Tarptautinė Bažnyčia be Sienų (CWOWI)

Tarptautinis Surinkimas be Sienų (CWOWI) - Pasaulinis Namų Surinkimų (Bažnyčių) tinklas
Mes tikime, kad namų surinkimai aprašyti Apaštalų darbų knygoje ir Pauliaus laiškuose yra normali krikščionybė. Šitie surinkimai sudaryti iš draugų, bendradarbių, kaimynų, kurie reguliariai renkasi namuose tam, kad augtų Kristuje ir, kad Viešpaties valia įvyktų jų gyvenime. Čia pateikiami Pasaulinio Namų Surinkimų tinklo įkūrėjo John Fenn straipsniai ir mokymai „Savaitės Mintys“.

2023 m. rugsėjo 25 d., pirmadienis

Gilesnis suvokimas #2 iš 3

Deeper Understanding # 2 iš 3

 22 September, 2023

Sveikinu visus,

 Šiandien dar kelios  įdomesnės ištraukos, kurios, įtrauktos į kontekstą, suteikia


gilesnę prasmę.

 Kodėl Petras vaikščiojo vandeniu

 Jėzaus vaikščiojimas vandeniu aprašytas 3 evangelijose: Mato 14:22-34, Morkaus 6:45-53 ir Jono 6:15-21.

 Daugumos vertimų skaitome pokalbį tarp Jėzaus ir Petro, matome, kaip mokiniai baiminasi, kad mato vaiduoklį, einantį link jų vandeniu eil. 26-29. Tada Jėzus sako: „Tai aš, nebijokite“, o Petras atsako maždaug taip: „Jei tai tikrai  tu, įsakyk man eiti vandeniu pas tave“.

 Bet ne taip buvo pasakyta

 Graikiškoje (ir išplėstinėje Biblijoje) kalbama apie tai: „Būkite drąsūs. AŠ ESU. Dabar nustokite bijoti“. „Viešpatie, jei esi, tai liepk man eiti vandeniu pas tave“.

 Tai pakeičia viską. Iš pradžių baimė galėjo kilti dėl to, kad jie matė vaiduoklišką apsireiškimą, bet kai Jėzus pasakė: „AŠ ESU, dabar nustokite bijoti“, tai patvirtino, kad tai Jėzus, ir patvirtino, kas Jis iš tikrųjų yra.

  Kai Jis pasakė, kad yra AŠ ESU, jų mintys iš karto turėjo būti nukrypusios  į degantį krūmą ir Mozę Išėjimo 3:14-15. Kai Mozė paklausė, kas su Juo kalba, Viešpats atsakė: „Aš Esu, Aš Esu kalba tau.“

 Jėzus taip pat teigė esąs AŠ ESU Jono 8:58: "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums. Prieš Abraomui gimstant, AŠ ESU." Matome, kaip Jis vėl tai pareiškia suėmimo metu, kad parodytų, jog Jis  pats leido save suimti, Jono 18:5-6:

  "Ko ieškote?" „Jėzaus iš Nazareto“. "Ir Jėzus jiems atsakė: "AŠ ESU... ir kai Jis pasakė: "AŠ ESU, jie tuoj pat atsitraukė ir parpuolė ant žemės".

 Be to, Jono 6:21 sakoma: „Tada jie noriai priėmė Jį į valtį, ir valtis tuojau pat atsirado toje žemėje, į kurią jie keliavo“. Kitaip tariant, Jėzus perkėlė valtį su jais maždaug 2–3 mylias per ežerą (5 km).

 Santrauka tokia, kad Jis ne tik juos nuramino, bet ir pareiškė, kad Jis yra Didysis AŠ ESU, kuris kalbėjo su Moze iš degančio krūmo. Ar nenuostabu, kad po 2 skyrių, Mato 16:16, kai Jėzus paklausė, kuo  jį esant jie tiki, Petras ištaria: „Tu esi Kristus, Gyvojo Dievo Sūnus!

 Atsistojus

 Visas Apaštalų darbų 7 skyrius yra apie Stepono gynybą prieš žydų lyderius. Kai kurių dalykų išmokstame iš jo gynybos. Jis pateikia 2 pagrindinius teiginius, kurie jo kaltintojams yra priimti kaip teisingi, visiems žinomi, bet mums jie nauji. Nors jie nėra mūsų dėmesio centre.

