Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. gegužės 5 d., sekmadienis

Tikėjimo dekonstrukcija 2d.

 John Fenn, 3 May, 2024, Deconstruction of Faith #2

 Sveikinu visus,

Aš aiškinau „jų tikėjimo dekonstrukcijos“ procesą, apie kurį kalba daugelis žinomų krikščionių muzikantų ir tarnautojų. Be tų, kuriuos žinome, yra daug daugiau


mūsų sūnų ir dukterų, anūkų ir draugų, kurie taip pat dekonstruoja savo tikėjimą.

 Dekonstrukcija nėra reformacijos veiksmas, kuriuo siekiama iš naujo formuoti idėjas ir supratimą apie Viešpatį. Dekonstrukcija, -tai  sugriauti visa, ko jie buvo mokomi ir žinojo, ir pakeisti tai populiariosios kultūros idėjomis.

 Kad įvyktų tikėjimo dekonstrukcija, reikia krizės.

 Tikėjimo krizė pradeda procesą. Tai gali būti tragiškas įvykis, kuris neatitinka to, ką jie manė esant Dievą. Tai gali būti neatsakytos maldos už žmogų, kurį jie mylėjo dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo. Gali būti, kad jie mato moralinę lyderio, kurį pastatė ant pjedestalo, nesėkmę.

Galbūt jie pamato kažką, su kuo nesutinka arba klausia, ir neranda atsakymų savo surinkime. Galbūt jie užaugo izoliuoti nuo kitų pasaulėžiūrų ir staiga buvo įstumti į pasaulį koledže arba pirmame darbe, kuris metė iššūkį jų įsitikinimams.

 Kartais tai prasideda nuo žmogaus, kuris  negali suderinti Senojo Testamento istorijų apie smurtą, vergiją ar mirties bausmes su iš pažiūros nereikšmingais dalykais pagal šios dienos standartus. Jie daro klaidą matuodami kultūras kurias skiria 3000 ar daugiau metų, ir kurios nutolę  nuo šių dienų standartų, užuot įtraukę Bibliją į kultūrinį ir istorinį kontekstą.

 Krikščionybė nėra kova su demonais; tai apie susitikimus su tiesa

 Paulius II Korintiečiams 10:3-6 rašo, kad mūsų dvasinis karas yra ne susidūrimas su demonais iš jėgos pozicijos , bet  susidūrimas su tiesa. Štai ištrauka graikų kalba:

 "Nes mūsų kovos ginklai yra ne kūniški, o galingi Dieve, galintys griauti tvirtoves, jais mes nugalime samprotavimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą, ir paimame į nelaisvę kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui. “

 Tai aiškiai parodo, kad mūsų kovos pirmiausia vyksta ne su demonais, o su mūsų pačių mintimis ir emocijomis. Mūsų mūšis yra susidūrimas su tiesa, objektyvia tiesa ir subjektyvios tiesos minčių bei emocijų pavergimas jai. Demonai gali sustiprinti, suvilioti, sutelkti mus į mūsų emocijas, tačiau pagrindinė kova yra ne kova su demonais, o su mūsų pačių mintimis ir emocijomis.

 Mes tai darome kasdien įvairiose  srityse, kad bręstume Kristuje.

 Tarkime, stebėjome, kaip du žmonės , kuriuos mylime ar gerbiame, kalbasi ir mus įžeidė vieno žmogaus kalbėjimo būdas su kitu. Ne nuodėmė, tik kažkas, kas  mūsų manymu, turėjo būti kitaip. O gal tas vienas žmogus tvirtai laikosi nuomonės, su kuria jūs nesutinkate.

  Sukyla vaizduotė ir emocijos, kurios mus pykdo; susidarome nuomonę, kad jie klysta. Esame jais nusivylę. Dabar turime požiūrį į tą žmogų. Mūsų emocijos bėga kartu su mumis; mintys yra viena su mūsų emocijomis. Jausti – tai galvoti, galvoti – tai jausti.

 Bet tada pakyla meilė. Kyla dievobaiminga mintis, kad ne mūsų reikalas, kaip tie du žmonės bendravo vienas su kitu. Iš mūsų dvasios į mūsų protus kyla dievobaiminga mintis, kuri sako, kad turime rūpintis savo reikalais ir atidėti savo idėjas, emocijas ir mintis apie tai.

