Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. gegužės 20 d., pirmadienis

Ar Šėtonas gauna Dievo leidimą? 1 iš 3

 

John Fenn, 17 May, 2024, Does Satan Get Permission from God? #1 of 3

Sveikinu visus,

Gavau daug el. laiškų, kuriuose klausiama, ar šėtonas kreipiasi į Dievą, kad gautų


leidimą įnešti į mūsų gyvenimą išbandymus ir vargus. Žmonės klausia apie Jobo 1, kur Šėtonas ir Dievas diskutavo apie Jobą. Jie taip pat klausinėja apie Jėzaus teiginį Luko 22:31-32, kad Šėtonas norėjo persijoti Petrą kaip kviečius.

Ar Šėtonas gauna iš Dievo leidimą mus varginti? (turi tiesioginę prieigą prie to?)

 Ši serija yra apie pokalbį tarp velnio ir Dievo, jei tai gali vykti mūsų dienomis, kad galėtume suprasti velnio strategijas.

 Biblijos aiškinimo taisyklė: Senąjį Testamentą aiškiname žiūrėdami Naujojo akimis.

 Šioje diskusijoje mus domina dvi pagrindinės eilutės: Jokūbo 1:13 ir I Korintiečiams 10:13.

 "Tegul niekas, kai yra gundomas, bandomas ar mėginamas, nesako, kad Dievas tai daro su juo. Nes Dievas nėra gundomas blogio ir nei vieno žmogaus negundo, nebando ir nemėgina ( blogiu)." (Tas pats graikiškas žodis yra išverstas pagunda, bandyti, išbandyti.)

 „Jums neatsitinka jokios pagundos, išbandymo ar mėginimo, bet tai, kas būdinga visiems. Tačiau Dievas (Tėvas) yra ištikimas, kuris neleis tavęs gundyti, bandyti ar mėginti daugiau, nei tu gali ištverti. Bet , kai ateina pagunda, išbandymas ar mėginimas, duoda būdą pabėgti, kad galėtumėte tai ištverti“.

 Šios dvi ištraukos yra mūsų supratimo pagrindas.

 Pirmiausia apie Jokūbo 1:13. Tai Dievo charakterio bruožas per visą amžinybę. Dievas nėra bandmas/gundomas/mėginamas blogio.

 Dievas išbando, bet ne  blogiu, nes Jis Pats nėra gundomas blogiu. Kodėl taip? Nes Jis neturi fizinio kūno. Pagundai, reikia fizinio žemės kūno. Jėzus tapo žmogumi ir buvo gundomas, bet Tėvas niekada nepatyrė, ką reiškia būti pavargusiam, alkanam, vaikščioti į tualetą, turėti seksualinių pagundų, maisto pagundų, situacijų, kai reikia pasirinkti tarp to, kas teisinga ir neteisinga – Jis yra meilė, džiaugsmas, ramybė, ir nieko daugiau  – Jis niekada nebuvo gundomas.

 Taigi mes žiūrime į ST taip, kaip į Jobą 1 skyrius pasakoja mums apie šėtono ir Dievo pokalbį, suprasdami, kad tai, ką Šėtonas sako bandydamas nuteikti Dievą prieš Jobą, neturi Jam jokio poveikio. Jis nė kiek nesusigundė padaryti Jobui blogio.

 Dabar I Korintiečiams 10:13. Jame teigiama, kad Dievas gina  nuo šėtono planų ir apriboja juos. Tai reiškia, kad Dievas, kuris niekada nėra gundomas blogiu, kai į mūsų gyvenimą ateis išbandymas, mėginimas ar pagunda, Jis apribos tai, ką šėtonas gali padaryti, IR suteiks mums galimybę išsigelbėti! (Čia yra tas pats žodis „pagunda“, kuris vartojamas Jokūbo 1:13, todėl žinome, kad autoriai kalba apie tuos pačius dalykus)

 Santrauka: Dievas mūsų nebando blogiu ir įsikiš, kad apribotų bet kokį išbandymą, mėginimą ar pagundą taip, kad galėtume atlaikyti, IR suteiks mums galimybę pabėgti.

 Kai Barbara ir jos geriausia draugė Margaret buvo 5 metų (1963 m. vasarą), motinos duodavo joms pinigų ir jos eidavo per savo apylinkes į parduotuvę. Tai buvo šiek tiek daugiau nei pusė mylios (1 km). (Margaret vis dar yra jos gera draugė)

 Kitoje sankryžos su šviesaforu pusėje  buvo parduotuvė. 1963 m. jame buvo sodos gėrimų automatas, kabinos ledams ir sumuštiniams valgyti, ir tai  valdė 1 žmogus, savininkas. Jos pirkdavo sumuštinį, maišelį traškučių, gaiviųjų gėrimų ir už likusius pinigus saldainių. Šiandien daugelis manytų, kad jų motinos buvo kvailos leisdamos taip reguliariai pasivaikščioti savo dukroms.Kai mes su Barbara susituokėme ir jau turėjome mažus vaikus, ji su siaubu  prisiminė, kad mama jai suteikė tokią laisvę būnant 5 metų! Ji mamos paklausė, kaip ji galėjo tai padaryti!

 Jos mama atsakė, kad pirmiausia tai buvo treniruotė, nes nuo rudens joms pirmą kartą gyvenime teks vaikščioti į mokyklą. Antra, ji pasakė, kad niekada jos dukra  nebūdavo viena, nes jos mama visą kelią turėjo draugų, kiekvienas jai skambindavo, kai mergaitės praeidavo pro šalį.

 Staiga Barbara prisiminė, kad parduotuvei vadovaujantis vyras dažniausiai skambindavo telefonu, kai jos  priartėdavo prie šviesaforo  priešingoje sankryžos pusėje. Jis padėdavo ragelį ir išeidavo iš parduotuvės, kad pasveikintų mergaites ir padėtų joms pereiti judrią gatvę. Visą tą laiką,  ji suprato, jos mama stebėjo ir buvo paskirti žmonės, kad lydėtų jas visą kelią,  vaikams to nežinant.

  Tai  panašu į mūsų mokymus. Tėvas mūsų nepalieka, bet savo karalystėje turi angelus, o mūsų karalystėje naudoja žmones, kad mus vestų kelyje. Jis mūsų nemėgina blogiu. Jis išbando mus , kai mes turime priimti  sprendimus. Jėzus paprašė turtingo jaunojo valdovo sekti Juo – sprendimas. Vyras norėjo sekti Jėzumi, bet pirmiausia norėjo atsisveikinti su savo šeima – sprendimas. Morta susipyko su seserimi Marija, nes ji tarnavo Marijai sėdint – sprendimas. Taip mes augame.

 Tačiau Jis niekada mūsų nebando blogiu, o tik veda mus kelyje, pasiruošęs įsikišti, kad apribotų ar sustabdytų viską, ką blogis nori mums padaryti, IR suteikia galimybę pabėgti.

 Apie tą Šėtono ir Dievo pokalbį Jobo 1 skyriuje – kitoje serijos dalyje!

Iki kitos savaitės!

 Džonas Fenas


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.