Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2015 m. rugsėjo 29 d., antradienis

CWOWI Naujienlaiškis. Rugsėjis 2015

John Fenn, 2015 m. rugsėjo mėn. 15 d.,

Sveiki,
Pirmiausia noriu paminėti maldos poreikį ir pasidalinti naujienomis apie namų bažnyčių tinkle esnačius surinkimus Irane. Šis naujienlaiškis siunčiamas į daugelį šalių, tūkstančiams žmonių ir naujienlaiškyje, skirtame JAV aš paminėjau kai kurias detales. Jei norite sužinoti naujienas ir esate CWOWI tinkle (tiems, kurie ne JAV), dėl išsamesnių detalių jūs turite parašyti man. Jei jūs esate iš JAV, jums reikia paskaityti JAV skirtą naujienlaiškį, nes tie du naujienlaiškiai yra skirtingi.

Aš tik pasakysiu: prašau visą mėnesį melskitės už Irano namų surinkimų tikinčiuosius ir jų lyderį. Ačiū jums.

Kvailystė apie paėmimą
Daugelis tikinčiųjų buvo susijaudinę dėl paėmimo, kuris, galbūt turėjo įvykti praeitą ar šią savaitę. „Nes viskas atlikta, kad šis laukimas išsipildytų“. Tai nėra teisinga, tačiau, jei jūs paklausysite bent vienos tikėjimo srovės, išgirsite apie idėją, jog viskas yra paruošta. Tačiau taip nėra, nesvarbu ką žmonės skelbia Facebook‘e ar kitose interneto platybėse.


Niekas nežino, kada Viešpats sugrįš paimti Savo Kūno. Paulius sako, kad Jis ateis mūsų kaip vagis naktį. Palyginimas – kaip vagis naktį įsibrauna į kieno nors namus pasiimti to, kas jam nepriklauso – taip pasaulis žiūrės į surinkimo žmonių paėmimą, kurie bus iš jų pavogti.

Mes galime tyrinėti laikus ar periodus, tačiau žinome, jog sekantis svarbus įvykis pagal Ezekielio 38 ir 39 bus koalicinis Rusijos ir Irano bei jų sąjungininkų karas prieš Izraelį bei jo sąjungininkus.

Pranašiška įžvalga: Prisiminkime, ką aš rašiau anksčiau
Aš esu rašęs ir netgi turiu CD/mp3 įrašų serijas, kad Ezekielio 38:1-7 kalbama apie sąjungą tarp tų, kurie yra tapę moderniąja Rusija, Turkija, Iranu (Persija, t. p. galėtų būti ir Irakas), Sudanu ir Libija tame skaičiuje. Pasakyta, kad „jiems vadovaus“ modernioji Rusija.

Aš komentavau, kad 12 eilutė sako, jog jie puls Izraelį, kad jį apiplėštų. Pagal 13 eilutę, kitos tautos klaus: „Ką jūs galvojate tai darydami, ar atėjote grobti?“

Šios eilutės perteikia pasaulio atsaką, mažų mažiausiai pradžioje, kai jie stebės Rusiją ir jos sąjungininkus, kurie susirinks, kad įsiveržtų. Atsakas bus žodinis, diplomatinis. Aš pabrėžiau, kad pastarosios sąjungos nusiteikimas, esą jie saugiai įsiverš į Izraelį ir sulauks vien tik diplomatinių padarinių, reikš, kad jie bus atlikę seriją smulkių įsiveržimų į kitas šalis ir tai teiks jiems pasitikėjimą susivienyti prieš Izraelį. Dalis tokių invazijų gali reikšti mažesnių sąjungų sudarymą, tokių kaip virtualus Šiaurės Kaukazo prijungimas ir, pavyzdžiui, santykių su Baltarusija sutvirtinimas.

Ši pranašystės dalis pildosi tiesiog dabar, kai pasaulis matydamas iki šiol mažesnio mąsto Rusijos įsiveržimams į Čečėniją, Gruziją, Ukrainą, o šiuo metu ir į Siriją, davė tik diplomatinį atsaką. Supraskite svarbiausią šių dalykų dalį – 1994 metais prezidentas Klintonas su Ukraina pasirašė sutartį, kurioje pažadėjo, kad invazijos atveju JAV karinės pajėgos gins juos nuo bet kokio įsiveržimo.

