Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2024 m. vasario 26 d., pirmadienis

2024 m. vasario mėn. naujienlaiškis

 February 2024 Newsletter

Sveikinu visus,

 Apie mūsų asmeninį gyvenimą, turiu pranešti, kad Crisas sugrįžo į savo grupės namus. Tačiau po kelių dienų jis prašė grįžti namo. Žmonės, sužalotais


smegenimis, nesvarbu, ar tai būtų karas, nelaimingas atsitikimas ar gimimas, kaip Chriso atveju (aplink jo kaklą buvo apsivyniojusi virkštelė, kuri neleido deguoniui patekti į smegenis), jie sunkiai ištveria pasikitimus.

 Chrisas linkęs patirti pykčio priepuolius, jų metu mėto  savo (metalinius) žaislinius automobiliukus  trenkdamas į save arba bet kurį, kurį  gali pasiekti. Jis staiga užsidega, tada nurimsta. Po to jis iškart atsiprašo, pasako padėjėjams, kad juos myli, ir gyvenimas grįžta į įprastas vėžes. Jūs net nežinote, kaip mes vertiname jūsų maldas už mus ir jį.

 Jis myli Viešpatį, ir yra labai jautrus. Penktadienį važiavome ir klausėmės „The Donut Man“, pasakojančio apie Jėzų, gyvenantį tavo širdyje. Chrisas apsipylė ašaromis sakydamas: „Taip, tai tiesa, Donut Man, Jėzus gyvena mano širdyje“. Tai privertė mane apsiverkti dėl jo jautrumo Viešpačiui. Ačiū.

 Tarnavimo naujienos

 Šis paskutinis mėnuo buvo įdomus ir užimtas keliais Zoom susitikimais – 2 buvo skirti visiems, kurie užsiprenumeruoja mano Savaitės mintis ir šiuos naujienlaiškius. Juose dalyvavo žmonės iš 10 ar daugiau tautų. Taip pat turėjome 1 Zoom susitikimą su JAV filialų vadovais.

 Taip pat surengiau 2 valandų tiesioginį klausimų ir atsakymų laidą su Jennifer Bagnaschi iš „Deep Believer“ apie nefilimus, aš net neįsivaizdavau, kad ji tai galėtų paskelbti  savo svetainėje – tai yra 5 interviu, kuriuos su ja dariau. Barbara ir aš būsime jos renginyje Kolorado Springse balandžio 1–2 d., kur mokysiu keletą seminarų.

 Mes labai nekantriai laukiame mūsų susitikimo Talsoje birželio 28-30 dienomis! Labai neformalus, atpalaiduojantis ir gera vieta susitikti su jumis ir daugeliu kitų CWOWI tinkle. Registracijos nuoroda yra mūsų Savaitės Mintyse, šiame mėnesiniame el. informaciniame biuletenyje (aukščiau) arba rašykite mums adresu cwowi@aol.com, kad gautumėte daugiau informacijos.

 KWOWI – stebėkite, kad gautumėte atnaujintą nuotrauką ir informaciją apie savo KWOWI remiamą vaiką. Kai kurie iš jūsų jau gavo. Kai Valerija iš mūsų srities vadovų gaus naujienas apie kiekvieną vaiką, ji perduos jas jums. Procesas užtruks keletą mėnesių, kol bus išsiųsti naujiniai apie visus vaikus, todėl vertiname jūsų kantrybę. Dėkojame už palaikymą!

 Nyderlandų rekolekcijos, gegužės 2-5 d. Viliui ir Ank pavyko užsitikrinti papildomų kambarių, bet net ir su jais mums  liko 3 ar mažiau kambarių.

 AMP( Arti mirties patyrimai ) ir vizijos, keistos pragaro ir dangaus vizijos

 Arti  mirties patirtis dažnai aptariama beveik pakaitomis su Viešpaties vizijomis ir apsilankymais, tačiau jie nėra tas pats.

 „Near Death Experience“ (NDE) yra tada, kai žmogus patenka prie mirties slenksčio, bet pasveiksta. NDE turi įtakos žmogaus amžius, branda, kultūra, religiniai įsitikinimai ir kt.

 Regėjimą ir (arba)  Viešpaties apsilankymą  visada inicijuoja dangus, o ne žmogus. Jis sutinka su Raštu, neša ramybę ir yra skirtas informacijos perdavimui. Šią informaciją gali suteikti angelas ar angelai, arba Viešpats.

