Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2013 m. lapkričio 13 d., trečiadienis

Aš buvau sužlugdytas. 3 dalis

John Fenn, 2013 m. lapkričio mėn. 2 d.,

Sveikinu visus,

Viešpats suteikė Barbarai ir man malonę įvairiais gyvenimo periodais tik šiek tiek, arba lengvai būti įsitraukusiems į daugybę tarnavimų prieš tai, kai jie prarasdavo balansą, arba visiškai atkrisdavo. Pasiliekant toliau prie mano akvariumo palyginimo – mes plaukiojome daugybėje akvariumų iki to momento kol jų vanduo prašvinkdavo.


Geriausia išeitis – pasitraukti
Mes buvome PTC Klube Šarlotėje ir iš jo pasitraukėme prieš kelis metus iki to, kai juos ištiko finansinės ir moralinės nesėkmės bei jis sužlugo. Mes buvome ir vėliau pasitraukėme iš Rhema, prieš kelis metus kol kiti padarė ją: „Ką kalbėsi, tą turėsi“ ir klestėjimo evangelija. Aš dirbau ir po to išėjau iš Visuotinio Derliaus (Global Harvest) ir Naujojo Gyvenimo Surinkimo (New Life Church) prieš pasirodant įvairioms doktrinos klaidoms ir moralinėms nesėkmėms.

Visus šituos patyrimus aš aprašiau savo internetiniame puslapyje, ir kai kurie tikintieji skaitydami apie tai automatiškai priklijuoja man etiketę arba susumuoja tai, ką jie žino, arba atsisako skaityti bei klausyti dėl savo išankstinių nuostatų. Kartais aš norėčiau paklausti jų, ar jiems patiktų, kad aš spręsčiau apie juos pagal tą darbą, kokį jie dirbo 1980 metais, bet aš suprantu, kad jie yra sužeisti bei nesubrendę ir tiesiog sudeda kažkieno kito nuodėmes prie mano kojų.

Bet realybė tokia, kad Barbara ir aš buvome įtvirtinti tikėjime maldos susirinkimuose, kurie vyko namuose, kai mes buvome paaugliai, nesvarbu iš kokio tikėjimo „akvariumo“ mes atvykome, visada ilgėjomės atviro vandenyno patyrimo, plaukiojimo Dvasioje, ir tą galimybę mums suteikė tie namų susirinkimai. Mes žinojome, kad nepritampame jokiame „tikėjimo akvariume“, kuriuos išbandėme, nors mes tuo metu nesuvokėme kodėl.

Plastikinis ar realus?
Jei tu žuvis, kuri plaukiojo atvirame vandenyne, kaip tu gali apibūdinti tuos stebuklus žuviai, kuri pažįsta tik akvariumą?

Kaip pavaizduoti realų koralinį rifą žuviai, kuri pažįsta tik plastikinį? Vandenyno žuvis matė gyvūnus, o akvariume gyvenanti žuvis niekada nematė pavyzdžiui tokių gyvūnų kaip aštuonkojis. Kaip pavaizduoti bekaulį gyvūną, turintį 8 čiuptuvus, kuris išgąsdintas spjaudosi juodu rašalu, žuviai, kuri niekada jo nėra mačiusi?

Tu galėtum panaudoti žodžius, kurie panašūs į „aštuoni, čiuptuvai, juodas, rašalas“, bet šie giminingi žodžiai apibūdina kažką, ko jie niekada nematė ir nepatyrė, taigi įvaizdis, kurį suformuos protas bus visiškai kitoks, negu tas gyvūnas, kurį norite apibūdinti. Protas bando savyje vartyti žodžius, bet nieko nesugeneruoja, nes nėra su kuo jį palyginti iš jų gyvenimo patyrimo.

