Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. lapkričio 14 d., pirmadienis

Ar tu esi Truman? 2 dalis


John Fenn, 2011 m. lapkričio mėn. 5 d.,

Ar tu esi Truman?
Praeitą savaitę aš dalinausi mintimis apie tai, kad mes išmokome apie Viešpatį kitame kontekste, nei tas, kuriame gyveno jį užrašę žmonės ir tas, kuriame vyko tie užrašyti įvykiai. Aš prilyginau mus Truman Burbank, filmo „The Truman Show“ herojui, kurį vaidino Jim Carrey.

Truman užaugo mieste, kuris buvo sukurtas ant gigantiškos garso scenos ir visi žmonės jo gyvenime buvo tik aktoriai, jo visas gyvenimas 7/24 buvo transliuojamas visame pasaulyje „The Truman Show“ fanams. Truman neturėjo supratimo, kad visa realybė, kurioje jis gyveno buvo sukurta žmogaus.

Jis priėmė realybę taip, kaip ji buvo jam pristatoma.

Aš klausiu, ar mes esame tokie kaip jis,  surinkimo (bažnyčios) kontekste: ar mes patikėjome žmonių tradicijomis, pritaikę jas Dievo Žodžiui visus šituos metus todėl, kad tokia realybė buvo mums pristatoma?

Ar jūs kada nors susimąstėte...?
Kodėl surinkimo (bažnyčios) doktrina ir dvasinis vadovavimas taip dažnai prieštarauja sveikam protui, bet pristatoma taip, kad „šito nori Dievas“.  Taigi jūs jaučiatės taip, lyg būtumėte sukilęs prieš lyderius ir, kad elgtis pagal savo sveiką protą ir supratimą reikštų elgtis prieš Dievo valią?

Kodėl Dievas dažnai veda jus kryptimi, kuri yra priešinga tam, ką sako surinkimo vadovai bei palieka jus sumaištyje ir su daugybė klausimų dėl jūsų sugebėjimo girdėti Dievo balsą, nes jis „yra Dievo vyras“‚ ir jūs nebaigėte Biblijos mokyklos?

Kodėl Viešpats paliečia jūsų širdį per mokymą surinkime, bet jūs esate sužeidžiami ir sužlugdomi manipuliacijos ir godumo?

Kodėl bažnyčia yra taip politiškai orientuota struktūra ir pilna žmonių, kurie siekia pozicijos ir saugo savo teritoriją, stebitės, kur Dievas veikia visame tame ir jaučiatės ne savo vietoje.

Kodėl pastoriaus gyvenimo lygis prašoka eilinio kongregacijos nario gyvenimo lygį?

Kai mes sakome ____, mes turime galvoje ___. Bet kai Paulius sako____, jis turi galvoje ____

Bažnyčia: Mes turime galvoje pastatas arba auditorija.
Paulius turėjo galvoje tikintįjį ir/arba grupę tikinčiųjų.

Pastorius: mes turime galvoje vieną asmenį, kuris yra surinkimo galva (žiūrėk - pastatas aukščiau).
Paulius vartojo žodžius kaip veiksmažodžius, ir taikė juos grupei ar žmonėms/poroms, kurie prižiūrėjo (ganė) avis – Apd 20:28 ir vyresniuosius namų surinkimų Efeze - „ganė“ avis.

Tarnyba, pareigos: Mes turime galvoje paskirtą asmenį, vieną iš penkių tarnavimo dovanų, religinės valdžios ir dovanų atžvilgiu pozicija (vertimas iš  anglų k. Office - pareigos, kabinetas, tarnyba).
Paulius nenaudojo šito termino. Jis 4 kartus vartojo terminą tarnavimas, kuris buvo išverstas kiekvieną kartą gerai įsitvirtinusios surinkimo hierarchijos Institucinės bažnyčios (surinkimo) – tarnyba, pareigos, nes jie norėjo, kad skaitytojai matytų juos aukštesnėje pozicijoje.

Pavyzdys, Rom 11:13 Karaliaus Jokūbo vertimas „Jums, pagonims, sakau: būdamas pagonių apaštalas (pasiųstas pas pagonis), aš aukštinu savo pareigas“. Anglų k. žodis Office (pareigos, raštinė, kabinetas). NT vartojamas žodis ne pareigos, bet tarnavimas (kitiems) – kitus tris kartus kai jis pavartotas – tai tas pats žodis tarnas.

