Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. lapkričio 8 d., antradienis

Ar tu esi Truman? 1 dalis


John Fenn, 2011 m. spalio mėn. 29 d.,

Sveiki,

Čia dvi visiškai naujos mp3 / CD serijos.

Ką daryti, kai dangus tyli?
Čia rasite išsamią 4 CD studiją apie priežastis, kodėl dangus kartais tyli ir neatsako į mūsų maldas. Biblija pateikia daug priežasčių, ir jeigu mes atrasime tą, kuri mums tinka, tai galėsime susitapatinti su dangaus tėkme ir priimti Tėvo aprūpinimą mūsų gyvenimui. Pavyzdžiais iš Biblijos, žmonių, kurie meldėsi, bet negavo atsakymų arba negavo tokių atsakymų, kokių jie tikėjosi, kartu su šiandieniniais pavyzdžiais iš John asmeninio gyvenimo, ši serija jums bus galinga pagalba gauti apreiškimą: „Aha, dabar aš suprantu!“

Kalbos: Kaip atrakinti Dvasios paslaptis
Šioje serijoje pateikiami bibliniai mokymai apie maldą kalbomis pradedant nuo žydų šventės Sekminių Mozės dienomis ir, to, kas įvyko Izraelyje per Sekmines, aprašytas Apaštalų darbų 2 skyriuje. Taip pat John išsamiai aiškina, kam skirtos kalbos, kai žmogus gauna Šventąją Dvasią, ir dar daug daugiau. Tai visiems padės įgauti supratimą ir didesnę įtaką, kai jie meldžiasi kalba (-omis). Šioje serijoje John aptaria šią dovaną ir jos įvairovę. Labai galingas mokymas, kuris leis tau greitai judėti giliau Dvasioje.

Ar tu esi Truman?
Aš keičiu šią savaitę temą, bet leiskite man šiek tiek priminti. Keletą praeitų savaičių aš rašiau apie tai, kodėl taip daug kas praranda balansą savo ėjime su Viešpačiu, ir pasiūliau paaiškinimą, kad mes nukrypome nuo Misijos Pareiškimo: „Padarykite mokiniais... mokydami juos laikytis ir daryti viską, ką esu jums įsakęs“.

Šiame Misijos Pareiškime mes galime matyti Viziją, ir kaip ji turi būti įvykdoma – tai yra per santykius, kurie turi būti pakankamai artimi, kad kiti galėtų stebėti ir daryti viską, „ką aš jums įsakiau“. Jei žmogus leidžia, tuomet šitie artimi santykiai atstato balansą ir išstumia nesubalansuotus ar nuodėmingus mokymus bei įpročius.

Šiandien aš siūlau kitą paaiškinimą: Mes mokėmės apie Kristų ne pagal kontekstą.

Ar tau patinka, kai tave cituoja neatsižvelgiant į kontekstą?
Mes visi žinome, kaip būna, kai kas nors paima žodžius iš to, ką mes pasakėme ir pateikia juos kitame kontekste, tokiu būdu suteikdamas žodžiams visiškai kitą reikšmę, nei ta, kuri buvo pradžioje, ir tada paskelbia: „Jie sakė...“ Mes galime tik paaiškint: „Taip, aš tai pasakiau, bet kitame kontekste ir turėjau galvoje visai kitus dalykus“.

Bet žala jau padaryta, ar ne?

O kas, jei viskas, ką Dievas sakė, buvo mokoma neatitinkančiame originalo kontekste? Jei mes mokysimės apie Dievą kitame nei originalas kontekste, neišvengsime sunkumų, ir bandydami gyventi pagal tuos išimtus iš originalaus konteksto supratimus, patirsime dvasinę ir emocinę žalą?

Truman Burbank
1998 metais apdovanojimą laimėjo filmas „The Truman Show”. Pagrindinį herojų vaidino Jim Carrey, kuris nežinojo, kad visas jo gyvenimas nuo pat gimimo buvo 24 valandas per parą transliuojamas realybės šou.

Jis gyveno gigantiškoje garso scenoje, kuri buvo matoma ir girdima per vaizdo/garso kameras ir mikrofonus, ir valdoma už scenos žmogaus, kurio vardas „Christof“. Viskas, kas vyko Truman gyvenime buvo filmuojama pasaulinio masto auditorijai serijose „The Truman Show“.

Dabar, būdamas jau suaugęs, jis neturėjo jokio supratimo, kad jo šeima, draugai, bendradarbiai ir žmones mieste, buvo aktoriai. Visi be išimties. Jis neturėjo supratimo, kad juo manipuliavo ir kad jis buvo išnaudojamas. Jis galvojo, kad jo pasaulis yra Pasaulis, nes tai viskas, ką jis pažinojo. Jis niekada nesusimąstė, kad yra dar kažkas, iki vienos dienos...

Populiarus tapo „The Truman Show“ herojaus Christof, režisieriaus ir prodiuserio pasakymas:

„Mes priimame pasaulio realybę tokią, kokią mes pristatome“

Truman suprato pasaulį kitame kontekste, nes taip jam buvo pristatoma realybė.

