzaus buvimas, bet, kai Jis čia, Jis  juntamas stipriau ir intensyviau. Kai jūsų dvasinis žmogus atpažįsta Jį, visada džiaugiasi ir yra sužavėtas arba jaučia per kraštus besiliejančią ramybę, (negaliu niekaip kitaip to apibūdinti). Pirmą kartą, kai pamačiau Jį mokymo aplankyme, o tai buvo 1986 spalio 1d., mano protas spėliojo, kodėl mano dvasinis žmogus  susijaudino, lyg drugeliai skraidytų  dvasioje, nors nerimo nebuvo , tik susijaudinimas, ir tada-aš Jį pamačiau.

Tuo metu, kai Jis kažkur arti, Jo buvimas jums bus visiškai akivaizdus, jei tik išlavinsite protą nukreipti dėmesį į savo dvasinį žmogų. Tačiau asmuo turi priprasti nukreipti  dėmesį į savo dvasinį žmogų, tik tada jis pajus Jo buvimą. Turite treniruotis.

Visa tai per Šventąją Dvasią
Apaštalų darbuose kelis kartus randame aprašymą, kaip Šventoji Dvasia  kalbėjo žmonėms,  galbūt ir jūs  taip pat girdėjote Jos balsą! Žmonės, kuriems šis patyrimas nėra įprastas, visada sako, kad tai buvo „girdimas” balsas, garsus, arba abu, tai ir tai. Bet iš tiesų maždaug 99% kartų  mano patyrime, kai klausiau žmonių liudujmų, tai, ką jie girdėjo  buvo Šventoji Dvasia, ir tai nebuvo „girdimu“ balsu, jie tiesiog niekada negirdėjo Jo anksčiau. Ji visada  aiški, kalba glaustai, tiesiai, ir pritraukia tavo dėmesį.

Prisiminkime, kad Jėzus pasakė savo mokiniams Jono16:12-13 „12 Dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite pakelti.
13 Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti.“


Po to, kai angelas kalbėjo Filipui Apd 8:26 eiti keliu į Gazą eil.29-3O skaitome: „29 Dvasia pasakė Pilypui: „Prieik ir laikykis greta šito vežimo“. Ir Pilypas nubėgo...

Šventoji Dvasia nekalba iš Savęs, todėl tikrasis nurodymų, kuriuos davė Pilipui angelas, eiti tuo keliu autorius, Tas Kuris nukreipė jį iš dangaus,  buvo Tėvas, arba Viešpats. Mums tai nepasakyta, bet pasakyta, kad Dvasia kartoja tai, ką girdi. Pilypas turėjo tai išgirsti savo viduje, garsius, tiesius, glaustus nurodymus, žiūrėkime į šią eilutę ir pamatysime, kokia tiesi Ji yra.

Apd10:4-6 Romos šimtininkui, vardu Kornelijus, pasirodo angelas, liepia jam eiti į Jopę ir pasiteirauti namuose žmogaus vardu Simonas, kuris yra odos apdirbėjas, ir pas kurį apsistojęs   vyras vardu Petras. Ir jis pasakys Kornelijui, ką jis turi padaryti.
Po to, kai Petras pamatė paklodę su įvairių gyvūnų atvaizdais, kurie kalbėjo ne apie dietą, bet kad visi žmonės yra apvalyti Viešpaties ir gali suprasti evangeliją, Apd10:19-20 : “ Dvasia jam pasakė:“ Žiūrėk! Trys vyrai ieško tavęs. Eik su jais nedvejodamas, nes aš juos pasiunčiau.“ Tada Petras nuėjo...“

Šventoji Dvasia pranašystėje
Apd13:1-3 mes matome 5 vyrus, pranašus ir mokytojus, tokios jų funkcijos Kristaus kūne, besimeldžiančius, pasninkaujančius ir laukiančius Viešpaties. Tai labai internacionalinė  grupė,  sudaryta iš įvairių rasių žmonių grupė: Barnabas iš Kipro, Simenonas „ kuris buvo vadinamas Nigeriu (juodaodis, iš centrinės Afrikos)“, Lucijus iš Kirenės(rytų Libija), Menianas, kuris augo kartu su Herodu, ir Saulius iš Tarso( Iš Cicilijos, pietinis modernios Turkijos krantas).


