Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2011 m. spalio 6 d., ketvirtadienis

Pranašiškos žinios

John Fenn, 2011 m. spalio mėn. 1 d.,

Sveiki,

Pranašiškos žinios
Izraelis, Palestina, Turkija ir Rusija vyravo šios savaitės žiniose, taigi aš noriu priminti jums kai kuriuos dalykus, ką apie tai sako Žodis, ir ką man pasakė Viešpats apie tai aplankymų metu. Tai rašau, kad nebūtų sumaišties ir baimės.


Pirmiausia...
Praeitą šeštadienį Vladimiras Putinas paskelbė, kad dalyvaus kitais metais prezidento rinkimuose Rusijoje, iš tikrųjų vėl dalindamasis postais su Dmitrijumi Medvedevu. Tai reiškia, kad jis gali valdyti Rusiją iki 2024 (2 terminus, po šešis metus).

Ilgalaikiai skaitytojai gali prisiminti, kad tai man pasakė Viešpats aplankymo metu prieš du metus – Putinas vėl taps prezidentu ir kai tai įvyks: „stebėkite“. Jis tuo metu neapibūdino, ką „stebėti“, bet kai aš paklausiau Jo apie tai, Jis pasakė: „Tomis dienomis pasaulis įžengs į dideles tamsybes ir didelę šviesą“.

Akivaizdu, kad šviesa – tai ką Jis daro, o tamsybės paprastai reiškia persekiojimus ir kitus sunkumus.

Faktiškai 3 kartus atskiruose aplankymuose Viešpats minėjo Putiną, taigi laikykite savo žvilgsnį nukreiptą į Rusiją. Jis dar pasakė vieną dalyką, kad jie (Rusija) įnirtingai pradės „imperijos statybą“ ir sieks praryti tautas, kurios ribojasi su ja sienomis.

Jis pasakė, kad už scenos daugelyje tautų vyksta slapti dalykai, stengiamasi įtvirtinti savo žmones, kurie dar kartą sudarys sąjungą su Maskva. Taigi stebėk, kaip vystosi įvykiai pradedant Rytų Europa iki Gruzijos ir kitose tautose aplink Turkiją ir panašiai.

Antra, anksčiau paminėta buvo Turkija. 3 kartus 3 skirtinguose aplankymuose per daugelį metų Viešpats liepė man stebėti Turkiją. Jis pirmą kartą paminėjo ją aplankyme 1991 metais, po to vėl po 10 metų, tada dar po 2 metų ir kelis kartus tarp šitų įvykių, kaip komentarus Dvasios vedime po aplankymo, kuomet aš mačiau žinių antraštes ir paklausdavau Tėvo nuomonės.

Jis nuolatos sakydavo šituos 3 dalykus: Turkija bus atstumta Europos, jie palinks link karinės musulmonų vyriausybės ir sudarys sąjungą su Rusija.

Tai svarbu, nes Ezekielio 38 skyriuje pranašaujama karinė ir ekonominė sąjunga, kuriai vadovaus šiuolaikinė Rusija su „Togarmah”, kuris yra Turkijos žmonių tėvas ir Persija (Iranas), kaip pagrindiniai žaidėjai. Tai tas aljansas, kuris puls Izraelį, kaip aprašyta Ezekielio 38 skyriuje ir bus jo ir jo sąjungininkų nugalėtas. Po šio trumpo karo Ezekielio 39 skyriuje parašyta, kad Izraelis 7 metus bus aprūpintas nafta/ ištekliais ir jam reikės 6 mėnesių, kad palaidotų užmuštus priešus.

Tas karas NĖRA Armagedonas; tai bus vadinama III Pasauliniu Karu (Aš turiu cd/mp3 serijas, ww3, ir taip pat apie Armagedoną ir Paskutinius laikus, ir dar daigiau tiems, kas norės daugiau pastudijuoti).

Šis aljansas formuojasi labai greitai, Turkija net grasina uždrausti Izraeliui laivų blokadą į Gazą.

Taigi toliau stebėkite aljansą tarp Turkijos ir Rusijos, ir Irano.

Palestinos problema
Aš metų metais miniu savo mokymuose Ezekielio 38:11, kad kai Rusijos/Turkijos/Irano aljansas įsiverš į Izraelį, jie „...ateis ir užpuls atvirą, neturintį tvirtovių kraštą, ramiai ir saugiai gyvenančią tautą, neturinčią nei sienų, nei vartų, nei užkaiščių...“

Dabar jie nėra taikoje, taigi invazija dar tik artėja. Ezekielis sako, kad prieš įsiveržimą vietiniame lygyje bus taika.

