Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2016 m. kovo 29 d., antradienis

Išbandymas sveikatos srityje. 1 dalis – Tai prasideda

John Fenn, 2016 m. kovo mėn. 12 d.,

Sveiki,
Viešpats labai maloningas. Nors kuo labiau Jį pažįstu, tuo mažiau suprantu.
Norėčiau pasidalinti keletu dalykų, su kuriais per pastaruosius porą mėnesių susiduriu savo sveikatos srityje. Dėl kai kurių kilo klausimų, kurie neatsakyti iki šiol. Viliuosi, kad šie dalykai kažkam sutieks paguodą, kažkam atsakymus, kitiems juoką, bet visiemsmalonę.

Kur pradėti?

Praeitą rudenį mąsčiau apie savo kelionių tvarkaraštį pirmiems trims 2016 metų mėnesiams. Dažnai, prieš išvykdamas į Europos konferenciją balandžio mėnesį, dar apsuku du ar tris kelionių ratus po JAV.

Kai svarsčiau apie kelionių planą, paklausiau Tėvą, ar Jis turi tam kažką numatęs. Jis pasakė: „Pirmus tris metų mėnesius neplanuok jokių kelionių, nes turėsi sveikatos problemų, su kuriomis reikės susitvarkyti.“

Tai skambėjo gana grėsmingai, mąsčiau ką tai galėtų reikšti? Nors ir be žodžių, bet savo dvasioje kažkaip žinojau, kad tai susiję su mano širdimi.

Spėliojau ir spėliojau
Jis daugiau nieko nepasakė. Dar visai neseniai, abu su Barbara, užsirašėme savuosius norus, taigi galite įsivaizduoti, kaip skraidė mano įsivaizdavimai: „Kiek kainuoja laidotuvių paslaugos“; „Bet juk Tu, prieš metus man sakei, kad galėsiu gyventi tiek kiek norėsiu“; „Gal manęs laukia atvira širdies operacija?“ ir įvairiausi su tuo susiję dalykai.

Tuo metu, apie dalį mūsų namo, vyko drenažo vamzdžių klojimo darbai. Buvau pasamdęs 3 vyrus, kad padėtų į griovius iškrauti 5 tonas akmenų. Jų bosas papasakojo man, kaip pervedė jį Viešpats per keturgubą aplinkkelį. Aš mąsčiau apie save ir Tėvą: „Ar ir man reikės per tai eiti? Kaip tai pakels Barbara? Ką mano reabilitacijos metu mes darysime su Krisu? Ar tai, Tu esi numatęs man, Tėve?“

Lapkričio 22-ją, nepraėjus nei savaitei po to kai Tėvas man tai pasakė, mes laukėme visų trijų mūsų sūnų ir abiejų nuostabių marčių su 7 anūkais, atvykstančių į mūsų namus švęsti Padėkos dienos. Aš vis dar galvojau apie tuos dalykus. Aš spėliojau, ar tai paskutinis kartas, kai aš matysiu mūsų, kitoje valstijoje gyvenančius vaikus. Tada mano geras draugas Lou P. iš Floridos, atsiuntė man e-laišką. Jis neturėjo nei mažiausio supratimo apie jo poveikį man. Jis parašė:

„Labas rytas Džonai, galvojau apie tave šį rytą. Danieliaus 12:13 (Message Biblijos vertimas). Būk palaimintas! Lou.“

Čia ta žinia iš Message Biblijos vertimo:
„O tu? Tvarkyk savo reikalus be nerimo ir nesirūpindamas. Atsipalaiduok. Kai viskas baigsis, tu atsikelsi ir gausi savo atlygį.“

Iš karto pajutau, kaip dėl šitų įtikinančių žodžių, dingo visi tie klausimai. Pasakiau Tėvui: „Tu toks geras man, kad leidai Lou parašyti tai, prieš pat atvykstant vaikams. Leidai suprasti, kad viskas bus gerai... ačiū tau, Tėve... Tu toks geras man...“ ir toliau dėkojau bei garbinau Jį.

