Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2012 m. gruodžio 1 d., šeštadienis

Naujienlaiškis. Rugpjūtis 2012


John Fenn, 2012 m. rugpjūčio mėn. 23 d.,

Brangūs draugai,

Ačiū tiems, kurie meldėsi ar klausė apie Chris. Grupės namai pastatė sudedamą stalą pievutėje tiesiai prieš sukamąsias duris priešais grupės namus, ten jis sudėjo savo automobiliukus, spalvinimo knygeles, kreideles, pieštukus, ir jis atrodė patenkintas, atsisėdęs piešti, žaisti ir stebėti automobiliukus, užuot važinėjęs aplink automobilių stovėjimo aikštelę ir keliu. Och!

Šis mėnuo parodė, kad kažkas vyksta Kristaus kūne, ko aš niekada nesu matęs anksčiau tokiu lygiu, kaip dabar JAV. Būtent, daugiau nei paprastai žmonių rašė man prašydami finansinės pagalbos, arba pasidalindami apie savo situaciją ir nieko daugiau neprašydami tik maldos, nors atskleisdami savo poreikius. Kai aš paklausdavau, ar jų surinkimas (bažnyčia) duoda jiems pinigų, jie atsakydavo, kad jie neturi surinkimo arba jų surinkimas neduoda stokojantiems žmonėms. Jie yra vieniši.

Štai kokia mano širdies nuostata; aš noriu, kad nei vienas iš jūsų, kurie skaitote šitą laišką, nesijaustų vienišas, nesvarbu ar jūs esate įsijungę į Tarptautinį Surinkimą be Sienų (CWOWI), ar ne. Jūs nesate vieniši! Jūs mažų mažiausiai galite pasiūlyti maldą ir gal būt išmintį, bet visų labiausiai aš drąsinu jus įsijungti į namų surinkimą arba pradėti jį savo namuose bei pradėti bendradarbiauti su mumis tinkle, ar su kažkuo, kuris yra tame pačiame „dvasiniame lygmenyje“!

Aš tik galiu papasakoti jums, kad žmonės jaučia savo dvasioje, jog kažkas vyksta platesniu mastu, bet jie negali tiksliai nusakyti kas. Ateities baimė yra aktualiausias dalykas Kristaus kūne, ir būti dalimi namų surinkimo ir tarp draugų yra didelė paguoda. Tai nėra „super dvasiška“, nekutena emocijų, neatrodo karališkai ir nesiūlo dvasinių šiurpuliukų, kaip toks ir toks kalbėtojas – tai tik gyvenimas, draugai, pakilimai ir nusileidimai, ir tai yra taip gera!

Jei tu neturi surinkimo, kurį galėtum vadinti savu, drąsinu tave tiesiog kiekvieną savaitę susitikti su savo šeima, ar draugais, neformalioje aplinkoje, gal būt prie pusryčių ar priešpiečių stalo, gal būt vakare savaitės metu. Melskitės, studijuokite, diskutuokite, garbinkite – kurkite ryšius su kažkuo, su kuo galite susitikti reguliariai ir tai vadinkite „surinkimu“ („bažnyčia“).

Žodis „ekklesia“ verčiamas žodžiu „surinkimas“ yra daug daugiau nei tik „pašauktieji, surinktieji“, kaip moko tradicinis surinkimas. Tai tik pusė istorijos. Kuomet Jėšua naudojo šitą žodį apibūdinti savo pasekėjams, jie suprato tai tiesiogine prasme.

Žodis „ekklesia“ originaliai kilo, kai Graikijoje buvo miestai valstybės, kuomet Atėnai buvo vienas mestas-valstybė ir Sparta buvo kitas ir t.t. Tomis dienomis, kai kildavo problemos, kurias visi karalystės piliečiai turėjo girdėti, aptarti ir išspręsti, jie sušaukdavo piliečius į susirinkimą tvarkyti karalystės reikalus. Nesušaukdavo iš pasaulio, bet sušaukdavo susitikimą su kitais karalystės piliečiais aptarti karalystės reikalus. Štai, ką reiškia žodis „surinkimas“ (bažnyčia).


Taigi, kai Jėšua sako, kad ant apreiškimo, jog Jis yra Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus, Jis pastatys Savo „ekklesia“, mokiniai suprato, kad jų susirinkimai, buvo kvietimas mokinių tam, kad jie gautų apreiškimą kaip tvarkyti karalystės reikalus savo tarpe. Tie reikalai – tai mokinystė, procesas, kuomet tampi vis labiau panašus į savo Šeimininką ir Gelbėtoją.

Karalystės reikalai taip pat gali apimti ir tikinčių draugų praktinių poreikių patenkinimą, nes Mato 25:35-40 Jėšua sakė, kai Jis sugrįš, Jis ieškos žemėje žmonių, kurie padėjo, kai Jis buvo alkanas, nuogas, ištroškęs, ligonis, kalėjime. Jie buvo taip įsitraukę į kitų žmonių gyvenimus, kad juos maitino, rengė, girdė ir lankė.

Kai Jis grįš, Jis neieškos 2 milijonų dolerių vertės itališko marmuro grindų bažnyčios foje, Jis ieškos žmonių, kurie yra „realūs“, taigi nusižemink, nustok ieškoti sekančio dvasinio gūsio, ir pradėk pažinti žmones jų namuose, ir savuosiuose taip pat.

Susitik su draugu garbinti, studijuoti, diskutuoti apie gyvenimo problemas ir melstis dėl jų, kalbėkitės apie Kristaus charakterio ugdymą, tai yra karalystės reikalai.

Aš taip pat drąsinu tave būti disciplinuotu savo gyvenime ir reguliariai kažką duoti Dievo darbui, nes 1 Korintiečiams 16:2 mums parašyta, kad turime kiekvieną savaitę kažkiek atidėti iš to, kiek Jis mus palaimino, o 2 Korintiečiams 9:10 sako, kad Dievas parūpina sėklos ir duonos – sėkla tam, kad duotų duonos mūsų pačių vartojimui.

Visų mūsų biudžetai riboti, nuo pensininkų iki turtingiausių pasaulyje – visi turi limitus.

Klausimas toks: ar mokinys atidės sėklą ir duos, ir ar taps susijungę tarpusavyje tais laikais, kurie ateina. Šitas davimas taip pat gali apimti laiką, resursus, turtą, bet būk davėjas, kuriam davimas yra gyvenimo stilius.

Ir galiausiai, didelis ačiū mūsų ištikimiems draugams ir partneriams! Mes mylime ir meldžiamės už jus, nes jūsų dėka kiekvieną savaitę mes galime pasiekti tūkstančius žmonių daugiau kaip 40 tautų visame pasaulyje!

Jūs esate tie pagrindiniai rėmėjai, kuriuos Tėvas naudoja, kad visa tai vyktų.

Palaiminimai,

Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.