Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. gegužės 26 d., sekmadienis

Ar Šėtonas gauna Dievo leidimą? 2

 

John Fenn, 24, May, 2024,  Does Satan Get Permission from God? #2 of 3

 Sveikinu visus,

 Aš pakeičiau tai į 4 dalių seriją, o ne 3 dalių. Dėl to šią savaitę apimsime tam


tikrą NT sritį, o kitą savaitę įeisime į Jobo knygą. Tai padeda tam pagrindą.

 Mes nustatėme, kad Šėtonas žemėje gundo, bando, mėgina žmones.

 Jis ateina vogti, žudyti ir naikinti Jėzus sakė. Tėvas nėra gundomas/bandomas/išbandomas blogiu, ir Jis negundo/nebando/nemėgina blogiu. Tačiau jis apriboja tai, ką Šėtonas gali padaryti, ir sudaro mums būdą pabėgti. (Jono 10:10, Jokūbo 1:13, I Korintiečiams 10:13)

 Šis supratimas, kad Dievas nėra gundomas blogiu, reiškia, kad Jis nesuteikia jam leidimo. Vietoj to jis apriboja tai, ką Šėtonas gali padaryti, tai reiškia, kad Šėtonas gali padaryti daug daugiau, nei jam leidžiama. Jėzus sakė, kad ateina „tik vogti, žudyti ir naikinti“.

 Kaip dažnai mes suvokėme, kad Šėtonas galėjo mus nužudyti, bet to nepadarė? Kiek kartų pagalvojome, kad jei ne Dievas, būtume mirę, kalėjime arba gyventume pasimetusį ir nuodėmės pilną gyvenimą? Taip, Šėtonas GALĖJO ir gali padaryti mums daug daugiau, bet mūsų Tėvas per visą mūsų gyvenimą apriboja Šėtoną. Jis visada apribojo išbandymus / išmėginimus / pagundų lygiu, bet ne tiek, kad nesugebėtume su jais susidoroti. IR JIS visada leidžia pabėgti.

 Netgi Mato 24:22 Jėzus kalba apie Jį sugrįžtant, kad sutrumpintų tas dienas, nes jei būtų leista tam tęstis, niekas neišgyventų. Taigi net pabaigoje Jis apribos tai, ką Šėtonas gali padaryti žmonijai.

 Šėtonas neprašo leidimo

 Manymas,  kad Šėtonas ateina pas mūsų Tėvą, kad gautų leidimą mus gundyti ar bandyti, paverčia Tėvą iškrypusiu veidmainiu. Jis negali sakyti, kad mus myli, ir niekas negali mūsų atskirti nuo Jo ir duoti mums Kristų, viena vertus, o paskui, kita vertus, suderinti su mūsų mirtingu priešu, kad į mūsų gyvenimą atneštų mirtį ir sunaikinimą. Ne! Jis nelaimina dešine ir nekeikia kaire!

 Tėvas lieja malonę į mūsų dvasią, į mūsų gyvenimą, saugodamas mus nuo mums nežinomų grėsmių. Niekada nežinome šioje dangaus pusėje apie į mums važiavusį neblaivų vairuotoją, kurį policininkas patraukė prieš pat įskridus į mus. Niekada nesužinome apie šlapias grindis darbo vonioje, kurias sargas išdžiovino prieš pat mums norėdamos jomis naudotis ir būtume paslydę bei susižeidę. Kiek tūkstančių kartų buvo mūsų  pasigailėta, tai žino  tik mūsų Tėvas?

 Jėzus, Šėtonas ir Petro sijojimas

 Jėzus pasakė Luko 22:31-34: „Simonai, Simonai, šėtonas troško jus persijoti kaip kviečius. Bet aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nesužlugtų. O atsivertęs sustiprintum savo brolius”. Tada Petras tarė: 'Viešpatie, aš pasiruošęs eiti su tavimi į kalėjimą ir į mirtį'. Ir Jis pasakė: “Sakau tau, Petrai, prieš gaidžiui nepragydus tu tris kartus manęs išsiginsi”.

Žodis „troško“ reiškia „visiškai atiduoti“ (Petrą). Dievas nėra gundomas atiduoti Petrą, nei jokiu šėtono troškimu blogiui, kurį turi šėtonas. Dievas apribojo Šėtono dalyvavimą Petro gyvenime.