Štai kodėl aš tai sakau
Jei mes nusileistume dar į vieną akvariumą ir kalbėtume lyderiams apie „atviro vandenyno“ galimybes Dvasioje, kurias patyrėme būdami paaugliai, ir kurių mes pasiilgstame akvariume – jie mūsų nesuprastų.

Mes bandėme apibūdinti, ko mes ieškojome naudodami panašius žodžius ir frazes – leisdami Dievui nustatyti tikslą, garbindavome taip ilgai, kaip norėjome, atsiskaitomybė vyko per santykių stiprumą, lyderystė – kai žmonių lavinimas buvo svarbiau už patį vadovavimą, bet jie žiūrėdavo į mus, lyg mes būtume iš kitos planetos. Mes nesusikalbėjome, nes mes naudodami tuos pačius žodžius kalbėjome apie vandenyną, o jie apibūdino savo akvariumą.

Taigi apie tą vandenyną...
Visi, kuriems aš kalbėjau pažinojo tik šventyklos terminologiją ir buvo girdėję tik gąsdinančių dalykų apie atvirą vandenyną. Tokių dalykų kaip: kultas, pavojus, balanso praradimas ir atsiskaitomybė su dideliu klaustuku.

Jie kalbėjo apie žmones, kurie plaukiojo atvirame namų surinkimų vandenyne pirmame amžiuje dėl persekiojimų, su vienu pribloškiančiu teiginiu, leidžiančiu jiems atmesti ir ignoruoti faktą, kad Naujasis Testamentas buvo parašytas apaštalų, kurie kūrė namų surinkimus mokiniams esantiems tuose surinkimuose, ir kad Žodis, kuris kaip jie teigia, yra jiems galutinis autoritetas, visą jų atgimusio žmogaus gyvenimą buvo suprantamas visiškai kitame kontekste.

Keturkampis kamštis apvalioje skylėje
Taigi, bėgant metams aš visada jaučiausi nepritapęs. Aš buvau visiškai įsitikinęs Kristaus buvimu manyje, taigi, aš negalėjau šaukti ir rėkti kartu su minia, kad atkreipčiau Jo dėmesį. Aš žinojau, kad Jėzaus kraujas buvo kartą išlietas, jog atpirktų daugelį ir Raštas pamini tik tą vienintelį jo panaudojimą, taigi aš negalėjau pritapti prie žmonių, kurie braižė kraujo linijas smėlyje. Jėšua paprastai liepė įsakyti demonams išeiti Jo vardu, tai aš dariau daug kartų ir mačiau, kad tai veikia, taigi negalėjau pritapti prie minios, kuri išlaisvinimui naudojo formules.

Aš žinojau, kad Kristus yra manyje, todėl man nereikėjo melstis, kad atverčiau dangų, taigi aš nepritapau prie tos minios. Aš mačiau Apaštalų darbų knygoje, kaip jie pakeitė miestus laimėdami Viešpačiui žmones, kurie rinkdavosi namuose, o ne bandydami žemyn nušveisti demoniškas dvasias, todėl aš negalėjau pritapti prie minios.

Aš skaičiau Rašte, kad geriausias ir aukščiausias apreiškimas, kai asmuo išmoksta girdėti Jo balsą ir buvau pasiryžęs sumokėti kainą, kad vaikščiočiau su Juo. Taigi, aš negalėjau pritapti prie žmonių, kurie norėjo greitai gauti per kažką pranašystę – kaip vaistą, kuris gydo visas gyvenimo problemas, užuot mokėjus kainą ir ieškojus Jo pačiam visa širdimi, kol gausi atsakymą tiesiai iš Jo.

Aš skaičiau, kad nereikia mylėti šito pasaulio nei to, kas yra jame, taigi aš negalėjau sutikti su žmonėmis, kurie tikėjo, kad Dievas yra tik priemonė praturėti. Aš skaičiau, kaip apaštalai nemanipuliavo žmonėmis dėl pinigų ir negyveno geriau nei tie, kuriems tarnavo, taigi aš negalėjau pritarti tiems, kurie sakė, kad Dievo patvirtinimo anspaudas yra gyventi taip, kaip gyvena karaliai.