 Papildomai: 'Dvasioje'

 Apreiškimo 1:10 ir 4:2 aprašomas buvimas „Dvasioje“, kai žmogus paimamas į dangų arba yra dangaus karalystėje. Apaštalas Jonas 1:10 pasakė, kad jis matė Viešpatį šlovėje, būdamas „Dvasioje“. 4:2 jis buvo paimtas į dangų ir pamatė Tėvą savo soste, o Viešpats atėjo pas Tėvą priimti ritinio. Įvykiai po to, kai Jėzus atplėšė ritinio antspaudus, yra likusi Apreiškimo dalis.

 Paulius apibūdino buvimą Dvasioje II Korintiečiams 12:1-4. Jis pasakė: „Aš eisiu prie Viešpaties regėjimų ir apreiškimų“ ir  „ar kūne, ar ne, aš nežinau, Dievas žino, vienas žmogus buvo paimtas į Rojų...

 Viskas, kas  iš Viešpaties yra Jo inicijuota.

 Vizijas, apreiškimus, buvimą „Dvasioje“, visa tai inicijuoja dangus. Biblijoje nėra nei vieno Dievo duoto regėjimo, apsilankymo ar žmogaus, einančio į dangų, išskyrus tuos atvejus, kai  dangus tai inicijuoja.

 Yra „krikščionių pranašų ir mokytojų“, kurie kalba apie ėjimą į dangų savo nuožiūra, pasakoja apie tiesiog keistus dalykus tariamai danguje, net apie tai, kaip  išmoksime skraidyti danguje ir kitas nesąmones. Bėkite nuo jų, prie jų prisirišusi neteisinga dvasia (demoniška) ir (arba) jie kalba apie savo vaizduotę.

 Dievo išmintis

Jokūbo 3:15-17 sakoma, kad velnio išmintis sukelia sumaištį ir baimę, o Dievo išmintis – ramybę, tyrumą ir švelnumą. Nustokite klausytis tų, kurie prisirišę prie neteisingos dvasios.

 Iš patirties galiu pasakyti, daug kartų būdamas „Dvasioje“, perėjimas yra toks normalus ir natūralus, kad dažnai nežinai, ar tavo dvasia ir siela yra įtrauktos į Dvasią, paliekant tavo kūną. Štai kodėl Paulius nežinojo, ar jis yra savo kūne, ar ne.

 Transas yra tada, kai žmogaus kūno funkcijos sustoja. Jie arba mato regėjimą, juos aplanko Viešpats, arba paima jo dvasią ir sielą Dvasioje. Apaštalų darbų 10:10 Petras pateko į transą ir pamatė regėjimą. 22:17 Paulius pamatė Viešpatį būdamas transe.

 Aš mačiau žmones „sustingusius“, stovinčius vietoje, nejudinančius nei vieno raumens 2 valandas, Viešpats  rodė jiems dalykus, jie buvo nunešti kažkur su Viešpačiu Dvasioje arba jiems labai giliai buvo tarnaujama jų viduje. Viena ponia papasakojo, kad buvo nunešta su Viešpačiu prie krioklio, kur Jis kalbėjo jai apie būsimus jos gyvenimo įvykius ir praeities dalykus. Kai ji išėjo iš transo, ji pasakė nežinanti, ar ji buvo paimta su kūnu, ar be – patikinome, kad ji niekada neišėjo iš kambario, juokinga, bet ji to nežinojo.

 Kadangi daugelis socialinių tinklų vedėjų  kalba apie žmones, kurie turėjo NDE, arba žmones, kurie turėjo Viešpaties vizijų ir apreiškimų, kai kurie mano, kad NDE ir vizija arba buvimas Dvasioje yra tas pats dalykas, bet taip nėra!

 Tariami vizitai į pragarą...

 Su vizijomis susiję tie, kurie teigia, kad jiems buvo suteikta kelionė po pragarą. Viena Ganoje gyvenanti moteris sakė mačiusi krikščiones moteris, kurios pateko tenai, nes garbiniavo plaukus. Vyras iš Nigerijos teigė, kad jam buvo parodytas pragaras, ir jis matė ten krikščionis vyrus ir moteris, kurie nemokėjo dešimtinės.

  4 metų berniukas pateko į dangų, kai jam buvo teikiama skubi medicinos pagalba ir pasakė, kad visi žmonės danguje turi sparnus, o Tėvas atrodė maždaug 9 m ūgio.