 Tačiau yra būdas, kaip žmonės gali atsiduoti šėtonui jo valiai: Paulius rašė II Timotiejui 2: 25-26 žmonės, pagauti nesutarimų ir nuomonių, nuvedusių  iki nesantaikos. Jis sakė: „juos paima į nelaisvę Šėtonas savo valiai...“ Koks baisus poelgis, kurį galima padaryti prieš save, atveria žmogų šėtono   nelaisvei  savo valia. Oho....bėkite nuo nesantaikos!)

 Pažvelkite į bet kokį gyvenimo iššūkį, kuris atvedė jus prie svarbaus sprendimo taško: konfrontacija darbe, moralinė krizė, kai padarėte tai, ko prisiekei, kad niekada nedarysite. Kažkas, susijęs su žmogaus baime ir pasirinkimu pripažinti neteisingą elgesį arba meluoti spaudžiant. Petras suklupo. Bet jis pasveiko, niekada neprarasdamas tikėjimo Viešpačiu, nors neigė Jį pažįstantis.

 Petras nuo pat pradžių buvo nestabilus?

 Matome nenuspėjamą ir nestabilų charakterį, turintį daugybę sričių, kur Šėtonas gali pavogti, nužudyti ir (arba) sunaikinti. Jėzaus atsakymas žinant Šėtono planus buvo melstis už Petrą, kad jo tikėjimas nesužlugtų, ir malda už jo ateitį, kad jis vėliau stiprintų brolius. Jėzus nematė Petro atsižadėjimo, kaip jo tikėjimo žlugimo, o kaip Petro charakterio problemą.

 Jėzus negali nepaisyti jo laisvos valios ir priversti jį Jo neišsižadėti. Jėzus galėjo melstis už Petrą, kad per sijojimą jis išmoktų ir augtų dėl tos patirties.

 Apaštalų darbų 27:10 Paulius  Romos kalinys laive,

 Jis pasakoja, kad jei jie išplauktų, jie prarastų laivą, krovinį ir savo gyvybes. Tai buvo šėtono plano apreiškimas iš Tėvo – labai dažnai Tėvas atskleidžia šėtono planą ir mes iš nežinojimo priekaištaujame Šventajai Dvasiai mąstydami, nes tai yra neigiama, ko negali būti iš Dievo.

 Bet Paulius suprato, kad Dievas jam rodo, kad jie praras laivą, krovinį ir gyvybes, jei tęs toliau plaukti. Po ilgo pasninko ir maldos audros krečiamoje jūroje angelas atsistojo prie Pauliaus ir pasakė, kad Dievas pasigailėjo visų žmonių (276

. m) nors jie vis tiek praras krovinį ir laivą. Pauliui taip pat buvo nurodyta, kad jie užplauks ant seklumos saloje ir jie turi likti laive, kol jis pradės lūžti, kad būtų išgelbėti visi 276. (Visada yra sąlygos malonei). (v21–31)

 Šiuo atveju šėtonas bandė nužudyti Paulių, bet Dievas nustatė ribas: Jis atidavė visus 276 jų gyvybes, IR davė nurodymus, kaip išgyventi. Dar geriau, kai Paulius buvo išgelbėtas, Dievas išgydė saloje esantį vadą ir daugelis buvo išgelbėti. Kaip tai riboja šėtono pradinį planą nužudyti Paulių!

 Pažvelkite į tuos laikus: kur priešas pateko į jūsų gyvenimą? Per draugus? Dėl neprotingų sprendimų, kuriuos priėmėte? Dėl kitų neprotingų sprendimų? Kaip jis bandė jus nužudyti, pavogti ar sunaikinti – dabar ieškokite apribojimų, kuriuos Dievas nustatė Šėtonui. Ką manai, kas galėjo būti?

 Koks buvo pabėgimo būdas? Ar reikėjo atgailauti? Ar reikėjo imtis atsakomųjų priemonių? Ar tai buvo pakeisti įpročius ar nutraukti santykius?

 Pažvelkite į savo gyvenimą ir pamatysite tą patį modelį, aprašytą 1 Korintiečiams 10:13: ataka, atakos apribojimas, būdas išsigelbėti. Ieškok malonės.

 Kitą savaitę Jobas atvėrė duris į mirtį, bet Dievas kelis kartus įsikišo, kad apribotų Šėtoną.

Iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.