Kai šis susitarimas buvo išbandomas, dabartinis JAV prezidentas nedarė nieko, tik taikė ekonomines bei diplomatines sankcijas. Tai pavyzdys kaip dabar gali susiklostyti įvykiai Sirijoje ir, pavyzdžiui, aktyvesni veiksmai Ukrainoje. Tai galiausiai kreips surinkti aljansą prieš Izraelį ir manyti, kad dalykai vyks taip kaip anksčiau. Jie manys, kad sutartys žadančios jiems padėti neveiks, o pasekmės bus tik ekonominės ir diplomatinės ir jie praturtės nušluodami Izraelį nuo žemėlapio. Šie neteisingi paskaičiavimai bus jų žlugimo priežastimi.

Pastarieji dalykai dar turi įvykti ir dar daugiau, kad aljansas (kurio formavimosi procesas jau vyksta) įgytų pasitikėjimo, jiems reikės galvoti, kad jie gali įsiveržti į Izraelį ir sulaukti tik diplomatinių pasekmių.

Dar viena Rašto eilutė į kurią reikia atkreipti dėmesį
Turi išsipildyti dar viena rašto eilutė, būtent Izaijo 17:1, kuri sako, kad Damaskas taps krūva griuvėsių arba, kaip sako Išplėstinis vertimas: „nustos būti miestu“. Taip dar niekada nėra buvę, nes jis (Damaskas) yra laikomas seniausiu nuolatos apgyvendintu miestu pasaulyje. Aš tikiu, kad Izaijo 17:1 pranašystė išsipildys Ezekielio 38-39 skyriuose aprašyto karo metu, nes įsiveržianti armija ateis iš šiaurės (15 eilutė), mažų mažiausiai – dalinai per Siriją.

Tai, ką mes matysime ateinančiomis dienomis ir metais, tai Rusijos drąsa ir stiprėjantis aljansas prieš Ezekielio paminėtas valstybes.

Atkreipkite dėmesį, kad Ezekielis sako, jog invazija įvyks, kai Izraelis ilsėsis, nes gyvens saugiai (11 eilutė). Tai gali reikšti, kad bus sudaryta regioninė taikos sutartis tarp Izraelio ir Palestinos Vakarų Krante. Ar bus tokia sutartis, mes nežinome, tik Ezekielis pranašauja, kad regioniniame lygmenyje jie gyvens taikoje ir saugiai. Taigi, visiškai įmanoma, jog regioniniame lygyje Izraelis gyvens taikoje, o tuo metu horizonte, aplinkinėse tautose, siautės karas.

Karas pakryps ne taip, kaip jie galvojo
Ezekielio 38:21-22 eilutėse Viešpats sako, kad Jis pašauks kalaviją prieš besiveržiančias armijas iš visų Jo „kalnų“. Kalnai pranašystėse reiškia tautas – Danieliaus 2:34-35 Nebukadnecaras pamatė savo regėjime didelį akmenį, kuris sutriuškino statulos pėdas. Akmuo išaugo tapdamas dideliu kalnu ir pripildė visą žemę. 44 eilutėje Danielius aiškina, kad kalnas yra Dievo karalystė, kuri niekada nebus sugriauta. Taigi, kai Viešpats šaukia savo kalnus jungtis prie Izraelio kovai su Rusijos aljansu, žinok, kad tai įvyks. 39 skyriuje sakoma, kad Izraelis nugalės. Jam prireiks septynių mėnesių palaidoti negyviems priešams, o surinkti nugalėtųjų armijų resursai ir prekės prilygs septynių metų ištekliams.

Taigi, užuot kvailai tikėjęsi paėmimo suvokite, kad dar yra daug dalykų, kurie turi susidėlioti į vietas. Tada, kai būsime arti tų dalykų, susikaupkime, jog gyventume savo gyvenimą DABAR, būdami išmintingi natūraliojoje srityje. Aš prisimenu, kai Viešpats aplankė mane per Arabų pavasarį. Aš dalinausi apie tai šiuose naujienlaiškiuose, kai klausinėjau Jį dėl detalių. Po to, kai man Jis pasakė kelis dalykus, tarė: „Bet kas tau dėl to? Tau reikia būti Tėvo reikaluose“. Nuo tada esu susitelkęs į tai. Pažiūrėkime naujienas apie Turkiją. Pažiūrėkime naujienas apie Rusijos plėtrą. Pažiūrėkime naujienas apie Izraelį ir regioninę taiką su palestiniečiais. (Gali būti, jog regionas yra taip susikoncentravęs į ISIS, kad kuriam laikui Izraelį paliko ramybėje).