 Kai paklausiau 2 Ganoje apie moters patirtį, kai pragare matydavo krikščionis moteris, kurios susipynė plaukus, pastebėjau, kad tos moters pastorius reguliariai pamokslavo apie tai, kad moterys, kurios garbiniuoja plaukus susiluks Dievo bausmės. Moters „kelionė po pragarą“ yra įtariama. Jei tai tikra, moteris savo patirtį interpretavo per savo surinkimo mokymą.

 Kai apklausiau asmenį, kuris  tariamai matė žmones nemokėjusius dešimtinių pragare, sužinojau, kad to vyro pastorius skelbė pragarą dešimtinių nemokėtojams. Jo patirtis įtartina, bet jei ir tikra, ji interpretuojama per jo surinkimo mokymus.

 Mažam berniukui buvo 4 metai...

 ...kai jis turėjo tą patyrimą, ir jis perkėlė savo 4 metų brandos lygį į tai, ką matė danguje. Kai skaitome Apreiškimą, kur Jonas mato milijonus žmonių, kurie mirė ir pateko į dangų, nei vienas neturi sparnų. O 4 metų vaikui atrodė, kad Tėvas yra 30 pėdų aukščio – nesu tikras ar  4 metų amžiaus vaikas gali tiksliai įvertinti 30 pėdų ūgį. Amžius suvokimui yra svarbus.

 Viena mergina, pasakojo, kad matė Jėzų būdama 8 metų amžiau, vėliau ji nupiešė Jėzaus paveikslą, tai buvo gražus baltaodis vyras. Jai įtakos turėjo amžius ir nebrandumas, o jos sąžiningumas nekelia abejonių. Jai tebuvo 8 metai. Jėzus nėra gražus, alyvuogių spalvos oda, pailgo veido, sudrėkinta, gana plokščia nosimi (tikriausiai dėl to, kad buvo sulaužyta), o artimiausias vaizdas, kurį mačiau, yra grubus atvirkštinis Turino drobulės atvaizdas.

 Netoli mirties patirtis yra tiesiog šalia mirties, tai NĖRA mirtis

 Jei Šėtonas jau turi angą to žmogaus gyvenime – pavyzdžiui, jei jis buvo ateistas arba į Naujojo Amžiau judėjime – tam žmogui bus suteikta patirtis, atitinkanti jo dvasinę klaidą. Vieno  žymaus neurologo , kuris turėjo AMP, šeima buvo  Naujajame amžiuje, todėl tai, ką jis patyrė, ir buvo ta keista jo „dangaus“ patirtis.

 Liūdna yra tai, kad žmonės, net krikščionys, iškėlė kai kuriuos iš šių AMP taip, kad jie prilygtų tikriems, manydami, kad visi AMP yra tiesa. Taip nėra. Yra daug krikščionių, kurie turėjo AMP, o kai kurie iš jų rezonuoja su žmogaus dvasia kaip tikra arba turinčia tiesos grynuoliuką, net jei jie yra paveikti amžiaus ar religinių įsitikinimų. Bet jie neprilygsta šventajam raštui.

 Vienas iš dalykų, apie kurį Viešpats su manimi kalbėjo šiais metais

 Yra brendimas Kristaus kūne, pakilimas tų, kurie yra įžvalgūs, brandūs suvokti, matydami Tėvą, kuris visame kame yra tiesa, todėl gali suvokti tai, kas nėra iš Tėvo.

 Daugeliui, kurie žengs į didesnę brandą, tai reikš, kad jie nustos klausytis žmonių, kurie klysta, nors jie kutentų jų ausis. Atsitraukti, kad išgirstumėte tik Ganytojo balsą, yra brandos žingsnis. Šiomis dienomis reikia įžvalgumo ir gebėjimo atskirti Šventąją Dvasią nuo viliojančių dvasių ir demonų mokymų.

 Gerai pažinkite originalą ir jums nebus sunku aptikti tai, kas padirbta.

 Aš tai sakau dažnai, bet tai tikrai yra mūsų širdyje: Ačiū, kad esate mūsų gyvenimo dalis! Ačiū už jūsų maldas. Dėkojame už jūsų aukas – jūsų finansinė parama yra labai vertinama. Esame tik paprasti žmonės, kurie dalijasi tuo, ką žinome apie Tėvą ir Viešpatį. Mes mylime ir meldžiamės už jus.

 

Laiminame,

 

Johnas ir Barbara, Brianas ir Amy

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.