Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. lapkričio 30 d., trečiadienis

Padėkos šventės žinia


John Fenn, 2011 m. lapkričio mėn. 24 d.,

Dėkojimas
Jungtinėse Valstijose kiekvienų metų lapkričio paskutinį ketvirtadienį priimta švęsti Padėkos šventę Dievui už viską, ką Jis davė. Tačiau metai ėjo ir tai, kas buvo pradžioje dėkojimas Dievui, žiniasklaidoje ir populiarioje kultūroje buvo pakeista: „aš esu dėkingas už viską, ką turiu“.

Aš žinau, kad ši žinia pasieks tūkstančius kitų žmonių gyvenančių už JAV ribų, bet suteikite man šią galimybę - tai, kuo noriu pasidalinti pranoksta šventės žinią, nes noriu panagrinėti tikrąją žodžio „dėkojimas“ reikšmę.

1 Korintiečiams 11:24 Paulius kalba apie Viešpatį Paskutinės vakarienės metu: „Ir tuomet, kai Jis padėkojo, Jis sulaužė duoną sakydamas, kad tai yra mano kūnas, kuris už jus sulaužomas...“.

Graikiškas žodis „dėkojimas“ yra „eucharisteo“. Šakninis žodis, eucharist, turi įvairius priešdėlius ir priesagas priklausomai nuo to, ar jis vartojamas kaip veiksmažodis, ar būdvardis: ia, eo, arba os.

Tai kyla iš žodžio „eu“, kuris reiškia „gerai“, taip kaip: „mano sielai gerai“. Šaknis „charis“, kuris reiškia „malonė“ gali būti suprantama taip pat, kaip „chorizomai“, kas reiškia „laisvai duoti“ arba „laivai suteikta malonė“.

Štai kodėl Romos Katalikų, Epikopalų (Anglikonų) ir kitos denominacijos žiūri į Viešpaties vakarienę kaip į Eucharistijos šventimą arba Komuniją.

Gili dėkojimo prasmė randama Komunijoje su Dievu ir mylimaisiais, būtent iš čia išplaukia žodžio eucharistija reikšmė.

Gerai, ką gi tai reiškia?
Jei dabartiniai amerikiečiai kalbėtų pirmo amžiaus graikų kalba, populiari kultūra žodžiui „dėkojimas išreikšti tikriausiai naudotų „exmologoeo“, kas reiškia „išreikšti padėką“ ir yra taip pat naudojama Naujajame Testamente.

Bet Jėzus „davė eucharisteo“ per Savo Paskutinę vakarienę, ir tai apreiškia gilesnį supratimą tau ir man.

Šaknis „gerai“ ir „malonė/laisvai duota“ atskleidžia, kad širdis, kuri dėkoja turi savyje malonę, vietą, visų pirma skirtą Dievui, todėl nukreipia tą romią malonę atgal Jam, kai mes sakome „tai gerai“ ir „aš laivai dėkoju Tau“.

Tai reiškia, kad dėkojimas nėra padėka „iš čia“ nežinomam ir nematomam Dievui, kuris mus stebi iš toli, kai mes sėdime atskirti nuo puotos. Dėkojimas plaukia iš vidaus ir sugrįžta Jam.

Dėkojimas, kaip parašyta Naujojo Testamento puslapiuose, atskleidžia širdį to, kuris dėkoja, kaip esančią viena komunijoje su Viešpačiu, širdis pažįsta Dievo malonę, ir grąžina tą malonę Jam, žinodama, kad Jis padarė visus dalykus gerai.

Pavyzdžiui
Dažnai vestuvių ceremonijoje įžadai, kuriuos sako vyras ir moteris vienas kitam prieš Dievą ir liudytojus yra kalbami iš vidinės malonės ir meilės, kuri natūraliai plaukia, kaip įžadai vienas kitam, ir tų įžadų užbaigimas vyksta santuokos lovoje.

Tokiu pačiu būdu, kai Viešpats dėkojo, tai plaukė iš vidinės malonės, kuri buvo skirta mums Jo širdyje ir tuoj pat buvo pademonstruota įžadais laužant duoną ir duodant vyną, kaip Jo aukos simbolius, šito užbaigimas buvo Jo mirtis ant kryžiaus.

Jeigu Jis, visų pirma, nebūtų turėjęs vidinės malonės laisvai išreikšti padėką Tėvui, kai laužė duoną, už tai, ką Jis ruošėsi padaryti, Jo padėkos žodžiai ir vėliau auka būtų buvusi tuščias paklusnumo aktas, tuščias lukštas.

Todėl dėkojimas plaukia iš tvirto ir užtikrinto malonės ir galutinio Dievo plano žinojimo, komunijoje su Juo, o tai ne atskira malda prieš valgant pagrindinį maistą.

Kai mes susirenkame aplink stalą su savo mylimaisiais Padėkos šventės metu, ar mes suprantame tai ar ne, mes atspindime tą Paskutinę vakarienę ir Komuniją, kurią valgė Viešpats su Savo artimiausiais draugais, atėjus Jo aukos metui. Taigi, pirmiausiai, susijunkime komunijoje su Juo, ir su savo mylimaisiais, kai šiais metais su dėkingomis širdimis grąžinsime malonę ir meilę Jam.

Aš nedažnai užsimenu šiuose straipsniuose apie tokius dalykus, kuo aš dalinuosi cd/mp3 serijose, ir šiandien aš neketinau to daryti, bet būtent dėkojimo tema buvo giliai manyje tą praeitą, labai man sunkų mėnesį ir todėl norėjau pasidalinti su jumis, kur tuomet buvo nukreiptos mano mintys. Ačiū, kad esate mano gyvenimo dalis.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.