 Ateina dievobaiminga mintis, kad mes taip reagavome, nes mūsų mama ir tėtis taip elgėsi vienas su kitu, ir tai sukelia įvairiausių prisiminimų, kuriuos turime kontroliuoti. Ar tas emocijas ir mintis paimame į nelaisvę Kristui, ar jas toliau vystome galvoje ir formuojame savo emocijų tvirtovę to žmogaus atžvilgiu? Jei laikysimės tos tvirtovės, demonas gali lengvai įeiti, kad įviliotų mus į didesnį kartėlį ir klaidingą mąstymą.

 Mes norime augti. Matome, kad problema yra mumyse, o ne juose. Mes „atleidžiame“, nors iš tikrųjų tai nėra atleidimas, nes nebuvo nuodėmės. Mes paleidžiame ir pripažįstame sau, kad ne mūsų reikalas, kaip 2 kiti žmonės kalbasi vienas su kitu. Ir Viešpaties ramybė grįžta į mūsų sielą ir mintyse apie mūsų draugą.

 Mes ką tik sėkmingai susidūrėme su tiesa, patraukėme į nelaisvę mintis ir emocijas ir šiek tiek paaugome Jėzuje. Mūsų kova buvo su tiesa, nes Jėzus yra Tiesa.

 Tiesa yra mūsų ginklas, kuriuo mes augame Kristuje.

 Jėzus pasakė, kad Jis yra kelias, tiesa, gyvenimas ir kelias pas Tėvą. Dekonstrukcijos metu bedieviškos mintys ir emocijos yra vystomos ir plečiamos, nepaimant jų  Kristaus nelaisvėn. Tiesos diržas Efeziečiams 6:11 laiko likusius Dievo ginklus.

 Tikėjimo laivo avarija: I Timotiejui 1:19

 1:19 Išlaikyk tikėjimą ir gerą sąžinę; jų atsižadėjus kai kurių tikėjimo laivas


sudužo... Laivo avarija: „naugeo“, pažodžiui, sudaužyti laivą. Čia mes gauname jūreivystę. Paulius patyrė laivo avariją, aprašytą Apaštalų darbų 27 skyriuje. Jie užplaukė ant seklumos ir laivas subyrėjo, bangų sudaužytas į nepajudinamą krantą. Žodinis paveikslas, kurį naudoja Paulius, yra žmogaus tikėjimas, bėgantis į krantą. Jų tikėjimą skaldo bangos ir vėjas

Kuris sukyla prieš jį. Kas tas  vėjas ir bangos sudaužo jų tikėjimo laivą?

 Efeziečiams 4:14-15:

 "Kad mes nebebūtume kaip maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami kiekvieno  mokymo vėjo, žmonių apgaulės, vedančios į paklydimą. Tačiau kalbėdami tiesą meilėje, mes visais atžvilgiais augtume į Jį, kuris yra kūno galva, Kristus.“

 Žmonėms, kovojantiems su tuo, ką sako populiarioji kultūra, palyginti su tuo, ką jie mano žinantys apie Viešpatį, reikia, kad kas nors padėtų jiems įveikti dekonstrukciją, kad jie patirtų reformaciją.

 Filipiečiams 1:9-10 Paulius meldėsi, kad jie turėtų daug pažinimo ir įžvalgumo. Apaštalų darbai 17:11 Berėjos žmonės giriami už tai, kad tyrinėja Raštą, kad pamatytų, ar Paulius sako tiesą.

 Judo 22 eilutėje sakoma, kad reikia turėti gailestingumo tiems, kurie abejoja, o Jėzus neatmetė tų, kurie turi sunkių klausimų.

 Krikščionybė nėra sukurta populiariosios kultūros, tai yra dangaus apreiškimas. Šiems žmonėms reikia žmogaus, kuris pažįsta Viešpatį, kad padėtų jiems susitvarkyti su problemomis, su kuriomis jie kovoja, kad jie gautų savo apreiškimą iš Tėvo apie šiuos dalykus.

 Kaip padėti žmogui, kuris kovoja su tikėjimo klausimais, bus kitą savaitę. Iki tol, laiminu,

 Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.