Pamoka: Tėvas visada patvirtins tai, ką Jis tau kalbėjo, nes 2 ar 3 liudininkų parodymais patvirtinamas kiekvienas žodis. Jeigu Jis greitai kažko nepatvirtina per nepriklausomą šaltinį, nieko nedaryk, kol Jis to nepatvirtins. Kitais žodžiais tariant, jeigu kas nors tau pranašauja, esą Jis nori, kad tu keliautum per pusę pasaulio, nedaryk to, jeigu šito tau nesakė, arba apie tai su tavimi nekalbėjo Jis pats. Asmeninė pranašystė Naujajame Testamente nėra nauja informacija gavėjui; tai visų pirma kažkas, ką Jis perduoda tau į tavo širdį asmeniškai. (Žiūrėk Pauliaus gyvenimą: Apaštalų darbai 9:16; 20:22-23; 21:4,11).

Klausimas: kodėl Jis man tik pasakė apie problemą, o ne tiesiog ją išgydė?
Nuo 18 metų, mano kūne buvo kai kas neišgydyto, iki tol, kol vieną kartą, įsakiau tai kūno vietai išgyti. Tai buvo 2007-ieji, aš turėjau kietą gumbą ant sprando, o jis, antras mėnuo nepakluso mano komandai išdžiūti ir išnykti. Mūsų taktika su mūsų vaikais buvo tokia mes visada, bet kokios ligos atveju, iš karto dėdavome ant jų rankas, bet jeigu jie nepagydavo per 24 valandas, mes kreipdavomės į gydytoją.


Būdamas suaugęs, aš naudoju savąją dvasinę valdžią. Taigi daviau tam gumbui 60 dienų išnykti, kai to neįvyko, aš nuvykau pas dermatologą. Buvo pasakyta, kad tai bazalioma. Dermatologas sakė, kad tai odos vėžys, gerai tik tiek, kad jis nesiplėtė, nors metų metus buvo visiškai ignoruojamas.

Tuo metu aš svėriau 304 svarus (138 kg) ir kai man pamatavo kraujo spaudimą, jis buvo per aukštas, kad būtų galima daryti operaciją ir išpjauti tą gumbą. Jie norėjo paskirti man vaistus spaudimui sumažinti, bet aš paprašiau 30 dienų, nes Viešpats tvarkėsi su manimi dėl manojo svorio. Aš palaikiau tai žadinimo ženklu, tai, kad aš turėjau kreiptis į gydytoją, nes jeigu ta bazalioma būtų paklususi Žodžiui ir išnykusi, aš tikriausiai nebūčiau rimtai atkreipęs dėmesio į savąjį viršsvorį. O dabar tai patraukė mano dėmesį.

Žodis ir Dvasia visada kartu ir visada sutinka. Jėzaus vardas nėra magiškas, nes Mato 12:28 Jis sako, kad Jis išvaro demonus Šventąja Dvasia – kuri iš tiesų ir atlieka išgydymo ir išlaisvinimo darbą. Taigi jeigu jūs vis kartojate Jėzaus vardą, bet nieko neįvyksta, tai todėl, kad Šventoji Dvasia nedalyvauja ir jums geriau sustoti bei pasidomėti kodėl.

Taigi per 30 dienų aš numečiau 29 svarus (13 kg),
Mano svoris nuo 304 svarų (138 kg) nukrito iki 275 (125 kg). Kai nuėjau, kad būtų pašalintas gumbas, mano kraujo spaudimas buvo normalus. Kaip? Aš vaikščiodavau mažiausiai po 6 mylias (10 km) per dieną ir apribojau savo maisto kiekį.

Pamoka: Mes atsakingi už tai, ką turime daryti natūraliai. Neturime bijoti, kad natūraliai ne viskas išsprendžiama ir ignoruoti atsakomybės, su viltimi, esą Dievas kažką padarys, o mums nereikės tvarkytis su natūraliais dalykais. Tai perdėto pasitikėjimo savimi nuodėmė nuodėmė, kai bandai užmesti Dievui tai, už ką pats esi atsakingas. Jis nenusileis, taigi priimk baimės iššūkį ir susidorok su ja.

