Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. lapkričio 1 d., antradienis

Nesubalansuotas dvasingumas. 3 dalis


John Fenn, 2011 m. spalio mėn. 22 d., www.supernaturalhousechurch.org

(Nuo šiol vertimuose vartosime žodį „surinkimas”, o ne „bažnyčia”, nes jis geriau atitinka graikiško žodžio „ekklesia” (karalystės piliečių surinkimas, kuris sprendžia karalystės reikalus) reikšmę).

Misija ir vizija
Aš kalbėjau apie tai, kaip individai ir surinkimai praranda balansą, ir uždaviau klausimą apie esminę surinkimo kultūrą. Aš paaiškinau mūsų Misijos Pareiškimą, kurį paliko mums Įkūrėjas: „Eikite į visą pasaulį... mokykite juos laikytis visko, ką jums esu įsakęs“.

Aš paaiškinau, kad Misijos Pareiškimas yra kompanijos, ar šiuo atveju, surinkimo esmė. Versle visi dalykai, kuriuos kompanija vykdo turi būti suderinti su Misijos Pareiškimu.

Iš Misijos Pareiškimo kyla Vizijos Pareiškimas, - tai kaip įkūrėjas (Įkūrėjas) supranta turi būti įgyvendinama misija. Vizija turi išplaukti iš Misijos Pareiškimo. Leiskite man paaiškinti...

McDonald‘s man patinka (klap, klap) – tai švari ir linksma vietelė...
Atsiprašau, paėmiau pavyzdį iš vaikų gyvenimo. Prisiminkime iš praeitos savaitės McDonald‘s Misijos Pareiškimą.

„McDonald‘s vizija - būti geriausia pasaulyje greito aptarnavimo restoranų sistema. Būti geriausia reiškia tiekti pavyzdingą kokybę, aptarnavimą, švarą ir vertę taip, kad visi klientai visuose restoranuose šypsotųsi“.

Ray Kroc – tai vardas žmogaus, kurio dėka McDonald pasiekė šiandienos lygį. Jo ir jo komandos darbas buvo pritaikyti Misijos Pareiškimą ir sukurti dabartinį McDonald‘s.

Jūs galite paklausti, kur randama ta vizija Misijos Pareiškime? Bet jei atidžiau pasižiūrėsite jūs pamatysite, tai ką pamatė Ray Kroc. Misijos Apibrėžimas sako:... „mes dirbame, kad visi klientai visuose restoranuose šypsotųsi“. Kaip Ray matė tai įvykstant? Na  žinoma, su to didelio klouno Ronald McDonald pagalba!

Taigi Vizija yra tai, kaip Įkūrėjas supranta, kad turi būti įgyvendinta Misija.

Jis pasodino tuos klounus...
Ronald McDonald‘s labai tinkamas simbolis vaikams, o kas tiktų tėčiams ir mamoms, kurie važiuoja keliu ir ieško tinkamos vietos užkasti ir atsipūsti?

O kas, jei vietoje didelio apvalaus geltono „M“, Mr.Kroc ir jo vadovai nutaria padaryti 15 pėdų (5 metrų) aukščio plastikinį Ronald McDonald klouną savo ženklu ir emblema? Ne, taip netinka. „M“ - būtent taip suprato Ray.

Ir, žinoma, Ray Kroc užaugino McDonald frančizės metodu. Frančizė yra visiškai priklausantis vienetas, kuris yra tikslus Įkūrėjo vizijos dublikatas, ir jis veikia pagal Įkūrėjo Misijos Pareiškimą. Tokiu būdu visi tūkstančiai tų dublikatų pasaulyje siūlo klientams tą patį maistą ir vertybes. Nesvarbu į kurį McDonald‘s jūs nueitumėte, iš anksto žinote, ką ten galite gauti.

Ar suprantate, kur mes linkstame?
Įkūrėjas mums yra Jėzus. Jis davė mums Misijos Pareiškimą, ir iki dabar prižiūri Savo vizijos Kristaus Kūnui įgyvendinimą. Mes galime grįžti prie mūsų Misijos Pareiškimo ir pasižiūrėti kaip mūsų Įkūrėjas norėjo, kad ji būtų įgyvendinta.

„Eikite į visą pasaulį, mokydami laikytis ir daryti viską, ką esu jums įsakęs“.

Taigi, kokia yra Jėzaus Vizija - kaip turi būti įgyvendinta mūsų Misija? Vizija buvo vykdyti Misiją per santykius. Jis pasakė „mokydami juos laikytis ir daryti“, jūs šito negalite padaryti be santykių.

Mes buvome išmokyti galvoti, kad mokinystė vykdoma pateptų susirinkimų metu didelėse auditorijose, bet Misijos Pareiškimas mums pateikia viziją dvasinių sūnų ir dukterų, kurie laikosi ir daro tai, ką jie matė darant mus, kai mes ėjome per panašius dalykus su Kristumi.