Viešpaties Vakarienė: mes suprantame tai, kaip siuntimą per rankas duonos ir sulčių susirinkimo auditorijoje metu. Paulius praktikavo tai kaip dalį didesnio valgymo kieno nors namuose, toks buvo pirmosios Viešpaties vakarienės kontekstas.

Garbinimas: mes turime galvoje muzikantų grupę ir dainininkus, kurie groja ir dainuoja prieš kongregaciją, o ji pritaria jiems. Paulius kalbėjo apie garbinimą namų svetainės aplinkoje NT, sakydamas 1 Kor 14:26, kad kiekvienas gali turėti psalmę garbinimo metu ir Ef 5:18-20 „...kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse Viešpatį ...

(Idėja, kad grupė žmonių turi vesti kongregaciją garbinime prieštarauja NT: Dievo garbinimas plaukia iš garbintojų širdžių, muzika, dainininkai turi sekti garbinimu, kuris plaukia iš kongregacijos. Muzika yra gerai, bet ji turi atspindėti garbinimą, kuris jau plaukia iš žmonių širdžių. Jei norite sužinoti apie tai daugiau siūlau paklausyti cd/mp3 („Ką Viešpats išmokė mane apie garbinimą”)

Ar tu žinai?..
Kai tu skaitai laišką Romiečiams, tas laiškas buvo pasiųstas Priskilei ir Akvilui Romoje, vieniems iš tų, kurie priimdavo surinkimą (Rom 16:3-5).

Kai jūs skaitote laišką Filipiečiams, jie susirinkdavo Lidijos namuose (Apd 16:15.40).

Kai jūs skaitote Pauliaus pirmą laišką Korintiečiams, jis rašė jį iš Efezo ir teigė, kad Priskila ir Akvilas atvyko į Efezą, ten jie vėl priima surinkimą savo namuose. Mes taip pat žinome iš Apd 18:7-8, kad Gajus Justas priimdavo surinkimą Korinte (Jis rašė 2 Kor iš Filipų) (1 Kor 16:8,19)

Kai mes skaitome 1 ir 2 laiškus Tesalonikiečiams, sutinkame Jasoną, kuris priimdavo surinkimą savo namuose (Apd 17:5).

Kai mes skaitome laišką Kolosiečiams ir Filemonui, Filemonas yra paminėtas kaip priimantis surinkimą savo namuose Kolosuose, moteris vardu Nymfa taip pat priimdavo surinkimą savo namuose (Filem 2, Kol 4:15)

Laiškai Korintiečiams, Efeziečiams, Filipiečiams, Kolosiečiams, Tesalonikiečiams, Filemonui, Timotiejui - visi šitie laiškai, mes žinome, buvo parašyti namų šeimininkams ir surinkimams jų namuose. Mes taip pat žinome iš istorijos, kad be išimties, visas Kristaus Kūnas rinkosi namuose – nuo Mato iki Apreiškimo - kur visi laiškai skirti ir skaitomi žmonėms, kurie rinkdavosi jų namuose.

Todėl aš turiu užduoti tokį klausimą:
Ar jūs priėmėte pasaulio realybę tokią, kokia ji buvo jums pateikta?

Jei taip - nepergyvenkite, jūs esate nekalti. Jūs esate kaip tas Truman, kuris niekuo kitu netikėjo, nes nieko kito ir nepažino. Bet vieną dieną Truman užkliuvo neatitikimai, kurie ir paskatino jį susimąstyti.

„The Truman Show“ režisierius stebėdamas Trumaną pasakė:

Mums atsibodo stebėti aktorius ir jų suvaidintas emocijas. Mes pavargome nuo pirotechnikos, specialiųjų efektų. Nors pasaulis, kuriame jis gyvena kai kuriais požiūriais dirbtinis, bet pats Truman - tikras“.

Jūs esate tikras. Jūs norite pažinti Dievą, ne bažnyčią, ir suvokiate, kad Dievas veikia tame kontekste, kokį Jis yra numatęs – šeima, draugai, bendradarbiai, namų susirinkimai, būtent čia yra tai, kas Jo numatyta ir geriausia.

Kitą savaitę – daugiau apie kontekstą, ir tęsiu toliau šią temą. Gausių palaiminimų!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.