 Pirmasis yra 7:2-3, kai jis sako, kad Viešpats pasirodė Abraomui, kad lieptų jam palikti savo tėvynę. Pradžios 12:1 nesakoma, kad Jis jam pasirodė, o tik sakoma, kad Viešpats liepė jam išeiti. Steponas priduria tą svarbią detalę, kuri vėlgi tada buvo žinoma.

 Antrasis yra 7:22-25, kur sužinome, kad Mozė suprato, kad yra Dievo siųstas gelbėtojas, kai jam buvo 40 metų. Dauguma krikščionių mano, kad šis apreiškimas atėjo, kai jam buvo 80 metų prie degančio krūmo, tačiau taip nėra.

 Steponas 25 eilutėje sako, kad Mozė nužudė egiptietį (kai jam buvo 40 metų) "Nes jis manė, kad jo broliai supras, kaip Dievas jo ranka juos išgelbės. Bet jie nesuprato."

 Aš dažnai apie tai mokau, kai kalbu apie Viešpaties vedimą.

 Mozė gavo apreiškimą, bet dėl savo išsilavinimo ir patirties bandė padėti Dievui įvykdyti Jo pažadą. Jis nužudė egiptietį, manydamas, kad pradės pilietinį karą, o tai galėjo padaryti dėl savo išsilavinimo ir karinės patirties. Ta klaida, kai bandoma „padėti“ Dievui, Mozei kainavo 40 metų dykumoje, kol pamatė degantį krūmą; taigi  1/3 viso jo  gyvenimo.

 Degantis krūmas jam tik pasakė laiką ir būdą, kaip tai bus padaryta. Ne Mozės patirtimi ir karu, o Dievo stebuklinga galia. Tai reikia pamokslauti, kaip sakoma.

 Tačiau mūsų susidomėjimas yra skyriaus pabaigoje, 54–60 eilutėse.

 Steponas  papasakojo žydų tautos istoriją, 2 momentus, kuriuos ką tik aptariau.

  Jo likimą nulėmė 56eil.: „Ir (Steponas) pasakė: „Štai aš matau Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo dešinėje“. Tik tuomet jie puolė jį, ištempė už miesto  ir užmėtė akmenimis iki  mirties. Matome jo gerą širdį 60 eilutėje, prašančioje Tėvą atleisti jiems jo nužudymo nuodėmę, o tada jis mirė. Pirmasis kankinys.

 Kodėl staiga skubama vykdyti egzekuciją?

 Steponas sakė matęs Žmogaus Sūnų, stovintį – stovintį – Dievo dešinėje. Mes to nesuprantame dėl  laiko ir dėl to, kad nepažįstame  pirmojo amžiaus judaizmo.. Tačiau jie tikėjo, kad Dievas atsistoja, kai teisia žmones.

 Tai pagrįsta Izaijo 3:13: „Viešpats stoja į teismą (kaltinti, ginčytis) ir stoja teisti žmones“.

 Jis pamatė Jėzų stovintį šalia Dievo Tėvo – stovintį teisti Stepono kaltintojų. Jėzus stovėjo ir laukė, ką Steponas darys. Ar jis norės, kad jie būtų atsakingi už savo nuodėmę jį nužudžius, ar prašys, kad jų nuodėmė būtų atleista? Jėzus stovėjo pasiruošęs teisti. Laukdamas.

 Steponas stovėjo prieš lyderius, apkaltintas erezija, bet kai jis pasakė, kad iš tikrųjų juos teisia Viešpats, to jiems buvo per daug  – ir jie jį nužudė.

 Nuostabu yra tai, kad kai Steponas paprašė:

 „Viešpatie (kreipdamasis į  stovintįjį), neįskaityk jiems šios nuodėmės“, – Viešpats turėjo atleisti ir atsisėsti. Joks sprendimas neturėjo būti  paskelbtas, bent jau ne tą akimirką. Nes vietoj nuosprendžio Steponas paprašė atleidimo.

 Jėzus atsistojo ir buvo pasirengęs juos teisti, jei Steponas būtų norėjęs, kad jie būtų patraukti atsakomybėn. Jei jis būtų tylėjęs, taip ir būtų buvę. Bet jis prabilo ir prašė atleidimo už tą nuodėmę – ne jų išgelbėjimo, tik už tą vieną nuodėmę. Paulius prašė Viešpaties atleisti savo draugams, kurie bijojo kartu su juo pasirodyti teisme. (II Timotiejui 4:16).

 Vėlgi, kiekvienoje iš jų gili prasmė. Pabaigsiu kitą savaitę, iki tol, laiminu,

 

Džonas Fenas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Pastaba: tik šio tinklaraščio narys gali skelbti komentarus.