Nukreipia mūsų žingsnius
Šiandien (tuo metu kai aš tai rašiau) vyko gero draugo laidotuvės, Barbara ir aš stebėjome tai per Internetą. Jos buvo transliuojamos daugeliui tautų, nes būdamas gyvas jis veikė plačiai. Jo vardas Dave Duell, mes jį pažinojome daugiau nei trisdešimt penkerius metus. 1980 metais jis mane įšventino, tą kart Viešpats davė jam pranašiškus žodžius, kurie išsipildė mano gyvenime. Kai buvome pastoriais auditorinėje aplinkoje, metų metais mes kviesdavome jį pamokslauti surinkimuose. Persikėlę į Oklahomą toliau palaikėme su juo ryšius.

Jis paskambino man prieš 3 mėnesius ir pasakė, kad bus Tulsoje, norėjo sužinoti, ar galėsiu su juo papietauti ar pavakarieniauti. Deja, jo buvimo mieste metu aš turėjau būti tarnavimo kelionėje, taigi mes valandėlę pasikalbėjome, prisimindami ir dalindamiesi apie einamus įvykius, apie tai, ką darome tarnavime. Aš priminiau jam jo juokingas ir nuostabias dešimtmečių istorijas, o jis su manimi pasidalino apie tų įvykių užkulisines detales.

Mirtis jį ištiko staiga, po trumpos ligos. Aš labai dėkingas Tėvui, kad Jis, man surengė šį pokalbį su Deivu ir mes, prieš jam išeinant namo, galėjome pakalbėti telefonu. Kuo vyresnis tampu, tuo labiau dėkingas Tėvui, kad Jis nukreipia mano žingsnius. Tai mažos malonės ir palankumas, kuriuos Jis teikia savo vaikams. Tačiau jūs turite įžvelgti ir pripažinti, kad suvokiate Jo ranką esančią tuose „sutapimuose“.

Anot Hebrajams 10:32, atėjus neramiems laikams: „Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs buvote apšviesti...“ kitais žodžiais tariant, atsigręžkite atgal į Jo ištikimybę, Jo sutapimus, kurie yra įrodymas, jog Jis kontroliuoja mūsų gyvenimą. Remdamiesi šiais pastebėjimais mes galime išlaikyti tikėjimą Jo dabartine ir ateities ištikimybe bei kontrole mūsų gyvenimuose. Ilsėkis Jo charakterio jėgoje, Jis patvirtino pats Save!

Kelionės: rugsėjo 23-29 d. – Florida; spalio 12-19 d. – Naujoji Anglija (Mančesteris, Naujasis Hampšyras. Kontaktai informacijai: syto99@gmail.com). Jeigu mano e-laiškų antraštėse nebus nurodyta šeimininkų kontaktinės informacijos, e-laiškus siųskite man.

Krisas jaučiasi gerai, jis supranta, kad aš turiu vykti į kelionę ir „papasakoti žmonėms apie Jėzų“. Bet prašau prisiminkite jį maldose. Kai kelionėse užsibūnu ilgiau nei paprastai, susijaukia jo suvokimas apie tai, kada tėvelis sugrįš namo. Tada globos namai (Barbara ir aš) turime kęsti jo pyktį ir kitas problemas, kai jis nenori eiti į dirbtuves, kuriose užsiima amatu bei visokiais rankų darbais. Ačiū!

Mes su Barbara vertiname jūsų maldas bei finansinę paramą, matome labai stiprų Viešpaties ir Tėvo buvimą susirinkimuose, dažną gilių problemų išgydymą, dažnus, labai asmeninius Viešpaties prisilietimus.

Aš žinau, kad dažnai tai sakau, tačiau iš širdies: ačiū, kad esate mūsų gyvenimo dalimi! Būkite palaiminti!

John ir Barbara (ir Krisas)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.