Kai jie tarnavo Viešpačiui, pasakyta: “ Šventoji Dvasia prakalbo ir pasakė: “ Atskirkite Man Barnabą ir Saulių darbui , kuriam aš juos šaukiu“. Ir kai jie pasninkavo, uždėjo ant jų  rankas ir  pasiuntė juos į kelią.“

Viešpats niekada nepasikeičia, todėl  tai, ką Jis daro dabar tarp mūsų, Jis darė ir tada. Todėl atkreipkite dėmesį; pasakyta, kad tie 5 vyrai buvo pranašai ir mokytojai, aišku, kad kažkas turėjo pranašišką žodį ir girdėjo, kaip Šventoji Dvasia pasakė tuos žodžius. Lukas, kuris tai mums užrašė, susitelkė labiau į žinią  nei į siuntėją. Tas, kas kalbėjo iš dangaus buvo Tėvas, arba Viešpats Jėzus, bet kaip ir su Pilypu bei Petru aukščiau, mums nepasakyta, kas būtent.

Kitas Šventosios Dvasios pavyzdys pranašystėje
Apd 21:11 pranašas Agabas paima Pauliaus juostą ir iliustruodamas sako:“ Šventoji Dvasia sako( surišdamas juosta savo rankas ir pėdas), Štai taip padarys žydai šitos juostos vyrui, ir atiduos jį romėnams.“ Ir kai mes išgirsime apie šituos dalykus...“

Čia mums pasakyta, kad Agabas išgirdo Šventąją Dvasią kalbančią šituos žodžius. Man asmeniškai taip nutinka, kai aš kam nors pranašauju arba kalbus išminties žodžius, tada aš paprastai girdžiu Šventąją Dvasią tiesiogiai. Galima suvokti, kas siunčia šią žinią, nes būdama Tiesos Dvasia Ji tiksliai ir taikliai atkartoja tai, ką girdi.

Jei jūs prisimenate tai, ką aš sakiau aukščiau apie „sunkų“ jausmą iš Tėvo ir lengvesnį, daugiau į sielą nukreiptą jausmą liudijantį apie  Jėzų, būtent tai aš ir jaučiu,  kai girdžiu kalbant Dvasią. Taigi aš galiu pasakyti, ar tai Tėvas ar Viešpats kalba per Dvasią. Kartais kalba Dvasia, o kartais Viešpats. Pažinkite skirtumus praktikoje, kai patys garbinsite, melsitės ir bendrausite su Dvasia.

Aš suprantu, kad daugeliui skaitytojų šitos žinios bus gilesnės nei dauguma anksčiau girdėtų mokymų. Bet tai skaitydami daugelis galės pamąstyti apie savo gyvenimą ir prisiminti laiką, kai  jie jautė Tėvą ar Viešpatį, arba net girdėjo Šventąją Dvasią.


Kai  tik atsibundu, aš pasakau Tėvui labas rytas, paprastai pasakau Jam komplimentą  dėl nuostabaus ryto, ir paklausiu ar Jis nori, kad už kažką pasimelsčiau. Bet labiausiai man patinka,  jausti Jį savo viduje, Jo buvimo šilumą savo dvasioje. Aš išmokau nuolatos nukreipti savo dėmesį nuo natūralių jausmų į  savo dvasinio žmogaus jausmus ir atgal, nes taip daryti pamokė Viešpats,  kai pirmą kartą mane aplankė 1986/1/1O. Tai pakeitė mano gyvenimą.

Čia mes pratęsime kitą savaitę; apie subtilų Dvasios „liudijimą“, ir kaip atskirti angelą nuo  Dvasios.

Iki tada, laiminu jus,

John Fenn

www.churchwithoutwallsinternational.org and email me cwowi@aol.com


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.