Pagal Raštą scenarijus toks, kad taikos sutartis Izraelyje bus vietiniame lygyje, gal būt net Palestinoje – kas žino, kokią formą ji įgaus, bet Ezekielis sako, visi bus ramybėje – kuomet tarptautiniu lygiu įvyks įsiveržimas...

Apibendrinimas
Visos šitos temos bus laikraščių straipsnių antraštėse ta pačią savaitę - Izraelio/ Palestinos klausimas, Turkijos grasinimai Izraeliui, Putino pareiškimas, kad jis bus prezidentu kitais metais - ir apie visus šituos dalykus kalba Ezekielio 38!

Mano širdis prisipildė visų šitų dalykų, ir norėdamas sutvarkyti savo nuosavą širdį susitelkiau šią savaitę į Naujojo Testamento rašytojų laiškus ir į tai, kur jie susitelkdavo, nes gyveno apsupti visuotinio sąmyšio.

Jie gyveno tokiu laiku, kai būti krikščioniu bet kur Romos Imperijoje galėjo reikšti kankinio mirtį, ar mažų mažiausiai kultūrinę neapykantą ir aklą spaudimą kiekvienam, kuris taip save vadina. Nors rašydami laiškus žmonėms, susirenkantiems namuose visoje Imperijoje, jie nebuvo susitelkę į save ir nebuvo baimėje, nes juos supančio pasaulio įvykiams ten nebuvo skiriama centrinė vieta.

Faktiškai, jei mes neturėtume išorinių istorinių dokumentų, kurie pasakoja mums apie persekiojimus ir kankinystę, vien skaitydami Pauliaus, Jokūbo, Judo ir Petro laiškus mes mažai ką apie juos sužinotume!

Tai labai skiriasi nuo mūsų elgesio. Kai mes rašome elektroninius laiškus, draugui ar šeimai argi mes neįtraukiame gerų, blogų, siaubingų dalykų, to ką gyvenimas pateikė? Kartais mes susitelkiame į tą blogį – ką padarė „velnias“ mums šią savaitę, ir kaip mums reikia išsiveržti!

Nors Paulius ir kiti buvo taip paveikti to, ką Jėzus padarė, daro juose, tarp jų ir aplink juos, kad Paulius laikė tuos kentėjimus „lengvais ir laikinais“ (2 Kor 4:17).

Jėzus ir tai, ką Jis darė juose – štai apie ką jie rašė! Jie mažai vietos skyrė aprašyti persekiojimams, ar velniui, bet susitelkė į Jėzų ir Jo pergalę, ir mūsų galutinę pergalę, kaip to rezultatą.

Nors aplink mane šiandien žmonės leidžia savo gyvenimus norėdami sužinoti, kokia artėja kometa ar drebėjimas, ar banga, ar uraganas, kokia nelaimė ir kada, kuria slapta teorija galima tikėti, kas gali būti Antikristu, ta formulė, ar šita ir t.t.

Tiek daug nukrypimų, kurie išstumia Dievo ramybę iš mūsų širdžių ir atneša sumaištį ir baimę. Ir žmonės gyvena su tuo!

Kai mes TIKRAI turime žinių atėjusių per pranašystę, kaip anksčiau pateikta informacija, visomis išgalėmis mes stengsimės suprasti laikus kuriais gyvename. Domėtis dalykais, kurie susiję su svarbiausiais įvykiais nėra blogai. Bet mes niekada neturime nukreipti žvilgsnio nuo Viešpaties.

Jis sakė Jono 10:4-5, kad Jo avys pažįsta Jo balsą, ir neseks kitais balsais. Iš tikrųjų Jis sakė: „...jos bėgs šalin nuo jo, nes atpažins svetimą balsą“.

Aš laukiu dienos, kai visi tikintieji bus taip susitelkę į Jėzų, kad jie net neatpažins priešo balso... bet bėgs kitu keliu ir užuot mąstę jo mintis stengsis pažinti Dievą. Štai čia aš pratęsiu kitą savaitę.

Gausių palaiminimų ir pasilikite ramybėje!

John Fenn
Neužmirškite rašyti man asmeninius e-laiškus šiuo adresu: cwowi@aol.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.