Tu gali būti Truman ir pats to nežinoti
O kas, jei viskas, ką jūs išmokote savo gyvenime apie Viešpatį, Jo apaštalus, surinkimo (bažnyčios) gyvenimą, ir kiekvienas žodis, kurį jūs skaitėte Naujajame Testamente, buvo pristatoma visiškai kitame kontekste?

O kas, jei visi pastoriai ir mokytojai, kurių jūs klausėtės, patys išmoko apie Dievą originalo neatitinkančiame kontekste ir jus mokė dalykus suprasti tame kontekste?

Ar jūs galvojate, kad Viešpats norėjo, kad Jo Žodis būtų mokomas ir suprantamas kitame nei originalo kontekste? Ar jūs norite, kad jūsų žodžiai būtų ištraukti iš konteksto, persakyti kam nors kitam, ir suprasti visiškai kitame kontekste? Žinoma, kad ne.

Šventoji Dvasia yra Tiesos Dvasia ir veda tik sutinkamai su kontekstu, bet jei mes išmokome apie Dievą neteisingame kontekste, ar tai neturėtų sukelti konflikto tarp to, kaip Dievas mus veda ir to, kaip mes buvome išmokyti apie Jį?

Mes būtume kaip tas dvasinis Truman, gyvendami visą gyvenimą žmogaus sukurtose struktūrose, bandydami suprasti Dievą per tas struktūras, ir negalėdami suprasti, kodėl kai kurie dalykai tiesiog netinka, ir dar blogiau, manydami, kad Viešpats veda mus vienu keliu, kai iš tiesų suvokiame, kad Jis veda visai kitu keliu.

Apsižvalgykime garso scenos kampe
Visi Naujojo Testamento rašytojai buvo nariai mažų surinkimų namuose. Jie rašė žmonėms, kurie taip pat rinkdavosi namuose, todėl namai ir artimi ryšiai yra kontekstas žodžiams, kuriuos jie parašė ir buvo tikimasi, kad bus taikomi tame kontekste. Netgi po to, kai šitie rašytojai mirė, pirmus 300 metų surinkimas (bažnyčia) toliau susirinkdavo namuose.

300 metų po Kristaus mirties legalizavus krikščionybę, krikščionys buvo sukviesti iš namų į buvusias pagonių šventyklas, auditorijas, kurioms būtinai reikėjo, kad vienas žmogus būtų atsakingas, taigi buvo sukurtas vieno pastoriaus postas. Nuo 300 metų Dievo Žodis buvo mokomas kitame nei originalas kontekste, originalus namų surinkimų kontekstas dabar buvo pateikiamas taip, lyg būtų pasenęs ir netinkamas.

Tu gali būti tas Truman jei...
... tu galvoji, kad Dievo Žodis moko, jog tik vienas pastorius yra kongregacijos susirinkimo, kuris vyksta auditorijoje lyderis.
... tu galvoji, kad apaštalas, pranašas ar bet kuri kita iš penkių tarnavimo dovanų, buvo skirta kažkokiam kitam tikslui, bet ne namų surinkimų steigimui ir tarnavimui tuose surinkimuose.
... tu galvoji, kad charizmatinės dovanos veikia tik auditorijose, kai leidžia pastorius.
... tu galvoji, kad namų ląstelė yra namų surinkimas (namų bažnyčia).
... tu galvoji, kad vieno pastoriaus pamokslas yra būdas, kaip Biblija sako, kad turi būti mokomas ir pamokslaujamas Dievo Žodis.

Truman mokymasis apie pasaulį teisingame kontekste prasidėjo tada, kai jis pastebėjo mažus dalykus, kurie anksčiau atrodė nereikšmingi. Čia šiek tiek ir ten šiek tiek, ir jis tai ėmė įsidėmėti, kai pradėjo pastebėti tikrąjį pasaulio kontekstą. Pradėjęs savo tiesos tyrinėjimus, jis negalėjo sustoti, kol nepažino tiesos.

Jo gyvenime buvo žmonių, kurie sakė Truman, kad jis klysta, kad jis paklius į nelaimę, nes eina ne ta kryptimi, bet jis negalėjo sustoti. O kaip tavo kelionė pažinti Viešpatį teisingame kontekste?

Jei tu esi Truman
Mūsų Viešpats pakankamai maloningas panaudoti bet kokią struktūrą, kurią  žmogus Jam pasiūlo, taip pat ir modernų, neatitinkantį originalaus konteksto surinkimą. Aš buvau toje struktūroje 25 metus ir dėkoju Viešpačiui už tai, ką Jis ten darė, bet aš norėjau pažinti Viešpatį taip, kaip Jis pats buvo numatęs, kad turi būti pažintas.

Jei tu praleidai visą savo krikščionišką gyvenimą priimdamas pasaulio realybę taip, kaip ji tau buvo pristatoma surinkimo, vykstančio originalą neatitinkančiame kontekste, kokia gi dabar didelė atsakomybė tau išmokti iš naujo visko apie Viešpatį teisingame kontekste?

Čia aš pratęsiu kitą savaitę ir pabaigsiu taip, kaip Truman palinkėjo draugams geros nakties:
„Oi, jeigu aš kartais jūsų nepamatyčiau tai: geros popietės, gero vakaro ir geros nakties“.

Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.