Taigi, aš buvau žuvis iš atviro vandenyno visą savo gyvenimą patalpinta į akvariumą. Nenuostabu, kad aš niekada neįtilpau į jį.

Bandymas vėl pavaizduoti aštuonkojį
Taigi, aš sakiau Biblijos mokyklos direktoriui, kad jis nemokytų savo studentų klykauti ir rėkti Dievui iš visų savo plaučių kiekvieno susirinkimo metu, bet būti susitelkus į Kristų, kuris jau gyvena juose, ir moko juos Jį girdėti ir vaikščioti su Juo, bet jis galvojo, kad aš kalbu apie kitą akvariumą ir todėl negalėjo manęs suprasti.

Aš naudojau žodžius tokius kaip „Kristus mumyse“ ir Romiečiams 5:1-5, kad mes turime ramybę su Dievu, taigi mums nereikia klykauti ir rėkti, kad atkreiptume dėmesį, ir nors jis protu pritarė, bet nesuprato kaip turi atrodyti vaikščiojimas su mūsų Tėvu ir Viešpačiu. Jis neturėjo nieko, ką galėtų palyginti savo gyvenime su mano žodžiais, nes jis visada buvo formulėmis besiremiantis krikščionis. Jo stilius vedė studentus į tai, ką pavadinčiau pinigai ir didesnis bei įtakingesnis tarnavimas, ir tada buvo madinga klykauti ir šaukti, kad atkreiptum Dievo dėmesį.

Sugriautas
Ir taip nutinka, kai kas nors paklausia apie tai, kaip veikia namų surinkime 5 tarnavimo dovanos, aš paaiškinu jiems, kad originalus 5 tarnavimo dovanų kontekstas yra namai, ir tai veikia nuostabiai namuose – romiai, kasdieniniame gyvenime pasireiškia Dievo dovanos. Jie nėra matę to akvariumo, nes jų akvariume 5 tarnavimo dovanos yra karališkos ir išgirstamos tik retais atvejais auditorijoje, ir yra prilyginamos beveik roko žvaigždei.

Kai jie klausia apie atsiskaitomybę, o aš ją apibūdinu per santykių stiprumą namų surinkime, ir kad Jėzaus mokymas yra mūsų gidas – jei tu žinai, kad tavo brolis turi kažką prieš tave (tu, arba jis) eikite vienas pas kitą ir išgydykite santykius. Jie negali suprasti, nes jų akvariume atsiskaitomybė yra matuojama lankomumu, davimu ir savanoriavimu.

Jie niekada nėra matę tokio akvariumo, apie kurį aš pasakoju. Tada jeigu jie šiek tiek pasigilins, jie atras, kad tai visai nėra akvariumas – tai atviras vandenynas, kurio jie troško visą savo gyvenimą, bet bijojo ten įsilieti dėl baimės, kad nebūtų sužeisti, apgauti, ir kad nepatirtų amžinos nesėkmės ar pakeikimo.

Aš naudoju tuos pačius žodžius, kuriuos jie žino: Šventosios Dvasios dovanos, vadovavimas, apreiškimas, diskusija, bendruomenė, išplėstine tikinčiųjų šeima, santykiai su tikslu, bet jie niekada anksčiau nebuvo girdėję tų žodžių naudojant tokiu būdu, taigi jie neturėjo supratimo, apie ką aš kalbu.

Tu gali tiek daug skaityti apie namų surinkimą, tu gali tiek daug girdėti apie atvirą vandenyną, bet tavo protas negalės to perprasti. Tau reikia tai patirti ir TADA visos dėlionės dalys turės prasmę. Nėra svarbu kiek mokoma, bet svarbu kiek suprantama.

Daugiau – kitą savaitę... Laiminu jus,


Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.