Prašau, jums pamąstymui...
Jėzus mus ves tik sutinkamai su Misijos Pareiškimu. Šventoji Dvasia vadovaus mums ir mokys mus sutinkamai su Misijos Pareiškimu. Bet kas, ko mes norime iš Tėvo bus duota ir gali būti gauta tik sutinkamai su Misijos Pareiškimu.

Kai mes spardomės, verkiame ir skundžiamės ir trepsime kojomis, nes Dievas nenori mus vesti taip, kas prieštarauja Jo mokinystės vizijai per tarpusavio santykius, Jo tai nejaudina.

Kai mes tikslingai atsitraukiame nuo santykių, kuriuos randame vizijoje, - tai būti dvasiniais tėvais ar motinomis, dvasiniais sūnumis ar dukterimis, Jis nedaug ką gali padaryti dėl mūsų ir kartu su mumis. Jis toliau gyvena mumyse, bet Jis negali EITI ten, kur mes einame dvasioje. Ir kai tai įvyksta, jaučiamės taip, lyg Dievas mus paliko. Viena prasme taip ir yra, ne, Jis negali remti to, kas veda tolyn nuo santykių, kuriuos Jis numatė savo Misijos Pareiškime, taigi mes prarandame šitą Jo dalį.

Šėtono misija
Šėtonas žino Jėzaus Misiją ir Viziją – Misijos įvykdymas per santykius. Taigi, šėtono misija yra suskaldyti mus, bandyti priversti mus nutraukti draugystę, nes jis žino, kad tik per šituos santykius mes galime tapti labiau panašūs į Kristų.

Vizija, kaip tai padaryti – tai sukelti įsižeidimus, nuosavą teisumą, aroganciją, nukrypimus ir dar daug kitų priemonių, kurios nukreipia nuo Jo Misijos ir padaryti kiekvieną asmenį vieniša sala pasaulyje. Tokiu būdu, jei mes neturime santykių su kitais mes neaugame Kristuje.

(Žinios galvoje neaugina – tai tik buvimas klausytoju, bet ne vykdytoju, kaip pasakė Jokūbas, arba kaip pasakė Paulius: „visada mokosi, bet niekada negali pasiekti tiesos pažinimo“)

Taigi, šėtonas daro viską, ką gali, kad sukeltų mumyse įsižeidimą ir atskirtų mus nuo kitų.

Jis pasakė, ji pasakė
Kai mes su Barbara pradėjome susitikinėti, mums buvo 17 metų, mes važinėdavome į užmiestį šeštadienio vakarais į maldos ir šlovinimo susirinkimą kartu su kitais paaugliais ir jaunuoliais. Per tas 20 minučių, kol paimdavau ją ir nuveždavau į susirinkimą, mes spėdavome susikivirčyti.

Galiausiai mes suvokėme, kad elgėmės kaip vaikai, ir dar blogiau buvome naudojami velnio, kad būtų sugadintas vakaras ir tai, ką Dievas mums buvo paruošęs susirinkime tų santykių ribose.

Taigi, mes sėdėdavome automobilyje tol, kol atleisdavome vienas kitam ir aptardavome tai. Dabar, po 35 metų, aš negaliu prisiminti nei vieno dalyko dėl ko mes būtume susiginčiję. Bet aš prisimenu dieną, kai mes tapome protingi ir suvokėme, kad nesvarbu, kas buvo teisus ar neteisus, ar kaip mes esame įsižeidę, tik svarbu, kad mes mylime vienas kitą ir esame apsisprendę neleisti velniui išskirti mūsų, ir tada mes eidavome pas tuos, su kurias mes turėjome santykius ir turėdavome nuostabų susirinkimą.

Mes pasirinkome augti Kristuje sutinkamai su Misijos Pareiškimu, ir tai vienintelis būdas kaip veda Šventoji Dvasia, nes Ji gali tai daryti tik sutinkamai su Misijos Pareiškimu... augimas yra sunkus. Augimas yra serija mažų apsisprendimų daryti tai, ką sako Jėzus ir nesvarbu, ką sako jums jūsų emocijos.

Prisiminkime, anksčiau mes minėjome, kad McDonald‘s išaugo frančizės būdu, visi restoranai yra dublikatai to, kas buvo įkūrėjo širdyje, taigi nesvarbu kuriame tu valgai, tu žinai, ką gausi. Įdomu, kodėl surinkimai nėra tokie? Manau, kad to priežastis yra nesekimas MŪSŲ Įkūrėjo Misijos Pareiškimu ir Vizija.

Kitą savaitę nauja bet su šitomis mintimis susijusi tema.

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.