Ir tada atėjo sausio 12-oji...
Kaip sakiau, tada buvo 2007-ieji. Bet dabar, per pastaruosius pora metų, mūsų jauniausias sūnus Brian, susitaręs su savo broliu Jason spaudė mane pasitikrinti sveikatą. Jis drąsino mane sakydamas: „Tėti, tu sensti, tau reikia pasitikrinti sveikatą...“ Jo raginimai visada buvo švelnūs ir pagarbūs, tačiau mano ausyse jie skambėjo lyg: „Tėti, tu senas, tau tikrai reikia pas gydytojus, pasitikrinti sveikatą. Dar niekada ne esi tyriąsias nuo galvos iki kojų, juk nenori sulaukti netikėtumų, seni.“

Bet po pažado susilaikyti, manasis svoris apsistojo ties 277 svarais (125 kg), nesvarbu kiek kalorijų aš bandžiau išmesti iš savo maisto (norėjau kad būtų lengviau). Pas gydytoją užsirašiau 2016 m. sausio 12 dienai. Viskas ką sakė Tėvas, Lou laiškas, sukosi mano galvoje, bet atsakymo ką tai reiškia nebuvo.

Aš spėliojau: „Kodėl, užuot išgydęs mane, man tiesiog pasakė apie sveikatos būklę? Ir antra: „Į kokią problemą mano kūne Jis stengiasi nukreipti manąjį dėmesį, su kuo aš turiu susitvarkyti?“

Taigi...
Nuo 1993-jų, mūsų šeimos gydytojai yra atvira krikščioniška organizacija. Čia beveik visi gydytojau dalyvauja medicinos misijose, taigi po vizito, visada meldžiamasi kartu su gydytoju ir viskas daroma su ramybe... Apžiūrėjęs mane, mano gydytojas pasakė, kad 277 svarai, pagal valstybinius (BMI) svorio standartus reiškia 30 svarų viršsvorį ir, kad mano kraujo spaudimas per aukštas. Jis pasakė, kad man reikia numesti 20-40 svarų (9–18 kg)... Po to, siūbuodamas virš mano krūtinės, jis ilgai ir atidžiai klausėsi mano širdies, įdomu ką jis ten girdėjo siūbuodamas...

„Hmmm“ pasakė gydytojas... „Mums reikia padaryti EKG. Tiesiog dabar.“ Po to, kažkokia moteris, nuskuto mano krūtinės plaukus, kaip aviai pavasarį. Gulėjau aukštielninkas ir laukiau, kada būsiu apraizgytas ir prijungtas laidais, kaip 7-o lygio mokslinis eksperimentas. „Jums prieširdžių virpėjimas, arba PV, aš noriu, kad kitą savaitę apsilankytumėte pas kardiologą.“

Jis išrašė man po 1-ą nedidelę dozę (81 mg) aspirino vakarais, davė paruoštą lentelę kraujo spaudimo žymėjimui namuose ir liepė sugrįžti po savaitės, rezultatų patikrai. Jis pasakė, kad prie PV lėtėja kraujo apytaka ir jis pradeda telktis širdies srityje, aspirinas šiek tiek suskystina kraują ir padeda jam judėti.

Kas tas PV?
Kardiologas paaiškino, kad širdis turi 4 ketvirčius. Prieširdžiai yra viršutinėje dalyje, o virpėjimą sukelia per stiprūs elektros impulsai, kurie nukreipti į viršutinį, kairįjį mano prieširdį. Ramybėje širdies darbas 53-59 k/min., tai reiškia, kad jis labai geras, bet tame, viršutiniame mano prieširdyje, elektrinis ekvivalentas panašus į kambario, kuriame pilna bėgiojančių darželinukų, po to, kai jie gavo torto, ledų ir pyragaičių viršnormį.

Pabaigiau limitą, pratęsiu kitą savaitę. Būkite palaiminti,

John Fenn

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.